Kokeneet WordPress-digitoimistot Suomessa 2020

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Kokeneiden WordPress-digitoimistojen markkina on kasvanut viime vuosina varsin nopeasti. Pelkästään uusia toimistoja on tullut vuosittain mukaan leikkiin lukuisia. Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa oli kaksi vuotta sitten 16 toimistoa, vuosi sitten toimistoja oli 23 ja nyt toimistoja on 28 kappaletta. Pääsykriteerejä kommentointiin alussa aika korkeiksi, mutta vuodet ovat osoittaneet, että WordPress-markkinan kasvaessa myös toimistokenttä laajenee tasaisesti. Kriteerit täyttää yhä useampi toimisto.

Täysin uusista toimistoista ei tietysti ole kyse, vaan yhä useampi digitoimisto on vaihtanut oman tuotteensa WordPressiin tai vain ryhtynyt aktiivisemmin tekemään projekteja ensisijaisesti WordPress-alustalla. Tämä tietysti kertoo myös asiakaskunnan vahvasta preferenssistä WordPressin suuntaan. Moni alan toimitusjohtaja raportoikin, että yhä useammin asiakkaat ovat jo päättäneet, että uusi sivusto tehdään WordPressillä, eivätkä toimistot enää samalla tavalla pääse suosittelemaan omaa alustaansa.

WordPressin asema on vahva Suomessa ja maailmalla

Maailmanlaajuisesti WordPressin markkinaosuus on jo eri tahojen mukaan 30-40 prosentin luokkaa niistä sivustoista, jotka pystytään koneellisesti tunnistamaan. Jonkinlainen de facto -asema on siis saavutettu, ainakin pienissä ja keskisuurissa verkkopalveluissa. Markkina-asemaa lienee auttanut myös erittäin nopeasti kasvava WooCommerce-verkkokauppalaajennus, joka myös johtaa globaalisti verkkokauppa-alustojen markkinaa määrällisesti laskettuna.

Monet tilastosivustot tosin esittävät suurempiakin prosenttiosuuksia, mutta yleensä näiden skannauksien ongelmana on se, että erittäin suuri osa verkkosivustoista jää tunnistamatta, ja helposti tunnistettavat teknologiat (kuten WordPress) ovat yliedustettuina tuloksissa. Markkinaosuus on silti todella korkea, koska lähimmät kilpailijat ovat tyypillisesti selkeästi pienemmillä prosenteilla. Mihinkään 100 prosentin osuuteen ei kasvu tule kuitenkaan johtamaan, koska suurin osa kilpailijoistahan on varsin erilaisia ratkaisuja varsin erilaisiin käyttötilanteisiin. Täten WordPressin markkinaosuudella lienee joku luontainen katto, mutta selvästikään sitä ei ole vielä saavutettu.

Suomessakin WordPressin markkina-asema on kilpailijoihin verrattuna melko ylivoimainen. Esimerkiksi North Patrolin selvityksissä WordPressin prosenttiosuus kaikista julkishallinnon sivustoista on 30 prosenttia ja tuhannen suurimman yrityksen verkkopalveluista WordPressin osuus on 28 prosenttia. Jatkuvasti kasvava toimistojen määrä kertoo myös omalta osaltaan markkinatrendistä. Projekteja riittää.

Kasvu tulee myös verkkokaupasta ja räätälöidyistä sovelluksista

Tosin kasvua tulee myös räätälöidystä tekemisestä, koska varsin usein WordPress-projekteissa tehdään erilaisia räätälöityjä sovelluksia osaksi verkkopalvelukokonaisuutta. Etenkin isommat WordPress-projektit saattavat sisältää isojakin kokonaisuuksia, jotka ovat jotain ihan muuta kuin WordPressin kanssa työskentelyä.

Verrattuna moniin muihin alustoihin, onkin WordPress-maailma tässä hieman erilainen, koska varsin harvoin WordPress-toimistot lähtevät rakentamaan mitään erityisen monimutkaista WordPressin päälle. Tyypillisempää on, että WordPressillä tehdään se mikä on sillä järkevää, ja rinnalle tehdään vaikka sitten isokin räätälöity web-sovellus jollain Javascript-frameworkilla ja tarvittavilla backend-komponenteilla. Usein tämä sovellus toki keskustelee WordPressin kanssa tiiviisti, ja asiakkaat eivät siirtymiä verkkopalvelussa huomaa, koska käyttöliittymä on yhtenäinen kaikilta osin.

WordPress-toimistot ovat kasvaneet tasaisesti

Monen WordPress-digitoimiston kasvussa onkin paljon tällaista tekemistä, jossa asiakkuus ehkä on alkanut WordPress-verkkosivuston tai -verkkokaupan tekemisellä, mutta on sitten laajentunut jonkun räätälöidyn web-sovelluksen toteutukseen.

Erityisesti markkinan isoimmat toimistot ovat parin viime vuoden aikana nostaneet oman WordPress-tekemisensä kokoluokkaa ylöspäin. Yli kahden miljoonan euron liikevaihtoa WordPress-projekteilla tekevät jo Evermade ja Valu Digital. Yli miljoonan euron luokassakin on jo neljä (4) toimistoa: Geniem, Creuna Finland, Avidly ja Aucor. Vielä vuosi sitten yksikään toimisto ei ollut ylittänyt kahden miljoonan rajaa.

Moni toimisto on myös nostanut liikevaihtoluokkansa yli puolen miljoonan euron tasolle. Tasaista kasvua ovat tehneet muun muassa Trimedia, Vincit ja Into-Digital.

Alimmalta haastaja-tasolta on myös moni toimisto kasvanut selkeästi isompaan sarjaan viime vuosina. Pienestä WordPress-toimistosta astetta isommaksi ovat ponnistaneet muun muassa redandblue, Poutapilvi, G-Works ja Pixels.

Yrityskauppojakin on alkanut ilmaantumaan

WordPress-toimistojen yhdistymisiä on markkinassa ollut hyvin vähän, mikä ehkä kertoo siitä, että toimistot kokevat pystyvänsä kasvamaan parhaiten rekrytoimalla ja myymällä enemmän. Yrityskauppoja on toki nähty jonkin verran, mutta useimmissa ostajana on ollut esimerkiksi isompi markkinointi- tai IT-yritys, joka on halunnut laajentaa verkkopalveluiden toteutukseen.

Esimerkiksi Aucor myytiin vuosi sitten isommalle markkinointitoimistolle, ja on nyt loppuvuodesta juuri alkanut toimimaan uuden Generaxion -brändin alla. Viestintäyrityksenä tunnettu Miltton taas osti marraskuussa Buena Creativen, ja Buena jatkaa Miltton Digital -nimellä jatkossa. Aiemmin syksyllä Knowit-konserni osti pohjoismaiden isoimman digitoimiston Creunan, jonka seurauksena luonnollisesti myös Suomen Creuna ja Knowit yhdistyvät. Tässä artikkelissa kaikki nämä mainitut toimistot esiintyvät kuitenkin vielä vanhoilla, tutuilla nimillään.

Yhteensä 28 toimistoa on Toimistot-listalla vuonna 2020

Toimistot-hakemiston kriteerit ovat pysyneet kohtuullisen samoina viime vuosina, joten toimistojen määrän tasainen kasvu perustuu täysin lisääntyneeseen projektien määrään Suomessa. Projektit ovat myös jakautuneet kohtuullisen hyvin isolle joukolle toimistoja, eikä isoimpien toimistojen etumatka pienempiin ole kasvanut mitenkään erityisen nopeasti. On jopa hämmästyttävää, että miten lähellä toisiaan isoimmatkin WordPress-toimistot ovat.

Vuosien aikana hakemistosta on myös karsiutunut pois kourallinen toimistoja, jotka eivät ole saaneet vuosittaisia referenssikiintiöitä kasaan. Yleensä näissä tapauksissa on ollut kysymys siitä, että toimisto on päättänyt keskittyä johonkin toiseen liiketoiminnan alueeseen, kuten Drupal-tekemiseen, räätälöityihin ratkaisuihin tai digimarkkinointiin.

Isoimmat WordPress-digitoimistot Suomessa 2020

Yli miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä WordPress-digitoimistoja voi pitää tämän markkinan isoina kissoina. Tällaisia toimistoja on listalla kuusi (6) kappaletta. Listan järjestys perustuu liikevaihtoluokkaan, hakemiston kokemustähtiin (WordPress-intohimo, integraatiokokemus, verkkokauppakokemus) ja viimeisen kahden vuoden aikana julkaistuihin merkittävän kokoisiin WordPress-referensseihin.

 1. Valu Digital / yli 2 miljoonaa euroa / ★★★★★★★
 2. Evermade / yli 2 miljoonaa euroa / ★★★★★★
 3. Geniem / 1-2 miljoonaa euroa / ★★★★★
 4. Aucor / 1-2 miljoonaa euroa / ★★★★★
 5. Avidly / 1-2 miljoonaa euroa / ★★★★★
 6. Creuna Finland / 1-2 miljoonaa euroa / ★★★★★

Kuten tähtien määristä voi päätellä, ovat kaikki isot toimistot myös varsin monipuolisia ja luotettavia tekijöitä. Osaamiset ovat tosin hieman eri tavoin painottuneita, esimerkiksi Valulla ei ole kuin muutamia verkkokauppareferenssejä, mutta WordPress-erikoistumisessa ja integraatio-osaamisessa Valu on omassa sarjassaan. Valun referenssikirjo on myös erittäin laaja ja vakuuttava, joten asema tämän maan johtavana WordPress-digitoimistona on varsin selvä.

Evermade ja Geniem ovat tosin aivan Valun kannoilla niin kokoluokassa kuin kokemuksessa. Erityisesti Geniemin referenssikirjo on erittäin vakuuttava määrältään ja monipuolisuudeltaan. Evermade taas pärjäsi varsin hyvin keväisessä kokeneimpien WooCommerce-tekijöiden kartoituksessa.

Referenssit erottelevatkin selkeimmin Aucorin, Avidlyn ja Creunan kärkikolmikosta, koska haastajaporukan referenssivalikoima on selvästi maltillisempaa niin projektien kokoluokan, määrän kuin monipuolisuuden osalta.

Raskaan sarjan toimistot tekevät leipänsä pääosin 30 000 – 60 000 euron projekteista, mutta joukossa on myös runsaasti yli 60 000 euron meneviä projektikokonaisuuksia. Erityisesti Geniemillä on runsaasti näitä yli 60 000 euron projektikokonaisuuksia referensseissään. Aucor taas erottuu tässä joukossa hieman astetta pienempien projektien ja yksinkertaisempien sivustojen toteuttajana.

Kaikki kuusi raskaan sarjan toimistoa ovat silti todella kokeneita ja monipuolisia modernien verkkopalveluiden tekijöitä. Toimistot ovat myös kohtuullisen samantyyppisiä toimijoita profiililtaan. Useimpia listan toimistoja voisi kuvailla vaikka teknispainotteisiksi isoiksi digitoimistoiksi. Tästä kuvauksesta eroaa selkeimmin Avidly, joka on suuri markkinointitoimisto, jolle verkkopalveluiden toteutus on vain yksi liiketoiminnan osa-alue. Lisäksi Aucor lienee jatkossa myös Avidlyn kaltainen toimija, koska on juuri siirtynyt ison markkinointitoimiston brändin alle.

Isojen toimistojen haastajat

Yli puolen miljoonan euron liikevaihtoa WordPressillä tekevät toimistot ovat projektien kokoluokassa hyvin lähellä isoimpia toimistoja. Yleensä tekemisen laajuus ja monipuolisuus ei ole vielä aivan samalla tasolla isoimpien kanssa, mutta kyvykkyydet isompienkin projektien toteutukseen ovat olemassa. Suurin osa näiden toimistojen projekteista ovat luokassa 30 000 – 60 000 euroa, mutta moni tekee myös paljon alle 30 000 euron projekteja.

Tässä kategoriassa on profiilikirjoa kohtuullisen paljon. Esimerkiksi Vincitin WordPress-tiimi on osa varsin suurta ohjelmistotaloa, jossa WordPress voi olla vain osapalanen isommissa kokonaisuuksissa. Sama ilmiö voi toteutua myös Redlandin WordPress-tiimin tekemisessä, mutta ison mainostoimiston projekteissa ne muut palaset lienevät vain jotain muuta kuin tietojärjestelmiä.

Teknis- ja tuotannollispainotteisia digitoimistoja löytyy tästäkin kategoriasta useita. Erityisesti Web-veistämö, Trimedia ja Into-Digital ovat profiililtaan toteutuspainotteisia toimistoja. Epäilemättä nämäkin toimistot osaavat suunnitella palveluita ja konsultoida asiakkaita, mutta näitä asioita enemmän toimistot yleensä korostavat teknistä osaamistaan ja kykyään viedä projektit maaliin tehokkaasti.

Profiilissaan ja referensseissä enemmän suunnitteluosaamista tai markkinointiviestinnällisiä palveluita korostavia digitoimistoja ovat taas MEOM ja Morgan Digital. Esimerkiksi Morgan Digital on syntynyt viestintätoimiston ja WordPress-toimiston yhdistymisen seurauksena.

 • Redland / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★★★★★
 • Web-veistämö / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★★
 • Into-Digital / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★
 • Trimedia / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★
 • MEOM / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★
 • Vincit / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★
 • Morgan Digital / 500 000 – 1 miljoona euroa / ★★

Toimistojen järjestys perustuu hakemiston kokemustähtiin ja kahden viime vuoden sisällä julkaistuihin referensseihin. Erityisesti Into-Digitalin ja Trimedian referenssivalikoimat viimeiseltä parilta vuodelta ovat erittäin kattavat ja monipuoliset. Redlandin referensseissä taas korostuu toimiston verkkokauppaosaaminen, mikä ilmeni myös aiemmassa WooCommerce-tekijöiden kartoituksessa.

Pienten ja keskisuurten projektien tekijät

Alle puolen miljoonan euron liikevaihtoa tekevät WordPress-digitoimistot ovat tyypillisesti 10 000 – 30 000 euron projektien tekijöitä. Osalla toimistoista on toki joitain isompiakin projekteja referensseissä, mutta valtaosa tämän kategorian toimistoista tekee elantonsa tuosta kategoriasta. Muutamilta toimistoilta löytyy myös melko paljon alle 10 000 euron budjetilla tehtyjä sivustoja.

Referenssivalikoiman näkökulmasta listalta erottuvat positiivisesti erityisesti Pixels, Agenda Helsinki, redandblue, Digitoimisto Dude, Mediapool Finland ja JCO Digital, joilla on monipuoliset ja määrällisesti vakuuttavat kokoelmat referenssejä viimeiseltä parilta vuodelta. Pixels on toteuttanut lukuisten WordPress-verkkopalveluiden lisäksi myös useita räätälöityjä web-sovelluksia.

Alle 10 000 euron projekteja löytyy selvästi eniten Wysiwygiltä ja Siniseltä Härältä, jotka ovat kumpikin alimman haastajakategorian toimistoja. Näillä toimistoilla on myös selkeästi muita vähemmän kokemusta yli 10 000 euron projekteista.

Asiakkaiden kannattaa tutustua toimistojen referenssivalikoimaan

Referenssivalikoiman näkökulmasta listan toimistot poikkeavat toisistaan varsin paljon, joten asiakkaiden kannattaa selata toimistojen referenssejä sopivia toimistoja kartoittaessaan. Osa toimistoista julkaisee systemaattisesti lähes kymmenen referenssicasea vuodessa, ja osalla toimistoista on ajoittain vaikeuksia saada edes hakemiston minimikriteereitä täyteen vuosittain (4 merkittävän kokoista WordPress-referenssiä).

Etenkin vähäinen määrä referenssejä on asia, jonka pitäisi herättää kysymyksiä. Suppea referenssivalikoima kun voi indikoida jonkinlaisia ongelmia asiakastyytyväisyydessä.

Usein toki kysymys on siitä, että merkittävä osa toimiston liikevaihdosta syntyy muutamasta astetta isommasta asiakkuudesta, ja siksi uusia referenssejä tulee harvemmin. Tämäkin on seikka, joka asiakkaana kannattaa tiedostaa, koska jos oma projekti ei ole kovin suuri, ei tällainen isojen asiakkuuksien toimisto välttämättä ole paras valinta kumppaniksi.

Rajallisella budjetilla liikkuvien asiakkaiden kannattaakin mieluummin valita kumppaniksi “projektikone”, joka tekee vuodesta toiseen hyvää jälkeä isolla referenssimäärällä. Ihanteellisesti oma budjetti myös osuu juuri siihen kokoluokkaan mikä on valitulle toimistolle kaikkein tyypillisin. Paljon projekteja tekevissä toimistoissa toimintamallit ovat todennäköisesti hioutuneempia, ja projektityö on kustannustehokkaampaa kuin toimistossa, joka palvelee vain kourallista hoviasiakkaita ja aloittaa uusia asiakkuuksia harvoin.

Jos taas asiakkaana hakee nimenomaan kumppania pitkään yhteistyösuhteeseen ja itsellä on hyvin täsmälliset vaatimukset toimiston palveluita ja tiimiä kohtaan, voivat juuri nämä hoviasiakkaiden palvelemiseen tottuneet toimistot olla hyviä valintoja. Nämä toimistot kun ovat usein tottuneet palvelemaan eri asiakkuuksia erilaisilla tiimeillä ja toimintamalleilla, ja tarvittaessa vaikka mukauttamaan omia prosessejaan asiakkaan toivomuksien mukaisiksi.

Kotimaisten WordPress-digitoimistojen markkina on erinomainen

Asiakkaiden kannalta markkinan tilanne on tällä hetkellä erinomainen. Iso toimistojen määrä on vain hyvä asia, koska toimistojen profiileissa on paljon kirjoa. Erilaiset asiakkaat ja erilaiset projektit tarvitsevat erilaisia toimistoja.

Asiakkaiden kannattaakin ensin määritellä itselleen ja omalle organisaatiolle, mitä haluaa kumppanilta. Kun omat tavoitteet ja oma projekti on kirkkaana mielessä, on paremmat edellytykset tehdä myös onnistunut kumppanivalinta.

Vierityspalkin Toimistot-hakemiston tehtävä on auttaa asiakkaita tunnistamaan omalle organisaatiolle ja omalle projektille parhaiten sopivat toimistot.

>> Kaikki Toimistot-hakemiston toimistot

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun