Into-Digital voitti Grand Onen budjettikategorian

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Don & Branco laajentaa brändeistä verkkopalveluihin.

Into-Digital voitti tämän kevään Grand Onessa uuden pienen budjetin kategorian. Kyseisessä kategoriassa oli budjetin kattoraja 30 000 euroa, ja työn täytyi olla normaali asiakasprojekti kattaen kaikki kulut. Into-Digital voitti kategorian Adventtikalenteri.fi-toteutuksellaan, jonka kokonaisbudjetti oli 22 000 euroa. Työn esittelysivu on vieläkin webissä*, joten casen yksityiskohtiin on mahdollista tutustua. Kyseessä on varsin tyylikäs, erittäin räätälöity verkkokauppa, jossa voi tilata kalentereita lahjaksi useille eri henkilöille yhdellä kertaa.

Grand One -kisaa ovat usein hallinneet hankkeet, joiden toteutusbudjetit ovat olleet miljoonia euroja ja hankkeiden aikajännekin on saattanut olla useita vuosia. Tällaiset megaprojektit ovat sitten kisanneet “tavallisia projekteja” vastaan ja varsin usein nämä megaprojektit ovatkin sitten voittaneet. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ollut pienen budjetin kategoria olikin varsin kiinnostava. Kategoriassa kilpailleet työt olivat paljon helpommin vertailukelpoisia keskenään, kun budjettierot eivät olleet satoja tuhansia euroja, kuten monissa muissa kategorioissa.

Into-Digitalin voitto juuri tässä kategoriassa ei ollut aivan yllättävää, koska toimisto on jo vuosia profiloitunut varsin tehokkaana projektikoneena. Lisäksi toimisto on myös puhunut viime aikoina kiinteähintaisen ostamisen puolesta, jota voi pitää alalla varsin poikkeavana markkinointikärkenä.

Into-Digital toimii Helsingissä ja Jyväskylässä. Toimiston viimeisin kirjattu liikevaihto on 1,4 miljoonaa euroa (vuodelta 2019) ja toimiston kaikki viime vuodet ovat olleet voitollisia. Täten Into-Digitalia voi kuvailla varsin turvalliseksi valinnaksi asiakkaiden näkökulmasta. Myös henkilöstömääränsä (17 henkeä) puolesta toimisto edustaa jo keskitason kokoluokassa olevaa digitoimistoa. Into-Digitalin tyypilliset projektit lienevät juuri Adventtikalenterin kaltaisia muutaman kymppitonnin projekteja.

Intolla on paljon projektihistoriaa, mutta teknisesti erityisen vaativia caseja ei ole referensseissä monia. Kokemusta löytyy kuitenkin hyvin monenlaisista toteutuksista. Esimerkiksi verkkokaupoista Intolta löytyy kohtuullisesti kokemusta, kuten tuoreessa WooCommerce-toimistojen katsauksessa myös todettiin.

Inton erikoisuus on myös se, että he toimivat mielellään mainostoimistojen ja muiden ei-teknisten toimistojen teknisenä kumppanina. Heidän sivustollaan on jopa oma osionsa tämän puolen esittelyyn.

Grand One -saavutuksen jälkimainingeissa Vierityspalkki haastatteli Into-Digitalin toimitusjohtajaa Aapo Mäkeä ja kyseli millaisin menetelmin toimisto nykyisin työskentelee ja minkälaista osaamista toimistosta nykyisin löytyy.

Kysymys: Miten nykyisin määrittelette itsenne digitoimistona ja miten positioitte itsenne markkinassa?

Aapo Mäki: Into-Digital on verkkopalveluiden suunnittelija ja toteuttaja. Silti toteutamme verkkosivustojen ja verkkokauppojen lisäksi mobiilisovelluksia, räätälöityjä web-appeja ja oikeastaan käytännössä mitä hyvänsä.

Meidät erottaa kilpailijoistamme se, että kaiken tekemisemme keskiössä on asiakkaamme liiketoiminnalliset tavoitteet, jotka määritellään hankkeissa. Kaikki suunnittelu ja toteutus siis tähtää asiakkaan liiketoiminnan kasvattamiseen. Esimerkiksi verkkopalvelun ’’hienous’’ ei ole itseisarvo. Itseisarvo on tavoite, johon ’’hienoudella’’ pyritään.

Lisäksi meidän taustamme toimistojen, kuten TBWA:n ja hasan&partnersin, alihankintatahona on ehdoton kilpailuetu – meillä on kokemusta mitä erikoisimmista ja hienoimmista toteutuksista, jotka ovat saaneet tunnustusta muun muassa Cannes Lionsissa ja Grand Onessa useaan otteeseen. Teknisen osaamisemme syvyys ja leveys on taustamme vuoksi erinomaisella tasolla.

Törmäämme usein kilpailutuksissa esimerkiksi Evermadeen, Karhuun ja Redlandiin. Toki tämä perustuu suhteellisen pieneen otantaan, sillä asiakkaat ovat usein ymmärrettävästi aika vaitonaisia siitä, keitä toimijoita skaboissa on mukana.

Kysymys: Olette erottuneet alalla, koska puhutte kiinteähintaisten urakkatarjousten puolesta. Miksi olette päättäneet korostaa tätä ja mitä tällainen toimintatapa edellyttää mielestänne asiakkaalta?

Aapo Mäki: Olemme päättäneet korostaa tätä siitä syystä, että olemme kuulleet potentiaalisten asiakkaidemme suusta eri sanavalinnoin liian monta kertaa: ’’viimeksi uudistus oli haastava ja budjettikin ylittyi puolella’’. Näkemyksemme mukaan verkkopalvelun palvelumuotoilu- ja määrittelyvaihe on onnistuneen hankkeen tärkein osuus. Mikäli se tehdään tarpeeksi kattavasti ja huolella, pitäisi kiinteän hinnan antaminen olla mahdollista ihan kaikille tarjoajille. Me uskomme ja luotamme omaan asiantuntijuuteemme niin paljon, että mahdolliset työmääräylitykset ovat meidän eivätkä asiakkaan vastuulla.

Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on periaatteellinen päätös: sitoudutaan ja panostetaan projektiin kunnolla heti alusta alkaen, jotta oikeasti tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja miten. Tämä tarkoittaa myös sitä, että heti ei päästä tekemään niitä kaikkein ”hauskimpia” työvaiheita, kuten verkkopalvelun visuaalista ilmettä tai sisältöä.

Kysymys: Minkä kokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Aapo Mäki: Parhaiten sovimme 30–60 k € ja yli 60 k € budjetin hankkeisiin, mutta teemme säännöllisesti hankkeita myös pienemmällä budjetilla. Meidän osaamisemme on niin kattava, että olemme luotettava valinta niin pienten, keskisuurten kuin suurtenkin verkkopalvelun toteuttajaksi.

Kuitenkin on hyvä todeta, että satojen tuhansien eurojen hankkeisiin meidän resurssimme eivät valitettavasti määrällisesti taivu, vaikka osaamista löytyykin.

Kysymys: Oliko Grand Onessa pärjännyt partiolaisten adventtikalenteri teille tyypillinen projekti? Minkälaisen kilpailutuksen perusteella voititte projektin?

Aapo Mäki: Viimeisimmät projektimme ovat olleet kokoluokaltaan suurempia, 30–60 k €:n verkkopalveluita, mutta adventtikalenteri.fi oli sisällöltään hyvin tyypillinen projekti meille – täysin räätälöity WordPressin päälle toteutettu verkkokauppa, jonka toteutus starttasi palvelumuotoilulla ja ostoprosessin suunnittelulla.

Kilpailutus oli Partion itsensä hienosti organisoima: kattavat ennakkotiedot, mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä, tarjousten toimitus, jatkoon valittujen tapaamiset ja päätös. Voitimme kilpailutuksessa muistaakseni neljä kilpailijaa.

Kysymys: Millä muilla (kuin WordPress) teknologioilla tai tuotteilla teette web-palveluita?

Aapo Mäki: Sisällönhallintapuolella valitsemme lähes poikkeuksetta WordPressin sen kiistattomien vahvuuksien – kuten räätälöitävyyden ja sisällönhallinnallisten mahdollisuuksien – vuoksi, mutta perusteiden ollessa kohdallaan käytämme tarvittaessa myös muita ratkaisuja, kuten Drupalia. Lisäksi muun muassa Google Firebase käyttäjänhallintaan ja tietokantoihin sekä Contentful sisällönhallintaan ovat tuttuja ratkaisuja tuoreista tai käynnissä olevista projekteista. Teknologiavalinnat UI:n puolella pyörivät puolestaan pääsääntöisesti Vue.js:n, NuxtJS:n ja Reactin ympärillä.

Kysymys: Oletteko tehneet verkkokauppoja asiakkaillenne?

Aapo Mäki: Kyllä vain. Viimeisimpiä ovat nyt keväällä julkaistut Europicnic.fi, Egmont.fi ja viime syksynä julkaistut Lindroos.fi ja täysin räätälöidysti rakennettu, Grand One 2020:ssa voittanut Adventtikalenteri.fi.

Kokoluokka meidän verkkokauppahankkeissamme pyörii tyypillisesti 30-60 tuhannen euron välimaastossa.

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Aapo Mäki: Kymmenen.

Kysymys: Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Aapo Mäki: Meidän CTO:mme Antti Lassilan vastuulla on ’’seurata maailman menoa’’ esimerkiksi uusien teknologioiden suhteen ja julkituoda uutisia kehittäjiemme sisäisiin kokoontumisiin. Projektitasolla tietysti pyrimme siihen, että tekijämme pääsevät pois mukavuusalueeltaan oppimaan uusia asioista jatkuvasti. Lisäksi tietysti ihan kokeneempien kehittäjien pöydänylihuuteluneuvonta on kullan arvoista arjessamme. Myös Suomen suurimpien ohjelmistotalojen koulutusohjelmat ja webinaarit ovat pääsääntöisesti niin hyviä, ettemme pelkää laajentaa kehittäjiemme osaamista niiden välityksellä. Vielä viimeisenä mainittakoon meidän kehittäjäväkemme oma vapaa-ajan aktiivisuus ja kiinnostus, jotka edesauttavat myös devaajiemme henkilökohtaista kehitystä.

Kysymys: Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Aapo Mäki: Valitettavan vähän. Omia lisäosia ja räätälöityjä toiminnallisuuksia löytyy, mutta mitään emme ole julkaisseet. Erityisesti WordPress-yhteisön toimintaan osallistuminen aktiivisemmin on tulevaisuuden agendalla, vaikkemme varsinaisesti haluakaan profiloitua ainoastaan WordPress-taloksi.

Kysymys: Kuinka tekniseksi kuvailisit toimistonne kokemusta?

Aapo Mäki: Kyllä tekninen osaaminen on aina ollut meidän ehdoton vahvuutemme. Vaativia integraatioita on toteutettu, minkä lisäksi myös räätälöityjä web-applikaatioita ja kaikenlaisia erikoistoteutuksia. Meidän palveluskaalamme on käytännössä kamppissivuista verkkosivustojen kautta natiiviappeihin, vaikka suurin osa hankkeistamme on verkkosivustoja ja verkkokauppoja. Tyypilliset asiakasprojektimme verkkosivustojen ja verkkokauppojen osalta eivät kuitenkaan vaadi kovinkaan haastavien integraatioiden rakentamista, mutta vielä ainuttakaan kertaa emme ole törmänneet tilanteeseen, jossa meidän kehittäjiemme osaaminen ei olisi riittänyt jonkun asian toteuttamiseen.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Aapo Mäki: Teknisiltä osin käytänteet ovat sellaiset, että isommissa projekteissa on olemassa kehitysversio ja tuotantoversio, joille molemmille on versionhallinnassa omat “branchit”. Versionhallinnasta on automatisoitu julkaisuputki sekä kehitys- että tuotantoversioon. Staging-versiot ovat käytössä asiakkaillamme, joiden verkkopalveluihin teemme jatkuvaa kehitystä. Projektin pääkehittäjän lisäksi isommissa projekteissa on mukana yleensä 1–2 muuta kehittäjää, joiden tehtävät kulkevat pääosin pääkehittäjän kautta. Erilaisia projekteja varten meillä on jonkin verran omia koodipohjia (WP-teemapohja, Gulp-pohja), joita käytetään pohjana ja jotka ohjaavat mm. yhtenäisiin koodauskäytäntöihin.

Testaaminen tapahtuu testaamalla sovelluksen/palvelun toiminnot ja ulkoasut eri selaimilla. Pääosin testataan natiiveilla laitteilla, mutta koska kaikkia (testattavia) laite-käyttöjärjestelmä-selain-kombinaatioita ei meillä aina ole saatavilla, niin testaamiseen käytetään myös BrowserStack-palvelua. Integraatiot puolestaan ovat usein niin yksilöllisiä, että niiden testaamista on vaikea kuvata yleisesti muutoin, kuin että kaikkien integraatioiden toiminta luonnollisesti testataan ennen julkaisuja. Yksikkötestausta (Unit testing) ja muuta ohjelmallista testausta tehdään bisneskriittisissä ja monimutkaisimmissa toteutuksissa.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne? Minkälaisia kuukausikustannuksia teidän asiakkaat tyypillisesti maksavat palveluistaan teille?

Aapo Mäki: Meidän jatkokehitys- ja ylläpitomallimme perustuu siihen, ettei asiakkaan tarvitse maksaa työstä, jota ei tehdä. Ylläpitopalvelumme pitää käytännössä sisällään kehittäjiemme manuaalisesti tekemät käytössä olevien järjestelmien kuukausittaiset päivitykset niin versioiden, mahdollisten lisäosien kuin tietoturvankin osalta. Verkkopalvelun koosta, kompleksisuudesta ja järjestelmävalinnoista riippuen säännöllisen ylläpidon kustannus asettuu 125:n ja 500:n euron väliin.

Kaikki jatkokehitys tapahtuu puolestaan projektiluontoisesti siten, että arvioimme pienemmätkin jatkokehitykset erikseen. Täten asiakkaalle ei synny yllättäviä kustannuksia.

Kysymys: Mikä on tarjoamanne hosting-ratkaisu web-palveluille?

Aapo Mäki: Valitsemme aina hosting-ratkaisut ja palveluntarjoajat asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Tyypillisesti suosimme suomalaisia WordPress-optimoituja webhotelliratkaisuja verkkosivutoteutuksiin. Hosting-ehdotuksissamme tärkeää on kotimaisuus, https-suojaus sekä valvonta- ja tietoturvapalvelut. Tällä hetkellä supisuomalainen CloudCity täyttää mainiosti meidän ja asiakkaidemme vaihtelevat tarpeet hostingin suhteen.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Aapo Mäki: Kyllä Adventtikalenteri.fi oli erityisen hieno hanke, joka sai täysin ansaitsemansa palkinnon Grand One 2020 -gaalassa huhtikuussa. Lisäksi juuri julkaistu Europicnic.fi-verkkokauppa on integraatiokompleksisuudessaan kyllä vailla vertaa.

Kysymys: Tätä julkaistaessa koronakriisi on Suomessa vielä päällä. Millaisia vaikutuksia tällä on tähän mennessä ollut teidän toimintaan ja asiakkuuksiin?

Aapo Mäki: Meihin kriisi ei ole päässyt iskemään taloudellisesta näkökulmasta juurikaan. Pienimuotoisia sopeuttamistoimenpiteitä olemme valitettavasti joutuneet tekemään, mutta maailmantilaan nähden liiketoiminta käy ja kukkuu erinomaisesti. Toki ennustettavuus on normaalia vaikeampaa. Uskon, että selviämme kriisistä hienosti, sillä asiakkaiden innokkuus panostaa verkkopalveluihin kriisin aikaan vaikuttaa olevan erinomaisella tasolla.

>> Into-Digital Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 26 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun