Vuoden huiput -verkkosovellus

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu, Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Grafian järjestämä Vuoden Huiput on Suomen merkittävin luovan suunnittelun kilpailu, joka on suunnittelijoiden itsensä vuonna 1980 perustama. Vuosittain järjestettävä tapahtuma tähtää suunnittelun tason nostamiseen, luovuuden ja omaperäisyyden voimistamiseen ja suunnittelijoiden ammattitaidon kehittämiseen. Tapahtumakokonaisuuteen kuuluu kilpailu, festivaali, palkintogaala, palkittuja töitä esittelevä näyttely sekä vuosikirja. Kilpailussa on 15 sarjaa luovan suunnittelun eri osa-alueilta.

Lähtökohdat

Vuoden huippujen verkkosivut olivat palvelleet grafialaisia jo 10 vuotta, ja niille kaivattiin uudistusta. Redandblue lähti uudistamaan sivustoa Grafia.fi-verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä, mutta kuitenkin omana palvelunaan. Sivustot käyttävät osittain yhteneviä Gutenberg-lohkoja ja ulkoasuelementtejä.

Konseptointi ja suunnittelu

Projektin alussa järjestettiin useampi konseptointityöpaja, joissa käytiin läpi kohderyhmät, tavoitteet, tekniset reunaehdot sekä erityisesti tuomarointiin liittyvä palvelupolku tuomarin, ylityomarin, Grafian adminin sekä järjestelmän toimintojen osalta.

Lisäksi kartoitettiin kilpailuun osallistuvan freelancerin, Nuoren luovan tai yrityksen käyttäjäpolku. Monimutkaiset ja vaiheikkaat polut saatiin kirjattua tekniseksi vaatimusmäärittelyksi, joiden pohjalta tehtiin palvelun tekninen arkkitehtuuri ja tekninen suunnitelma.

Sivuston suunnitteluvaiheessa tehtiin käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun prototyypit sekä desktop- että mobiiliversioista.

Tekniset ominaisuudet

Vuoden huiput -sivusto toimii markkinointi-, viestintä- ja palkittujen töiden arkistointipalveluna kilpailulle. Palvelun kautta ilmoitetaan kilpailuun osallistuvat työt, maksetaan ilmoittautumiset sekä tuomaroidaan kunkin vuoden tuomarien toimesta ensimmäisen vaiheen kilpailutyöt.

Osana ilmoittautumista toimii töiden maksaminen erilaisilla maksuvaihtoehdoilla sekä laskulla joko yksittäisenä työnä tai ryhmälaskuna, joka kasaa yhteen useamman ilmoitetun työn kustannukset.

Sivuston suunnittelussa vuodenhuiput.fi julkinen puoli on suppeampi kokonaisuus, joka hyödyntää WordPressin kustomoituja Gutenberg-lohkoja. Sisällöissä on tietoa sivuston kategorioista, tuomareista ja aikatauluista.

Teemaa suunniteltaessa on otettu huomioon kilpailun vuosittain vaihtuva ulkoasu, jota voidaan julkaisujärjestelmän kautta päivittää asiakkaan toimesta ilman teknisen toimittajan apua.

Sivustolle migroitiin uudistuksen yhteydessä valtava arkisto kilpailussa palkittuja töitä, joita voi nykyään suodattaa ja selata nimen, vuoden ja palkinnon tyypin avulla vuoden 1980 palkinnoista asti.

Kirjautuminen palveluun tapahtuu ”Grafia-tunnuksilla”, jotka ovat yhtenäiset sekä Grafia.fi-verkkopalvelussa että Vuoden huiput -palvelussa. Käyttäjät ovat Grafian jäseniä, joiden tiedot tuodaan integraation avulla Gruppo-jäsenrekisteripalvelusta ajantasaisesti jäsenmuutosten osalta. Jäseneksiliittymisprosessi uudistettiin samalla Grafia.fi-sivuston uudistuksen kanssa.

Tuomarointiprosessi

Merkittävänä muutoksessa koko kilpailun historiaan, koko tuomarointiprosessi uudistettiin. Vuonna 2024 esituomaroinnit tapahtuvat kokonaan kirjautumisen takana saman sivuston hallinnan puolella. Automatisoitu prosessi säästää merkittävästi Grafian työntekijöiden työaikaa jatkossa.

Kirjautuneen käyttäjän näkymiin toteutettiin räätälöidyt käyttöliittymät kilpailutöiden ilmoittautumisten hallintaan sekä tuomarointiin liittyen. Käyttöliittymä on dynaaminen ja toteutettu Vue.js javascript-kirjastolla. Erityistä huomiota kiinnitettiin käyttöliittymäelementtien saavutettavuuteen. Data liikkuu WordPressin tietokannan ja käyttöliittymän välillä räätälöityjen REST-rajapintojen kautta. Näiden toteutuksessa huomioitiin tietoturva ja tietosuoja rajaamalla rajapintojen käyttöoikeudet tarkasti. Kokonaisuuteen kuuluu myös räätälöity WooCommerce asennus, jota hyödynnettiin kassa-sivun, maksurajapintojen ja tilausvahvistusten osalta.

Testausvaiheessa tuomarointiprosessia simuloitiin asiakkaan kanssa yhteisessä testaustyöpajassa, jossa käytiin läpi kaikkien roolien palvelupolut sovelluksessa.

Julkaisujärjestelmän osalta asiakas voi rakentaa jokaisen vuoden erikseen itsenäisesti, ja päivittää sivuston valikkoja ja sisältöjä haluamallaan tavalla. Sivusto on AA-tason saavutettava.

Asiakkaan kommentti:

“Kuten Grafian omat verkkosivut, oli vuodenhuiput.fi -sivustokin melko vanha ja päivityksen tarpeessa. Tavoitteena oli sivuston käytön helppous sekä osittainen automatisointi niin hallinnoinnin kuin työn ilmoittajankin osalta.

Sivuston konepellin alla on paljon toimintoja, joita tavallinen verkkosivuvierailija ei huomaa. Ilmoitetut työt siirtyvät kilpailun eri vaiheiden kautta tuomaroinnista shortlistalle sekä Vuoden Huiput -arkistoon. Prosessin aikana kertynyttä kilpailutyökohtaista tietoa käytetään myös vuosikirjan tekemiseen. Tämän lisäksi järjestelmään sisältyy erilaisia käyttäjäryhmiä, joilla kullakin on oma näkymänsä kilpailutöihin. Verkkosivujen tarpeet olivat laajat ja vaaditut ominaisuudet moniulotteiset, eivätkä varmastikaan helpoimmasta päästä.

Redandbluen kanssa työskentely on ollut todella vaivatonta sivuston haastavuudesta huolimatta. He tekivät monimutkaisistakin asioista helposti lähestyttäviä ja olivat aina valmiit auttamaan pienissäkin epäselvyyksissä. Redandbluen sujuva työprosessi auttoi meitä miettimään tarvittavia ominaisuuksia vielä kerran ja löytämään uusia parempia tapoja tehdä asioita. Prosessi eteni aikataulussaan erinomaisesti ja Redandbluen kanssa kaikki on ollut todella sujuvaa. Kiitos Redandbluen loistavalle tiimille, olemme olleet todella tyytyväisiä!”

Julia Valanne, Tuottaja, Vuoden Huiput & Huiput Creative Festival ja Katri Soramäki Toiminnanjohtaja, Grafia ry

Redandbluen kanssa työskentely on ollut todella vaivatonta sivuston haastavuudesta huolimatta. He tekivät monimutkaisistakin asioista helposti lähestyttäviä ja olivat aina valmiit auttamaan pienissäkin epäselvyyksissä.

Julia Valanne, Tuottaja, Vuoden Huiput & Huiput Creative Festival ja Katri Soramäki Toiminnanjohtaja

Erinomainen projektinhallinta, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen


Sinua voisi kiinnostaa myös

KTL ry – verkkosivuston uudistus

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry KTL ry on liitto, joka edustaa erityisesti teknillisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneita asiantuntijoita, jotka toimivat vastuullisissa tehtävissä. Se on KTK:n suurin jäsenjärjestö, ja sillä on noin 1800 jäsentä paikallisten jäsenyhdistysten kautta. Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia palveluita, kuten työttömyysturvaa, luottamusmiesapua ja lakipalveluita. Lähtötilanne ja tavoitteet Usean kuukauden kestäneen verkkosivustotoimittajan kilpailutuksen […] Lue lisää

Ruokatieto

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Ruokatiedon verkkosivuprojektissa yhdistettiin saman sivuston alle kaksi laajaa kokonaisuutta: Ruokatieto Yhdistyksen sekä Hyvää Suomesta -merkin verkkopalvelut. Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä kotimaisesta ruuasta ja ruokaketjun toiminnasta sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta -alkuperämerkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena. Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeudet ovat 350 eri kokoisella yrityksellä, jolle suomalaisen ruokaketjun elinvoimaisuus on tärkeää. Yrityksiä valvotaan ja […] Lue lisää

Journalistiliiton verkkosivustouudistus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Journalistiliitto on jäsentensä perustama ja johtama, vahva ja itsenäinen ammattiliitto. Journalistiliiton verkkosivusto oli vanhentunut ja haasteita oltiin huomattu sekä sisältöjen hallinnassa että löydettävyydessä. Verkkosivuston uudistuksen tavoitteena oli vastata saavutettavuusvaatimuksiin, jäsenten toiveisiin ja palvelemiseen sekä saada sivustolle nykyaikainen brändin mukainen visuaalisuus sekä toimivat kieliversiot. Materiaaleille, etenkin työehtosopimuksille, toivottiin helposti selailtavaa arkistoa. Sivustouudistuksen suunnitteluvaihe Journalistiliitto ja redandblue […] Lue lisää

Suomen World Vision

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu, Verkkokauppa

Erityistä: Käytettävyystestaus oikeilla loppukäyttäjillä

World Visionin verkkopalvelu kertoo vaikuttavasti järjestön toiminnasta ja kasvattaa kummien ja lahjoitusten määrää. Uuteen verkkopalveluun kuuluu myös aineettomien lahjojen verkkokauppa. Tärkeimmiksi kohderyhmiksi määriteltiin uudet sekä nykyiset lahjoittajat (yksityiset ja yritykset). Palvelumuotoilussa huomioitiin kohderyhminä myös mediat, sidosryhmät ja kumppanit. Erilaisia sisältöjen esitystapoja on runsaasti. Niitä käyttämällä verkkopalveluun voidaan ketterästi toteuttaa sisältökokonaisuuksia eri tarkoituksiin. World Visionin uudessa […] Lue lisää

Kuluttaja.fi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Kuluttaja-lehti on Suomen suurin testaaja. Lehti testaa tuotteet puolueettomasti puolestasi, jotta saat rahoillesi parasta vastinetta. Kuluttaja-lehteä ylläpitää Kuluttajamedia ry, joka valvoo kuluttajan oikeuksia. Kuluttaja on julkaissut lehteä jo vuodesta 1967 saakka. Palvelusta löytyy myös musta lista ja lukuisia artikkeleita vuosien varrelta. Lähtökohdat Kuluttajan verkkopalvelu kaipasi uudistamista. Yhdistys oli siirtymässä Salesforce-järjestelmään, ja samalla palvelu haluttiin uudistaa. […] Lue lisää

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi verkkopalvelu

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Erityistä: Testatusti saavutettava verkkopalvelu

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin 3,6 miljoonaa jäsentä. Vuonna 2023 kirkkoon liittyi yli 20 000 suomalaista. Uusi evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu www.evl.fi on redandbluen suunnittelema ja toteuttama. Uuden verkkopalvelun päätehtävä on palvella kirkon jäseniä sekä tuoda kirkolle uusia, potentiaalisia jäseniä tutustumaan kirkon toimintaan ja sanomaan. Sivustolla on lähes 2,5 miljoonaa istuntoa vuodessa. Uuden evl.fi-verkkopalvelun uudistusta varten […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun