Evac

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Jo vuosikymmenten ajan Evac on ollut edelläkävijä kestävien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Evac tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kestävään veden, jätteen ja jäteveden hallintaan sekä maalla että merellä.

Evermade toteutti Evacin sivuston uudistuksen, huomioiden paitsi uudistuvan brändi-ilmeen, myös Evacin vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan. Sivustouudistuksen tärkeänä tavoitteena oli ympäristöystävällisyys.

Ympäristöystävällisyys ja kestävyys ohjasivat projektia

On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä yli 20% maailman sähköstä kulutetaan datakeskuksissa. Datakeskusten sähköntuotanto ja jäähdytys ovat merkittävimpiä tekijöitä verkkopalveluiden ilmastovaikutuksessa.

Verkkosivustojen ympäristövaikutusta voidaan optimoida

Kestävyys otettiin huomioon projektissa jo tarjousvaiheesta alkaen, sillä se on keskeinen arvo Evacille ja yhä tärkeämpää myös Evacin kohderyhmille. Kestävien ratkaisujen kehittäminen meri- offshore- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin on Evacin toiminnan ydintä, ja tätä viestiä korostetaan uudella verkkosivulla tuomalla Evacin tarjoamien ratkaisujen ympäristöhyödyt selkeästi esiin.

Sivuston ekologisuus otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Sivuston ulkoasu suunniteltiin siten, että se voitaisiin myöhemmin toteuttaa mahdollisimman energiatehokkaasti. Suunnittelussa vältettiin isoja kuvapintoja, isoja taustavideoita ja raskaita animaatioita. Esimerkiksi perinteisen ison taustakuvan sijaan päädyttiin käyttämään pienempää kuvituskuvaa. Osa kuvista on korvattu Evacin logoon perustuvalla aaltomaisella kuvioinnilla.

Sivustolla ei ole raskaita lisäosia tai multimediaa, vaan pääpaino on tekstisisällöllä. Esimerkiksi etusivun pääelementti luotiin muutamalla rivillä koodia kolmannen osapuolen liitännäisen sijaan. Sivuston tumma teema vähentää käyttäjän näytön energiankulutusta.

Kevyt on myös nopea

Ekologinen optimointi kulkee käsi kädessä sivuston yleisen suorituskyvyn ja hakukoneoptimoinnin kanssa. Kevyt, nopeasti latautuva sivu on käyttäjien mieleen ja parantaa hakukonenäkyvyyttä. Samalla se on myös energiatehokas. Teknisessä toteutusvaiheessa kiinnitettiin huomiota kuvien huolelliseen optimointiin ja Javascript-koodin optimointiin. Optimointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koodi on minifioitua, eikä koodia ladata turhaan.

Erilaisten seurantaskriptit muodostavat tyypillisesti ison osa sivustojen kuormasta. Seurannalla on tärkeä rooli liiketoiminnassa ja sen vuoksi niitä harvoin voi jättää pois. Tämä huomioitiin kuitenkin projektissa koulutusvaiheessa ja loppukatselmuksissa, missä kiinnitettiin huomiota seurannan ympäristövaikutuksiin.

Erilaisten välimuistien hyödyntäminen auttaa vähentämään resurssien lataamista tarpeettomasti uudelleen. Evacin sivuston palvelin tarjoaa resurssien yhteydessä selaimelle ohjeistuksen tiedostojen välimuistittamisesta (Cache-Control -header). Kuvien, ikonien, tyylitiedostojen, fonttien ja muiden tiedostojen välimuistitusajat on optimoitu mahdollisimman pitkiksi.

Nykypäivänä yksittäisen verkkosivun muodostaminen on web-palvelimelle raskas tehtävä. Sivulatausta edeltää tietojen haku tietokannasta yleensä sadoilla erilaisia tietokantakyselyillä, jonka jälkeen sivun html-koodin muodostetaan dynaamisesti. Sen takia on tärkeää tallentaa muodostetut sivut välimuistiin. Evacin sivustolla on käytetty NGINX FastCGI välimuistia. Luodut sivut tallennetaan suoraan palvelimen muistiin, eikä sisältöjen haku välimuistista edellytä WordPressin latautumista ollenkaan. FastCGI onkin nopeampi, kuin perinteisen WordPress-lisäosavälimuistit.

Vihreää sähköä – ja kehityspalvelimet yöksi pois päältä

Vihreän energian käyttö datakeskuksissa – käytäntömme kaikilla rakentamillamme sivustoilla – on hyvä alku. Myös hiilidioksidineutraali hosting, kuvien optimointi, nopeasti latautuva koodi sekä tehokas välimuistitus ovat keinoja rajoittaa verkkosivuston ympäristövaikutuksia.

Evacin uuden sivuston datakeskus sijaitsee Suomessa ja sillä on ISO 14001 -ympäristöjohtamisen sertifikaatti. Palvelimet toimivat uusiutuvalla energialla, ja datakeskuksen ylijäämälämpöä hyödynnetään lähialueen rakennusten lämmittämisessä. Lisäksi verkkosivuston testauspalvelin pidetään sammuksissa aina silloin, kun aktiivista kehitystyötä ei tehdä.

Brändin tunnettuus kasvuun modernilla käyttäjäkokemuksella

Uudistuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa Evacin brändin tunnettuutta. Verkkosivusto toimii asiakkaiden ensimmäisenä kosketuspisteenä yritykseen, joten käyttäjäkokemuksen tuli olla moderni ja sujuva kaikilla laitteilla. Evacin uuteen brändiin perustuva nykyaikainen visuaalinen ilme, uudet sisältöelementit ja sujuvat siirtymät luovat laadukasta brändi-imagoa.

Sivusto rakennettiin myynnillinen ajattelu edellä, jotta käyttäjä voisi mahdollisimman helposti ottaa yhteyttä ja tiedustella lisätietoa Evacin ratkaisuista. Sivusto toimii myyntifunnelin alkupisteenä tarjoten relevanttia tietoa keskeisille kohderyhmille ostoprosessin kaikissa vaiheissa. Asiakkaille, sijoittajille, kansalaisjärjestöille, työntekijöille ja kumppaneille tarjotaan kaikille myyntiä edistävää sisältöä.

Selkeämpi sisältö palvelee monipuolista asiakaskuntaa

Evacin vanha sivusto ei tukenut tehokasta digitaalista markkinointia: tuotekatalogi ja yhteystietosivut olivat sekavia, eikä sivuston ulkoasu vastannut uudistettua brändiä.

Aiemmalla verkkosivustolla oli runsaasti sisältöä, mikä oli hyödyllistä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Sisällön selkeämpi järjestely oli kuitenkin tarpeen paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Organisoitu sisältö auttaa käyttäjiä navigoimaan sivustolla sujuvammin, ymmärtämään Evacin tarjontaa, löytämään tarvitsemansa ja myös palaamaan sivustolle uudelleen. Koska Evacin asiakaskunta on monipuolista eikä koostu vain diginatiiveista, oli ensiluokkainen käytettävyys erittäin tärkeää. Sujuvampi käyttäjäkokemus ja sisällön parempi ryhmittely laskeutumissivuineen johtivatkin uudistuksen jälkeen nopeasti liidien määrän kasvuun.

Mahdollisuus joustavaan sisällönhallintaan ja inbound-markkinointiin

Laskeutumissivujen rakentamisen ja sisällön päivittämisen tulisi aina olla nopeaa ja vaivatonta. Evacin markkinointitiimi kaipasi tehokkaampia työkaluja sisällön hallintaan niin, että sivuston visuaalinen yhtenäisyys säilyisi. Uusi verkkosivusto monipuolisine sisältöelementteineen tarjoaakin Evacille mahdollisuuden parantaa sivustoa jatkuvasti, täysin ilman koodausta.

Suunnitteluvaiheessa kehitimme Evacille useita modulaarisia elementtejä inbound-markkinointia varten. Panostimme erityisesti siihen, että sisältö olisi hakukoneystävällistä ja saavutettavaa, sivuston erinomaista suorituskykyä unohtamatta.

Sivusto rakennettiin Everbergillä, joka on modulaarinen lähestymistapamme sivuston suunnitteluun ja hallintaan. Tavoitteenamme oli löytää optimaalinen tasapaino sisällön uudelleenkäytettävyyden ja visuaalisen houkuttelevuuden välillä. Räätälöimme kaikki sisältöelementit huolellisesti varmistaaksemme, että ne täyttäisivät Evacin brändin vaatimukset ja odotukset.

"Konseptin laatu, ammattimainen ja huolehtiva tuki kehitysvaiheessa ja yhteistyömme yleisesti oli ensiluokkaista. Emme voisi olla tyytyväisempiä lopputulokseen: sivusto näyttää hyvältä, toimii tehokkaasti ja täyttää kaikki kestävyysvaatimuksemme."

Terhi Jokinen, Head of marketing, communications and sustainability, Evac Group

Erinomainen projektinhallinta, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen


Sinua voisi kiinnostaa myös

Betolar

Tekijä: MEOM

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Vuonna 2016 perustettu Betolar on suomalainen materiaaliteknologian yritys, jonka menetelmällä voidaan muuttaa teolliset jäte- ja sivuvirrat vähähiilisiksi rakennusmateriaaleiksi. Betolar halusi siirtää koko asiakashankinnan HubSpotin päälle. Vastasimme tähän yhteistarjouksella digimarkkinointitoimisto Hopkinsin kanssa. Hopkinsin vastuulla olivat CRM, markkinoinnin automaatio sekä SEO, kun taas me MEOMilla huolehdimme verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta. Tärkeää uuden asiakashankinnan kokonaisuuden rakentamisessa oli toimistojen […] Lue lisää

Raisio – useita sivustoja

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Aloitimme laajamittaisen yhteistyön Raision kanssa syksyllä 2019, kun Raisio etsi kumppania huolehtimaan brändisivujensa ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Raision aiemmat sivustot oli suunniteltu ja kehitetty usean eri tahon toimesta ja rakennettu eri alustoille, mikä lisäsi kommunikaation ja koordinaatiotyön määrää. Sivustojen ylläpito haluttiin keskittää vaiheistetusti yhdelle kumppanille, jotta Raision tiimin arki helpottuisi. Ylläpitoon siirrettävät sivustot auditoitiin kehitystiimimme toimesta yhteistyön […] Lue lisää

Drum

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Loimme Drumille modernin ja raikkaan sivuston, joka tuo esiin viestintätoimiston asiantuntijuutta ja houkuttelee lukijoita uppoutumaan mielenkiintoisiin sisältöihin. Aiemmalla drum.fi-sivustolla ei ollut selkeää punaista lankaa. Sivusto ei vastannut Drumin brändiä eikä kannustanut lukijoita kuluttamaan sisältöjä tarpeeksi hyvin. Sivuston ilme oli vanhentunut, se oli rakenteeltaan sekava ja lisäksi sen ylläpito oli turhan työlästä.  Drumin toiveena olikin moderni, […] Lue lisää

Educo

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Educo on johtamisen osaaja, kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii Suomessa maailman johtavan johtamisen osaajan The Ken Blanchard Companies® maapartnerina. Olemme työskennelleet yhdessä Educon kanssa parantaaksemme yrityksen tunnettuutta, brändimielikuvaa, digitaalista presenssiä ja hakukonenäkyvyyttä. Yhteistyötämme on nyt takana puoli vuotta ja mainonnan tuomat edut ovat jo havaittavissa sekä liikenteessä että orgaanisessa näkyvyydessä. Brändi-ilmeen uudistus Aloitimme yhteistyön Educon kanssa kesällä […] Lue lisää

Scanoffice

Tekijä: Rajasoft Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Scanoffice Oy on Pohjoismaiden suurin uusiutuvan energian tuotteiden maahantuoja. Vuonna 1984 perustettu kotimainen perheyritys on osa Scanoffice Groupia, joka toimii Pohjoismaiden alueella. Yrityksellä on yli 2 000 jälleenmyyjää ympäri Suomen. Tehokas ja näyttävä verkkosivusto hi-tech-yritykselle Lähtökohta Rajasoft oli luonut myös Scanofficen aikaisemman verkkosivuston vuonna 2018. Yrityksen kasvun ja tuotevalikoiman laajentumisen myötä hyvin toiminut sivusto ei […] Lue lisää

Nudamag -verkkolehti

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

@nude_yogagirl on Instagram-vaikuttaja, jolla on miljoonia seuraajia ympäri maailmaa. @nude_yogagirl perusti Nudamagin poikaystävänsä kanssa muuttaakseen ihmisten käsitystä alastomuudesta ja haastaakseen yhteiskunnassamme vallitsevia kauneusihanteita. Nudamag on verkossa myytävä lehti. Käyttäjät voivat valita kolmesta eri tilausvaihtoehdosta ja ostaa halutessaan myös yksittäisiä numeroita. Nudamagia myytiin aikaisemmin Shopifylle toteutetun vanhan verkkokauppa-alustan sekä Patreon-alustan avulla. Vaikka Shopify ja Patreon ovat […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun