Tietosuojaseloste

Vierityspalkki.fi käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Projekti55 Oy
Mäkelänkatu 3 A 7
00550 Helsinki
Y-tunnus: 0171359-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Perttu Tolvanen
050 3685199
perttu@perttutolvanen.com

Rekisterin nimi

Vierityspalkki.fi (Projekti55 Oy) käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, yhteydenottojen käsittelyyn ja julkaistujen ilmoituksien oikeellisuuden tarkistuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Sivuston palstojen (työpaikat, julkaisut, toimistot) yhteydessä käyttäjät voivat lähettää myös laajempia tietoja esimerkiksi referenssien yhteyshenkilöistä. Lähetetyistä lomakkeista tallentuu lähettäneen käyttäjän IP-osoite. Osa lomakkeista mahdollistaa myös kuvan lähettämisen, jolloin on mahdollista, että kuvan mukana tallentuu myös paikkatietoa (EXIF GPS). Ilmoituslomakkeiden kautta lähetettyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin ilmoituksen oikeellisuuden tarkastamiseen ja ilmoituksen julkaisemiseen sivustolla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilön tietoja ei voida käyttää ja luovuttaa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

(Käytännössä on kyse siitä, että Vierityspalkin uutiskirjeet lähetetään Yhdysvaltalaisella MailChimp-ohjelmalla. Ainut sivustoon kiinnitetty kolmannen osapuolen työkalu on AddSearch-hakupalvelu, jonne välittyy ja tallentuu sisäisen haun hakutermit (ei mitään yksilöivää dataa käyttäjistä). Vierityspalkki.fi-blogin palvelimet sijaitsevat Suomessa.)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Vierityspalkki.fi käyttää evästeitä palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen ja sivustolla olevien lomakkeiden toiminnan mahdollistamiseen. Evästeiden tietoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Kävijäseurannan tilastointi ei tallenna selkokielisiä ip-numeroita, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjiin.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018.

Comments are closed.