Suomi.fi, Vertti ja leijukkeet tietoyhteiskunnan apurina

Perttu Tolvanen

Suomi.fi:n tulevaisuutta valotettiin maaliskuussa Tietoyhteiskuntapäivän seminaarin yhteydessä* ja tällöin kerrottiin portaalin tulevaisuuden olevan vahvasti vuorovaikutteisissa toiminnallisuuksissa. Seminaarissa lanseerattiin myös uusi tietoyhteiskuntabrändi, nimeltä Vertti. Vertti on virtuaalihahmo jonka avulla valtionhallinnon asiointipalveluita tuodaan lähemmäksi toisiaan ja erilaisille palveluille luodaan yhteisiä elementtejä.

Vertti

Vertin avulla Suomi.fi lähtee jalkautumaan osaksi muita verkkopalveluita. Esimerkiksi Suomi.fi:n uutiset ja tärkeät tiedotteet tuodaan osaksi muita valtionhallinnon verkkopalveluita “Vertti-leijukkeiden” avulla. Leijuke on tässä tapauksessa nokkela suomennus widget-termille. Kuvassa Vertti on otettu mukaan osaksi iGoogle-gadgettiä.

Leijuke1

Toinen mielenkiintoinen sovellus Vertin hyödyntämisestä on haku-leijuke joka myös tuotaisiin osaksi muita valtionhallinnon verkkopalveluita. Näin voitaisiin tarjota yhteinen hakukanava kaikkiin valtionhallinnon verkkopalveluihin riippumatta siitä mistä palvelusta kansalainen on aloittanut etsintänsä. Esimerkkikuvassa on myös kyseessä iGoogle-gadget. Verttia valtionhallinnolle on ollut suunnittelemassa suunnittelutoimisto Euro RSCG*.

Leijuke2

Jos joku ei vielä Suomi.fi:tä tunne, niin nyt lienee korkea aika tutustua. Suomi.fi on keskeisin valtionhallinnon portaali. Verkkopalvelu tarjoaa selkeästi ryhmitellyt linkit ja kuvaukset kaikista valtionhallinnon tärkeistä palveluista verkossa. Huhtikuun alussa julkaistu toimintakertomus (pdf)* kertoo myös mihin suuntaan palvelu on kehittymässä. Vuorovaikutteisuus ja levittäytyminen osaksi muita palveluita ovat keskeisiä kehityssuuntia.

image

Vaikka Suomi.fi on erittäin monipuolinen ja hyödyllinen palvelu, niin kävijämäärät eivät ole vielä huimia. Portaalin kuukausittainen käyntimäärä on noin 150 000 käyntiä. Yksittäisiä kävijöitä on noin 120 000 kuukaudessa. Viikkotasolla tämä tarkoittaa noin 30 000 yksittäisen kävijän liikennettä. Potentiaalia olisi varmasti isompiinkin numeroihin.

Suomi.fi on hyvä esimerkki poikkihallinnollisesta yhteistyöstä. Pelkästään linkkien ylläpidosta vastaa useiden kymmenien virastojen verkosto. Varsinaisessa toimituksessa on viisi (5) vakituista toimittajaa. Samalla organisaatiolla kehitetään myös Lomake.fi* ja Laatuaverkkoon.fi* verkkopalveluita. Suomi.fi-toimituksen työstä iso osa myös liittyy osallistumiseen erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Toimitus on osallistunut mm. tervesuomi.fi-portaalin*, infopankki.fi –portaaleiden kehitystyöhön. Nyt viimeisimpänä isona hankkeena Suomi.fi osallistuu “Kansalaisosallistujan työkalut” –kilpailuun* koostamalla suomi.fi –sivustolle listan Suomen julkishallinnon julkisista datavarannoista.

Hajanaisen portaalikartan hallintaan kaivataankin paljon poikkihallinnollista yhteistyötä ja konkreettisia työvälineitä. Vertti on toistaiseksi vasta visualisoitu brändihahmo, mutta Vertin ympärille kehitetyssä leijuke-ajattelussa on ainesta. Toivottavasti Vertti tuo selkeyttä ja yhtenäisyyttä sekalaiselle kentälle.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

  1. Mikael says:

    Heh heh, Vertin ilme on vähän semmoinen surkeannäköinen “oho pääsi pieru” -ilme. :-)