Kaupungin sivuilta haetaan ajankohtaisasioita

Perttu Tolvanen

Jyväskylän kaupunki on tutkinut verkkosivujensa toimivuutta säännöllisesti vuosittain. Tämän vuoden tutkimuksessa* nousivat esiin ajankohtaisten asioiden lisäksi hallinnon avoimuus ja terveydenhuollon asiointipalvelut. Kaupunkilaiset osaavat vaatia jo nykyisin kaupungin sivuilta monipuolisia palveluita ja vuorovaikutteista viestintää.

image

Eniten palautetta kohdistui vaikeasti hahmotettavaan etusivuun ja jokseenkin sekavaan graafiseen ilmeeseen. Kehitysehdotuksissa kaivattiin lisäksi vieläkin enemmän tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kaupungin virkamiesten vahvempaa verkkonäkyvyyttä.

“Sivuille toivottiin mm. enemmän tietoja ajankohtaisista tapahtumista, enemmän tietoa jo tehtyjen ja edessä olevien päätösten taustoista, kaupungin johtavien virkamiesten blogeja, sekä eri viranomaisten ja palveluiden henkilöstön yhteystietojen selkeää esillepanoa.”

Sivusto sai kokonaisuutena arvosanaksi 7,84 joka oli hieman edellisvuotta heikompi arvosana. Parhaat arvosanat sivusto sai yleishyödyllisyydestä, toimivuudesta ja monipuolisesta tarjonnasta. Heikoimmat arvosanat kohdistuivat tiedon löydettävyyteen ja sivuston selkeyteen.

Eniten sivustolta haettiin ajankohtaisia asioita, mutta myös terveydenhoito, kirjasto ja kartat olivat korkealla.

“Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (37%), kirjastoon liittyvää tietoa (21%), terveydenhoitoon liittyviä asioita (20%), tapahtumakalenteria (19%), karttoja (17%), sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (16%).”

Varsin paljon toivottiin myös asiointimahdollisuuksia eri virastojen ja toimijoiden kanssa. Kärjessä olivat terveydenhuolto ja vapaa-ajan liikkumiseen liittyvä asiointi. Varsin paljon toivottiin myös mahdollisuutta asioida koulujen ja oppilaitosten kanssa sähköisesti.

“Vastaajilta kysyttiin myös, minkä kunnallisten tahojen kanssa he haluaisivat asioida verkon välityksellä. Eniten verkossa haluttiin asioida terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (49%), liikunta- ja vapaa- ajanpalvelujen kanssa (33%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (30%), sosiaalitoimen kanssa (28%), sekä kirjaston kanssa (28%).”

Mielenkiintoinen havainto oli myös, että kyselyyn vastanneista peräti 72% oli naisia. Merkittävin ikäryhmä oli 26-35 –vuotiaat (29%). Kaupungin verkkosivuja myös käytettiin erittäin vahvasti kotoa käsin (61%). Voisikohan tästä päätellä, että kaupunkien sivut ovat laajemminkin erityisesti naisten suosiossa?

Jyväskylän kaupungin verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij kommentoi Vierityspalkille, että kysely ei tänä vuonna nostanut esiin mitään suuria yllätyksiä. Kysely toistetaan vuosittain samankaltaisena ja tästä syystä esimerkiksi mobiilikäyttöön liittyviä kysymyksiä ei ole mukana. Kaupungin sivustolle on myös valmisteilla uudistus joka keskittyy moniin palautetta saaneisiin alueisiin. Oman nykysivuston erityisvahvuuksiksi Ratschinskij nostaa standardinmukaisuuden ja esteettömyyden:

“Sivujen skaalautuvuus, standardinmukaisuus ja esteettömyys ovat olleet vahvuuksiamme jo pitkään. Tosin siinäkin puolessa on aina vaan lisää kehittämistä.”

Kaupungeilla on vuosien varrella ollut paha tapa ajoittain kopioida toistensa tekemisiä ilman, että kopioitujen toiminnallisuuksien laadusta olisi kovin vahvaa todellista tietoa.

Jyväskylän kaupunki näyttää hienosti esimerkkiä muille kaupungeille kertomalla tuloksistaan julkisesti ja avoimesti. Ehkä tämä auttaa muitakin kaupunkeja kohdistamaan kehitystoimenpiteitään oikeisiin asioihin. Kaupunkien verkkosivustoihin kun kohdistuu kovin samankaltaisia odotuksia ympäri Suomen.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

Aiheet: Saavutettavuus, Verkkopalvelun konseptisuunnittelu

Tagit:

Perttu Tolvanen

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja omistaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan digitaalisia palveluita, valitsemaan sopivimmat teknologiat, kilpailuttamaan osaavimmat kumppanit ja varmistamaan budjetin ennustettavuuden. Ota yhteyttä Perttuun!

Comments are closed.