Evac

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Jo vuosikymmenten ajan Evac on ollut edelläkävijä kestävien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Evac tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kestävään veden, jätteen ja jäteveden hallintaan sekä maalla että merellä.

Evermade toteutti Evacin sivuston uudistuksen, huomioiden paitsi uudistuvan brändi-ilmeen, myös Evacin vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan. Sivustouudistuksen tärkeänä tavoitteena oli ympäristöystävällisyys.

Ympäristöystävällisyys ja kestävyys ohjasivat projektia

On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä yli 20% maailman sähköstä kulutetaan datakeskuksissa. Datakeskusten sähköntuotanto ja jäähdytys ovat merkittävimpiä tekijöitä verkkopalveluiden ilmastovaikutuksessa.

Verkkosivustojen ympäristövaikutusta voidaan optimoida

Kestävyys otettiin huomioon projektissa jo tarjousvaiheesta alkaen, sillä se on keskeinen arvo Evacille ja yhä tärkeämpää myös Evacin kohderyhmille. Kestävien ratkaisujen kehittäminen meri- offshore- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin on Evacin toiminnan ydintä, ja tätä viestiä korostetaan uudella verkkosivulla tuomalla Evacin tarjoamien ratkaisujen ympäristöhyödyt selkeästi esiin.

Sivuston ekologisuus otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Sivuston ulkoasu suunniteltiin siten, että se voitaisiin myöhemmin toteuttaa mahdollisimman energiatehokkaasti. Suunnittelussa vältettiin isoja kuvapintoja, isoja taustavideoita ja raskaita animaatioita. Esimerkiksi perinteisen ison taustakuvan sijaan päädyttiin käyttämään pienempää kuvituskuvaa. Osa kuvista on korvattu Evacin logoon perustuvalla aaltomaisella kuvioinnilla.

Sivustolla ei ole raskaita lisäosia tai multimediaa, vaan pääpaino on tekstisisällöllä. Esimerkiksi etusivun pääelementti luotiin muutamalla rivillä koodia kolmannen osapuolen liitännäisen sijaan. Sivuston tumma teema vähentää käyttäjän näytön energiankulutusta.

Kevyt on myös nopea

Ekologinen optimointi kulkee käsi kädessä sivuston yleisen suorituskyvyn ja hakukoneoptimoinnin kanssa. Kevyt, nopeasti latautuva sivu on käyttäjien mieleen ja parantaa hakukonenäkyvyyttä. Samalla se on myös energiatehokas. Teknisessä toteutusvaiheessa kiinnitettiin huomiota kuvien huolelliseen optimointiin ja Javascript-koodin optimointiin. Optimointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koodi on minifioitua, eikä koodia ladata turhaan.

Erilaisten seurantaskriptit muodostavat tyypillisesti ison osa sivustojen kuormasta. Seurannalla on tärkeä rooli liiketoiminnassa ja sen vuoksi niitä harvoin voi jättää pois. Tämä huomioitiin kuitenkin projektissa koulutusvaiheessa ja loppukatselmuksissa, missä kiinnitettiin huomiota seurannan ympäristövaikutuksiin.

Erilaisten välimuistien hyödyntäminen auttaa vähentämään resurssien lataamista tarpeettomasti uudelleen. Evacin sivuston palvelin tarjoaa resurssien yhteydessä selaimelle ohjeistuksen tiedostojen välimuistittamisesta (Cache-Control -header). Kuvien, ikonien, tyylitiedostojen, fonttien ja muiden tiedostojen välimuistitusajat on optimoitu mahdollisimman pitkiksi.

Nykypäivänä yksittäisen verkkosivun muodostaminen on web-palvelimelle raskas tehtävä. Sivulatausta edeltää tietojen haku tietokannasta yleensä sadoilla erilaisia tietokantakyselyillä, jonka jälkeen sivun html-koodin muodostetaan dynaamisesti. Sen takia on tärkeää tallentaa muodostetut sivut välimuistiin. Evacin sivustolla on käytetty NGINX FastCGI välimuistia. Luodut sivut tallennetaan suoraan palvelimen muistiin, eikä sisältöjen haku välimuistista edellytä WordPressin latautumista ollenkaan. FastCGI onkin nopeampi, kuin perinteisen WordPress-lisäosavälimuistit.

Vihreää sähköä – ja kehityspalvelimet yöksi pois päältä

Vihreän energian käyttö datakeskuksissa – käytäntömme kaikilla rakentamillamme sivustoilla – on hyvä alku. Myös hiilidioksidineutraali hosting, kuvien optimointi, nopeasti latautuva koodi sekä tehokas välimuistitus ovat keinoja rajoittaa verkkosivuston ympäristövaikutuksia.

Evacin uuden sivuston datakeskus sijaitsee Suomessa ja sillä on ISO 14001 -ympäristöjohtamisen sertifikaatti. Palvelimet toimivat uusiutuvalla energialla, ja datakeskuksen ylijäämälämpöä hyödynnetään lähialueen rakennusten lämmittämisessä. Lisäksi verkkosivuston testauspalvelin pidetään sammuksissa aina silloin, kun aktiivista kehitystyötä ei tehdä.

Brändin tunnettuus kasvuun modernilla käyttäjäkokemuksella

Uudistuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa Evacin brändin tunnettuutta. Verkkosivusto toimii asiakkaiden ensimmäisenä kosketuspisteenä yritykseen, joten käyttäjäkokemuksen tuli olla moderni ja sujuva kaikilla laitteilla. Evacin uuteen brändiin perustuva nykyaikainen visuaalinen ilme, uudet sisältöelementit ja sujuvat siirtymät luovat laadukasta brändi-imagoa.

Sivusto rakennettiin myynnillinen ajattelu edellä, jotta käyttäjä voisi mahdollisimman helposti ottaa yhteyttä ja tiedustella lisätietoa Evacin ratkaisuista. Sivusto toimii myyntifunnelin alkupisteenä tarjoten relevanttia tietoa keskeisille kohderyhmille ostoprosessin kaikissa vaiheissa. Asiakkaille, sijoittajille, kansalaisjärjestöille, työntekijöille ja kumppaneille tarjotaan kaikille myyntiä edistävää sisältöä.

Selkeämpi sisältö palvelee monipuolista asiakaskuntaa

Evacin vanha sivusto ei tukenut tehokasta digitaalista markkinointia: tuotekatalogi ja yhteystietosivut olivat sekavia, eikä sivuston ulkoasu vastannut uudistettua brändiä.

Aiemmalla verkkosivustolla oli runsaasti sisältöä, mikä oli hyödyllistä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Sisällön selkeämpi järjestely oli kuitenkin tarpeen paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Organisoitu sisältö auttaa käyttäjiä navigoimaan sivustolla sujuvammin, ymmärtämään Evacin tarjontaa, löytämään tarvitsemansa ja myös palaamaan sivustolle uudelleen. Koska Evacin asiakaskunta on monipuolista eikä koostu vain diginatiiveista, oli ensiluokkainen käytettävyys erittäin tärkeää. Sujuvampi käyttäjäkokemus ja sisällön parempi ryhmittely laskeutumissivuineen johtivatkin uudistuksen jälkeen nopeasti liidien määrän kasvuun.

Mahdollisuus joustavaan sisällönhallintaan ja inbound-markkinointiin

Laskeutumissivujen rakentamisen ja sisällön päivittämisen tulisi aina olla nopeaa ja vaivatonta. Evacin markkinointitiimi kaipasi tehokkaampia työkaluja sisällön hallintaan niin, että sivuston visuaalinen yhtenäisyys säilyisi. Uusi verkkosivusto monipuolisine sisältöelementteineen tarjoaakin Evacille mahdollisuuden parantaa sivustoa jatkuvasti, täysin ilman koodausta.

Suunnitteluvaiheessa kehitimme Evacille useita modulaarisia elementtejä inbound-markkinointia varten. Panostimme erityisesti siihen, että sisältö olisi hakukoneystävällistä ja saavutettavaa, sivuston erinomaista suorituskykyä unohtamatta.

Sivusto rakennettiin Everbergillä, joka on modulaarinen lähestymistapamme sivuston suunnitteluun ja hallintaan. Tavoitteenamme oli löytää optimaalinen tasapaino sisällön uudelleenkäytettävyyden ja visuaalisen houkuttelevuuden välillä. Räätälöimme kaikki sisältöelementit huolellisesti varmistaaksemme, että ne täyttäisivät Evacin brändin vaatimukset ja odotukset.

"Konseptin laatu, ammattimainen ja huolehtiva tuki kehitysvaiheessa ja yhteistyömme yleisesti oli ensiluokkaista. Emme voisi olla tyytyväisempiä lopputulokseen: sivusto näyttää hyvältä, toimii tehokkaasti ja täyttää kaikki kestävyysvaatimuksemme."

Terhi Jokinen, Head of marketing, communications and sustainability, Evac Group

Erinomainen projektinhallinta, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen


Sinua voisi kiinnostaa myös

Newsec – Larun Kehräämö

Tekijä: Avidly

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Historialliselle teollisuusmiljöölle vahva brändi ja modernit nettisivut Lauttasaaressa Kiviaidankadulla sijaitsevalle Larun Kehräämölle luotiin tunnettuuden lisäämiseksi modernit verkkosivut sekä vahva omaleimainen brändi, nimeä myöten. Lähtökohta – Lisää vuokralaisia uniikkeihin toimistotiloihin Lauttasaaressa Kiviaidankadulla sijaitseva toimistotalo omaa pitkän historian entisenä villakehräämönä. Rakennus on yksi Lauttasaaren vanhimmista, sillä toiminta rakennuksessa on alkanut jo 1950-luvulla. Nykyiset mittansa rakennus sai vuonna […] Lue lisää

Drum

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Loimme Drumille modernin ja raikkaan sivuston, joka tuo esiin viestintätoimiston asiantuntijuutta ja houkuttelee lukijoita uppoutumaan mielenkiintoisiin sisältöihin. Aiemmalla drum.fi-sivustolla ei ollut selkeää punaista lankaa. Sivusto ei vastannut Drumin brändiä eikä kannustanut lukijoita kuluttamaan sisältöjä tarpeeksi hyvin. Sivuston ilme oli vanhentunut, se oli rakenteeltaan sekava ja lisäksi sen ylläpito oli turhan työlästä.  Drumin toiveena olikin moderni, […] Lue lisää

Hotel Mestari

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Primehotels on yksityinen suomalainen yritys, joka omistaa, rakentaa ja operoi premium-hotelleja useissa kohteissa ympäri Suomen. Se on ketju hotelleja, jossa jokainen hotelli on itsenäinen, persoonallinen, laadukas ja uniikki yksikkönsä – niin puitteiltaan kuin palveluiltaan. Hotelleita yhdistää aito intohimo vieraanvaraiseen palveluun. Primehotels investoi vahvasti kasvuun ja yrityksen kasvustrategia kattaa useita uusia ja mielenkiintoisia hotellihankkeita tulevina vuosina. […] Lue lisää

Rinta-Joupin Autoliike

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Rinta-Joupin Autoliike on yli 70-vuotias perheyritys ja yksi Suomen menestyneimpiä autoliikkeitä. Yrityksellä on tänä päivänä 28 toimipistettä ympäri Suomen. Vaihtoautojen, uusien autojen, matkailuajoneuvojen ja moottoripyörien myynnin ja oston lisäksi palveluihin kuuluvat merkkihuollot sekä laadukkaat yleishuollot kaikkiin merkkeihin. Uudistuksen lähtökohdat Rinta-Joupin Autoliike etsi uutta yhteistyökumppania digitaalisen myynnin tueksi ja olikin ennen yhteistyötämme kehittänyt digitaalisia myyntikanaviaan. Kun […] Lue lisää

Elinkeinoelämän keskusliitto

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Elinkeinoelämän keskusliitto on Suomen elinkeinoelämän ääni. Se tuo esiin ja kiteyttää suomalaisen yritysmaailman näkemykset, tukien maan uudistumista ja kasvua. Ek.fi-sivusto kokoaa yhteen liiton linjaukset, strategian ja viestit. Aiempi Ek.fi oli monelta osin vanhanaikainen ja kankea. Sivuston sisältöä ei ollut selkeästi jäsennelty, tärkeimmät viestit hukkuivat muuhun sisältöön ja sisältöjen esitystavat olivat vanhanaikaisia. Sisällön suuri määrä aiheutti […] Lue lisää

Korsisaari

Tekijä: Valve

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Korsisaari-yhtiöt on lähes 100-vuotias kotimainen Nurmijärveltä peräisin oleva perheomisteinen yritys, jonka toiminta sisältää tänä päivänä muunmuassa joukkoliikennettä, tilausajoja, taksiliikennettä, sopimusasiakkuuksia ja tapahtumakuljetuksia. Yhteistyömme Korsisaaren kanssa on kestänyt jo vuosia, ja alkunsa se sai edellisen useista sivustoista koostuvan verkkopalvelukokonaisuuden ylläpidon ja kehityksen haltuunotolla. Korsisaari.fi-sivuston laajempi uudistus tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2023, jolloin haluttiin modernisoida koko alustaratkaisu ja […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun