Helsingin Diakonissalaitos

Tekijä: Evermade
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Helsingin Diakonissalaitos on rohkea ihmisarvon puolustaja. Evermade sai tehtäväksi selkeyttää HDL:n sivuston rakennetta ja sisältöjä sekä sujuvoittaa lahjoituspolkua.

Sivusto uudistettiin WordPressillä modulaarisia Everblox-työkaluja käyttäen. Kattavat sisällöt järjesteltiin niin, että kävijöiden on helppo löytää etsimänsä tieto – alasivujen määrää onnistuttiin karsimaan huomattavasti.

Julkaisualusta päivitettiin palvelemaan organisaation sisällöntuotantoa. Artikkelisivut siistittiin, ja sivuston editoijat koulutettiin käyttämään julkaisutyökaluja. HDL:n sisältöfilosofia käännettiin vastaamaan paremmin kohderyhmien tarpeita.

Teknisistä ratkaisuista mm. WooCommerce, CRM-integraatio ja single sign-on luotiin tukemaan sekä helpottamaan organisaation toimintaa.

Helsingin Diakonissalaitoksen sivustolla on käytössä Azure AD -kirjautuminen. Käyttäjä luodaan Azuressa ja ne liitetään www-sovellukseen. Näin käyttäjät pääsevät kirjautumaan WordPress-hallintaan omilla HDL-tunnuksillaan. Käyttäjäroolit määrittyvät Azure AD:n käyttäjäryhmän perusteella.

HDL käyttää Microsoft Dynamics 365 CRM-palvelua ja sillä on erillinen palveluväylä integraatioita varten. Tiedot lahjoituksista ja lahjoittajista viedään palveluväylään, mistä ne välittyvät CRM:ään. Synkronointia varten muodostetaan synkronointijono, josta lahjoitukset siirretään määräajoin Dynamicsiin.

Myös lahjoituspolku uudistettiin ja sivuston editoijille annettiin mahdollisuus luoda itse kampanjasivustoja.

Lopputuloksena moderni, dynaaminen ja fokusoitunut sivusto, joka helpottaa niin sisäisiä kuin ulkoisia kohderyhmiä ja tukee säätiön toimintaa.

Jätä kommentti