Interpedia verkkosivusto ja verkkokauppa

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu, Verkkokauppa

Interpedia ry on 70-luvulla perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kotimainen kansalaisjärjestö.

Interpedia tekee töitä lasten hyväksi. Yhdistyksessä työskennellään sen puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla.

Adoptiovanhempien perustama järjestö on kasvanut keskikokoiseksi järjestöksi, jolla on kaksi toiminta-aluetta: kansainvälinen adoptio ja kehitysyhteistyö.

Lähtökohta

Interpedian vanha verkkopalvelu oli tullut tiensä päähän. Graafinen ilme oli pölyttynyt, sivurakenne oli muuttunut sekavaksi ja teknisesti palvelu vaati uudistamista.

Palvelusta haluttiin saavutettava. Sivuston tarkoituksena oli tukea molempia yhdistyksen painopisteitä, adoptiopuolta sekä kehitysyhteistyötä.

Adoptioprosessi haluttiin kuvata selkeästi, ja palvelusta toivottiin käyttäjälähtöistä ja mutkatonta koko adoptioprosessin varrelle.

Kehitysyhteistyön puolella toivottiin, että kohdemaita saadaan entistä paremmin esille palveluun. Lahjoitusmahdollisuuksia ja aineettomien lahjojen lahjoitusmahdollisuuksia toivottiin parannettavan. Palveluun toivottiin verkkokauppaa aineettomille lahjoille, lahjoituksille että myytäville tuotteille.

Tiedonkeruu suunnittelun tukena

Suunnittelu aloitettiin tiedonkeruuvaiheella. Tutustuimme analytiikkaan ja keräsimme käyttäjäymmärrystä kevyillä haastattelukierroksilla omassa lähipiirissämme. Adoptio on pitkä prosessi, jota valvotaan viranomaisten toimesta. Prosessin aikana adoptiota hakeva vuorottelee asioidessaan adoptiota järjestävän yhdistyksen kanssa sekä viranomaisten kanssa. Pyrimme ymmärtämään millaisia kysymyksiä, haluja ja tarpeita adoptioprosessin eri vaiheissa syntyy. Mietimme miten palvelu voisi tukea jokaisessa vaiheessa entistä paremmin.

Uusi palvelu ottaa adoptiota hakevan paremmin huomioon joka vaiheeessa; tiedonhakuvaiheessa, lupaprosessin aikana ja adoption jälkeen.

Mitä tutkimuksesta selvisi?

Tutkimuksen aikana selvisi, että adotioprosessin turhauttavin vaihe on lapsiesityksien odottaminen, eli kansakielellä jonottaminen. Adoptiolasta odotetaan kauan, ja koska on kyse ihmiskohtaloista, lapsiesityksiä annetaan ilman tarkkoja aikatauluja. Toimme uudessa palvelussa lapsiesitykset isoon rooliin jo palvelun etusivulle. Lisäksi loimme palveluun lohkon, jolla adoptiota miettivä saa ilmaiseksi tilattua verkkokaupasta kotiinsa adoptiotietopaketin.

Kehitysyhteistyöpuolella rakensimme WooCommerce-verkkokaupan. Lahjoittamisesta ja ostamisesta tehtiin virtaviivaisempaa ja helpompaa. Uusia lahjoitustapoja otettiin käyttöön, ja tietoa niistä löytyy uudessa palvelussa helpommin kuin aikaisemmin.

Kaksi eri osiota, kaksi eri kohderyhmää

Palvelun kaksi eri osiota – adoptiopuoli sekä kehitysyhteistyöpuoli – haluttiin erottaa visuaalisesti toisistaan. Eri palvelun osioille valittiin omat värimaailmat. Adoptiopuolella väripaletti on asiallisempaa, kun taas kehitysyhteistyöpuolella iloista ja huomiota herättävää.

Osioita pyrittiin pitämään erillään myös toiminnallisuuksien osalta. Teimme tiukan rajauksen siihen, ettei kehitysyhteistyö osion lahjoituksia mainosteta adoptio-puolella.

Palvelun hallinta

Palvelun käyttöliittymä rakennettiin ylläpitäjälle mahdollisimman joustavaksi ja helpoksi. Dynaamisilla lohkoilla on mahdollista tehdä vaihtelevia sivuja sekä täyteen palstaleveyteen, että kapeampaan sisältöpalstaan. Loimme valmiita sivupohjia, jotka helpottivat palvelun rakentamista.

Hallinnasta on mahdollista kytkeä lahjoitusnostoja yhdellä napin painalluksella, ja erilaisia sisältöjä on vaivaton nostaa sisältösivujen yhteyteen. Jos esimerkiksi sivulla puhutaan Nepalista, voidaan samalle sivulle nostaa helposti ilmoitus, jossa käyttäjää kehoitetaan lahjoittamaan lukutaito muutamalle Nepalilaiselle lapselle pienellä aineettomalla lahjalla.

Visuaalinen uudistus

Kun palvelun uudistuksessa alettiin miettiä verkkopalvelun visuaalisuutta, huomattiin yhdistyksen graafisen ilmeen olevan uudistuksen tarpeessa. Interpedian logo oli vanha, väripaletti suppea eikä yhdistyksellä ollut graafista ohjeistoa. Yhdistyksellä oli paljon valokuvia, mutta kuvat olivat keskenään eriparisia.

Työ aloitettiin täydellä brändiuudistuksella. Vanhassa logossa toistuva “lapsipiiri” säilyi modernisoituna uudessa logossa. Ilmeestä haluttiin samaan aikaan iloinen ja leikkisä, mutta myös vakavasti otettava.

Projektin pääsuunnittelijana toimiva Mika lahjoitti projektiin myös Nepalissa ottamiaan valokuvia paikallisista lapsista, joita nähdään palvelussa. Kuvia täydennettiin Mikan reissukaverin kuvilla.

Graafisen uudistuksen myötä verkkopalvelu sai uuden modernin ilmeen, joka ilmentää yhdistyksen arvoja.

Uudistuksen tulokset

Uusi palvelu alkoi tuottamaan tuloksia välittömästi julkaisun jälkeen. Kehitysyhteistyöpuolelle saatiin uusia kummeja, ja tuotteiden myynti ja lahjoitusten määrässä nähtiin heti kasvua.

“Palvelusta tuli parempi, kuin mitä olisin kuvitellut”
“Mobiilikäyttöliittymä on kerännyt kiitosta.”
“Uutta palvelua pystyy muokkamaan paljon laajemmin, kuin vanhaa.”
“Oli helppoa osallistaa tiimiä sisällönsyöttövaiheessa, kun oli hyvät välineet.”
“Redandbluen työtavoissa ja työkaluissa oli iso edistysaskel aikaisempiin verkkopalveluiden läpivienteihin.”

Tutustu palveluun, lahjoita tai liity kummiksi osoitteessa interpedia.fi


Sinua voisi kiinnostaa myös

Luomumerkki.fi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Redandblue pääsi toteuttamaan yhteistyössä Ryhmä Creative agencyn kanssa Luomumerkin verkkopalvelun. Luomumerkki sivuston lähtökohtana oli tehdä näyttävä visuaalinen kokonaisuus, joka innostaisi kävijää tutkimaan sivuston sisältöä: hyviä merkkejä, hyviä luomutuottajia ja hyviä reseptejä! Sivustolle haluttiin paljon kuvapintaa sekä liikkuvaa kuvaa. Redandblue vastasi sivuston käyttöliittymämallien ja prototyyppien luomisesta, teknisestä toteutuksesta ja projektijohtamisesta. Ryhmä Creative Agency loi visuaalisen ilmeen […] Lue lisää

Energiateollisuus ry:n verkkopalvelu ja jäsenextra

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Redandblue toimi Energiateollisuus ry:n kumppanina energia.fi-sivuston ja jäsenextran uudistuksissa. Energia.fi yhdistää samaan verkkopalveluun julkisen verkkosivuston ja jäsenille tarkoitetut jäsenextran ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset. Energiateollisuus ry edustaa energia-alan yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Energiateollisuus vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa […] Lue lisää

Ilmastoinfo

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

HSY:n Ilmastoinfo tarjoaa asiantuntevaa ja puolueetonta neuvontaa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Lähtökohdat ja tavoitteet HSY:llä oli aikaisemmin kaksi erillistä verkkopalvelua, joissa toisessa oli kirjautumisen takana tehtäviä verkkokursseja, ja toisessa tekstimuotoista energiatehokkuuteen liittyvää sisältöä sekä ladattavia materiaaleja. Uuden Ilmastoinfo-sivuston tarkoituksena on koota näiden kahden sivuston sisällöt yhdeksi yhdenmukaiseksi tietopaketiksi, josta eri kohderyhmät kuten asukkaat, isännöitsijät, pientaloasujat […] Lue lisää

FC Inter Turku – verkkosivustokokonaisuuden uudistus

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Lähtötilanne ja tavoitteet projektille FC Inter, yksi Veikkausliigan perinteikkäimmistä ja menestyneimmistä seuroista, pyysi G-Worksilta apua verkkosivustonsa uudistamiseksi. Heidän tavoitteensa oli päivittää sivusto, joka ei enää vastannut seuran tarpeita eikä strategiaa. Sivuston kehittämiskohteina olivat visuaalisuus, teknologia sekä sisältörakenne ja sisällön esitystapa. Pelistrategia suunnittelutyön pohjaksi Projektin alkaessa oli ensisijaisen tärkeää luoda tarkka pelistrategia. Workshopissa G-Works ja FC […] Lue lisää

Turvaopas.fi

Tekijä: Virnex

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Palvelu taloyhtiöiden turvallisuuden parantamiseen Turvaopas.fi on innovatiivinen verkkopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti taloyhtiöiden turvallisuuden parantamiseen. Vilkas muuttoliike ja uudet trendit, kuten Airbnb, on tullut jäädäkseen samalla kun vuokra-asumisen suosio kasvaa. Taloyhtiölle tämä tuo haasteita myös turvallisuuden näkökulmasta. Turvaopas tarjoaa ajantasaisen tiedon kaikille taloyhtiön asukkaille sekä heidän vieraille taloyhtiön turvaohjeista, sekä asukkaan omista velvollisuuksista. Palvelu tarjoaa […] Lue lisää

Koneen Säätiön verkkopalvelu

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle. Koneen Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. Selkeä ja saavutettava Koneen Säätiön […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun