Tietoa blogista

Blogin päätoimittaja, kirjoittaja ja omistaja on Perttu Tolvanen. Blogi on ollut ryhmäblogi sen historian alkuvaiheessa, mutta Pertun vastuulla blogi on ollut nyt jo yli 10 vuotta. Perttu on kirjoittanut blogiin yli 800 artikkelia ja vastaa myös julkaisujen, työpaikkojen ja toimistojen tietojen tarkistamisesta ja moderoinnista.

Ota yhteyttä: perttu(at)perttutolvanen.com / 050-3685199

Vierityspalkki kertoo kotimaisesta internetistä ja sen tekijöistä

Vierityspalkki syntyi vuonna 2006, kun kotimaista internet-alaa seurannut Re:kaksois -julkaisu oli lakannut päivittymästä, ja joukko alan asiantuntijoita halusi luoda uuden uutismedian, joka seuraisi alaa tiiviisti, kuten Re:kaksois teki. Tällöin toki vielä puhuttiin uusmedia-alasta, eikä esimerkiksi sosiaalisen median käsitettä vielä ollut, virtuaalimaailmoista toki kirjoitettiin ahkerasti. Uusmedia olikin terminä pitkään blogin otsikoissa, vaikka se jossain vaiheessa muuttuikin muotoon: “uutisia ja kuulumisia mediasta, jota jonkin aikaa sitten uudeksi kutsuttiin”.

Tällä tiellä Vierityspalkki on osittain vieläkin, blogi raportoi alan ilmiöistä ja siitä, miten alan hienoimmat sivustot ja sovellukset syntyvät. Blogin aiheina on ollut alusta saakka mm. webin teknologiat, digitoimistot Suomessa, alan työpaikat ja erilaiset internet-ilmiöt. Vuosien varrella juttuja on kirjoitettu paljon myös kotimaisesta ohjelmistoalasta, julkisista kilpailutuksista ohjelmistoalalla, digitaalisesta markkinoinnista, verkkokaupasta, web-analytiikasta ja yksityisyydestä verkossa.

Blogi toimii myös eräänlaisena alan kohtaamispaikkana. Noin puolet lukijoista tulee alan toimistoista, toinen puoli asiakkaiden puolelta. Vuosien varrella monen jutun kommenttikentässä onkin käyty vilkasta keskustelua, jossa ovat kohdanneet niin toimistojen asiantuntijat kuin tilaajapuolen ihmiset. Tämä kirjo näkyy edelleen esimerkiksi uutiskirjeen tilaajissa, jotka jakautuvat nykyisinkin pääosin näihin kahteen ryhmään.

Vierityspalkin tehtävänä on aina ollut alan toiminnan edistäminen ja kotimaisen alan jonkinlainen tason nostaminen. Pertun kiinnostukset kirjoittajana ja asiantuntijana ovat tosin vieneet sisällöllistä painotusta enemmän asiakkaiden suuntaan, siihen miten ostajapuolen olisi helpompi onnistua hankkeissaan ja kumppanivalinnoissaan. Myös “eettinen internet” on aihepiiri, josta blogissa on kirjoitettu paljon, eli kuinka internetin tulisi edistää avointa kilpailua ja helppoa tiedonsaantia, eikä toimia vain uudenlaisten monopolien alustana.

Pertulle blogi on nykyisin “vakava harrastus”, joka hyödyttää myös päivätyötä konsulttina North Patrolilla. Blogiin kirjoittamista helpottaa myös North Patrolin asema riippumattomana digipalveluiden suunnittelutoimistona, joka ei tarjoa lainkaan teknisiä toteutuksia asiakkailleen. Näin Pertulla, tai hänen edustamallaan yrityksellä, ei ole liiketoiminnallisia sidoksia eri teknologioihin, tuotteisiin tai alan toimistoihin.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, tavoitat Pertun parhaiten sähköpostilla (perttu(at)perttutolvanen.com).

Kuukausikirje on paras tapa seurata blogia

Blogia voi seurata monella tapaa (mm. RSS-syötteiden avulla), mutta kuukausikirje on suositeltavin tapa seurata julkaisua. Kerran kuukaudessa ilmestyvä kirje koostaa yhteen blogijutut, uudet julkaisut, uudet työpaikat ja linkkivinkit (linkkivinkkejä ei julkaista sivustolla, ne löytyvät vain uutiskirjeestä).

Blogin historiaa: tapahtumia, seminaareja, nopeata alan seurantaa

Blogin historiassa on ollut useita eri vaiheita. Alkuvaiheessa (2006-2010) blogi tunnettiin parhaiten nopeasta uutisoinnista ja uusmedia-alan juorujen ja kuumimpien yrityskauppojen analysoinnista. Esimerkiksi Sataman hajoamista ja muuntumista Trainers’ Houseksi seurattiin lukuisten eri juttujen muodossa, ja Vierityspalkkia käyttivät tällöin lähteenään myös monet maan isot mediat.

2010-luvulla Vierityspalkki järjesti myös useita seminaareja ja erilaisia koulutustilaisuuksia. Näitä järjestettiin yhteistyössä asiakkaiden (mm. Kela) ja alan toimistojen kanssa.

wpsemma-20140916-DSC_2897
Kuva: Vierityspalkin järjestämästä seminaarista syksyltä 2014.

Aiheina on ollut mm. responsiiviset verkkosivustot, ohjausryhmätyöskentely verkkoprojekteissa ja ketterien menetelmien käyttäminen verkkoprojekteissa.

wpsemma-20140916-DSC_2755
Kuva: Vierityspalkin järjestämästä seminaarista syksyltä 2014.

vierityspalkin-wp-semma-bjorklund-lavalla-2014
Kuva: Vierityspalkin järjestämästä seminaarista syksyltä 2014.

vierityspalkki-goes-seminaarit-2013
Kuva: Vierityspalkin ja Kelan järjestämästä ketteriä menetelmiä käsitelleestä seminaarista vuodelta 2013.

kettera-seminaari-huotarinen-tolvanen-2013
Kuva: Vierityspalkin ja Kelan järjestämästä ketteriä menetelmiä käsitelleestä seminaarista vuodelta 2013.

Blogin lukijat ja yleisö

Tyypillinen Vierityspalkin lukija on digitoimistossa työskentelevä web-kehittäjä, projektipäällikkö tai ohjelmistosuunnittelija. Nämä muodostavat suurimman osan lukijoista, mutta yhtä merkittävänä lukijakuntana voi pitää asiakaspuolen lukijoita. Näitä henkilöitä on etenkin uutiskirjeen tilaajina ja satunnaisina lukijoina. Tyypillisiä titteleitä ovat esimerkiksi markkinointisuunnittelija, web-suunnittelija, viestintäpäällikkö, markkinointipäällikkö, verkkokauppavastaava, digikanavien kehityspäällikkö.

Kuukausikirje tavoittaa yli 900 tilaajaa. Lisäksi sosiaalisten medioiden ja hakukoneiden kautta blogiin tulee satunnaisia lukijoita useita tuhansia kuukausittain. Sivuston yli 1000 toimitettua artikkelia sijoittuvat monella eri termillä varsin korkealle hakukoneissa. Lisäksi blogia seurataan RSS-syötteiden kautta varsin paljon.

Toimistot-hakemisto auttaa löytämään sopivimman toteutuskumppanin

Blogissa on myös vuonna 2014 perustettu Toimistot-hakemisto, joka listaa asemansa vakiinnuttaneita ja osaavia WordPressillä tekeviä digitoimistoja. Hakemistoon pääsy ja siellä pysyminen edellyttää tiukkojen kriteerien täyttymistä. Toimistot-hakemistolla on nykyisin varsin tasaiset kävijämäärät ja hakemisto on kerännyt kiitosta etenkin asiakasorganisaatioilta. >> Tutustu Toimistot-hakemistoon

Toimistot-hakemisto on maksullinen hakemisto. Jos yritys täyttää kriteerit, määräytyy maksu yrityksen liikevaihdon mukaan. Blogissa julkaistaan tasaisesti juttuja hakemistoon päässeistä yrityksistä tai joitain merkittäviä merkkipaaluja ohittaneista hakemiston yrityksistä. Nämä artikkelit eivät ole maksettua sisältöä, ja yritykset eivät esimerkiksi saa juttuja ennakkoon tarkistettavakseen.

Malli on hieman samantyyppinen kuin esimerkiksi pörssianalyysejä julkaisevalla Inderesillä. Yritykset maksavat hakemistossa pysymisestä, mutta maksut eivät liity yrityksestä julkaistaviin sisältöihin. Listauksen seurauksena yritykset toki saavat enemmän näkyvyyttä. Esimerkiksi mediaa käsittelevä Kupla-podcast on kutsunut tätä Inderesin mallia ”maksetuksi kritiikiksi”.

Julkaisut-palstalla lähes 200 casea joka vuosi

Julkaisut-palstalla virtaa kiinnostavia digipalvelu-uudistuksia noin 100-200 kpl vuodessa. Ilmoittaminen on ilmaista, mutta ilmoitukset menevät moderoinnin läpi, ja vain merkittävimmät caset julkaistaan. Suurin osa caseista on erilaisia verkkosivustoja, mutta joukossa on viime vuosina ollut yhä enemmän isoja verkkokauppoja ja erilaisia räätälöityjä web-sovelluksia. Yhteensä palstalle on julkaistu yli 1300 casea, joten se muodostaa jo varsin merkittävän tietokannan alan toimistojen kokemushistoriasta.

Työpaikat-palstalla haetaan digi- ja web-osaajia

Avoimet työpaikat -palsta on muodostunut suosituksi internet-alan työpaikkailmoittelupalstaksi. Ilmoituksen jättäminen oli palstan alkuaikoina ilmaista, mutta etenkin rekrytointitoimistojen aktiivinen ilmoitustoiminta kuormitti moderointia varsin paljon. Täten palsta on nykyisin maksullinen. Muutos on myös parantanut ilmoitusten osuvuutta blogin aihepiireihin, kun ilmoittajat ovat tahoja, jotka tuntevat blogin ja haluavat nimenomaan tavoittaa alan asiantuntijoita.

Verrattuna yleisluonteisiin rekryportaaleihin, on Vierityspalkin ilmoittelun etuna se, että ilmoitukset tavoittavat myös asiantuntijoita, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa. Iso osa ilmoituksista kohdistuukin senior-tyyppisiin osaajiin.

Lukuja ja poimintoja blogin historiasta

Blogin toimituksen jäseninä on ollut seuraavia henkilöitä (julkaistujen juttujen määrän mukaan järjestettynä):

Blogin teknisestä kehityksestä on blogin historiassa vastannut:

Kokeiluja kaupallisten sisältöjen ja sponsoroinnin alueella:

 • Blogissa on vuosia sitten ollut mahdollista saada näkyvyyttä mm. sponsoroitujen artikkeleiden kautta. Sponsoroidut artikkelit ovat kuitenkin aina erottuneet muista artikkeleista, ja yhteensä näitä on julkaistu blogin historiassa vain kolme (3) kappaletta. Esimerkki sponsoroidusta jutusta: Esittelyssä: Microsoft Web Platform Installer. Sponsoroituja juttuja ei tehdä enää nykyisin (viimeisin tehty vuonna 2010).
 • Yksittäisten tapahtumien ja isompien rekryhakujen yhteydessä on myös korvausta vastaan kirjoitettu puffijuttuja blogin aihepiiriin sopivista asioista. Esimerkki tapahtuman puffijutusta: SharePoint-integraattori kutsuu Drupalin ja EPiServerin kylään. Yhteensä näitä puffijuttuja on tehty muutamia kappaleita blogin historiassa. Näitäkään puffijuttuja ei tehdä enää nykyisin (viimeisin tehty vuonna 2011).
 • Blogilla on ollut myös kaupallisia tukijoita: Eniten toimintaa ovat tukeneet North Patrol ja Aki Björklund. Aki Björklund on vastannut blogin WordPress-kehityksestä suurimman osan blogin historiasta. North Patrol on tukenut toimitustyötä ja seminaaritoimintaa. Blogin hostingista on myös aiemmin vastannut WP-palvelu (Seravo). Hakuratkaisuna on blogilla ollut myös useita vuosia käytössä kotimainen AddSearch-palvelu. Varhaisina vuosina tukijoina on ollut myös alan teknologiatoimittajia, mm. Futurice ja Microsoft (vuosina 2010-2012).

Suosittuja artikkeleita vuosien varrelta:

Vuosien varrella suosittuja artikkeleita on koostettu esimerkiksi tässä jutussa: Vierityspalkin suosituimmat artikkelit vuosina 2006-2014. Tyypillinen Vierityspalkin artikkeli saa ensimmäisen kuukauden-kahden aikana 1000-2000 lukijaa. Osa artikkeleista kerää vuosien varrella myös tätä huomattavasti isompia lukijamääriä, koska artikkelit sijoittuvat Googlessa varsin hyvin.

Vuoden 2014 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2013 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2012 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2011 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2010 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2009 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2008 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2007 suosittuja artikkeleita:

Vuoden 2006 suosittuja artikkeleita:

Blogin syntyhistoriaa (vuodelta 2006-2007)

Jäikö jotain kysyttävää? Haluaisitko ehdottaa juttua?

Voit olla yhteydessä Perttuun palautelomakkeen avulla tai sähköpostitse suoraan perttu (at) perttutolvanen.com.

Ota yhteyttä tai lähetä palautetta.

Tietosuojaseloste.

PS. Onko Vierityspalkki sosiaalisessa mediassa? Blogia ja palstoilla julkaistavia ilmoituksia voi seurata Twitterissä. Aiemmin blogia pystyi seuraamaan myös Facebook-sivun kautta, mutta nykyisin Facebook-sivua ei enää ylläpidetä, koska juttujen levittäminen seuraajille edellyttäisi melko suurien summien maksamista Facebookille jatkuvasti.

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun