Kesko.fi panosti uudistuksessa tietojen löydettävyyteen

Perttu Tolvanen

Kesko on uudistanut konsernisivustonsa. Uudistuksessa palvelun ulkoasua selkeytettiin ja uusia toiminnallisuuksia, kuten RSS-syötteet, lisättiin palveluun. Myös hakutoimintoa parannettiin uudistuksen yhteydessä.

image

Uudistuksessa tärkeimmät kumppanit olivat StarCut ja Logica. StarCut on vastannut konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta ja Logica on toteuttanut palvelun EPiServer-julkaisujärjestelmän päälle. Määrittelyvaiheen jälkeen Adage toteutti käytettävyysarvioinnin palvelulle. Lisäksi sisältösuunnittelu- ja toteutuksessa oli Keskon apuna ulkopuolisia kumppaneita. Keskon sisältä uudistusprojektiin osallistui noin 10-20 henkeä. Projektin kestosta ja erityishaasteista Vierityspalkille kommentoi Keskon viestintäpäällikkö Harri Utoslahti:

“Projekti kesti noin 8 kuukautta. Suurimmat haasteet liittyivät siihen, että sivustolla on useita eri käyttäjä/kohderyhmiä. Tämä toi erityisesti etusivun rakenteen ja ulkoasun suunnitteluun vaikeuskerrointa.”

Keskon palvelussa huomionarvoista onkin palvelun viimeistelyn korkea taso. Esimerkiksi yksi keskeisiä sivuston tehtäviä on helpottaa käyttäjiä löytämään oikea toimipiste. Päänavigaation “Kaupat ja palvelut” osio esimerkiksi kannustaa hakemaan toimipisteiden yhteystietoja. Tätä voi pitää esimerkillisenä asiakaslähtöisyytenä, koska esimerkiksi konserniviestinnällä saattaisi olla myös houkutuksia täyttää osio kauppojen ja palveluiden toimintaa esittelevällä markkinointisisällöllä.

image

Hakutoiminto kattaa nyt kaikki K-ryhmän verkkosivustot, joten Kesko.fi-palveluun päätynyt käyttäjä saa hakutuloksia vaikka haettu tieto sijaitsisikin jossain toisessa K-ryhmän verkkopalvelussa. Muita K-ryhmän verkkopalveluita ovat mm. Plussa.com, Pirkka.fi, NetAnttila, Budget Sport ja Kodin Ykkönen. Hakutoiminnossa on myös erikseen parannettu yhteystietojen hakemista. Käyttäjä voi kohdistaa hakunsa pelkästään Keskon toimipisteiden yhteystietosivuihin, ja näin löytää nopeammin hakemansa aukioloajan tai sijaintiosoitteen.

image

Hakukoneena Kesko.fi-sivustolla on käytössä Google GSA –hakujärjestelmä.

Navigaatioratkaisujen osalta Kesko.fi on esimerkillisen selkeä, ja noudattaa useimpia vakiintuneita käytettävyysstandardeja. Esimerkiksi vasemman laidan navigaatioratkaisu on selkeä ja erottuva. Navigaatiossa erityisen hyvin on havainnollistettu käyttäjän sijainti. Myös oikean laidan nostopaikkoja Kesko.fi-sivustolla käytetään johdonmukaisesti. Esimerkiksi aluetoimintojen sivuilla on oma nostonsa kyseisen alueen uutisille. Moni sivusto voisi myös ottaa oppia Kesko.fi:n monipuolisesta RSS-syötteiden tarjoamisesta.

image

Kokonaisuutena palvelu onkin esimerkillinen konsernisivusto, ja on hyvää jatkoa esimerkiksi aiemmin Vierityspalkissa esitellylle Sampo-konsernin sivustolle.

Keskon palvelussa ei ole Fazerin kaltaisia räiskyviä käyttöliittymätoimintoja, mutta toisaalta Keskon palvelu toteuttaa konsernisivuston varsinaisia toimintoja ratkaisevasti paremmin. Esimerkiksi panostukset yhteystietojen löydettävyyteen ja usean sivuston kattavaan hakukoneeseen ovat asioita joilla Kesko näyttää esimerkkiä monille muille.

Kesko todistaa, että verkkopalvelua voi uudistaa laittamatta kaikkia panoksia villiin konseptiin ja käyttöliittymään. Joskus on tehokkainta panostaa asioihin jotka ratkaisevat arkisia ongelmia ja auttavat käyttäjiä löytämään hakemansa tiedot.