Neste.com

neste-com_main_page_by_exove1

Tekijä: Exove Oy
Tärkein teknologia: Drupal

Uudistimme Nesteen konserni- ja yritysasiakassivuston (neste.com) käyttäen Drupal-sisällönhallintajärjestelmää. Neste halusi uudistaa sivustonsa täydellisesti, jotta saavutettaisiin merkittävästi parempi käytettävyys ja käytön tehokkuus Nesteen asiakkaille ja sidosryhmille. Tavoitteena oli korkealaatuinen ja responsiivinen verkkosivusto sekä julkaisujärjestelmä, jolla pystytään tuottamaan lukuisia lokalisoituja, monikielisiä sivustoja. Exove vastasi sivuston teknisestä toteutuksesta, joka tehtiin tiiviissä yhteistyössä Nesteen oman projektiryhmän ja ulkopuolisen suunnittelutiimin kanssa. Sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin avoimen lähdekoodin Drupal sen monipuolisten ominaisuuksien vuoksi. Erityisen tärkeitä tässä projektissa olivat joustavuus ja laajennettavuus, mahdollisuus useisiin paikallisiin sivustoihin ja niiden kieliversioihin käyttäen yhtä alustaa sekä hyvät hallinnointityökalut.

Ukkoverkot

ukkoverkot1

Tekijä: Exove Oy
Tärkein teknologia: WordPress

Ukkoverkot on suomalainen mobiiliverkko-operaattori, joka tarjoaa luotettavia, hyvän kattavuuden mobiiliverkkoyhteyksiä ja älykkäitä yhteysratkaisuja korkeaa käytettävyyttä vaativille markkinasegmenteille. Suunnittelimme ja toteutimme Ukkoverkot.fi-sivuston ketteriä menetelmiä hyödyntäen nopealla aikataululla, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aikataulussa pysyminen varmistettiin valitsemalla WordPress julkaisujärjestelmäksi ja käyttäen sen Enfold-teemaa. Teeman valinta osoittautui onnistuneeksi, ja sisällönsyöttö päästiin aloittamaan nopeasti. Samanaikaisesti pystyttiin tekemään muutoksia suunnitteluun ja toteutukseen ilman kustannusten nousua.

Tikka.fi

tikka-mockup

Tekijä: Mirum
Tärkein teknologia: Drupal

Berettan omistama Sako on premium-kiväärien ja -patruunoiden valmistaja. Valtaosa heidän liiketoiminnastaan tapahtuu USA:n ja Kanadan markkinoilla, missä Sako on suurin ulkomainen metsästyskivääribrändi. Sakolle tehdyn brändiuudistuksen osana teimme täydellisen brändiuudistuksen Sakon alabrändille, Tikkalle. Tehtävänämme oli uudistaa Tikkan brändi ja jalkauttaa uusi arvolupaus kaikkiin kanaviin digitaalisia kanavia painottaen. Teimme Tikkalle täydellisen brändiuudistuksen mukaan lukien uuden logon suunnittelun. Työmme keskittyi esittämään Tikkan pohjoismaisena premium-brändinä, mikä oli myös briefinämme sivustouudistusta tehdessämme. Kuten Sakon kanssa, Mirum suunnitteli ja rakensi Tikka.fi -sivuston turvalliselle ja skaalautuvalle Drupal –alustalle. Uusi sivusto on saanut erittäin positiivista palautetta avainmarkkinoilta ja emoyhtiö Beretta:lta vuoden 2015 alun julkistuksensa jälkeen.

Company.nokia.com

company-nokia-mockup

Tekijä: Mirum
Tärkein teknologia: Drupal

Mirum Agency oli vuonna 2014 kokonaisvaltaisesti vastuussa Nokian uuden yrityssivuston, company.nokia.comin konseptista, palvelu- ja visuaalisesta suunnittelusta sekä teknisestä implementaatiosta. Olemme myös sivuston jatkuvan kehityksen ja ylläpidon kumppani. Projektin alussa kaksi asiaa oli selvää: Nokialla oli julkisena yrityksenä velvollisuutena olla tietty informaatio verkkosivuillaan, kun yrityskauppa astui voimaan eikä aikaa jäänyt paljoa tuottaa kokonaan uusi verkkosivusto. Tässä vaiheessa konsepti, brändi, kohdeyleisö ja yrityksen strategia olivat vielä epäselviä. Aloitimme mielenkiintoisen projektin erittäin vähällä informaatiolla ja lyhyellä aikarajalla. Työskentelimme Nokian kokonaisvaltaisena partnerina vastaten teknisen alustan konsultoinnista, konseptisuunnittelusta ja verkkosivun kehityksestä. Ajan ollessa kortilla käynnistimme projektin ketterällä Agile-työskentelymenetelmällä ja dedikoimme tiimin työskentelemään asiakkaan tiloissa omistaen 100% heidän ajastaan projektiin. Koko tiimi oli mukana projektissa ensimmäisestä […]

Sako

sako-mockup

Tekijä: Mirum
Tärkein teknologia: Drupal

Berettan omistama Sako on premium-kiväärien ja -patruunoiden valmistaja. Valtaosa heidän liiketoiminnastaan tapahtuu USA:n ja Kanadan markkinoilla, missä Sako on suurin ulkomainen metsästyskivääribrändi. Heidän haasteenaan oli Sako:lta puuttuva, lunastettavissa oleva arvolupaus. Tehtävänämme oli uudistaa Sako -brändi niin, että se positioituisi skandinaaviseksi premium-tuotteeksi. Yksi avainrajapinnoista oli Sako.fi, joka tarvitsi täydellistä uudistusta palvellakseen sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita. Samaa rakennetta käytettiin myöhemmin uudistettaessa Sakon alabrändin Tikkan verkkosivustoa. Uusi brändi herätettiin henkiin kaikissa rajapinnoissa, painottuen vahvasti Sako.com:iin, missä kerroimme bränditarinan Sako:sta yhdistelmänä perinteistä aseseppätaitoa ja modernia teknologiaa. Suunnittelimme ja rakensimme verkkosivun Drupal-pohjalle. Loimme uuden Sako -brändin käyttäen Brand DNA -työkaluamme. Sako:n Big Idea kiteytettiin muotoon “Excellence in every detail”, mikä hiottiin sloganiksi “Demand perfection”. Uusi […]

DriveTurku

WK_referenssit_turku

Tekijä: Wunderkraut
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €

Turun kaupungin laajan digitalisointihankkeen, DriveTurun, tarkoituksena on sähköistää monia kaupungin palveluita yhdeksi kokonaisuudeksi palvelemaan turkulaisia sekä Turussa asioivia henkilöitä ja yrityksiä tehokkaasti ja monipuolisesti. Wunderkraut on yksi kolmesta DriveTurku-hankkeen verkkopalvelun puitesopimustoimittajasta (kts. Druidin referenssikuvaus samasta projektista). Verkkopalveluhankkeen toteutus aloitettiin loppuvuonna 2014. Koko hanke on tehty ainutlaatuisella mallilla, jossa eri puitesopimustoimittajat toimittavat ketterän kehityksen hanketta yhdessä, saman tiimin jäseninä. Toteutus Turun kaupunki on alusta asti edistänyt monitoimittajaympäristöä. Toimittajille itselleen on jätetty merkittävä rooli yhteistoiminnan toteuttamisessa. Hankkeen alussa yhdistimme Wunderkrautin ja Druidin tiimit niin, että teimme hanketta yhdellä projektinjohdolla yhtenä tiiminä. Kevään aikana myös kolmannen toimittajan (Citrus/Avoltus -yhdistelmän) projektitiimi tuotiin osaksi samaa tiimiä. Lopputuloksena kolme eri toimittajaa tekee yhtä hanketta yhteisillä tavoitteilla […]

Zenitel

WK_Referenssit_Zenitel

Tekijä: Wunderkraut
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €

Zenitel tarjoaa merenkulun, teollisuuden ja kuljetuksen alojen asiakkailleen huippuluokan automaatiotuotteita ja viestintäratkaisuja erittäin vaativiin kohteisiin ja ympäristöihin, joissa turvallisuus on keskeistä. Zenitelin laadukkaat viestintätyökalut vaativiin olosuhteisiin takaavat sen, että varoitusjärjestelmät, radiot, turvapuhelimet ja muut viestintäjärjestelmät toimivat moitteetta joka tilanteessa. Wunderkraut toteutti Zenitelille kokonaisvaltaisen verkkosivuston uudistushankkeen. Projektin tavoitteena oli ennen kaikkea vahvistaa Zenitelin brändiä ja lisätä potentiaalisten asiakkaiden tietoisuutta Zenitelistä. Uuden sivuston tuli myös tarjota paremmat myynnin ja markkinoinnin työkalut ja mittarit helpottamaan asiakastiedon keräämistä ja sen hyödyntämistä. Toteutus Projektissa toteutimme ketterällä kehityksellä monipuolisen julkaisualustan, jota on helppo käyttää myynnin ja markkinoinnin tukena. Zenitelille oli tärkeää, että alusta on laajennettavissa ja integroitavissa erilaisiin taustajärjestelmiin (ERP, CRM). Projekti toteutettiin lyhyissä iteratiivisissa kehitysjaksoissa […]

PlusTerveys

wk_referenssit_plusterveys

Tekijä: Wunderkraut
Tärkein teknologia: Drupal

PlusTerveys on Suomen suurimpiin kuuluva yksityisiä terveyspalveluja tuottava yritys. PlusTerveys tarjoaa monipuolisia suun terveyden palveluja sekä lääkäri- ja fysioterapiapalveluita paikallisten toimijoiden kautta. PlusTerveydelle toteutettiin verkkopalvelu valtakunnalliselle toimijaverkostolle. Uusi verkkopalvelu mahdollistaa räätälöitävän työkalun viestintään ja ajanvaraukseen 150 toimipisteelle. Toteutus ja lopputulokset Projektin päämääränä oli luoda kattava ja paikallisesti muokattava asiointikanava, joka tukee PlusTerveyden arvoja ammattimaisesta, yksilöllisestä palvelusta. Paikallisuus ja yksilöllisyys korostuu myös siinä, että paikalliset toimipaikat pystyvät muokkaamaan sivustoaan itsensä näköisiksi. Yksityiskohtaisella hakutoiminnallisuudella ja käyttäjän paikkatietoa hyödyntämällä on mahdollista paikallistaa lääkäriasemia lukuisten eri kriteerien avulla. Lisäksi ajanvarauksen tekeminen on tehty nopeaksi ja vaivattomaksi. Uuden järjestelmän mahdollistaman hajautetun sisällöntuotannon myötä paikalliset klinikat ja hoitolaitokset voivat ottaa täyden omistajuuden sisällöstään. PlusTerveyden uusi sivusto […]

Valo intranet

sime_valo_vierityspalkki

Tekijä: redandblue
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Redandblue uudisti Sinisen Meteoriitin yritysilmeen keväällä 2015. Samalla yrityksen Valo-intranet-ratkaisu sai uuden ilmeen ja sivuston. Visuaalisesti näyttävä Valointranet.com -sivusto toteutettiin WordPressille.

Tekniikka&Talous

tekniikkatalous

Tekijät: Avoltus Oy (Toteutus), Frantic

Frantic uudisti Tekniikka&Talous-verkkopalvelun rakenteen, visuaalisen ilmeen ja toi sen ajantasalle käytettävyydessä. Kaikki palvelun sivujen ja näkymien elementit tulevat luomastamme Talentumin laajuisesta Pattern Labista, jolloin yhdelle sivustolle luotu komponentti on vietävissä käyttöön helposti kaikkiin konsernin verkkopalveluihin. Avoltus toteutti uudistuksen luomamme Pattern Labin pohjalta.

Flowhouse

Vierityspalkki-FlowHouse

Tekijä: Trimedia Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: alle 10 000 €

Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä asiakkailleenkin suositteleva, digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntijayritys FlowHouse, päätyi Trimedian puoleen oman sivustonsa uudistamisessa. Alustaksi valittiin tietenkin WordPress. Uudistus oli pelkkää teknistä muutosta laajempi. Tavoitteena oli myös parantaa FlowHousen visuaalistä brändiä, tuoda yrityksen vahva some-presenssi paremmin näkyviin sivustolle ja ennen kaikkea luoda konkreettisia liidejä. Brändiä kehitettiin uuden ulkoasun ja käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymä tuo aiempaa vahvemmin esiin some-kanavien ajankohtaisia uutisia. Liidien tuotantoa saatiin aktivoitua onnistuneesti mm. ”Testaa millainen digimarkkinoija yrityksesi on” -testillä.”

Ingman Spice Ice

verkkojulkaisut-drupal-unilever-spice-ice

Tekijä: Verkkojulkaisut Oy
Tärkein teknologia: Drupal

Unilever Finlandin Ingman-jäätelöä tarjotaan Spice Ice -jäätelökioskeissa ympäri Suomen. Spice Ice -kioskilla jokainen voi luoda oman jäätelöunelmansa. Verkkojulkaisut suunnitteli ja toteutti avaimet käteen -pakettina raikkaan Spice Ice -sivuston. Asiakkaat löytävät tiensä sivustolle yleensä liikkeellä ollessaan, joten luonteva ja suoraviivainen käyttökokemus mobiililaitteissa on ensiarvoisen tärkeää. Sivuston tärkein tehtävä on ohjata asiakkaat verkosta jäätelöostoksille.

Unigrafian verkkokauppa

unigrafia

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress

Unigrafia Oy halusi uudistaa kirjojen verkkokaupan nykyaikaiseksi ja responsiiviseksi sekä avoimen lähdekoodin alustan päälle. Uusi kirjakauppa on toteutettu WooCommercen / WordPressin päälle ja tukee myös e-kirjojen digitaalista myyntiä. Projektin aikana päätettiin toteuttaa myös painotuotteiden verkkokaupan ensimmäinen osa. Painotuotekaupassa http://shop.unigrafia.fi/painotuotteet/ voi ostaa julisteita ja suurkuvia sekä opinnäytetötä. Räätälöidyn editorin avulla asiakas voi ladata opinnäytetyön järjestelmään ja valita mitkä sivut haluaa tulostettavan värillisenä ja mitkä mustavalkoisena. Kaupan kehitystä jatketaan erityisesti painotuotteiden osalta.

Cumulus

verkkojulkaisut-drupal-restel-cumulus

Tekijä: Verkkojulkaisut Oy
Tärkein teknologia: Drupal

Suomen suurimman hotelli- ja ravintola-alan yrityksen Restelin Cumulus-ketju on uudistunut. Cumulus on rento ja viihtyisä kaupunkihotelli, joka sijaitsee kaupungin keskustassa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Verkkojulkaisujen suunnittelema ja toteuttama Cumulus.fi nostaa päärooliin sen, mikä on tärkeintä. Asiakkaat pääsevät nopeasti ja helposti tekemään varauksia ja inspiroituvat runsaista hotellitarjouksista. Tyylikäs, responsiivinen sivusto on integroitu kaksisuuntaisesti Restelin varausjärjestelmään. Tuloksena on laadukas käyttäjäkokemus ja korkea konversio.

Bikeforum

Vierityspalkki_BikeForum

Tekijä: Trimedia Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Moottoripyörämaailman kiintotähti Bikeforum kaipasi uutta puhtia verkkoon. Projektissa uudistettiin sekä verkkosivusto että siihen kiinteästi kuuluva verkkokauppa. Verkkosivuston uudistamisen kohdalla keskeiset tavoitteet olivat vuorovaikutteisuuden parantaminen sivuilla ja ylläpidon helpottaminen. Sivustolle lisätty chat-ominaisuus onkin tuonut merkittävästi enemmän asiakaskontakteja kuin aiempi lomake-pohjainen ratkaisu. Panostukset verkkosivuston hallintapuoleen ovat tehneet sivuston päivittämisestä jouheampaa, mikä säästää Bikeforumin henkilöstön työaikaa tuntuvasti. Moottoripyöräelämää pääsee elämään verkossa nyt myös responsiivisesti kaikilla ruuduilla. Teknisesti verkkosivusto siirtyi CMS Made Simplestä ajankohtaisempaan WordPressiin. Verkkokauppa-alustana pyörii Automatik, mikä on monipuolisesti integroitu yrityksen käyttämään Konefutur-toiminnanohjausjärjestelmään.

Helsingin yliopiston verkkosivusto

hy

Tekijä: Druid
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €

Helsingin yliopiston verkkosivusto oli vuosien saatossa jäänyt auttamattomasti jälkeen tekniikan kehityksestä. Yksittäisten html-dokumenttien päivitys tapahtui käsitöinä, vaikka tarjolla oli pitkään ollut kehittyneitä sisällönhallintajärjestelmiä. Sisällöntuottajat olivat tyytymättömiä eikä tarjontaa tai mobiilitukea voitu parantaa. Uudistimme helsinki.fi -osoitteessa sijaitsevat Helsingin yliopiston konsernisivut ja koulutushaun, sekä rakensimme yliopiston ympäristöön mukautetun yleiskäyttöisen verkkopalvelualustan. Valmensimme yliopistolaisia myös Lean Startupin ajattelutavassa. Tuloksia julkaistiin ketterästi jo projektin aikana: ensimmäinen pilotti rakennettiin 4 kuukaudessa, ajankohtaissivu julkaistiin yhdeksännellä kuukaudella ja konsernisivujen tuotantoversio maaliskuussa 2015, eli 1,5 vuoden päästä projektin aloittamisesta. Uudistettu ja mobiilituella varustettu sivusto valloitti opiskelijoiden ja sisällöntuottajien sydämet. Sisällönsyöttäjien käyttäjätutkimus antoi ylläpitokäyttöliittymälle arvosanan 4/5. Koulutussivuston loppukäyttäjätestissä palvelu koettiin selkeäksi sekä käyttäjien tarpeita vastaavaksi ja sai NPS arvosanaksi huikeat […]

DriveTurku – Turun kaupungin verkkopalvelut

tku

Tekijä: Druid
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €

Turku halusi uudistaa kymmenen vuotta vanhat verkkopalvelunsa. Tavoitteina olivat monipuolinen verkkoviestintä, adaptiivinen mobiilituki ja helppokäyttöiset palvelut, joiden avulla asukas voi asioida kaupungin kanssa. Kaupungin kilpailutuksessa Druid valittiin yhdeksi kolmesta (Druid, Citrus, Wunderkraut Finland) DriveTurku-ohjelman puitesopimustoimittajasta jotka rakentaisivat kokonaisuuden yhdessä Turun kanssa. Druid rakensi Turun verkkopalvelut monitoimittajamallilla. Puolessa vuodessa toteutettiin joustava Drupal-alusta, jonka avulla Turku pystyy itse rakentamaan ja julkaisemaan uusia responsiivisia teema- ja brändisivustoja muutamalla napin painalluksella ilman koodiriviäkään. Alusta tukee mobiilia ja mm. hyödyntää käyttäjän sijaintitietoa mahdollisuuksien mukaan. Sivustot julkaistiin 1.7.2015. Julkaistaessa alustan päälle oli rakennettu suurinpiirtein 10 verkkotoimittajan toimesta noin 20 sivustoa, lisäksi sisällöntuottajia oli n. 150. Siirtymällä käyttämään Drupalia Turun kaupunki vapautti aiemmin lisenssikustannuksiin valuneet rahat palveluiden […]

Lääkärikeskus Aava

aava

Tekijä: Druid
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €

Loppuvuodesta 2013 Lääkärikeskus Aavalla oli vastassaan digitaalinen haaste: kilpailijoiden tahkotessa asiakasaikoja verkossa, jäi Aavan ajanvarauksen osuus pyöreään 20% kaikista varatuista ajoista, joista puolet jäi vahvistamatta ajanvarausratkaisun toimimattomuuden takia. Suunnittelimme ja toteutimme kaksivaiheisen uudistuksen. Ensiksi laitoimme kuntoon ajanvarausjärjestelmän asiakaspolut ja käyttöliittymän. Toisessa vaiheessa päivitimme Aava.fi-sivuston ulkoasun responsiiviseksi, uudistimme ulkoasun ja toteutimme sivuston Drupal 8:n päälle. Teknologiavalinta mahdollisti kokonaisuuden yksinkertaistamisen ja nopeutti kehitystyötä merkittävästi. Tuloksena Aavan sähköisten ajanvarausten osuus kasvoi 20%:sta 35%:iin. Lisäksi verkkoajanvarausten kokonaismäärä kasvoi ensimmäisen vuoden aikana 15%. Parannusten ansiosta myös puhelinpalvelun yövuorosta voitiin luopua.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen verkkokauppa

Kierrätyskeskus-referenssikuva-Lamia

Tekijä: Lamia Oy
Tärkein teknologia: Magento
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on sosiaalinen, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen organisaatio, jonka toiminta tähtää luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen ja uudelleenkäytön edistämiseen. Verkkokauppaprojektissa Kierrätyskeskuksen päämääränä oli kehittää toimintaansa siirtämällä toimiva käytettyjen tuotteiden myymäläkonsepti kokonaisuudessaan verkkoon. Tavoitteena tämä oli kunnianhimoinen, sillä jokaisen tuotteen ollessa uniikki täytyi ratkaista, kuinka tuotteet luodaan verkkokauppaan nopeasti, hyvillä kuvilla ja tuotetiedoilla sekä kuinka varmistetaan, että uniikkia tuotetta ei osteta useaan kertaan. Ratkaisuksi valikoitui Lamian toteuttama Magento-verkkokauppa, responsiivisena ja täysin Kierrätyskeskukselle alusta asti rakennetulla ulkoasulla. Palvelu haluttiin lisäksi saada toimimaan sulavasti mahdollistaen useamman sadan samanaikaisen käyttäjän selailu verkkokaupassa. Tähän haasteeseen pystyttiin vastaamaan Magento-optimoidulla palvelinratkaisulla sekä nopeusoptimoinnilla. Erityisen onnistuneita ominaisuuksia kaupassa ovat mobiilikäytettävyys(edistyksellinen off-canvas-menu), ostoprosessin selkeys mutta informatiivisuus(mm. luonnonvarasäästöluvut) sekä tuotteiden varaamisjärjestelmä, […]

Didrichsenin taidemuseo

didrichsen-mockup

Tekijä: Flo Apps Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Helsingin Kuusisaaressa sijaitseva Didrichsenin taidemuseo on esitellyt suomalaista ja ulkomaista taidetta jo vuodesta 1965. Flo Apps Oy suunnitteli ja toteutti taidemuseon verkkosivu-uudistuksen. Samalla sivusto siirrettiin WordPress-alustalle. Sivuston verkkokauppaosio toteutettiin WooCommerce-lisäosan avulla. Museon kokoelmat integroitiin sivustolle eHive-kokoelmanhallintapalvelun kautta.

Certeumin verkkopalvelut

d-certeum_0

Tekijä: Druid
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Suomen suurin vain logistiikka- ja tuotantokiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Certeum Oy perustettiin vuonna 2014. Yrityksen verkkopalveluiden tuli toimia kanavana yrityksen tunnettuuden kasvattamisessa ja tarjoaman esittelyssä. Druid rakensi Certeumin verkkopalvelut julkaisukuntoon ketterästi kolmessa viikossa yhteistyössä Certeumin valitseman designtoimiston kanssa. Verkkosivut tuotettiin Drupalilla ja MVP-toteutuksen julkaisun jälkeen palvelua on kehitetty asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toimivan yhteistyön tuloksena sivut saatiin pystyyn ennätysajassa. Verkkopalvelun hakusuodattimien ansiosta vuokrattavien tilojen hakeminen on nopeaa. Vapaat tilat tulevat hyvin esille verkkopalvelussa ja palvelu toimii myös yritystiedon jakelukanavana.

Yle Drupal Distro

yle

Tekijä: Druid
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €

Yle on pitkään ollut yksi Suomen aktiivisimmista Drupalin käyttäjistä. Kun Ylen ruotsinkielinen yksikkö halusi vuonna 2011 lähteä uudistamaan internetjournalisminsa alustan ja prosessit, syntyi osana projektia yleinen Drupal-asennus, joka otettiin käyttöön myös suomenkielisellä puolella. Ruotsinkielisen puolen SYND-alusta jakautui 2013 suomenkielisen puolen FYND:iksi ja molempien alustojen jakamiksi kompontenteiksi YDD (Yle Drupal Distro). Druid on ollut keväästä 2013 aktiivisesti mukana rakentamassa kaikkia kolmea sovellusta. Druid on ollut yksi Ylen Drupal-luottokumppaneista ja olemme tehneet töitä niin suomen- kuin ruotsinkielisillekkin puolelle tiimikoon vaihdellessa asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Rakennetulle alustalle siirrettiin useita sekä suomen- että ruotsinkielisiä sivustoja mukaan lukien Yleisradion yhtiötietosivusto. Keskittämisellä Yle pystyi karsimaan ylläpidettävien järjestelmien määrää ja kehityksen painopiste voitiin keskittää yhteiseen alustaan. Drupaliin […]

Mattotalo Helman verkkokauppa

helmafi_vier

Tekijä: Crasman
Tärkein teknologia: Magento
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Perinteikäs suomalainen mattotalo Helma avasi verkkokaupan, jonka suunnitteli ja toteutti Crasman. Helman erityisosaamista ovat luonnonmateriaaleista valmistetut mittatilausmatot. Asiakas voi suunnitella verkkokaupassa unelmamattonsa valitsemalla maton materiaalin, värin, muodon, koon ja kanttauksen. Laskuri laskee matolle hinnan tehtyjen valintojen mukaan. Maton materiaalivaihtoehdoista ja väreistä voi tilata näytepalat kotiinsa ennen ostopäätöksen tekemistä. Verkkokaupasta tilatut matot voi noutaa liikkeestä tai ne toimitetaan kotiinkuljetuksena perille asti. Verkkokauppa tukee Helsingissä sijaitsevan kivijalkaliikkeen myyntiä ja palvelee verkossa koko Suomen markkina-aluetta.

Helsingin lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia verkossa

funaction-vierityspalkki2

Tekijä: H1
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

H1 oli mukana rakentamassa Helsingin kaupungin liikuntaviraston, lapsille ja nuorille suunnattujen liikuntahankkeiden verkkosivuja. Sivustot toteutettiin WordPress Multisite -asennuksella sekä räätälöidyillä teemoilla ja projektia varten tehdyillä lisäosilla. Liikuntaviraston työntekijät osallistuivat sivustojen suunnitteluun työpajoissa. Projektissa tehtiin seuraavat sivustot: funactionnuorille.fi: harrastusmahdollisuuksia yläkoululaisille easysport.fi: alakoululaisten liikuntatunteja ympäri kaupunkia nytliikunta.fi: liikuntatunteja nuorille aikuisille

Basecamp Explorerin verkkopalvelun suunnittelu

basecampexplorer-meom-vierityspalkki

Tekijä: MEOM
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Miten erottua muista matkailuyrityksistä? Jääkarhuja, leijonia, maailman pohjoisin sauna ja koulutusta Masai-heimolle Keniassa. Alusta asti tiesimme, että Norjalaisen Svein Wilhelmsenin perustama Basecamp Explorer on eri maata kuin muut matkailuyhtiöt. Siksi olimmekin onnesta soikeina, kun ekologisuudestaan palkittu yritys valitsi MEOMin uudistamaan sen verkkopalvelun. Tavoitteena uudistuksessa oli yhdistää vahva tarinankerronta intuitiiviseen ostoprosessiin. Saimme web designin ensimmäisen vaiheen päätökseen keväällä 2015. Seuraavasta, teknisestä tuotantovaiheesta vastasi Norjalainen, hotellien varausjärjestelmiä kehittävä Visbook, joka valitsi julkaisujärjelmäksi DNN:n. Normaalista poiketen sivua ei siis toteutettu WordPressilla. Lue tarkempi asiakastarina MEOMin sivuilta.

Emma-Akatemia verkkokauppa

emma-akatemia_referenssikuva

Tekijä: Lamia Oy
Tärkein teknologia: Magento
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Emma-Akatemian verkkokauppa hankkeen tärkeimmät tavoitteet olivat verkkokaupan ja verkkosivun yhdistäminen yhden järjestelmän alle ja tarjota helppo portaali tiedon sekä palveluiden välittämiseen sidosryhmille. Teknologiaksi valikoitiin Magento, sen monipuolisten ominaisuuksien sekä integroitavuuden takia. Myös ulkoasun haluttiin olevan linjassa juuri toteututetun yritysilmeen kanssa, joten ulkoasu rakennettiin täysin asiakaskohtaisesti. Emma-akatemian omistaa Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry.

Blueprint Genetics

bpg-main

Tekijä: booncon PIXELS
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Loimme raikkaat ja nykyaikaiset nettisivut Blueprint Genetics Oy:lle WordPress-teknologialla. Sivut tukevat uutta, kekseliästä brändiä sekä USA:n markkinoiden valloitusta. Käyttäjäkokemuksen kulmakivinä ovat nokkelat visuaaliset elementit sekä tiedon helppo löydettävyys. Blueprint Genetics Oy on suomalainen geneettisten tautien testaukseen erikoistunut yritys, joka valittiin yhdeksi Suomen lupaavimmista startup-yrityksistä keväällä 2015.

Pohjolan Sanomat verkkopalvelu

Pohjolan sanomat_vp

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Lapin Kansa -sivuston uusimisen yhteydessä uusittiin myös Pohjolan Sanomat -uutispalvelu. Pohjolan Sanomat siirtyi samalla maksullisuuden piiriin, joten suurin osa artikkeleista vaatii kirjautumisen palveluun. Sivuston käyttöpalvelut on toteutettu Amazon AWS -pilveen, jonka avulla voidaan kustannustehokkaasti palvella asiakkaita sivuston kuorman mukaan. Sivuston responsiivisessa suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota luettavuuteen ja mainosten asetteluun sisällön yhteydessä. Ylläpitäjälle on rakennettu työkalut, joilla sisältöä voi hallita monipuolisesti. Näin käyttäjille tarjoillaankin sekä automaattisesti suositeltua, että toimituksen valintoja.

Crohn ja Colitis ry

crohn_mockup

Tekijä: Flo Apps Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Crohn ja Colitis ry on valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö. Yhdistys tarjoaa tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan ratkaisuihin. Flo Apps Oy vastasi yhdistyksen sivuston uudesta ilmeestä ja teknisestä toteutuksesta WordPress-alustalle. Samalla uusimme kaikki heidän sähköiset palvelunsa mukaan lukien jäsenrekisteri, extranet, intranet, keskustelupalsta ja sähköpostitilit.

SmarpShare -sivusto

smarpshare-preview

Tekijä: Contrast
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

SmarpShare on erittäin nopeassa kasvussa oleva suomalainen Startup, joka tarvitsi viisikielisen, todella myyvän ja modernin sivuston. SmarpSharen pääasiallinen kohdemarkkina on Fortune 1000 -yritykset, siksi suunnittelimme yhdessä Smarpin tiimin kanssa sivusta modernin ja tyylikkään, mutta kohdeyleisöönsä vetoavan. Lopputuloksena syntyi tuore ja ilmava sivu, joka on taustahallinnaltaan täysin räätälöity ja siksi todella helppo päivittää SmarpSharen tiimin toimesta. Sivustolla on myös laaja Employee Advocacy -blogiosio, josta pääset lukemaan kasvavan alan uusimmat tuulet. Sivusto on jo auttanut Smarpia varmistamaan asiakkaikseen useita maailman suurimmista yrityksistä.

Suomen Kansan Vanhat Runot

skvr-mockup1

Tekijä: Flo Apps Oy
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR) -tietokantaan on kerätty kymmeniä tuhansia kalevalaisia runoja. Flo Apps Oy suunnitteli ja toteutti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle SKVR-verkkopalvelun uudistamisen moderniksi ja responsiiviseksi single-page applikaatioksi AngularJS-tekniikan avulla. Nopea tietokantahaku on toteutettu räätälöidyn API-rajapinnan kautta.

Nostetaan Suomi plussalle

suomiplussalle

Tekijä: Solid Angle
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Avainlipun 50-vuotista taivalta juhlistavan Nostetaan Suomi plussalle! -kampanjan sivuston sisältörakenteiden, käyttökokemuksen ja graafisen ulkoasun suunnittelu. Responsiivinen toteutus WordPress-alustalle. Ylläpito ja hostaus AWS-ympäristössä. Tukevien mainonnallisten toteutusten suunnittelu.

Media Metrics Finland sivusto

mmf_1

Tekijä: Into-Digital Oy (Tekninen tuotanto)
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: alle 10 000 €

Into-Digital loi kevyen blogipainotteisen yrityssivuston, jonka graafisen ilmeen suunnitteli Taru Staudinger. Monikanavainen mediakulutus, lisääntyvät päätelaitteet ja kasvava tarve nopeammalle tiedonkeruulle saivat suuret suomalaiset mediayhtiöt – Alma Median, MTV:n, Sanoma Media Finlandin ja Yleisradion – perustamaan kehitysyhtiö Media Metrics Finlandin. Suoraviivainen, responsiivinen WordPress-tuotanto pantiin purkkiin nopeassa aikataulussa.

Oura

vierityspalkki_oura

Tekijä: Evermade
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Oura on uusi Suomalainen puettavan teknologian lupaus, joka kehittää käyttäjän elintoimintoja seuraavaa tyylikästä sormusta. Vastaamme Evermadella Ouran sivuston ilmeestä, kehityksestä ja ylläpidosta.

Taiste

vierityspalkkikuva_taiste

Tekijät: Aucor Oy (Toteutus), Taiste (Suunnittelu)
Tärkein teknologia: WordPress

Olimme mukana uudistamassa Taisteen sivustoa useammassa jaksossa aina viime syksystä alkaen. Uudistus valmistui blogin uuden ulkoasun myötä keväällä. Taiste suunnitteli kokonaisuuden ja me toteutimme – WordPressillä ja ammattilaisen ottein. Tarkat suunnitelmat ja kärsivällinen yksityiskohtien hiominen näkyy eli kosketelkaa niitä nappeja ja rullailkaa nautiskellen. Kehitys toki jatkuu yhä, mutta kelpaahan tätä jo esitellä!

Kempeleen kunta

Kempele

Tekijä: Koodiviidakko
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Kempeleen kunnan sivusto uusittiin responsiiviseksi Koodiviidakon Sivuviidakko-julkaisualustalle. Kunnan aiemmin erillisillä sivustoilla olleille toiminnoille haluttiin yhtenäinen ilme ja yksi, helposti hallinnoitava sivusto. Sisällöltään laajalle sivustolle lisättiin yritys- ja järjestöhakutoiminnot, joilla kuntalaiset voivat helposti etsiä alueella toimivia yrityksiä ja järjestöjä.

Dubizzle

dubizzle

Tekijä: Solid Angle
Tärkein teknologia: WordPress

Lähi-idän suurimman, luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvän verkkopalvelun uudistus. Verkkopalvelun konseptin ja visuaalisuuden suunnittelu (Monami Agency). Käyttöliittymän ja käyttökokemuksen suunnittelu, tekninen suunnittelu ja kolmen eri sivuston responsiivinen toteutus WordPress-alustalle (Solid Angle). http://blog.dubizzle.com http://blog.dubizzle.com/knowyourrights http://blog.dubizzle.com/dubizzleyourhome

Lånbutiken.se

lanbutiken-vierityspalkki

Tekijä: KWD Digital
Projektin budjetti: alle 10 000 €

Lånbutiken.se on osa Dollar Financial Groupia, joka on maailman johtavia pienlainatarjoajia ja vastuullinen toimija alalla. Lånbutikenille tehtiin sivustouudistus, missä uudistettiin koko ulkoasu ja myös käytettävyyttä kehitettiin. KWD Digital suunnitteli sivuston uuden ulkoasun. Sivusto on toteutettu Umbraco-julkaisujärjestelmällä. Sivustouudistuksessa panostettiin erityisesti käytettävyyden kehittämiseen ja visuaalisen ilmeen uusimiseen. Käytettävyyden osalta edettiin mobiilikäyttäjät edellä. Sivuston toiminnallisuuksia kehitettiin entistä käyttäjäystävällisemmiksi siten, että yrityksen eri tuotteiden vertailu on helppoa ja niiden sisältö ja erot ovat selkeästi ja läpinäkyvästi esillä asiakkaille. Visuaalisesti sivuston yleisilme päivitettiin vastaamaan paremmin yrityksen viestiä, jonka halutaan välittävän palvelun luotettavuutta ja nuorekkuutta.

Projektimatto

projektimatto_refe_kuvat

Tekijä: redandblue
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: alle 10 000 €

Projektimatto on Suomen johtava julkisten tilojen lattiapäällystetoimittaja. Yritys tarjoaa ainoana Suomessa allergiatestattuja tuotteita, jotka ovat erityisen ympäristöystävällisiä. Redandblue vastasi sivuston visuaalisesta suunnittelusta sekä teknisestä toteutuksesta. Projektin painopisteenä oli, että sivusto toimii mobiiliympäristössä ja on sisällönhallinnaltaan edeltäjäänsä helpompi.

Lomalista.fi

promo_photo

Tekijä: Innotakomo

Lomalista.fi tarjoaa käyttäjilleen perinteisiä matkailusivustoja helpomman tavan lomakohteen valintaan. Sivuston avulla omatoimimatkaaja voi järjestää yli 300 lomakohdetta käyttäjän tärkeinä pitämien asioiden mukaiseen järjestykseen. Matkailija voi etsiä kohteita esimerkiksi lämpötilan, sademäärän, lentoajan, hintatason ja turvallisuuden pohjalta. Yksilöllisen haun ohella Lomalista tarjoaa matkakohteista runsaasti oleellista tietoa, jota ei ole helposti saatavilla perinteisistä matkailusivustoista.

Leipomo Keisari

keisari_VP

Tekijä: Aucor Oy
Tärkein teknologia: WordPress

Toteutimme Leipomo Keisarille lämminhenkisen ja näyttävän sivuston keväällä 2015. Sivustolla esitellään Keisarin tuotteet, myymälöiden sijainnit ja tarjotaan luonnollisesti myös mahdollisuus tilata tuotteita verkon kautta.

Project-IT

projectIT_vp

Tekijä: Aucor Oy
Tärkein teknologia: WordPress

Olemme tehneet Project-IT:lle sivustojen kehitystyötä jo keväästä 2011 asti. Palveluun on kuulunut ylläpitoa, käyttäjätukea, sivustojen räätälöintiä ja rakennusta sekä tukea graafisten materiaalien kanssa.

Kennelliitto

verkkojulkaisut-drupal-kennelliitto

Tekijä: Verkkojulkaisut Oy
Tärkein teknologia: Drupal

Suomen Kennelliitto on Pohjoismaiden vanhin ja yksi maailman suurimmista koirajärjestöistä. Kennelliitto ajaa koirien ja koiranomistajien asiaa. Online-palvelut ovat avainasemassa liiton viestinnässä ja vuorovaikutuksessa jäsenkunnan kanssa. Kennelliiton ja Verkkojulkaisujen strategisen kumppanuuden tuloksena on syntynyt mm. Kennelliitto.fi, liiton mittava verkkosivusto, joka kokoaa yhteen sisältöä laajasti eri digitaalisista kanavista. Kymmenet sisällöntuottajat tuottavat sivustolle jatkuvasti uutta sisältöä. Drupalin sisällöntuotantonäkymät on muokattu mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja suoraviivaisiksi, joten sisältötiimiä on ollut helppoa laajentaa. Sivusto integroituu monipuolisesti useisiin liiton sisäisiin järjestelmiin ja mm. sosiaaliseen mediaan. Sivuston hakukonenäkyvyys on erinomainen, joten koira-asiasta kiinnostuneet suomalaiset löytävät sivustolle suurin joukoin.

Lapin Kansan verkkopalvelu

Lapin_kansa

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Lapin Kansan verkkopalvelut uudistettiin responsiivisina. Samalla painotettiin tilaajasisältöä, ja tilaajasisällön rikkaampaa ulkoasua. Sivuston UX-design tehtiin responsiivisina html5-prototyyppeinä ennen koodauksen aloittamista. Palvelu asennettiin Amazon AWS -pilveen ja suorituskyvystä vastaa itse kehitetty moniportainen Redis-välimuistiratkaisu, joka pystyy tarjomaan kovaa suorituskykyä myös kirjautuneille käyttäjille. Palvelu on integroitu Alman maksu- ja toimitusjärjestelmiin.

Peacemakers network

peace

Tekijä: Frantic
Tärkein teknologia: WordPress

Frantic suunnitteli ja toteutti tämän WordPressin vauhdittaman palvelun. Sivusto tarjoaa täydellisen alustan rauhan edesauttamiseen saumattoman käyttöliittymäsuunnittelun ja visuaalisen vaikuttavuuden kautta.

Perussuomalaiset r.p. pääsivusto

ps-paasivu-mockup-595x332

Tekijä: G-Works
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Jos Suomessa on joku taho, joka herättää vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen, se on ehdottomasti Perussuomalaiset. Suomen toiseksi suurin poliittinen puolue on digitaalisuudessa ehdoton ykkönen. G-Works on toteuttanut Perussuomalaisten pääsivuston puolueen lukuisten muiden järjestelmien ohella. Perussuomalaisten monisivurakenne on WordPressin käyttöä parhaimmillaan; se sisältää yhteensä yli 200 piiri- ja paikallisyhdistyksen sivustoa, jotka kommunikoivat keskenään sujuvasti. Sivusto sisältää monipuolisia ominaisuuksia aina erilaisista toimituksellisista korostusmahdollisuuksista automaattisiin sisältövirtoihin muilta sivustoilta niin monisivurakenteen sisä- ja ulkopuolelta. Näitä virtoja ovat mm. blogit, tapahtumat ja uutiset.

Perussuomalaisten blogisivusto

ps-blogi-mockup-595x332

Tekijä: G-Works
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Perussuomalaiset on digitaalisella kentällä erittäin aktiivinen puolue. G-Works toteutti tälle sanavalmiille joukolle blogisivuston, johon kuka tahansa voi rekisteröityä ja jakaa omia ajatuksiaan. Sivustolla on räätälöity kommenttitoiminnallisuus, jota käytetään sivuston pitämiseen ajan tasalla. Suosituimmat aiheet nousevat uusimpien rinnalle, joten asiat puidaan varmasti läpi huolella. Lisäksi toimitus voi nostaa tasokkaita artikkeleita esiin. Sivusto on toteutettu kokonaisuudessaan WordPressillä ja se keskustelee WP:n rajapintojen kautta muiden Perussuomalaisten sivustojen kanssa.

Finnpilot

vierityspalkki_finnpilot

Tekijä: Valu Digital Oy

Finnpilot Pilotage Oy on valtion omistama, luotsauspalveluja tarjoava yritys. Se on viime vuosina kehittynyt itsenäisenä toimijana, joka haluaa tuoda esiin persoonallista ilmettään ja palveluitaan. Verkkopalvelu-uudistuksella parannettiin Finnpilotin palveluja erityisesti kansainvälisille meriliikennöitsijöille. Lisäksi luotiin sivustolle visuaalinen ilme, joka tukee asiantuntijayrityksen imagoa. Luotsausasiakkaita palvelevat luotsauslaskuri, joka antaa alustavan kustannusarvion luotsauksen kustannuksista ja liikenneluettelosta saa ajankohtaisen tiedon luotsaustapahtumista. Lisäksi sivustolla voi seurata jatkuvasti päivittyvän liikennöintikartan välityksellä Suomen merialueiden ja Saimaan alusliikennettä. Visuaalisesti uusi sivusto tukee yrityksen henkeä ja tavoitteita. Lisäksi samaan alustaan toteutettiin yhteiskuntavastuuraportti. Finnpilotin viestintäpäällikkö Sari Turkkilan mukaan yhteistyö Valu Digitalin kanssa on ketterää ja asiakkaan tarpeisiin reagoidaan nopeasti. – Meille Finnpilotissa suurin työ oli miettiä etukäteen, mitä itse haluamme uudistukselta. Kun […]

Vaasanseutu.fi

Redland_Vasek

Tekijät: C2 Advertising (Suunnittelu), Redland (Tekninen kehitys)
Tärkein teknologia: WordPress

Toteutimme C2 Advertisingin suunnitteleman portaalin Vaasanseudun kehitys Oy VASEKin toimeksiannosta. Portaalissa alueen eri toimijoiden ja käyttäjien luomat sisällöt kohtaavat. Tapahtumakalenteri ja Vaasan Ikkunan legendaariset Risut ja Ruusut ovat selkeästi löytäneet kohdeyleisönsä. Portaalia jatkokehitetään aktiivisesti käyttäjien ja seudun toimijoiden palautteen perusteella.

Kesko vuosiraportti 2014

vierityspalkki-kesko

Tekijät: Miltton Oy (Konsepti, visuaalinen suunnittelu), Valu Digital Oy (Tekninen toteutus )

Valu Digital on toiminut useiden vuosien ajan Keskon vuosiraportointikumppanina verkkopalveluiden teknisen toteutuksen osalta. Vuoden 2014 verkkovuosiraportti toteutettiin ns. integroituna raporttina ja samassa verkkopalvelussa on vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti. Keskon vastuullisesta toiminnasta kerrotaan raportissa lukuisten case-esimerkkien, videoiden ja arvonluontia kuvaavan animaation avulla. Verkkopalvelun käyttäjiä palvelevina ominaisuuksina ovat mm. sivujen pdf-tallennus ja aineistopankki, jossa käyttäjä voi koostaa vuosiraporteista haluamansa sisällöt.

Wanhat