HubSpot murtautui vuonna 2022 uskottavaksi webbialustaksi

HubSpot on ollut vuosia ”bubbling under” -teknologia Suomessa. Suosittu CRM-työkaluna ja markkinoinnin automaation avustajana, eli sähköpostien lähettelijänä, mutta verkkosivustojen alustana työkalu on ollut kömpelö. Tämä on osittain rajoittanut myös työkalun käyttämistä, kun integraatio vaikkapa WordPressin kanssa on pitänyt aina jotenkin viritellä, ja markkinointi-ihmiset ovat joutuneet käyttämään kahta eri työkalua. Täten HubSpot on levinnyt lähinnä näppäränä kampanjatyökaluna. Selvästi vuonna 2022 tilanne kuitenkin muuttui.

Artikkeli

Uudistunut HubSpotin CMS-puoli on otettu digitoimistoissa innostuneesti vastaan, ja moni toimisto on perustanut ihan oman HubSpot-tiimin. Vierityspalkin Julkaisut-palstallakin nähtiin vuoden aikana lähes parikymmentä varsin isoa HubSpot-toteutusta, ja nämä toteutukset tulivat peräti viideltä eri toimistolta. Täten kumppanikentässäkin alkaa olla jo valikoimaa. HubSpotin verkkosivustopuolesta osaamista ovat kartuttaneet jo MEOM, Evermade, Paper Planes, Sohova ja Aava & Bang. Selvästi eniten kokemusta HubSpot-sivustojen rakentamisesta on MEOM:illa.

Saas-alusta on asiakkaan kannalta aivan eri otus kuin vaikka WordPress

HubSpot on tosin hyvin erilainen otus kuin esimerkiksi WordPress tai Drupal. Isoin ero tulee kehitystahosta, joka on yksi yhtiö, jonka hallussa on myös kaikkien palveluiden pyörittäminen. HubSpottia ei voi asentaa omaan konesaliin tai mihinkään isoon pilvipalveluunkaan. Ympärillä ei myöskään ole isoa ekosysteemiä, josta löytyisi laajennuksia ja lisäpalveluita.

Toki HubSpotissa on kohtuulliset rajapinnat ja ainakin asiakastiedot liikkuvat helposti eri palveluiden välillä, jopa kolmansien osapuolien integraatiopalveluiden avustuksella. Täten täysin suljetuksi ympäristöksi ei HubSpottia voi sanoa, vaikka filosofisesti onkin kyse täysin kaupallisesta alustasta, jonka koodi ei ole avointa.

Toinen merkittävä ero on se, että kyse on täsmätyökalusta, ei yleistyökalusta, jolla voisi tehdä monenlaisia palveluita.

Hubspot tarjoaa tehokkuutta B2B-yritysten liidisivustoille

HubSpot on erikoistunut niin sanottuihin liidisivustoihin, eli verkkopalveluihin, joiden keskeinen idea on saada asiakas innostumaan ja ottamaan yhteyttä yrityksen myyntiin. HubSpot ei siis ole esimerkiksi verkkokauppojen alusta tai mikään räätälöityjen ratkaisujen alusta. HubSpot on sisältöpainotteisten liidisivustojen alusta, ja erityisesti vieläpä B2B-sivustoille, eli alueelle, jossa keskimääräinen ostos on hyvin arvokas, esimerkiksi iso yhteistyösopimus, konsultointidiili, rakennusprojekti tai vaikkapa mittatilauslaivan rakentaminen.

Yleensä HubSpot-asiakkailla on myös aika vahva oma markkinointitiimi, joka tuottaa webinaareja ja monenlaisia raportteja, joihin ilmoittautuminen tai joiden tilaaminen on keskeinen osa sivuston konseptia.

Sivustot ovat tyypillisesti myös melko laajoja ja tämä näkyy myös projektien hintalapuissa. Suurin osa Vierityspalkin Julkaisut-palstalle ilmoitetuista projekteista on yli 30 000 euron projekteja. Varsin moni on myös yli 60 000 euron uudistus, eikä näihin lukuihin lasketa lisenssikuluja, vaan kyse on työstä, joka on tehty sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hinnoittelu nojaa liidimääriin, joten hinnat nousevat joskus nopeasti

B2B-puoleen erikoistuminen näkyy myös hinnoittelussa, joka onkin ehkä se keskeisin syy siihen, miksi HubSpottia ei yleensä käytetä kuluttajabisneksessä. Työkalusta maksetaan liidimäärien perusteella, ja kulut voivat kasvaa jo merkittävästi muutaman tuhannen liidin kohdalla. Täten kuluttajabisnekseen se ei oikein sovi, koska vähänkin isommassa kuluttajabisneksessä puhutaan helposti kymmenien tuhansien ihmisten yleisöistä, jopa sadoista tuhansista kontakteista.

Kuluttajabisnekseen HubSpot ehkä sopisi vain tilanteissa, joissa kuluttaja on ostamassa jotain erittäin arvokasta asiaa, esimerkiksi talopakettia tai jotain arvokasta sopimusta, vaikkapa talon turvallisuusjärjestelmää.

Kumppanin vaihtaminen on helppoa, mutta silti kannattaa valita kokenut kumppani

HubSpot edustaa ratkaisua, jossa asiakkaalla on suora yhteys palvelun omistavaan tahoon, ja kaikki palveluun liittyvä kehitys tehdään tyypillisesti asiakkaan omaan HubSpot-ympäristöön. Täten kumppaneiden rooli on konsultoiva, vaikka käytännössä erilaisia sivupohjia ja koodia tehtäisiinkin paljon. Lopputulos sijoitetaan aina asiakkaan ympäristöön ja asiakas maksaa HubSpotille sen ylläpidosta. Täten esimerkiksi kumppanin vaihtaminen on tavallista helpompaa, kun vahvaa sidosta digitoimistoon ei synny.

Kumppaneiden kokemus vaihtelee paljon, joten asiakkaan kannattaa olla tarkkana kumppanivalinnassa. HubSpotin kumppaniksi pääsee helposti, mutta alusta on varsin laaja, ja esimerkiksi verkkosivustojen toteuttaminen vaatii erikoisosaamista, jos asiakas haluaa hyvin omannäköisen toteutuksen. Suurin osa tämän maan HubSpot-sivustoistahan muistuttaa hieman toisiaan, koska ne on tehty alustan valmispalikoiden avulla. Suurin osa kumppaneista kun on nimenomaan digimarkkinointitoimistoja, eikä verkkosivustojen tekijöitä.

Vierityspalkin Julkaisut-palstalle referenssejä julkaisseet toimistot toki ovat nimenomaan näitä verkkosivustoja toteuttavia digitoimistoja, joiden tekemät toteutukset ovat hyvin asiakaskohtaisia.

Useimmat HubSpotin kumppanit tässä maassa ovat nimenomaan markkinointitoimistoja. Tällaisia toimistoja ei yleensä kannata valita sivustototeutuksen kumppaniksi, ellei kyse ole yksinkertaisesta kampanjasivustosta.

Osaavan kumppanin löytäminen ei ole myöskään tällä hetkellä erityisen helppoa, koska esimerkiksi HubSpotin oma kumppani-ranking mittaa lähinnä sitä, kuka on hankkinut eniten asiakkaita ja lisenssituloja HubSpotille. Täten yrityksen omassa kumppanisysteemissä korkeimmille tasoille pääsevät lähinnä HubSpottia aktiivisesti myyvät markkinointitoimistot, eivät teknisesti osaavat toimistot.

Täten HubSpotin hyödyntämistä myös verkkosivustoalustana pohtivien asiakkaiden
kannattaa seurata esimerkiksi Vierityspalkin Julkaisut-palstaa, koska sinne ilmoitetaan nimenomaan HubSpotin verkkosivustototeutuksia.

Tulevaisuus on täsmäratkaisuissa, osittain

Verkkopalvelupalveluiden teknisissä ratkaisuissa on ehkä nyt saavutettu eräänlainen uusi aikakausi, kun useampi tällainen täsmäratkaisu on alkanut löytämään kumppanikenttää ja asiakaskuntaa. Tämä maailma on toki hyvin erilainen kuin aiempi maailma, jossa erilaiset yleisratkaisut kilpailivat keskenään.

Nyt esimerkiksi HubSpotin ja WordPressin välinen kilpailu on hyvin erilaista kuin mitä teknologiakisa oli aiemmin. HubSpot on täsmäratkaisu tiettyyn, täsmälliseen tarpeeseen, vain tietyille asiakkaille. WordPress on yleisratkaisu, joka voidaan mukauttaa monenlaiseen käyttötilanteeseen. Riippuu asiakkaan tilanteesta, milloin täsmäratkaisun hinta ja vahvempi sidos voittaa yleisratkaisun turvallisen elinkaaren ja ennustettavan kustannustason.

Esimerkiksi markkinan yleistilastot eivät tällaisessa vertailussa ole kovin merkityksellisiä, jos asiakkaalla on vaatimuksia, jotka puoltavat vahvasti täsmäratkaisua. Esimerkiksi North Patrolin tuoreimmassa teknologiakatsauksessa HubSpot sai vain 0,6 prosentin markkinaosuuden, kun taas WordPressin osuus oli 38,9 prosenttia.

Pelkkä teknologiaratkaisu ei tosin välttämättä tuo tehokkuutta tai kilpailuetua, vaan valittua ratkaisua täytyy myös hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Jos esimerkiksi päätyy HubSpottiin, kannattaa verkkosivuston konsepti virittää myös vahvasti HubSpotin tarjoamien kyvykkyyksien ympärille, ja esimerkiksi erilaisten liidilomakkeiden ja niihin liittyvien sisältöjen tulisi olla keskeinen osa suunnittelutyötä.

Samalla tämä tarkoittaa sitä, että toimistojen ja asiantuntijoidenkin täytyy hieman erikoistua, jos aikovat päästä tällaisten täsmäratkaisujen markkinoihin kiinni. HubSpot on täydellinen esimerkki alustasta, jonka virittämistä verkkosivustoksi ei kannata antaa kokemattomalle toimistolle, vaan se todellakin tarvitsee osaavan ja kokeneen kumppanin, jos tavoitteena on saada jotain asiakaskohtaista, toimivaa ja erottuvaa.

Ja loppuun on hyvä todeta, että HubSpotinkin käyttäminen verkkosivustojen alustana on vielä vahvasti kuherruskuukauden puolella, pitkiä ja kattavia kokemuksia asiakaspuolelta ei vielä ole – mutta markkina on selvästi muodostumassa, niin asiakaspuolella kuin toimistojen puolella.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

[Muokkaus 24.4.2023: Poistettu maininta AdvanceB2b-yrityksestä heidän pyynnöstään.]

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

3 kommenttia on “HubSpot murtautui vuonna 2022 uskottavaksi webbialustaksi”

 1. Timi Wahalahti

  Toisinaan näkee myös hybridiratkaisuja, joissa HubSpotilla luodaan sivustolle ainoastaan vaikkapa lomakkeet ja mahdollisesti joitain markkinoinnin kannalta tärkeimpiä ländäreitä tai blogi. Lomakkeet HubSpotin kautta on ihan järkevä homma, noista tavallaan sivuston sisällöllisistä sivuista erillään muusta julkaisujärjestelmästä en ole ihan niin varma. Olisi hauska kuulla asiakkaiden ja toteuttajien mietteitä siitä, miksi tälläisiin ratkaisuihin päädytään.

 2. Lomakkeet on tosiaan ihan järkevä homma monesti, mut aika paljon on tullut törmättyä itsekin niihin tilanteisiin, joissa sit on ihan isoja ländäreitä tehty sinne Hubbarin päälle, vaikka se pääsaitti on jollain toisella alustalla, ja yleensähän tästä kyl syntyy esim. hakukoneoptimoinnin kannalta ongelmia.

  Yleisin syy johon ite on törmännyt, on vaan se, että jostain syystä se pääsaitti on koettu hankalaksi tai taipumattomaksi näihin ländäreihin, jotka on jotenkin eri kulmasta sit tehtyjä kuin pääsaitin rakenne/konsepti. Yleensä näitä sit uudistuksessa just yritetään sovittaa sinne pääsaitin konseptiin sisälle ja ohittaa ne Hubbarin ländärit.

  Jotkut sit toki vaan vaihtaa Hubbariin sen koko pääsaitin, etenkin jos se oma tekeminen on tosi paljon sitä liidiländärimaailmaa.

 3. Mikko Kuhalampi

  Hyvä ja kattava teksti Perttu! Kiitos myös MEOMin maininnasta tekstissä.

  Tosi usein HubSpotilla on lähdetty tekemään ländäreitä tai sisällöllisiä sivuja nimenomaan vanhan ja kankean pääsivuston takia, ja HubSpotista markkinointitiimi on löytänyt ketterän tavan saada brändinmukaisempaa ja hieman modernimpaa sisältöä ulos, ilman että täytyy odotella että organisaatio on valmis koko sivuston uusimiseen. Ja näitä sitten korjaillaan sivustototeutuksen yhteydessä kuten sanoit.

  B2B-liidisivustot ovat se segmentti mitkä tällä hetkellä panostavat HubSpotiin ja myös CMS puoleen. Näissä korostuu luottamuksen herättäminen ja brändimielikuvan vahvistaminen sivuston visuaalisuuden kautta. Viimeisteltyä lopputulosta haetaan animaatioilla ja interaktioilla.

  Välttämättä HubSpot CMS – sivustot eivät ole kovinkaan laajoja rakenteeltaan, vaan projektin koko kasvaa usein visuaalisuuden ja laajan moduulimäärän kautta.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun