Suuret ikäluokat ja Facebook sopivat huonosti yhteen

Perttu Tolvanen

Tuoreen tutkimuksen mukaan vanhemmat ihmiset kokevat julkisuushakuiset ja avoimet yhteisöpalvelut monella tapaa sopimattomiksi. Vanhemman sukupolven käsitys ystävyyssuhteista havaittiin kovin erilaiseksi kuin nuoremman sukupolven.

Kansainvälisessä tieteellisessä HCI2009-konferenssissa* esitelty tutkimus ei ole vielä saatavilla verkossa, mutta lisätietoa voi lukea esimerkiksi HIITin lehdistötiedotteesta*. Tutkimuksen esittelivät konferenssissa tutkijat Vilma Lehtinen*, Jaana Näsänen* ja Risto Sarvas*.

Tutkimuksessa korostuivat vanhempien ihmisten kokemukset yhteisöpalveluista jotka olivat monessa osin kovin päinvastaisia kuin nuoremman sukupolven. Esimerkiksi oman kuvan laittaminen esille tuntui monista vanhemmista ihmisistä suorastaan sopimattomalta. Erityisen tärkeäksi vanhempi sukupolvi koki yksityisyytensä suojaamisen ja hallinnan.

Yhteisöpalveluissahan on yleensä varsin hyviä ominaisuuksia oman yksityisyyden turvaamiseen, mutta näiden ominaisuuksien käyttö vaatii varsin paljon ymmärrystä palvelun luonteesta. Usein tarvitaan myös aika selkeä henkilökohtainen visio siitä mitä haluaa itsestään maailmalle kertoa. Kovin harvalla nuoremmallakaan taitaa oikeasti olla käsitystä siitä mitä itsestään haluaa kertoa maailmalle. Yhteisöpalveluissa oletuksena on usein varsin avoimet asetukset joten ikäihmisten ennakkoluulot ovat hyvin perusteltuja. Esimerkiksi Facebookin oletusasetukset profiilin luomisen jälkeen olivat pitkään erittäin kyseenalaiset monen vanhemman henkilön mielestä. Tosin oletusasetuksissa on paljon eroja eri yhteisöjen välillä. Esimerkiksi bisnesverkosto LinkedIn vaatii suorastaan erityistoimenpiteitä jos haluaa profiilinsa hakukoneiden listattavaksi kokonaisuudessaan.

Vanhemman sukupolven huomioiminen yhteisöpalveluiden kehityksessä on tärkeätä monella sektorilla. Esimerkiksi Enterprise 2.0 –teemalla* kehittyvät yrityksien sisäiset yhteisöt ja monipuolisemmat intranet-palvelut joutuvat myös huomioimaan vanhemman väen joka ei välttämättä innostu uusista ‘osaajaprofiileista’ samalla tavalla kuin nuorempi väki.

Toisaalta aivan kaikessa seniorit eivät edelleenkään ole muusta porukasta poikkeavia netin käyttäjiä. Esimerkiksi surffailussa, hakukoneiden käytössä ja tiedonhankinnassa seniorit sekoilevat yhtä pahasti kuin teinitkin. Täten tuskin voikaan sanoa, että nuorempi sukupolvi olisi Facebookin käytössäkään sen fiksumpaa. Nuorempi sukupolvi kokee äärimmäisen avoimuuden vain vähemmän ongelmallisena ja haitallisena ilmiönä.

Myös Googlen hiljattain tekemä katukysely siitä mitä “selain” tarkoittaa* havainnollistaa hyvin webin käyttäjänäkökulmaa.

*huom. upotus poistettu toimimattomina (koska Flash)

Kyseisen videon jälkeen tuskin moni web-ammattilainen voi enää samalla tavalla vähätellä vaikkapa vanhempiensa haasteita web-palveluiden käytössä. Perusasiat eivät ole perusasioita kaikille.

Tutkimuksen lehdistötiedotteessa todetaankin lopuksi terävästi, että yhteisöpalveluiden käytön lisääntyminen olisi kuitenkin tärkeätä koska palvelut voivat tarjota esimerkiksi tukea ja turvaa muuttuvissa elämäntilanteissa – kuten työstä pois jäämisen yhteydessä, oman terveyden huonontuessa tai perheenjäsenten muuttaessa muualle.

Seniori-Facebookista on kirjoitettu lisää In HIIT –blogissa vuonna 2007. Senioreiden innostusta nettiin on myös yritetty herätellä erilaisilla kampanjoilla, kuten esimerkiksi Welhon Nettiapu.fi –kampanjalla. Paljon olisi kuitenkin vielä tehtävää ja innovoitavaa.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

 1. Janne Kauppi says:

  Olis kiva nähdä vastaava haastattelu Helsingin, Tampereen tai jonkun muun vähän suuremman suomalaisen kaupungin kadulta. Luultavasti tulos olis ihan päinvastainen kuin dummylandissä.

 2. Tuija Aalto says:

  Nettielämää – sosiaalisen median maailmat* – kirja on kirjoitettu hyvin pitkälti isovanhempi-ikäisiä ajatellen. Minulta saa pyydettäessä PDF-pressikappaleen, jos ken haluaa arvioida, miten kirjassa on onnistuttu.

  [*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.]

 3. Outi says:

  Vähän inhorealismia: Kuka tahansa, joka toimii IT-loppukäyttäjien kouluttamisen parissa yrityspuolella sanoisi, että kyselyn tulos minkä tahansa suomalaisen kaupungin kadulla olisi aivan samansuuntainen ja käytännössä ikä vaikuttaa yllättävän vähän. Kävin myös katsomassa Ristiriitaisia havaintoja Google-sukupolvesta -artikkelia ja senkin huomiot kyllä vahvistaisin aika pitkälle. Itse asiassa en ymmärrä mistä tämä hyvän osaamistason harha johtuu. IT-osaaminen on toisaalta sosiaalisesti suotava taito ja ehkä siksi osaamista liioitellaan kun sitä kysytään ja osaamisen puutteita ei haluta sanoa ääneen edes silloin kun niiden korjaamisesta olisi itselle hyötyä.

  Perusasioiden osaamisessa on myös jänniä “piikkejä”. Ei ole esim. tavatonta, että jopa pitkän linjan IT-ammattilainen pitää sosiaalista mediaa viihdekäyttöjuttuna ja se siitä. Ei puhettakaan, että välineen voisi valjastaa itselleen hyötykäyttöön esim. ammatillisen kehittymisen mielessä. Elämme todella mielenkiintoisia aikoja :)