WordPress-toteuttajat Suomessa 2014

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 10 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Paper Planes sai omistajaksi ison tanskalaisen digitoimiston.

WordPress Suomessa

Vierityspalkki järjesti lokakuussa 2013 Suomen WordPress-tekijöiden haun. Tarkoituksena oli koota yhteen kattava tieto tekijöistä, näiden palveluista, osaamisesta, erikoistumisesta sekä WordPressin merkityksestä liiketoiminnalle kokonaisuutena. Aiemmin katsauksesta on julkaistu yhteenvetoartikkeli, jossa Suomen WordPress-kentästä on laadittu yhteenvetotilastoja selvityksen perusteella.

Tieto on koottu hyödyksi asiakkaille, jotta näiden olisi helpompaa jatkossa löytää sopivin kumppani WordPress-projekteihin.

Tekijöitä ilmoittautui määräaikaan mennessä 52 kpl. Katsaukseen mukaan pääsi näistä tekijöistä 41 kpl. Nämä mukaan päässeet sijoitettiin kolmeen eri kategoriaan: 1) erikoistuneisiin (3 kpl), 2) turvallisiin ja osaaviin (9 kpl) sekä 3) pieniin ja notkeisiin haastajiin (29 kpl).

(Toimituksen huomautus 20.11.2021: Tämän artikkelin sisältö on monelta osin vanhentunutta. Ajantasaisen listauksen löytää parhaiten Vierityspalkin Toimistot-hakemistosta.)

wordpress-suomessa-katsaus-2014-firmat

Katsauksesta karsittiin pois lähinnä pienempiä toimijoita sekä yrityksiä, joiden pääliiketoiminta oli selkeästi jotain muuta kuin verkkosivustojen tekemistä.

Erikoistuneiden kategoriaan listattiin toimistot, joilla WordPress-tekemisen katsottiin olevan selkeästi merkittävää liiketoimintaa eikä yrityksillä ole muita, merkittäviä toimialueita. Lisäksi erikoistuneiden listalle pääsyyn vaikutti osallistuminen WordPress-yhteisön toimintaan ja aktiivisuus alalla WordPressin puolestapuhujana.

Turvalliseksi ja osaavaksi toimijaksi listattiin toimistot, jotka ovat selkeästi osoittaneet osaamisensa ja kokemuksensa WordPress-kentällä, mutta joita ei voi kuitenkaan kutsua WordPressiin erikoistuneiksi toimijoiksi.

Haastajiksi sijoitettiin pääosin vasta hiljattain WordPressiin siirtyneitä digitoimistoja sekä yhden miehen/naisen firmoja.

Katsauksen kategoriajako kannattaa kuitenkin ottaa viitteellisenä. Kaikista kategorioista löytyy erittäin hyvää osaamista ja toimistojen palvelupaletit vaihtelevat. Siksi kannattaa käydä koko lista läpi ennenkuin päättää omat suosikkinsa.

Katsauksessa on mukana pieniä toimistoja (liikevaihto vain muutamia satoja tuhansia euroja, töissä 1-3 henkeä), keskikokoisia toimijoita (noin miljoonan liikevaihto, töissä kymmenkunta henkeä) sekä isompia toimijoita (liikevaihto kaksi miljoona tai enemmän, töissä useita kymmeniä henkilöitä).

KATEGORIA 1: Erikoistuneet tekijät

Erikoistuneet tekijät ovat tässä kategorisoinnissa turvallisia, osaavia ja erikoistuneita. Näiltä toimistoilta sopii asiakkaana odottaa hieman perus-digitoimistoa enemmän ymmärrystä ja osaamista WordPressistä. Erikoistuneiden kategoriaan ei ole päässyt koon tai minkään yksittäisen meriitin perusteella. Erikoistuminen on asenne, uskallus sitoutua johonkin, ja ylpeyttä esitellä osaamistaan.

H1* (Helsinki / Tampere)

H1* on yksi voimakkaimmin WordPressiin erikoistuneista toimijoista Suomessa tällä hetkellä. Yrityksen palveluksessa olevista henkilöistä useampi on tunnettu henkilö WordPress-yhteisössä ja henkilöt ovat aktiivisia bloggaajia WordPressiin liittyvistä aiheista. Daniel Koskinen mm. vastaa WordPressin suomen kielen käännöstyöstä. Kokoluokaltaan H1 on vielä melko pieni digitoimisto verrattuna moniin kilpailijoihin, mutta silti he ovat WordPress-kentällä jo varsin kokenut ja osaamisensa todistanut talo.

Frantic (Helsinki)

Frantic on yksi Suomen perinteikkäimmistä ja tunnetuimmista digitoimistoista, joka on suunnitellut ja toteuttanut sivustoja jo 90-luvulta saakka. Franticin toteuttamille sivustoille on aina ollut leimallista visuaalinen näyttävyys, mutta kuitenkin käytettävyyden ehdoilla. Tässä katsauksessa Frantic onkin ainoita toimijoita, jotka ovat myös profiloituneet vahvasti suunnitteluosaamisensa kautta. Viime vuosina Frantic on ryhtynyt liputtamaan WordPressin puolesta julkaisujärjestelmävalintanaan. Frantic tosin käyttää laajoissa toteutuksissa usein myös Catalyst-frameworkkia, mutta silti Suomen markkinoilla Frantic lienee kiistatta yksi WordPressin näkyvimpiä tukijoita. Kokoluokaltaan Frantic asettuu tämän katsauksen isoimpiin toimijoihin yli kolmen miljoonan euron liikevaihdollaan.

Aucor (Turku)

Aucor on melko pieni, mutta verkkopresenssiltään hyvin aktiivinen digitoimisto Turusta. WordPressin puolesta Aucor on puhunut jo pitkään ja myös toteuttanut varsin paljon laadukkaita verkkopalveluita WordPressin avulla. Aucorista löytyy myös WordPressin yhteisöön aktiivisesti osallistuvia henkilöitä, ja muutenkin Aucorin intohimo laadukkaiden sivustojen toteutukseen erottelee firmaa edukseen monista muista toimijoista.

KATEGORIA 2: Turvalliset ja osaavat tekijät

Turvalliset ja osaavat tekijät ovat yrityksiä jotka ovat tehneet WordPressillä paljon sivustoja, mutta joille WordPress-tekeminen ei syystä tai toisesta ole ydinliiketoimintaa – tai vielä kovin merkittävää pääliiketoimintaa. Moni tämän kategorian firmoista tekee hyvää liiketoimintaa ja julkaisee säännöllisesti näyttäviä verkkopalveluita, mutta ei syystä tai toisesta aivan yllä WordPress-tekemisen asenteessaan erikoistuneiden toimistojen tasolle. Silti tästä listasta löytyy monelle shorttilistalle laadukkaita kandidaatteja.

Adian* (aiemmin nimellä Arkimedia, Jyväskylä)

Mikko Virenius on yksi ehdottomia WordPress-pioneereja Suomessa. Hän vastasi aiemmin käännöstyöstä ja julkaisi WordPressiä käsitteleviä artikkeleita. Hänen yrityksensä toimii nykyisin Adian-nimellä Jyväskylästä käsin. Adian on käytännössä yhden miehen organisaatio, mutta on sijoitettuna tässä katsauksessa turvallisiin ja osaaviin toimijoihin, koska Mikko on toiminut WordPressin parissa poikkeuksellisen pitkään.

Exove (Helsinki / Oulu)

Exove on pääasiallisesti Drupal-toteutuksia tekevä raskaamman sarjan digitoimisto Helsingistä. Exovella on kuitenkin aina ollut valikoimissaan useita eri julkaisujärjestelmiä ja tämän myötä heillä on myös WordPressistä vahvaa kokemusta. Exove on viime aikoina profiloitunut WordPressin parissa mm. järjestämällä WordPress Cafe -tilaisuuksia.

Solid Angle* (Helsinki)

Solid Angle* on varsin tuore, melko pieni digitoimisto Helsingistä, joka on kuitenkin kunnostautunut toteuttamalla varsin laajoja ja näyttäviä WordPress-sivustoja.

Zeeland* (Helsinki)

Massiivinen markkinointiviestintäkonserni Zeeland* tarjoaa kaiken muun ohella myös WordPress-toteutuksia, ja on itse asiassa tehnyt niitä jo melkoisen määrän. Zeelandin digiyksikkö toteuttaa myös Drupalilla, mutta WordPressiinkin löytyy huomattava määrä osaajia. Täten etenkin jos samalla kertaa haluaisi ostaa myös markkinointiviestinnän suunnittelua, tai muita markkinoinnin toteutuspalveluita, niin Zeeland voi olla hyvin vahva kandidaatti.

Mainostoimisto Redland (Helsinki)

Redland kuuluu myös mainostoimistoihin, jotka ovat tehneet WordPressin avulla komeita ja isoja sivustoja. Täten jos mainostoimistomeininki maistuu, niin Redland kuuluu ehdottomiin kärkikandidaatteihin WordPress-kentällä.

Activeark JWT* (Helsinki)

Activeark JWT* on maan isoimpia digitoimistoja, jolta myös löytyy toteutusosaamista verkkopalveluille. WordPress ei ole Activearkin tyypillisin työväline, mutta siitäkin kokemusta löytyy. Jos siis ison digitoimiston palvelupaletti vetää puoleensa, niin Activeark on hyvä kandidaatti myös WordPress-toteutuksille.

Barabra (Helsinki)

Barabra tunnetaan erityisesti mainostoimistojen alihankkijana, mutta myös suorat asiakassuhteet kelpaavat. Barabra erottuu digitoimistojen kentältä erikoistumisellaan toteutuksiin. Useimmat toimistot kun yleensä painottavat suunnitteluosaamistaan ja kohtelevat toteutustaitoja hieman “välttämättömänä pahana”. Barabra sanoo reilusti, että toteutukset ovat tärkeä osa heidän toimintaansa, ja WordPress on nykyisin heidän eniten käyttämänsä julkaisujärjestelmä.

Into-Digital (Helsinki / Jyväskylä)

Into-Digital kuuluu Barabran ja EASTin ohella toimistoihin, jotka palvelevat ensisijaisesti mainos- ja markkinointiviestintätoimistoja. Omien sanojensa mukaan Into-Digital tekee WordPressillä 9/10 verkkosivustoprojektistaan, joten kokemusta on kertynyt jo melkoisesti. Tyypilliset projektit näillä alihankkijatoimistoilla ovat yleensä melko pieniä, mutta toisaalta projektien määrä lienee varsin huikea, koska useimmat kuuluvat digitoimistokentällä kuitenkin keskikokoisiin toimijoihin yli miljoonan euron liikevaihdoillaan. Into-Digitalin viimeisin tilikausi lähentelee jo kahden miljoonan rajapyykkiä.

Mainostoimisto Värikäs (Tampere)

Mainostoimisto Värikäs kuuluu tämän maan kustannustehokkaisiin verkkosivustotehtaisiin, joita on aiemminkin esitelty Vierityspalkissa. Pääasiallisesti Värikäs tekee sivustoja omalla julkaisujärjestelmällään, mutta asiakkaan pyytäessä sivustot syntyvät myös WordPressillä. Värikäs palvelee pk-yrityksiä myös muissa mainonnan ja markkinoinnin tarpeissa tarvittaessa.

KATEGORIA 3: Pienet ja notkeat haastajat

Pieniä ja notkeita haastajia kannattaa harkita etenkin pienempiin projekteihin, mutta joskus myös isompiin kokonaisuuksiin jos aikataulu ei ole kovin kireä. Pienien toimijoiden etuja ovat yleensä kustannustehokkuus, joustavampi palvelu ja mahdollisuus hoitaa kaikki asiat samojen henkilöiden kanssa. Parhaimmillaan pienet toimijat tarjoavat todella loistavaa hinta-laatusuhdetta ja huolehtivat silti palvelusta pitkäjänteisesti ja rakkaudella. Kääntöpuolena on riski siitä, että tekijä kyllästyy hommiinsa, siirtyy päivätöihin tai vaihtaa bisnestä. Yleisesti ottaen pienet toimijat sopivat parhaiten asiakkaille, jotka ottavat itse paljon vastuuta sivustostaan eivätkä odota kumppanilta niin paljon jatkuvaa huolenpitoa.

Sofokus (Turku)

Sofokus on useilla eri teknologioilla verkkopalveluita toteuttava keskikokoinen yritys Turusta, joka pääsee haastajalistan kärkeen lähinnä aktiivisen WordPressiin keskittyneen bloggauksensa ansiosta. Sofokuksen teknologiapaletti on varsin laaja, joten heille WordPress on vain yksi työkalu muiden joukossa, mutta Sofokuksessa on selkeästi huomattu, että WordPress ei enää ole vain yksi julkaisujärjestelmä muiden joukossa, vaan etenkin selkeiden perussivustojen kategoriassa omaa sarjaansa. Sofokuksen WordPressiin erikoistunut blogi on WP-opas*.

Wysiwyg (Tampere / Porvoo)

Wysiwyg on melko pieni toimija Tampereelta, joka on tehnyt WordPressillä jo huomattavan aikaa suurimman osan sivustoprojekteistaan. Hiljattain Wysiwyg myös osti toisen WordPress-toimijan Kvaliitin*, joka toimii Porvoossa. Wysiwyg edustaa varsin tyypillistä alan pientä toimijaa, joka toteuttaa WordPressillä pääasiallisesti muutaman tuhannen euron sivustoprojekteja joko suoraan asiakasorganisaatioille tai mainostoimistojen alihankkijana.

Digitoimisto Dude (Jyväskylä)

Dude on pieni ja tuore digitoimisto Jyväskylästä. Kahden miehen firma ei ole vielä ehtinyt toimia pitkään, mutta on kerännyt jo runsaan määrän referenssejä WordPress-toteutuksista. Tällaisia hyvällä asenteella olevia boutique-henkisiä, pieniä digitoimistoja soisi tässä maassa olevan enemmänkin.

G-Works (Helsinki)

G-Works on pieni digitoimisto, jolla on WordPress-projekteja kertynyt jo kunnioitettava määrä. Tehdyt sivustot eivät myöskään ole aivan yksinkertaisimpia ja suppeimpia, joten G-Works vaikuttaa hyvältä haastajalta moneen projektiin. Pääosin G-Works tuntuu työskentelevän mainostoimistojen teknisenä toteutuskumppanina, mutta tuntuu toisaalta olevan aivan tyytyväinen tähän rooliinsa. G-Works on myös rakentanut omia piensovelluksiaan WordPress-projektiensa tueksi, joten teknistä osaamista WordPressistä vaikuttaisi löytyvän. Toisaalta tällaisten toimistokohtaisten erikoisratkaisujen kanssa kannattaa asiakkaan aina olla tarkkana, ettei päädy toimittajalukkoon riitatilanteessa.

Flo Apps (Helsinki)

Flo Apps on pienehkö verkkosivustoprojekteihin ja datavisualisointeihin erikoistunut digitoimisto Helsingistä. Flo Apps on Vierityspalkissakin ollut esillä SilverStripe-toteutuksiensa kautta, mutta Flo Apps toteuttaa myös WordPressillä pienempiä verkkosivustoja. Historiansa ja referenssien osalta Flo Apps voisi olla turvallistenkin tekijöiden kategoriassa, mutta WordPress-tekeminen on heillä vasta alkuvaiheissa, joten sijoitus haastajien joukkoon on osuvampi.

Evermade (Espoo)

Evermade on pienehkö digitoimisto Espoosta, joka toteuttaa asiakkailleen sivustoja WordPressillä ja ExpressionEnginellä.

Mainostoimisto MEOM (Jyväskylä)

Mainostoimisto MEOM Jyväskylästä on hyvä esimerkki digiin keskittyneestä mainostoimistosta, joka on ottanut WordPressin tärkeäksi osaksi palvelutarjontaansa. Toimistolla on hyviä referenssejä, mutta varsin lyhyen toimintahistoriansa johdosta sijoittuu tässä katsauksessa vielä haastajien joukkoon.

Viidakkorumpu* (Turku)

Viidakkorumpu* on pieni toimisto Turusta, joka on kuitenkin tehnyt verkkoa jo pitkän rupeaman. Oma julkaisujärjestelmä on vaihtunut jo jokin aikaa sitten WordPressiin, joten kokemusta on ehtinyt kertymään. Viidakkorummun profiili on aavistuksen enemmän mainostoimiston puolella verrattuna esimerkiksi toisiin turkulaisiin, Aucoriin ja Sofokukseen, mutta verkkosivustoja tämäkin firma pääasiallisesti puskee.

EAST (Helsinki)

EAST on tässä katsauksessa sukulaissielu Into-Digitalille ja Barabralle, koska tarjoaa palveluitaan vain mainostoimistoille ja muille suunnittelufirmoille. WordPress-kokemusta on kuitenkin kertynyt ja toteutusvoimaa löytyy tarvittaessa myös Suomen ulkopuolelta, joten hyvää alihankkijatahoa etsivälle EAST on varmasti hyödyllinen tuttavuus.

redandblue (Helsinki)

Readandblue on pieni digitoimisto, jonka tyyppisiä boutique-henkisiä pieniä toimistoja aina tarvitaan, mutta joita ei web-puolella viime vuosina ole ollut enää kovin paljoa. Redandbluekin on tosin kovin tuore toimisto, joten vielä ei heillekään referenssejä WordPress-toteutuksista ole kertynyt kovin paljon.

Syrjä Interactive (Tampere)

Syrjä Interactive on yhden miehen verkkosivustotehdas Tampereelta. WordPressilläkin tehtyjä sivustoja on kertynyt jo pitkä lista.

Jemiina Hautamäki (Tampere)

Jemiina Hautamäki on web-suunnittelija kahden hengen toimistossa ja toteuttaa WordPressillä verkkosivustoja, niin suoraan asiakkaille kuin alihankintana toisille toimistoille.

Geniem (Tampere)

Geniem on pääasiallisesti mobiilikehitykseen keskittynyt pieni toimisto Tampereelta, mutta myös WordPress-verkkosivustoja Geniem on toteuttanut jo varsin runsaasti. Jos oman sivuston rinnalle on suunnitteilla myös mobiilisovelluksia, niin Geniem lienee hyvä tutustumiskohde.

Tumedia (Masku)

Tumedia on yhden miehen operaatio Maskusta. Sivustoja on syntynyt runsaasti WordPressillä ja Drupalilla. Tumedia profiloi itsensä reilusti ja avoimesti digitoimistojen ja mainostoimistojen alihankkijaksi ja ilmoittaa sivustolla jopa tuntihintansa. Esimerkillistä toimintaa.

Sometek (Helsinki)

Sometekin Ilkka Olander kuuluu yksittäisiin WordPress-osaajiin, jotka toteuttavat sivustoja, kouluttavat ja bloggaavat aktiivisesti aiheesta. Sometek on hyödyntänyt WordPressiä etenkin oppilaitosten kanssa erilaisissa projekteissa ja palveluissa. Ilkan blogiin kannattaa tutustua etenkin verkkopedagogiikasta ja WordPressistä kiinnostuneiden.

Digitoimisto Contrast (Helsinki)

Digitoimisto Contrast on pieni toimisto Helsingistä, joka tekee pelkästään WordPress-sivustoja asiakkailleen.

Nettiapina* (Vantaa)

Nettiapinan* Heikki Hyppänen kuuluu myös WordPress-freelancer-tyyppisiin tekijöihin. Referenssejä on kuitenkin jo kertynyt isommistakin toteutuksista, joten hyvää soolototeuttajaa hakevan kannattaa kysellä tarjousta myös täältä suunnalta.

7am* (Helsinki / Vaasa)

7am* on pieni digitoimisto, jonka referenssit koostuvat lähes pelkästään musiikkialan sivustoista. Kapeasta alueesta ja häpeällisestä omasta sivustostaan huolimatta referenssilista on vakuuttava. Osaavaa WordPress-toteutusta siis saatavilla tästä osoitteesta, ja etenkin jos haaveissa on saada musabändille WordPress-sivusto.

Doweb (Tampere)

Doweb on takonut vuosien varrella paljon sivustoja omalla Doweb-julkaisujärjestelmällään. Vuonna 2013 Doweb vaihtoi WordPressiin ja on siitä lähtien toteuttanut mm. erilaisten pk-yritysten sivustoja WordPressillä. Doweb kuuluu pieniin digitoimistoihin Tampereelta.

Eccola (Porvoo)

Eccola on pieni toimija Porvoosta, joka on erikoistunut toteuttamaan WordPressillä verkkosivustoja. Eccola on myös hyvä esimerkki pk-yrityksille palveluita tarjoavasta pienestä toimijasta, joka pystyy WordPressin avulla tarjoamaan laadukkaan kokonaispaketin asiakkailleen, ja kustannustehokkaaseen hintaan.

Mainostoimisto Mainio (Tampere)

Mainostoimisto Mainion kaltaisia toimijoita löytyisi varmaan tästä maasta runsaasti jos lähtisi etsimään. Mainostoimistoille WordPress on hyvä väline tehdä asiakkailleen sivustoja ja ainakin Mainio on älynnyt nämä mahdollisuudet. Mainio kuuluu selvästi astetta teknisesti keskivertoa pätevämpiin mainostoimistoihin tässä maassa, joten etenkin Tampereella olevien asiakkaiden kannattanee tutustua tapaukseen.

Efilon* (Joensuu)

Efilon* on pieni digitoimisto Joensuusta, joka on tehnyt mm. musiikkialan sivustoja WordPressillä. Verkkosivustojen lisäksi Efilon tekee mobiili- ja tablet-sovelluksia.

Planetoidi.com (Helsinki)

Planetoidi.com kuuluu myös pieniin toimistoihin, jotka haastavat vakiintuneempia toimijoita. Etenkin erittäin kustannustehokasta tekemistä hakevien asiakkaiden kannattaa yleensä jutella pienempien toimijoiden kanssa. Laatutyötä voi saada joskus erittäin kustannustehokkaasti, ja Planetoidiltakin löytyy varsin hyviä referenssejä jo listaltaan.

W3 Group* (Helsinki / Tampere / Kerava / Pori)

W3 Group* on laaja-alainen ohjelmistotalo, joka tekee myös verkkosivustoja monilla eri tekniikoilla. Pienimpiä sivustoja ovat hekin ryhtyneet nyt tekemään WordPressillä vaikka laajaa referenssivalikoimaa ei heillä vielä olekaan.

Cloud9 (Helsinki)

Cloud9 kuuluu yhden miehen WordPress-toteuttajiin, jonka referensseistä löytyy mm. ravintoloiden sivustoja.

Mekanismi (Helsinki)

Mekanismi on pieni digitoimisto, jolla ei ole vielä isoa määrää referenssejä, mutta ainakin erilaisia omia markkinointisivustoja on verkkoon generoitu melkoinen määrä. Kustannustehokasta saittiprojektia kaipaavan kannattaa vilkaista Mekanismin tarjonta.

Foxnet (Helsinki)

Foxnetin Sami Keijonen on hyvä esimerkki WordPress-osaajasta, joka on tehnyt aktiivisesti töitä järjestelmän parissa jo pidempään, mutta ei toteuta sivustoja kuin sivutoimenaan. Vastaavia tekijöitä lienee tässä maassa käytännössä satoja, ellei enemmänkin. Jos hakusessa on kustannustehokas tekijä esimerkiksi jonkun yhdistyksen tai vastaavan sivuston toteuttajaksi, niin tämäntyyppisiin tekijöihin kannattaa olla yhteydessä.

WebAula (Vaasa)

WebAula on pieni digitoimisto Vaasasta, jonka perustajat ovat vielä osittain opiskelujen maailmassa, mutta ovat jo toteuttaneet hyvän määrän WordPress-saitteja. Tällaisia opintojen ohessa pyöriviä WordPress-toimistoja lienee tässä maassa reilusti. Jos äärimmäinen kustannustehokkuus on tähtäimessä, niin nämä voivat olla hyvin kiinnostavia tutustumisen kohteita.

Webteca* (Numminen)

Webteca* on yhden naisen digitoimisto, joka on siirtynyt Joomlasta WordPressiin viime aikoina. Yksittäisten freelancereiden aiempi suosikki Joomla on selvästi kadonnut historiaan lähes kokonaan, ja nykyisin useimmat freelancerit vannovat WordPressin nimeen.

Huom! Katsaukseen ilmoittautui enemmän toimijoita kuin mitä tähän listaukseen otettiin mukaan. Esimerkiksi freelancereiden kohdalla merkittäviä kriteereitä olivat, että onko liiketoiminnalla jonkinlaista esittelysivustoa verkossa, ja onko toiminnan tavoitteena päätoimisuus. Täten monet, erittäin osaavankin oloiset freelancerit karsiutuivat katsauksesta valitettavasti (esimerkkinä vaikkapa Joonas Ylitalo* tai Natja K*.). Etenkin freelancereita ja muita pieniä toimistoja kannustetaankin ilmoittautumaan jutun kommenteissa – siellä ei ole yhtä tiukka kriteeristö käytössä!

Yhteenveto ja kommentit:

Suomen WordPress-toteuttajien tarjonta on kasvanut nopeasti viime vuosina. WordPressin käyttäjiksi on hypännyt etenkin pieniä digitoimistoja ja omilla julkaisujärjestelmillä saitteja vääntäneitä firmoja. Mainostoimistoistakin moni on tullut “ulos kaapista” ja avoimesti ryhtynyt kertomaan tekevänsä verkkosivustoprojektit WordPressillä.

Isompiakin sivustoja on ryhdytty tekemään WordPressillä, mutta projektien kokoluokka pysynee jatkossakin suurimmalti osin 2000-8000 euron välillä. Kovin montaa isompaa WordPress-toteuttajaa ei tässä maassa edes ole, joten isompien brändien näkökulmasta WordPress on valitettavasti edelleen pääosin pienten firmojen leikkikenttää. Tämä asetelma ei myöskään ole muuttumassa kovin nopeasti, koska WordPress ei järjestelmänä edes tavoittele isompia projekteja, vaan nimenomaan haluaa keskittyä maailmanvalloitukseen pienten sivustojen saralla.

Pienten sivustojen tarvitsijoille WordPress on kuitenkin melkoinen karkkikauppa. Pelkästään tässä katsauksessa läpikäyty toteuttajakumppanikenttä tarjoaa vaativallekin ostajalle valinnanvaraa aivan laidasta laitaan. Harvoin on tällä alalla ostajalla näin paljon hyviä toimistoja mistä valita. Nauttikaa shoppailusta!

PS. Haluatko Vierityspalkin artikkelit sähköpostiisi? >> Tilaa kuukausikirje

[Lisäys 17.5.2015: Jatkuvasti päivittyvä lista Suomen kokeneimmista WordPress-toimistoista löytyy nykyisin parhaiten tuolta Toimistot-hakemiston listauksesta. Etenkin vähän isompaa toimistoa etsivien kannattaa suunnata katseensa sinne tämän listan sijasta.]

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

24 kommenttia on “WordPress-toteuttajat Suomessa 2014”

 1. Janne Jääskeläinen

  Perttu, kiitos. :)

  On ollut jännä huomata, miten asiakkaat aika usein nykyään pyytävät WordPressiä nimeltä (Drupalia harvemmin ja harvemmin), ja aikaisemmasta “WordPress on pelkkä blogialusta” mielikuvasta ei ole enää tietoakaan.

 2. Ymmärtääkseni maailmalla kuitenkin tehdään hyvin suuria / kävijämäärältään isoja sivustoja WordPressillä, joten ainakaan mitään teknistä estettä sen käytölle ns. enterprise-kokoluokassa ei pitäisi olla?

 3. Roni Laukkarinen

  Kiitos artikkelista ja maininnasta! WordPressistä on vuosien saatossa tullut jo niinkin kokonaisvaltainen verkkosivualusta että toisinaan blogi on vain lisuke. Peräänkuulutan WordPressiä, jota kehitetään jatkuvasti. Jos pelkkää blogialustaa hakee, suosittelen Ghostia. https://ghost.org/

 4. Sami Häkkinen

  Ansiokas listaus, kiitokset Perttu!

  Franticilla projektien keskikoko on yllämainittua suurempi ja WP:tä laajennetaan usein toiminnallisuuksiltaan tarpeiden mukaan. Enterprise-kokoluokkaan skaalaudutaan helposti myös pilviratkaisuillamme. Mediapuolella WP on maailmalla hyvin vahva ja varmasti jatkossa myös Suomessa.

 5. Aivan loistava kattaus WordPress-osaajista! Osa on tuttuja nimiä ja monia uusiakin joukkoon mahtuu. Kiitos vaivannäöstä.

  P.S. Jos jaksat, niin korjaa Foxnet (Helsinki).

 6. Kiitos mainiosta artikkelista ja infograafista!

 7. WordPress on selvästi lyönyt läpi teknisesti uskottavana vaihtoehtona myös asiakaskunnassa.

  Tällä hetkellä monelle isommalle organisaatiolle onkin kynnyskysymyksenä ennemminkin WordPress-toimittajien pieni koko:
  Voiko organisaation verkkopresenssin luottaa muutaman hengen firmalle? Mitä jos se yksi tyyppi vaihtaakin työpaikaa?

  Asiakkaan näkökulmasta olisi siis toivottavaa, että myös isommat yritykset ottaisivat WordPressin selkeästi osaksi tarjoomaansa.
  Ja toisaalta, pienten yritysten kannattaisi kehittää palvelutarjoomaansa siihen suuntaan, että asiakas uskoisi saavansa hyvää palvelua verkkopalvelunsa ylläpitoon ja jatkokehitykseen myös ensimmäisen sankaritoteutusrykäyksen jälkeen.

 8. Franticin kaltaisille WordPressiä tekeville isommille digitoimistoille olisi minustakin tilausta markkinoilla. En oikein tajua miksi moni isompi digitoimisto on niin viehättynyt Drupalista, etenkään kun eivät edes osaa kunnolla tehdä sillä saitteja.

  WordPressin käyttö isommissa saiteissa tulee varmasti yleistymään, ja on jo yleistynytkin. Onhan maailmalla isoja mediatalojen saittejakin tehty WordPressillä, joten ei se mistään kuorman kestävyydestä ainakaan ole kiinni.

  Mutta. Minusta WordPressin paras puoli on juuri siinä, että se on toistaiseksi pysynyt aika rajatulla tontilla. Se ei ole lähtenyt haahuilemaan mihinkään räätälöintialusta-suuntaan (suunta jonka päässä olevalta hautausmaalta löytyy erilaisia julkaisujärjestelmäraatoja sadoittain).

  Toistaiseksi myös minun näkemäni isot WordPress-saitit ovat olleet hyvin sisältöpainotteisia (kuten H1:sen tekemä Viini-lehti esimerkiksi), eivätkä nuo erikoistuneetkaan toimittajat ole lähteneet tekemään WordPressin päälle mitään kovin erikoisia himmeleitä.

  En tiedä pysyykö homma käpälässä. Esim. Häkkisen Samin kommentti kuulostaa juuri sellaiselta suunnalta jota en oikeastaan haluaisi nähdä ;) WordPress ei ole sellainen työkalu jota kannattaisi lähteä laajentelemaan mihin tahansa suuntaan mitä asiakkaat keksivät pyytää. Mielenkiintoista siis nähdä, että miten tämä markkina kehittyy.

  Sami Keijonen: Korjasin paikkakunnan artikkeliin.

 9. Katsauksesta muuten puuttuu yksi varsin merkittävä WordPress-toteuttaja Suomessa. Jostakin syystä Byroo ei ollut viime vuoden lopulla hereillä eikä ilmoittautunut mukaan, tai sitten Byroo vain kuvittelee olevansa enemmän markkinointiviestintätoimisto kuin digitoimisto… En tiedä ;) Noh, joka tapauksessa laadukkaita WordPress-toteutuksia voi ostaa myös Byroosta, joka tässä katsauksessa sijoittuisi ehdottomasti turvallisiin ja osaaviin toimijoihin.

 10. Isoissa toteutuksissa toisaalta WP tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden myös pienille toimijoille. Jos “se yksi henkilö” häipyy pieneltä toimittajalta, niin asiakas voi luottaa siihen, että WP-osaajia löytyy tästä maasta, joten asiakas ei ole järjestelmäloukussa. Ja miksipä pienet WP-osaajat ei voisi lyödä hynttyitä yhteen ja tarjota kimpassa isompia kokonaisuuksia, jos omat kädet ei yksin riitä? Silloin riski pienenee niin ostajalta kuin tarjoajaltakin, toki sitten pitää osata tehdä hyvin yhteistyötä.

 11. Ville Ristimäki

  WordPress on ainakin itselleni ollut hyvin kaksiteräinen miekka. Osa freepuolen keisseistä (päivätyössäni olen yhdessä ym. firmoista) tulee asiakkailta, jotka ovat asiaan sen enempää tutustumatta onnistuneet asentamaan / asennuttamaan WordPressin palvelimelleen ja homman laajentuessa (sekä kaikki mahdolliset lisäosat asennettuna) mikään ei toimikaan enää niin kuin piti.

  Toisaalta osaava ostaja tietää mitä haluaa ja valitsee yhä useammin WordPressin Drupalin sijaan (oma kokemus).

  Ghostin puolesta liputan myös. Tosin “ongelmaksi” perus-pulliaisen tapauksessa tulee hostaus. Kotimaista suosittaessa Noden hostaus on vielä lapsenkengissä, eikä suurimmalla osalla pienistä asiakkaista ole mahdollisuutta ottaa KVM- / yms. -ratkaisua.

  Loistava listaus joka tapauksessa, kiitokset siitä!

 12. Mainio pläjäys näin asiakkaankin näkökulmasta. Tälle on käyttöä.

 13. Katja Presnal | Skimbaco Lifestyle

  Suosittelen ehdottomasti Aucoria kaikkiin WP-sovelluksiin. Olen viimeisen 8 vuoden aikana palkannut useamman web-suunnittelijan, sekä monta eri suunnittelijaa jotka erikoistuvat WP-sunnitteluun Amerikassa, ja olisi pitänyt vaan tulla Suomesta hakemaan osaamista aikaisemmin. Aucor on ehdottomasti paras, ja olen ollut todella tyytyväinen tuloksiin, ja heidän tiimin kanssa on aina todella helppo asioida, homma vaan pelaa just eikä melkein.

 14. Mahtavaa! Hyvä artikkeli ja kiitos MEOMin listauksesta. Yhdessä me tehdään webistä parempi paikka :)

 15. Sami Häkkinen

  Perttu: WP kannattaa pitää WP:nä ;-) Huomiosi on hyvä – malttia ja asiantuntemusta tarvitaan, jotta WP löytää palveluihin mihin se parhaiten sopii ja vältytään himmelöitymiseltä.

 16. JaniPaavola: Sijainti korjattu.

 17. Janne Kalliola

  Kiitos Perttu ansiokkaasta sarjasta, tästä on hyvä lähteä kaikkien WP-osaajien lähteä kasvattamaan bisnestä. WordPress on selkeästi nosteessa ja sillä tehdään yhä suurempi kokonaisuuksia — koska sillä pystytään (toisin kuin jotkut vielä luulevat) ja koska se on käyttäjäystävällinen.

  Suomi tarvitsee lisää suurempia WP-taloja, jotta asiakkaat pystyisivät valitsemaan omia tarpeitaan vastaavan toimittajan.

  Vaikka Exove tunnetaankin vahvana Drupal-talona, meiltä löytyy erittäin monipuolista WP-osaamista. Eritoten kun melkein jokainen viime aikoina rekrytty koodaajamme osaa WordPressiä jo tullessaan — joten meiltä löytyy monikymmenpäinen WP-osaajien kerho. Tämä on muuttunut parin vuoden sisällä, aiemmin PHP-koodaajilla ei välttämättä ollut WP- tai Drupal-kokemusta samassa määrin kuin nykyään.

  Olemme muuten rekrytoimassa koko ajan, eli kannattaa laittaa hakemusta tulemaan.

  WP hyötyisi vahvemmasta yhteisöstä Suomesta ja tässä suhteessa meidän tulisi oppia Drupal-yhteisöstä, joka on toiminut aktiivisesti vuosia, järjestäen tapahtumia ja muita kokoontumisajoja.

  Me olemme omalta osaltamme lähteneet täyttämään tätä aukkoa WordPress Caféillamme, joita järjestetään joka toinen kuukausi. Seuraava café on tiistaina 13.5. kello 16-18 ja otamme vastaan hyviä ideoita esityksistä. Tilaisuus on avoin kaikille halukkaille kertoa WordPressin käytöstä. Jos alkoi kiinnostamaan, laita mailia minulle: janne@exove.fi.

 18. Niko Vittaniemi

  Voisin ilmoittaa pienen mutta sitäkin pippurisemman http://innovitale.com/ yhden miehen yrityksen joukkoon mahtavaan :) Keskittyminen on ainoastaan WordPressiin ja Ameriikan tyylillä mennään, että hosting palvelut ja vip-tuki onnistuu samasta paikasta.

  Palvelutarjonta sopii parhaiten pienyrityksille jotka haluavat keskittää palvelut ja saada ns. keskitetyn nettihenkilön jolta voi kysäistä vaikkapa suosituksia Facebook ja Adwords markkinointia toteuttamaan.

 19. Kiitti hyvästä listauksesta, tarkisteltiin analyticsin puolelta saapuvaa liikennettä ja bongattiin itsemme listoilta.

  On totta, että WordPressiä pidetään pienien- ja yksinkertaisten sivujen järjestelmänä, mutta uskallamme kokemuksesta väittää, että osaavissa käsissä se kyllä taipuu melkein mihin tahansa. Meille WordPressin valinnassa painottui sen muokattavuus ja helppous. Tällä pystytään tekemään sivustoja joita asiakkaat oikeasti osaavat itse ylläpitää. Meillä tuotannoissa pyritään juurikin painottamaan custom-ratkaisuja, joilla erinomaista pohjajärjestelmää parannetaan entisestään.

  Niin ja niitä isompia WordPressiin pohjautuvia järjestelmiä:

  apocalyptica.com
  Saitilla pyörähtää 400 000 – 1 miljoona käyttäjää kuukaudessa ja ylläpitoon on tehty aika monimutkaisiakin muokkauksia helpottamaan päivitystyötä esimerkiksi keikka- ja levytietojen osalta.

  viihtyisapiha.fi
  Täysin custom-rakennettu shop-in-shop järjestelmä pyörittää jo heti alkuun n. 20 000 käyttäjää kuukaudessa.

  Tämä siis lähinnä niille, jotka vielä vakavissaan miettii WordPressin taipuisuutta ja kestävyyttä isompiin prokkiksiin.

  – Tero / Efilon

  PS: seuraavaan listaukseen meidät sitten jo tuonne erikoistuneiden luokkaan ;)

 20. Kahlasin puhtaasti mielenkiinnosta kaikkien listalle päässeiden omat sivustot lävitse. Selaimessani on asennettuna lisäosa, joka huomauttaa, mikäli käytössä on vanha versio tunnetuimmista ohjelmistoista (ml. wordpress). Listalta “kärähti” 8 toimittajaa (tosin yhden sivusto ei ollut WP:llä toteutetettu). Herää kysymys, miten hyvin asiakkaiden palvelut pidetään ajan tasalla, mikäli omakaan sivusto ei ole (tosin jos on asiakkaan omassa ylläpidossa, niin tuskin lainkaan). Listalta kaksi oli vieläpä “turvalliset ja osaavat tekijät” -osastoa.

  Pelottavan iso luku tuli, ottaen huomioon, että melkoisen suuri osa vaikkapa mediaankin päätyvistä tietomurroista johtuu nimenomaan päivittämättä jääneestä WordPressistä (maailman suosituin cms, eniten valmista softaa ja ohjetta myös vahingontekoon). En nyt viitsi yritysten nimiä tähän rustailla, mutta toivottavasti toimittajien omat sekä asiakkaiden installaatiot päivittyvät piakkoin.

  PS: Tämä kirjoitus nyt täysin vailla tietämystä, että onko esim. versioiden 3.4.1ja nyt julkaistun 3.9.1 välillä ilmennyt haavoittuvuuksia vaiko ei.

 21. Ville Tolvanen

  Erinomainen juttu ja selvitys! Hyvä keskustelu myös. Inspiroi minuakin.. http://villetolvanen.com/2014/05/14/mita-jos-onkin-halpaa-kuin-saippua/

 22. Antti: Minusta tuo luku kuulostaa aika huikean hyvältä. Veikkaisin, että jos vastaava selvitys olisi aikanaan tehty jostain Joomlasta, niin siellä olisi aivan reikäisiä saitteja puolella firmoista. WordPressin yleistymisen osalta näkisin, että mennään vain reilusti parempaan suuntaan, jos verrataan keskivertotasoon alalla.

  Lisäksi WordPress on ainut julkaisujärjestelmä, jossa tietääkseni on automaattipäivityssysteemi julkaisujärjestelmälle. Ja vieläpä siten, että tietoturvapäivitykset ajetaan jopa väkisin läpi jos jotain hälyttävää ilmenee.

  WordPressin asema ja yleisyys toki nostaa myös vaatimustasoa, ja seuraavat vuodet näyttävät pystyykö WordPress lunastamaan lupaukset tietoturvallisesta työkalusta myös käytön kasvun myötä (mikä siis lisää hyökkäyksien määrää väistämättä). Toisaalta WordPress on kasvanut jo vuosia tasaisesti, ja mitään erityisen hälyttävää ei ole ilmennyt.

  Tuo automaattipäivitys on myös aivan kriittinen juuri siksi, että moni WordPress-firma on tosiaan pieni firma, jolle se huolenpito kymmenien asiakkaiden saiteista ei välttämättä ole aktiivista. Mutta pilvipalveluhenkinen automaattipäivitys on siihen ongelmaan harvinaisen elegantti ratkaisu.

  Lisäksi kun viime vuosina on tullut myös WordPressiin erikoistuneita hostaajia, niin sanoisin, että monella tapaa WordPress nostaa tietoturvan ja käyttöpalveluidenkin osalta rimaa ylöspäin suhteessa muihin julkaisujärjestelmätuotteisiin.

 23. Aki Björklund

  Antti, WP:n ei tarvitse olla viimeisimmässä julkaistussa versiossa, että se olisi turvallinen.

  3.9.0:n sisältämät tietoturvapäivitykset on myös 3.8.2:ssa ja 3.7.1:ssä (ja tietenkin niitä uudemmissa). Päivittäminen seuraavaan X.X:ään pitää tehdä vähänkin monimutkaisemmilla sivustoilla ensinnäkin hiukan jälkikäteen, että kaikki lisäosat ovat ehtineet päivittää itsensä tukemaan uusinta versiota ja toisekseen testaten kaiken räätälikoodin kunnolla ennalta. Siksi WP:tä ei kannata päivittää uusimpaan X.X-tason versioon ensimmäisten joukossa, kunhan sen päivittää X.X.X-tasolla uusimpaan nopeasti. Ja tuohan tapahtuu useimmissa hosting-skenaarioissa 3.7:stä alkaen automaattisesti.

  Näin ollen, vaikka aihe sinänsä onkin erittäin tärkeä, työkalulla tekemäsi testi on arvoton. Ilman tietämystä ei kannata levittää pelkoa.

 24. Helinä Ylisirniö

  Kiitos hyvästä listauksesta ja analyyseistä – oli mielenkiintoista katsoa, millaista WP-osaamista löytyykään tästä maasta :)

  Tuosta Joomlasta: itsekin tein ensimmäiset omat sivustot Joomlalla, mutta siirsin ne WordPressiin tänä syksynä.
  Joomlan ongelmana on kunnon blogisovelluksen puuttuminen (siis ilmaisen) ja asiakkaalle se tuntuu myös pelottavammalta päivittää itse.
  Joomla puolustanee paikkaansa tietyn tyyppisten sivustojen kohdalla, mutta aika vahvasti tuo WP tuntuu tällä hetkellä jyräävän.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun