Evermade nousi Suomen suurimmaksi WordPress-toimistoksi

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Evermade nousi kesän alussa ensimmäisenä toimistona yli kahden miljoonan euron liikevaihtoluokkaan Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa. Vuodesta 2014 pyörineessä hakemistossa on tällä hetkellä 26 toimistoa, jolta jokaiselta edellytetään vähintään kahden vuoden välein luottamuksellinen katsaus yrityksen liikevaihtoon ja asiakkuuksiin, jotka liittyvät WordPress-tekemiseen.

Evermade irtautuu näin pahimmista kilpailijoistaan 1-2 miljoonan euron kategoriassa. Yli miljoonan euron kategoriahan on suorastaan ruuhkautunut parin viime vuoden aikana, kun useampi toimisto on nostanut WordPress-liiketoimintansa miljoonaluokkaan. Evermaden pölyä jäävät haukkomaan Valu Digital, Geniem ja Avidly.

Evermaden nousu isoksi WordPress-toimistoksi on ollut varsin päättäväistä työtä, koska Evermaden ei voi millään tavalla katsoa kuuluvan WordPress-pioneereihin tässä maassa. Ennen WordPress-vaihdosta Evermade kuului alalla niihin toimistoihin jotka vaihtoivat varsin usein suosikkityökalujaan, aiheuttaen asiakkaillekin hämmennystä.

Toimisto ei ole WordPressiin siirryttyään profiloitunut aktiivisena osallistujana yhteisön toimintaan eikä kooditason osallistumistakaan ole tehty kuin nimellisesti. Evermade on kuitenkin onnistunut hankkimaan varsin huomattavan määrän WordPress-asiakkuuksia, joista monilla on myös varsin isoja ja monipuolisia sivustoja.

Yhteisöosallistumisen keveydestä huolimatta Evermade on tehnyt omaa tuotteistustakin, esimerkiksi saittien lay-outtien hallintaa helpottava Everblox-kokonaisuus on ollut vahvassa roolissa Evermaden markkinoinnissa jo pitkään.

Evermade onkin erikoinen yhdistelmä visuaalisesti näyttäviä toteutuksia tekevää toimistoa ja toimistoa joka haluaa antaa asiakkailleen myös monipuoliset työvälineet sivustojen hallintaan. Moni Evermaden kilpailija on esimerkiksi rakastunut headless-ajatteluun ja Contentfulin käyttöön osittain siksi että näissä toteutusmalleissa asiakkaiden sisällöntuottajilla ei ole mahdollisuuksia sotkea ulkoasuja. Evermadella monipuolisten hallintavälineiden tarjoaminen esimerkiksi markkinointi-ihmisille on pysynyt tärkeänä arvona.

Nykyisin Evermade myös työllistää jo 35 henkeä, joten nuppilukunsa puolesta voi toimistolta odottaa jo kykyä myös isompien projektien läpivientiin. Huomattava osa henkilöstöstä tosin tekee muuta kuin ohjelmistokehitystä, koska kehittäjiksi luokiteltavia henkilöitä on Evermadella vain 17. Evermaden henkilöstöstä kasvava osa onkin nykyisin keskittynyt digitaalisen markkinoinnin työtehtäviin.

Liikevaihdollisesti Evermadea ei tosin voi vieläkään luokitella isoksi digitoimistoksi, koska vuoden 2019 liikevaihto on vain hieman yli 2,5 miljoonaa euroa. WordPress-toimistojen kentässä tällä kuitenkin pääsee jo raskaaseen sarjaan.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Julius Haukkasalo.

Kysymys: Mikä sai teidät aikanaan vaihtamaan WordPressiin ja millaisessa roolissa WordPress on nykyisin teidän toiminnassa?

Julius Haukkasalo: Evermade perustettiin 2011 ja ensimmäiset pari vuotta tehtiin suunnittelua ja koodaamista aika laidasta laitaan erilaisten projektien kanssa. Sisällönhallintajärjestelmiäkin tuli käytyä läpi roppakaupalla. Vuosien 2013–2014 vaihteessa päätimme keskittyä WordPressiin,sillä koimme sen kypsyneen blogialustasta tehokkaaksi ja täysiveriseksi sisällönhallintajärjestelmäksi, joka käytettävyydeltään ja toiminnoiltaan sopi hyvin asiakkaidemme tarpeisiin. WordPressin trendikäyrä osoitti myös vahvasti ylöspäin ja kysyntä oli lisääntymään päin. Tänä päivänä rakennamme valtaosan sivustoistamme WordPressiä käyttäen.

Kysymys: Tulitte hakemistoon mukaan vuonna 2015. Mikä on muuttunut eniten vuoden 2015 ja 2020 välillä teidän toiminnassa?

Julius Haukkasalo: Viidessä vuodessa on ehtinyt tapahtua aika paljon. Pääluku on pompannut siitä 10–15 hengestä 35 henkeen. Projektien kokoluokka ja vaatimustaso on samalla kasvanut. Aiemmin fokuksemme oli enemmän sivustojen ja -palveluiden tuotannossa eli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa, kun taas nykypäivänä olemme asiakkaillemme huomattavasti kokonaisvaltaisempi digitaalisen markkinoinnin kumppani. Tarjoamme suunnittelun ja kehittämisen lisäksi monipuolisia palveluita sisältöihin, analytiikkaan, hakukoneoptimointiin, hakukonemarkkinointiin ja markkinoinnin automaatioon liittyen.

Kysymys: Miten nykyisin määrittelette itsenne digitoimistona?

Julius Haukkasalo: Digitoimisto-termistä tulee ainakin itselle helposti mieleen nimenomaan verkkosivustojen toteutus. Meillä on pyrkimyksenä kuitenkin olla kokonaisvaltainen ja luova digitaalisen markkinoinnin kumppani, jonka auttaa brändejä menestymään webissä. Haluamme ymmärtää perinpohjaisesti, mitä asiakkaidemme liiketoiminta vaatii kasvaakseen ja pyrimme jatkuvasti löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaan päivittäistä elämää. Pyrimme myös jatkuvalla syötöllä kehittämään uusia innovatiivisia työkaluja sivustojen kylkeen – ja helpottamaan sitä kautta markkinointitiimien elämää.

Kilpailutuksissa kohtaamme usein Valun ja Geniemin – sekä toisinaan Futuricen ja Vincitin kaltaisia isompia konsulttitaloja.

Kysymys: Mikä on teidän näkökulmasta muuttunut web-alalla eniten verrattuna 2015 vuoteen?

Julius Haukkasalo: Asiakkaiden vaatimustaso ja myös toimistojen osaamistaso on selvästi kasvanut. Alalla on myös syntynyt ja kypsynyt paljon erilaisia SaaS-palveluja ja työkaluja, jotka riittävät hyvin pienimpien yritysten sivustotarpeisiin (mm. Squarespacen ja Wixin kaltaiset palvelut) – jolloin aivan pienimpien asiakkaiden ei välttämättä kannata enää maksaa toimistolle sivuston toteutuksesta.

Yritysten liiketoiminnot ovat siirtyneet entistä vahvemmin verkkoon ja kun valmiita työkalujakin on nykyään joka tarpeeseen, niin tarve niiden integroimiseen on huomattavasti suurempi kuin viisi vuotta sitten. Toisaalta tämä on johtanut digitaalisen toimintaympäristön monimutkaistumiseen ja pätevän kumppanin pitääkin pystyä yhdistelemään näiden ominaisuuksia ja dataa eri lähteistä, mutta myös konsultoimaan yrityksiä oikeiden työkalujen valinnassa ja niiden järkevässä käytössä. Tekoälyn hyödyntäminen verkossa ja erilaiset automaatioratkaisut ovat alkaneet nostaa päätään.

Toimistokentässä on myös tapahtunut paljon konsolidaatioita viime vuosina ja monia toimistoja on ostettu osaksi isompia taloja. Samalla uusia toimistoja on syntynyt roppakaupalla.

Kysymys: Minkä kokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Julius Haukkasalo: Jos tekemistä tarkkailee projektiemme näkökulmasta, oli niiden keskiarvo viime vuonna suunnilleen 30 000€ kokoluokassa.

Yksittäinen projekti voi olla merkittävästi pienempi tai suurempikin. Olemme viimeisen vuodenkin aikana tehneet projekteja n. 10 000 – 100 000€ haitarilla. Pystymme tuolla välillä skaalaamaan tekemistämme aika hyvin, mutta meille oleellista on löytää oikea tekemisen malli ja yhteys asiakkaaseen, mikä on myös edellytys jatkuvalle kehittämiselle. Projektien sijaan haluammekin ajatella asiakassuhdetta pitkäjänteisenä yhteistyönä.

Kysymys: Millä muilla (kuin WordPress) teknologioilla tai tuotteilla teette web-palveluita?

Julius Haukkasalo: Puhtaista sisällönhallintajärjestelmistä toteutamme sivustoja WordPressin lisäksi myös HubSpotilla. Verkkokaupoissa yleisimpinä teknologioina toimivat WooCommerce ja Shopify.

Reactin käyttö on yleensäkin lisääntynyt meillä merkittävästi viimeisen muutaman vuoden aikana. Sivustojen lisäksi toteutamme tosiaan myös täysin räätälöityjä web- ja mobiiliapplikaatioita mm. progressiivisina verkkosovelluksina ja React Nativella. Osassa näistä sisältöä on hallinnoitu WordPressillä headless-mallilla ja osassa jokin muu sisällönhallintaratkaisu – joissain tapauksissa myös räätälöity Node.js backend.

Kysymys: Oletteko tehneet verkkokauppoja asiakkaillenne?

Julius Haukkasalo: Verkkokaupat ovat kasvattaneet osuuttaan liiketoiminnassamme ja erilaisia verkkokauppoja on luotu viimeisen parin vuoden aikana kymmenkunta.

Toteutamme verkkokauppoja asiakkaillemme pääosin käyttäen WooCommercea tai Shopifyta. Fyysisten tuotteiden sijaan iso osa toteuttamistamme kaupoista sisältää erilaisten immateriaalisten tuotteiden myyntiä, mm. lippukauppoja, lahjakortteja ja ajanvarauksia.

Heurekalle ja Flamingo Spalle olemme toteuttaneet lippukaupan ja monipuolisen varausjärjestelmän WooCommercen päälle, ja SuperParkille toteutimme vastaavan paletin integroimalla Shopifyn tiiviisti Suomen, Ruotsin ja Hongkongin saittien yhteyteen. SuperParkin tuotesivut ja ostoskori on tehty Shopifyn JS-rajapinnalla sivuston puolelle ja kassalla sitten siirrytään Shopifyn omiin näkymiin. Diakonissalaitoksen sivustolla olemme puolestaan valjastaneet WooCommercen lahjoitusten tekemiseen.

Verkkokaupparatkaisumme ovat usein saumaton osa muuta verkkosivustoa ja vahvuutemme onkin tuoda ostoprosessi sujuvaksi osaksi muuta sivuston käyttökokemusta: Verkkokaupan ei tarvitse aina näyttää perinteiseltä verkkokaupalta.

Kysymys: Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Julius Haukkasalo: Toteutamme verkkosivustojen lisäksi erilaisia räätälöityjä verkkosovelluksia, esimerkkeinä näistä progressiiviset web appit M Roomille, Slushille sekä JVG:n virtuaaliseen vappukeikkaan valjastettu Burst.fi.

My M Room on progressiivinen verkkosovellus, joka mullistaa asiakkaiden odotuskokemuksen. Tarjosimme käyttäjälle natiivitasoisen kokemuksen selaimen kautta ja luoda palvelun, jonka päivittäminen olisi helppoa ja nopeaa. Sovelluksen avulla asiakkaat voivat etsiä vapaita paikkoja ja vertailla jonojen pituutta lähimmissä parturiliikkeissä. Palvelu kertoo, milloin saapua paikan päälle, jotta pääsee parturituoliin muutamassa minuutissa. Aikaa siis säästyy ja parturien työ helpottuu, kun liikkeisiin ei sovelluksen ansiosta muodostu jonoja. Sovellus on ns. single-page PWA, joka on rakennettu React JavaScript -kirjastolla käyttäen Reduxia tilanhallintaan. Toistaiseksi vain mobiililaitteille optimoitu kokemus löytyy osoitteesta my.mroom.com.

Vuoden 2018 Slushia varten loimme PWA:n, joka käyttää WordPressia sisällönhallinnan helpottamiseksi sekä React- ja Redux-teknologioita. Välimuistitus tekee sovelluksesta nopean ja offline-käyttöön sopivan. Sovellus integroitiin Slush-alustalle Google Firebasen kautta, ja siellä sovitut tapaamiset voitiin hakea My Slush -palveluun.

JVG:n vappukonserttia varten suunnittelimme ja toteutimme selainpohjaisen käyttöliittymän keikan seurantaa varten. Itse keikkakokemuksen toteutti ja projektin pääarkkitehtina toimi Zoan. Selainpohjainen käyttöliittymä toteutettiin Reactilla. Katsojien oli mahdollista liittyä keikalle virtuaalisesti oman avatarinsa avulla ja reagoida keikkaan interaktioilla. Taustajärjestelmä oli toteutettu Node.js:llä ja siinä hyödynnettiin vahvasti Amazonin kuormansietoista infrastruktuuria (API Gateway, S3, CloudFront, Lambda). Taustajärjestelmämme oli yhteydessä virtuaalista keikkaa pyörittäviin Unreal Engine -sovelluksiin, joille tiedot interaktioista välitettiin. Vappuaattona 30.4. sivusto keräsi satoja tuhansia silmäpareja ja tunnin keikan aikana lähetettiin yli 10 miljoonaa tapahtumaa palvelimille.

Kysymys: Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Julius Haukkasalo: Kuten aiemmin tulikin mainittua, tarjoamme nykyään laajasti erilaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita. Meillä on suunnittelun ja toteutuksen lisäksi analyytikka-, automaatio-, hakukonemainonta- ja sisällöntuotantospesialisteja.

Data ja analytiikka on osa jokaista projektiamme, sillä se on olennainen kompetenssi toimivien käyttäjäkokemusten kehittämisessä. Toteutamme asiakkaillemme hakukoneoptimointia ja hakusanamainontaa. Näillä kasvatetaan hakukonenäkyvyyttä, sivuston kävijämäärää, konvertoituvaa liikennettä ja viime kädessä myös myyntiä. Autamme pystyttämään mittaussuunnitelmat, hakukonestrategiat ja kampanjasuunnitelmat – ja lisäksi pyörittämään niitä tukemaan asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Autamme asiakkaitamme myös markkinoinnin ja myynnin automaatiossa. Viime aikoina selkeästi kasvava trendi yrityksissä on ollut teknisen HubSpot-kumppanin tarve ja Evermadella onkin tätä varten oma kokonaan markkinoinnin automaatioon ja HubSpotin CMS Hub:iin keskittyvä tiimi.

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Julius Haukkasalo: Tällä hetkellä 17 henkilöä.

Kysymys: Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Julius Haukkasalo: Tarjoamme yleisesti paljon vapauksia kehittäjillemme osallistua erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin. Lisäksi tarjoamme mahdollisuutta osallistua verkkokursseille tai itsenäiseen opiskeluun. Oppimisen kannalta tärkeää on myös sisäinen toimintamme. Kehittäjien kesken kokoonnutaan kahdesti kuukaudessa: joka toisella kerralla teemme koodiarviointia (code review) pienryhmissä ja joka toisella kerralla käsittelemme yhdessä jotakin kehitykseen liittyvää aihetta – tuoreimmassa sessiossa kävimme läpi TypeScriptin parhaita käytäntöjä. Evermaden koodaajat ovat myös järjestäneet muulle tiimille koodikouluja, joissa on käyty läpi verkkokehityksen perusteita. Pidämme tärkeänä eri osaamisalueiden välisten raja-aitojen murtamista ja yhteinen oppiminen on hyvä askel tähän suuntaan.

Olemme myös pyrkineet jakamaan ajatuksiamme myös WordPress-tapahtumissa. Kehittäjiämme ovat myös ollut aktiivisesti järjestäjänä useissa Helsingin tapahtumissa, esimerkiksi Gutenberg, Teamwork Needs Work ja Growth Hacking in Practice -miiteissä. Open source -puolella meillä on julkaistu avoimesti, esim. käyttämämme pohjateema, Tech radar ja Docker-image WordPress-hostaukseen.

Kysymys: Kuinka tekniseksi kuvailisit toimistonne kokemusta?

Julius Haukkasalo: Vaikka tarjoammekin nykyään palveluita laajalla paletilla, pidämme itseämme edelleen teknisesti suuntautuneena toimistona. Kehittäjät muodostavat isoimman kompetenssin yrityksessämme ja devausta on kehitetty pitkäjänteisesti koko yrityksen historian ajan. Meillä on kyvykkyyttä tarjota isoja ja monimutkaisia sivustokokonaisuuksia sekä täysin räätälöityjä verkkopalveluita ja -sovelluksia.

Verkkosivustot ja palvelut ovat kuitenkin monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka kaipaavat useiden erilaisten osaajien yhteistyötä. Erityinen vahvuutemme on nimenomaan designin, kehitystyön, analytiikan ja automaation yhteenliittäminen saumattomasti saman katon alle.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Julius Haukkasalo: Isommat projektit toteutetaan pääsääntöisesti meillä viikon mittaisissa sprinteissä. Työn suunnitteluun ja kommunikaatioon käytetään Trelloa, missä projektin kanban-taulua ylläpidetään. Viikoittaisten statuspäivitysten lisäksi kommunikaatioon käytetään projektin omaa Slack-kanavaa.

Käytämme kaikissa projekteissa Git-versionhallintaa. Meillä on käytössä tietynlainen kehityshaarojen (branch) nimeämiskäytäntö, jossa eri ympäristöillä on omat haaransa (production ja staging). Kehitysvaiheessa työtä tehdään suoraan master-haaraan tai isompia ominaisuuksia omissa kehityshaaroissaan.

Projekteista on käytössä kehittäjien oman ympäristöt sekä staging- ja tuotantoympäristöt. Tarvittaessa ympäristöjä luodaan lisää isompien kokonaisuuksien testaamista varten.

Testaukseen meillä on oma käytäntömme, joka sisältää mm. use case -testisuunnitelman Google Spreadsheet -taulukkona. Suunnitelma pitää sisällään yleisiä testitapauksia liittyen tekniseen puoleen, suunnitteluun ja analytiikkaan. Tämän lisäksi on projektia varten räätälöityjä käyttötapauksia, joiden avulla palveluiden toiminnallisuutta voidaan testata ja tarpeen vaatiessa toteutetaan myös automaattisia yksikkötestejä. Sivustoversioiden julkaisu palvelimille tapahtuu versionhallintaan integroiduilla CI/CD-työkaluilla, pääasiassa Bitbucket Pipelinesillä.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne? Minkälaisia kuukausikustannuksia teidän asiakkaat tyypillisesti maksavat palveluistaan teille?

Julius Haukkasalo: Sivustojen huolto, ylläpito ja pienimuotoinen kehittäminen ovat Evermade Care-tiimimme vastuulla. Care mahdollistaa ennakoivan palvelun seurannan ja kehittämisen sekä nopean reagoinnin ongelmatilanteissa. Tavoitteemme on varmistaa, että asiakkaidemme verkkopalvelut pysyvät aina turvassa ja ajan tasalla. Care-pakettejamme on erilaisia erikokoisten yritysten tarpeisiin. Ylläpidon lisäksi tarjoamme jatkuvia kehityspalveluita, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Jatkuva tekeminen voi sisältää design-työtä, analytiikkaraportointia, hakukoneoptimointia ja -mainontaa, sisältötyötä, automaatiopolkujen optimointia ja kehitystä.

Käytämme pääosin suomalaisen UpCloudin palvelimia, mutta tarpeen mukaan myös Amazonia ja Azurea. Emme ole sidottuja tiettyyn hosting-ratkaisuun.

Kuukausittaiset hinnat perusylläpidolle lähtevät parista sadasta ylöspäin ja monipuolisten jatkuvien kehityspalveluiden myötä voivat nousta useampaan tuhanteen euroon kuussa.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Julius Haukkasalo: Uuden Ellunkanat.fi-sivuston rakentamista oli kyllä hienoa seurata – yhteistyö Ellun Kanojen ja meidän projektitiimin välillä tuntui toimivan ja prosessi sisälsi sopivan määrän kunnianhimoa, molemminpuolista haastamista ja rohkeutta. Lopputulos on omasta mielestä kivasti verkkosivujen massasta erottuva ja uniikki – kuitenkin ilman että käytettävyys on kärsinyt matkan varrella.

Kysymys: Tätä julkaistaessa koronakriisi on Suomessa pahasti niskassa. Millaisia vaikutuksia  tällä on tähän mennessä ollut teidän toimintaan ja asiakkuuksiin?

Julius Haukkasalo: Meillä koko tiimi siirtyi täysin etätyöhön maaliskuun alkupuolella. Meillä on onneksi koko firman olemassaolon ajan ollut vähintään yksi etätyöntekijä, ja muutenkin hyvät valmiudet etätyölle oli olemassa.

Toistaiseksi koronakriisi on näkynyt meillä useiden projektien peruuntumisena tai lykkääntymisenä. Osalla asiakkaista liiketoiminta keskeytyi kokonaan, ja näissä tilanteissa ollaankin yritetty olla mahdollisimman joustavia.

Täytyy olla kiitollinen kuitenkin siitä, että yleisesti ottaen tilanteemme on ollut ihan hyvä ja töitä on riittänyt edelleen kaikille. Isoin huoli meillä on lähitulevaisuuden myynnin toteutuminen,  mutta ei tässä tilanteessa auta kai muu kuin kova ja järkevä työnteko.

Pitää vain toivoa, että tilanne helpottuu ja tartuntamäärät jatkavat laskua. Kyllä tästäkin selvitään.

>> Evermade Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 26 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun