Käyttäjälähtöisyyttä vaaliva WordPress-toimisto: Agenda Helsinki

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Käytettävyydestä ja käyttäjälähtöisyydestä puhuminen on vähentynyt viime vuosina alalla, vaikka sitä käytännössä toteutetaan kuitenkin monen uudemman termin alaisuudessa. Silti on virkistävää, että alalla on myös kohtuullisen uusia toimistoja, jotka edelleen puhuvat reilusti käyttäjälähtöisyydestä, käyttäjätestauksista ja konseptisuunnittelusta.

Agenda Helsinki on tuore tulokas Vierityspalkin Toimistot-hakemistoon. Digitoimisto on kerännyt referenssejä etenkin hieman teknispainotteisemmista WordPress-toteutuksista ja suunnitteluprojekteista.

Agenda Helsinki sijoittuu Vierityspalkin Toimistot-hakemiston toiseksi alimpaan sarjaan, eli 300 000 – 500 000 euron liikevaihtoa WordPressillä tekevien digitoimistojen sarjaan. WordPress-tekemisessä Agendan lähimpiä kilpailijoita ovat JCO Digital, Buena Creative, Into-Digital, redandblue, ContrastTrimediaVincit ja G-Works. Referenssien saralla Agenda Helsinki erottuu monesta kilpailijastaan kohtuullisella verkkokauppakokemuksellaan sekä kokemuksellaan räätälöityjen web-sovellusten tekemisestä.

Toimiston viimeisin liikevaihto (2018) on hieman yli puoli miljoonaa euroa, joten kysymys on aika tyypillisestä keskikokoisesta digitoimistosta. Esimerkiksi monet lähimmät kilpailijat asettuvat samaan kokoluokkaan. Agenda Helsinki on talouslukujen valossa ollut viime vuodet selkeästi plussalla, joten siitäkin näkökulmasta toimistoa voi pitää turvallisena valintana asiakkaiden näkökulmasta. Referensseissä on myös kiitettävää monipuolisuutta ja joukkoon mahtuu myös lukuisia visuaalisen suunnittelun ja palvelumuotoilun projekteja.

Verrattuna moniin kilpailjoihinsa, on Agenda Helsinki kuitenkin melko hiljattain perustettu (2014) ja on kasvanut viime vuosina melko nopeasti. Täten asiakkaiden kannattaa kiinnittää huomiota etenkin toimiston toimintatapoihin, jotka eivät välttämättä ole vielä kovin vakiintuneita.

Viiden hengen tekninen tiimi ei myöskään ole isojen projektien näkökulmasta kovin suuri, vaikka onkin WordPress-toimistojen kentässä varsin kohtuullinen tekninen tiimi. Agenda Helsinki on kuitenkin kiinnostava kumppani pieniin ja keskikoisiin projekteihin, joissa tarvitaan hieman teknisempää otetta. Toimitusjohtaja Kristjan Laansalu toteaa haastattelussa tyypillisten projektibudjettien olevan heillä alle 50 000 euron luokassa, ja referenssien perusteella useimmat projektit ovat vielä selkeästi tämän alapuolella.

Räätälöityjen web-sovellusten tekemisestä ei myöskään vielä ole kovin paljon referenssejä, etenkin verrattuna toimiston varsin kattavaan kokoelmaan erilaisia WordPress-toteutuksia.

Pienempiin ja keskikoisiin projekteihin Agenda Helsinki on hyvin potentiaalinen vaihtoehto, jolta löytyy suunnitteluosaamista ja teknistä toteutuskykyä.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Kristjan Laansalu.

Kysymys: Mistä ja miksi Agenda Helsinki on saanut alkunsa?

Kristjan Laansalu: Agenda Helsinki perustettiin vuonna 2014. Jo ennen sitä perustajat olivat sekä opiskelleet että työskennelleet yhdessä mm. käyttökokemuksen ja verkkopalveluiden parissa, ja halusivat olla osana verkkopalveluiden käyttäjälähtöisempää toteutusta. Reilussa viidessä vuodessa Agendasta on muotoutunut tiivis ohjelmistokehittäjistä ja suunnittelijoista koostuva asiantuntijajoukko. Agenda Helsinki työllistää tällä hetkellä 9 henkilöä.

Kysymys: Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja millaisia asiakkaita mieluiten palvelette?

Kristjan Laansalu: Toimistomme vahvuuksia ovat monipuolinen tekninen osaaminen ja väkevä muotoilu-/suunnittelutausta. Erityistä kokemusta meillä on mm. WordPressin, Reactin ja React Nativen sekä AWS-pilvipalvelinympäristöjen parissa. Agendan työtavoissa iso paino on käyttäjälähtöisyydellä, jota olemme tuoneet tekemiseen mukaan mm. osallistavilla menetelmillä, käyttäjätestauksella ja saavutettavuusosaamisella. Palvelemme erityisen mielellämme asiakkaita, jotka panostavat vahvasti loppukäyttäjien huomioimiseen.

Kysymys: Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa ja millaisena WordPress-tekijänä itsenne näette?

Kristjan Laansalu: Wordpress on ollut Agendan tekemisen kannalta koko ajan keskeinen alusta, ja karkeasti sanoen reilu puolet työstämme on kyseisen alustan parissa. Valitsimme WP:n sen monipuolisuuden, räätälöitäyvyyden ja tunnettuvuuden takia – WordPress on loistava alusta vaativiinkin projekteihin, ja integroitavissa lähes mihin tahansa. Olemmekin alusta asti räätälöineet projektit asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, emmekä juurikaan käyttäneet valmisteemoja, vaan kehitämme myös aktiivisesti omaa WP-pakettiamme johon kuuluu mm. oma modulaarinen pohjateemamme. Räätälöityjen sovellusten alustana meillä on kokemusta WordPressin käyttämisestä REST-APIn kautta vain sisältöjen ylläpitoon.

Kysymys: Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Kristjan Laansalu: Työkiireiden takia osallistumisemme on rajoittunut muutamaan satunnaiseen alan tapahtumaan. Seuraamme toki alan kehitystä tiiviisti, ja tahtotilamme on osallistua aktiivisemmin tapahtumiin ja julkaista tiettyjä ajatuksissa olleita lisäosia myös muiden käyttöön.

Kysymys: Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Kristjan Laansalu: Meille sopivia projekteja ovat sekä keskisuurten yritysten verkkopalveluiden kokonaistoteutus että suunnittelupalveluihin perustuvat ux-vetoiset projektit. Verkkopalveluiden kokonaistoteutuksissa projektiin kuuluu usein erillistä teknistä suunnittelua vaativia toiminnallisuuksia kuten integraatioita taustajärjestelmiin, ajanvarausta tai verkkokauppatoimintoja. Nämä projektit ovat tyypillisesti budjetiltaan 15 000 – 50 000 euroa. Suunnitteluprojektit sisältävät mm. käyttöliittymäsuunnittelua ja käyttäjätestauksia, ja niille tyypillinen budjetti on 5000 – 20 000 euroa.

Kysymys: Kuinka tekniseksi kuvailisit toimistonne kokemusta?

Kristjan Laansalu: Agenda on suuntautunut selvästi teknisesti vaativampia projekteja kohti. Olemme toteuttaneet kompleksisia hankkeita koko olemassaolonsa ajan, ja toimittaneet mm. eOPS-verkkopalvelun 120 koulun tarpeisiin, vaativia integraatioprojekteja (mm. Seepsula ja Synlab), räätälöidyn mobiilisovelluksen (SeepsulaPRO, React Native) ja implementoitavia toteutuksia IBM alustalla toimivia Hel.fi -palveluita varten. Myös Agendan useat kymmenet “yksinkertaiset” WordPress-toteutukset on tehty oman modulaarisen pohjateeman päälle, täysin asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidysti, ja sisältävät usein toiminnallisuuksia jotka ovat vaatineet yksilöllistä kehitystyötä.

Kysymys: Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Kristjan Laansalu: Olemme toteuttaneet useita erilaisia räätälöityjä sovelluksia.

Seepsulan verkkokaupan (seepsula.fi), Seepsula PRO mobiiliapplikaation ja backend-hallinnnan kokonaisuus on räätälöity yhdistelmä WordPressia ja WooCommercea, yksilöllistä koodia sekä monipuolisia integrointeja.

Helsingin Kaupungin opetussuunnitelma eOPS (ops.edu.hel.fi) on pitkälle räätälöity WordPress toteutus jossa mm koulukohtaisten opetussuunnitelmien hallinta ja frontend-editointityökalu yli 120 koululle.

Synlab.fi on asiakkaan tarpeisiin räätälöity WordPressin ja Outsystemsin integraatio jotta loppukäyttäjän käyttökokemus olisi saumaton. Järjestelmät keskustelevat Rest-API rajapinnan kautta.

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Kristjan Laansalu: 5 henkilöä.

Kysymys: Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Kristjan Laansalu: Tärkeimpiä määrämuotoisia tapojamme kehityspuolen osaamisen vahvistamisessa on (varsinaisen työn lisäksi) viikoittainen dev-palaveri, jossa vaihdetaan viikon aikana opitut asiat ja pohditaan yhdessä parhaita ratkaisuja visaisimpiin pulmiin. Lisäksi seuraamme tiiviisti alan kehitystä ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Kristjan Laansalu: Agendan ohjelmistokehitys perustuu ketteristä kehitysmenetelmistä (mm. Scrum, Kanban) tuttuun sprinttimalliin, jossa on vastaavan kehittäjän lisäksi projektin koosta riippuen mukana 1-4 kehittäjää. Sprintin tehtävät jaetaan kehittäjien kesken päällekkäisyyksien ennalta ehkäisemiseksi. Kehittäjien tuottaman koodin yhteensovittamiseen käytetään Git-versionhallintaa ja sovelluksen eri osat pidetään tarvittaessa omina repositoryinään.

Sovelluksen kehittäminen tapahtuu lokaalisti jonka lisäksi versioita siirretään tasaisin väliajoin testipalvelimelle, joka vastaa ympäristöltään tuotantoversiota. Testaamme aina kaikki julkaistavat versiot huolellisesti eri laitteilla ja selaimilla virhetilanteiden varalta. Tämä tehdään sekä lokaalisti että testiversiossa. Havaitut ongelmat kirjataan ylös, tarvittavat muutokset tehdään ja versio testataan uudelleen. Testiympäristön lisäksi tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön nk. QA-ympäristö (Quality Assurance, laadunvalvonta), joka vastaa ympäristönsä lisäksi myös asetuksiltaan tuotantoympäristöä.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Kristjan Laansalu: Tarjoamme asiakkaillemme Huolenpito-palveluamme, joka (asiakkaan tarpeista riippuen) sisältää vähimmillään sovellusylläpidon, versiopäivitykset ja seurannan sekä laajempana lisäksi palvelinylläpidon, ongelmanratkaisun ja käyttämisen tuen. Hintahaarukka on 165 – 395€/kk. Laaja ylläpito sisältää myös virtuaalipalvelimen, ylläpidon ja monitoroinnin Amazonin AWS ympäristyössä.

Ensisijaisesti tarjoamme vaativiinkin tarpeisiin soveltuvaa Amazon AWS EC2 virtuaalipalvelinympäristöä ja sen ylläpitoa osana laajaa Huolenpito-palveluamme. Olemme myös tottuneita noudattamaan asiakkaamme toiveita palvelinympäristön valinnassa, ja hyödyntämään heillä jo käytössä olevia palvelinympäristöjä.

Kysymys: Oletteko tehneet verkkokauppoja asiakkaillenne?

Kristjan Laansalu: Viimeisen parin vuoden aikan olemme toteuttaneet kiviainesyritys Seepsulan kunnianhimoisen verkkokauppapohjaisen sivustouudistuksen. Seepsulan verkkokauppa suunniteltiin ja toteutettiin täysin räätälöidysti Woocommercen ja WordPressin yhdistelmänä, ja integroitiin asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään. Ammattiasiakkaita varten toteutettiin kirjautumista vaativa Pro-asiakkaiden osio. Verkkokaupan tueksi toteutettiin myös React Native -pohjainen tilaussovellus, sen web-sovelluksena toteutettu backend-käyttöliittymä ja integrointi toiminnanohjaukseen.

Kysymys: Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne? Onko teillä tähän erikoistuneita henkilöitä palveluksessanne?

Kristjan Laansalu: Tarjoamme ennen kaikkea digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöönottoa ja digitaalisen markkinoinnin prosessien käynnistysprojekteja. Toteutamme joillekin asiakkaillemme myös säännöllistä digimarkkinointia, tulosten seuraamista ja tilinhoitoa, sekä teemme mm. bannereita ja muita markkinointisisältöjä. Koska markkinointi ei ole ydintoimintaamme, tiimissämme ei ole dedikoituja markkinointitoimista vastaavaa henkilöä.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Kristjan Laansalu: Julkaisimme syksyllä Synlab.fi -verkkopalvelun, jonka olemme toteuttaneet asiakkaan lisäksi yhdessä Outsystems Finlandin kanssa. Kyseessä on laaja verkkosivukokonaisuus, joka on toteutettu WordPressin ja Outsystemsin integraationa, jossa molemmat alustat hakevat sisältöjä toisiltaan ja käyttäjälle esitetään saumaton tiedonhankinnan ja ajanvarauksen kokemus. Onnistuminen vaatii kaikilta osapuolilta paljon uuden oppimista ja saumantonta yhteistyötä. Lopputulos onkin toimiva, käyttäjäystävällinen ja edustavan näköinen.

>> Agenda Helsinki Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 25 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun