Yhteenvetoa: web-suunnittelua käsitelleet artikkelit Vierityspalkissa

Perttu Tolvanen

Viimeisen vuoden aikana on Vierityspalkissa julkaistu useita kymmeniä web-suunnitteluun liittyviä artikkeleita joissa on käsitelty asioita myös varsin yksityiskohtaisella tasolla. Monet näistä artikkeleista ovat edelleen ajankohtaisia, mutta hukkuvat helposti arkistomme syövereihin.

Seuraavaksi tiivis yhteenveto web-suunnitteluun liittyneistä artikkeleista:

Monen artikkelin perässä on myös pitkä kommentointiketju joka syventää monen artikkelin aihepiirejä erittäin paljon. Vierityspalkin keskustelu onkin aktivoitunut viimeisen vuoden aikana erittäin paljon ja yhtenä syynä on myös ollut kommenteista saatava RSS-syöte. Kommentit-syötteellä on jo useita kymmeniä tilaajia.

Jatkossa web-suunnitteluun liittyviä artikkeleita on tarkoitus jatkaa. Tavoitteena on tarjota myös syventävää tietoa ja uusia aihepiirejä. Ohjeistavia ja pohtivia artikkeleita tullaan myös julkaisemaan vierailevilta kirjoittajilta. Muutama halukas kirjoittaja on jo ilmoittautunut ja muutkin halukkaat voivat ottaa yhteyttä jos sanottavaa web-suunnittelun aihepiireistä löytyy.

Comments are closed.