Viiden sivuston uudistus Jyväskylän ammattikorkeakoululle

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Redandblue suunnitteli ja toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkopalveluita laajassa useamman sivuston uudistusprojektissa.

Projektin yhteydessä uudistettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Avoimet oppimateriaalit -sivusto ja Helpdesk-sivusto. Lisäksi projektissa luotiin kokonaan uusi, verkkolehden kaltainen Arena-sivusto. Projektin aikana toteutettiin myös redandbluen käyttöpalveluun siirtyneille olemassa oleville Blogit- ja Verkkolehdet -sivustoille uusi teema, jossa hyödynnettiin Help-projektissa syntynyttä teemaa. Kaikista sivustoista tehtiin AA-tason saavutettavat. Saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota myös hallintapuolella. Kaikki muut paitsi Help-palvelu jäivät redandbluen ylläpitoon projektien päätyttyä.

Tavoitteet

Tavoitteena oli uudistaa tai luoda uudet konseptit sekä luoda Jamkin brändin mukaiset, keskenään linjassa olevat, yhtenäiset, saavutettavat, mobiililaitteilla toimivat, tietoturvalliset ja käyttäjäystävälliset ulkoasut, käyttöliittymät ja tarvittavat teemat sekä sivupohjat projektissa mukana oleville sivustoille. Toimitus sisälsi käyttöliittymien ja visuaalisuuden suunnittelun, ratkaisujen teknisen toteutuksen ja testauksen, tarvittavat määrittelyt, dokumentaation ja projektinhallinnan.

Projekteille linjattiin vaatimusmäärittelyssä iso määrä yhteisiä toiminnallisuuksia kuten kielivalinnat, teemojen lohkoeditori, kuvat ja kuvagalleriat, mediatiedostot, haitarit, video- ja podcast-upotukset, iframe- ja javascript-upotukset, RSS-syötteet, somejakopainikkeet, RSS-syötteet sekä avainsanat ja kategoriat.

Konseptointi

Projekti alkoi kaikkien projektien yhteisellä konseptointipalaverilla, jossa käytiin läpi vaatimusmäärittelyä ja projektien yhteisiä kohderyhmiä, tavoitteita, toiminnallisuuksia ja reunaehtoja.

Jokaisesta sivustosta käytiin myös tarkemmat konseptointityöpajat, joissa tarkennettiin vaatimusmäärittelyä ja tehtiin karkean tason konseptit yksittäisten sivujen käyttöliittymistä sekä käytiin läpi Jamkin brändiohjetta ja visuaalisia benchmarkeja.

Sivustoilla hyödynnettiin jonkin verran yhteistä design-systeemiä UI-elementtien, navigaation ja footerin osalta, jolloin projektin työvaiheisiin saatiin synenergiaa ja lopullisille sivustoille yhtenäistä ilmettä.

Avoimet oppimateriaalit

Henkilökunnalle on tarjottu Jamkissa WordPress-alustaa avoimien oppimateriaalien julkaisuun yli 10 vuoden ajan osoitteessa https://oppimateriaalit.jamk.fi/. Jamkin avointen oppimateriaalien alustalla julkaistavat materiaalit ovat julkisia ja ne on julkaistu CC-lisenssillä. Aineistoja hyödynnetään vapaasti opetuksessa ja ohjauksessa. Sivuston pääkohderyhmiä ovat korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat.

Uudella avoimet oppimateriaalit sivustolla on erilaisia avoimia oppimateriaaleja. Aikaisemmin sivustolla olleet ohjemateriaalit siirrettiin uudistettuun Help-palveluun. Sivustolla on sisältöä suomeksi, englanniksi ruotsiksi, farsiksi ja/tai arabiaksi.

Avoimet oppimateriaalit oli aikaisemmin toteutettu multisite-ratkaisuna, johon kuului noin sata sivustoa. Uudistusprojektissa sivusto muutettiin single-site ratkaisuksi, jossa nykyisin sisältöjen hallintaa rajataan rooleilla erillisten omien sivustojen sijaan. Sisällöt on kategorisoitu teemojen mukaan.

Käyttäjät voivat palvelussa suorittaa oppimateriaaleja vapaasti. Yksittäinen sivu näyttää oppimateriaalin rakenteen ja etenemispalkin sen mukaan miten paljon materiaalia on käynyt läpi. Yksittäinen oppimateriaali käyttää WordPressin artikkelisivupohjaa, ja siinä voi olla tekstin lisäksi linkkejä, taulukoita, kuvia, upotettuja videoita sekä linkitettyjä mediatiedostoja.

Blogit ja verkkolehdet

Jamk on tarjonnut vuodesta 2009 opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön blogialustan, jolla on julkaistu erillisissä blogeissa esimerkiksi eri aihealueiden asiantuntija-artikkeleita, TKI-hankkeiden projektikuulumisia, vaihto-opiskelijoiden kokemuksia maailmalta tai opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja pääasiassa suomeksi ja englanniksi. Verkkolehtipalvelussa on julkaistu julkisia verkkolehtiä, jotka ovat luettavissa maksuttomasti. Blogeilla ja verkkolehdillä on laaja kohderyhmien kirjo.

Jamk oli linjannut, että uusia blogeja ja verkkolehtiä ei enää perusteta vuoden 2023 alusta lukien. Projektissa sekä verkkolehdille että blogeille vaihdettiin Help-projektissa syntynyt teema, jolloin sivustoista saatiin saavutettavat ja ilmeestä nykyaikainen. Projektissa säilytettiin verkkolehtien artikkelien yksilöllinen URN-osoite ennallaan. Verkkolehdet ja blogit siirtyivät redandbluen ylläpitoon.

Help-sivusto

Help-sivusto palvelee Jamkin opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoamalla verkkopalvelussa erilaisia ohjeita. Ohjeet näytetään pääsääntöisesti kaikille, mutta osa ohjeista näytetään vain kirjautuneille käyttäjille. Lisäksi sivuston kautta on mahdollista tehdä palvelupyyntö Helpdeskiin.

Aikaisempi Helpdesk-sivusto oli toteutettu single site -ratkaisuna, mutta uudistusprojektin yhteydessä se muutettiin WordPressin multisiteksi, jossa eri ohjekokonaisuudet ovat omia sivustojaan, joilla on omat navigaatiot.

Kirjautumisen takana olevat sisällöt näytetään käyttäjille, jotka kirjautuvat Jamkin Azure AD -tunnuksilla.

Arena-julkaisuportaali

Jamkin tavoitteena oli parantaa korkeakoulun julkaisutoiminnan vaikuttavuutta, laatua ja määrää. Keskeisenä osana tavoitteiden saavuttamisessa on keskittää jatkossa Jamkin omalla alustalla julkaistavat asiantuntija-artikkelit yhdeksi laajaksi verkkolehdeksi. Tahtotilana oli, että substanssitason sisällöstä kiinnostunut voisi helposti hakeutua muiden saman aihepiirin artikkeleiden pariin esimerkiksi kategorioiden ja avainsanojen avulla.

Projektissa luotiin kokonaan uusi sivusto arena.jamk.fi. Uuteen palveluun luotiin kolme päätason kategoriaa eri julkaisuluokille ja lisäksi kokoelmasivut eri aihekategorioiden sivustoille. Yksittäisillä artikkelisivuilla on oma väri- ja kuvioteema julkaisuluokan mukaan. Ammatillisilla ja vertaisarvioiduilla sivuilla on oma yksilöity URN-osoite.

Sivustolle rakennettiin kattava hakutoiminto, jolla artikkeleita voi suodattaa useilla erilaisilla kriteereillä. Myös kirjoittajille luotiin omat kokoomasivut, joista näkee kirjoittajan esittelyn ja hänen tuottamansa artikkelit.

Tutustu verkkopalveluihin:

Olen tyytyväinen yhteistyöhön. Yhteydenottoihin reagoitiin nopeasti ja keskusteluilmapiiri oli avoin. Toiveet toteutettiin niiltä osin, mihin WordPress taipuu. Sain kuvan, että projektitiimi ottaa työnsä tosissaan ja haluaa projektin maaliin mahdollisimman laadukkaasti.

– Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Avoimet oppimateriaalit

Erittäin hyvä suoritus projektinhallinnassa ja asiakaspalveluasenteessa


Sinua voisi kiinnostaa myös

Luomumerkki.fi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Redandblue pääsi toteuttamaan yhteistyössä Ryhmä Creative agencyn kanssa Luomumerkin verkkopalvelun. Luomumerkki sivuston lähtökohtana oli tehdä näyttävä visuaalinen kokonaisuus, joka innostaisi kävijää tutkimaan sivuston sisältöä: hyviä merkkejä, hyviä luomutuottajia ja hyviä reseptejä! Sivustolle haluttiin paljon kuvapintaa sekä liikkuvaa kuvaa. Redandblue vastasi sivuston käyttöliittymämallien ja prototyyppien luomisesta, teknisestä toteutuksesta ja projektijohtamisesta. Ryhmä Creative Agency loi visuaalisen ilmeen […] Lue lisää

Allianssin verkkopalvelu-uudistus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Rakensimme Allianssi ry:lle verkkopalvelun, jossa yhdistyy selkeästi erottuva sivuston ilme sekä kattavaa nuorisoalan informaatiota tarjoava verkkopalvelu. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, ja jäseninään heillä on yli 140 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota. Tärkein tavoite on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Allianssi edistää nuorten kasvua […] Lue lisää

Scanoffice

Tekijä: Rajasoft Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Scanoffice Oy on Pohjoismaiden suurin uusiutuvan energian tuotteiden maahantuoja. Vuonna 1984 perustettu kotimainen perheyritys on osa Scanoffice Groupia, joka toimii Pohjoismaiden alueella. Yrityksellä on yli 2 000 jälleenmyyjää ympäri Suomen. Tehokas ja näyttävä verkkosivusto hi-tech-yritykselle Lähtökohta Rajasoft oli luonut myös Scanofficen aikaisemman verkkosivuston vuonna 2018. Yrityksen kasvun ja tuotevalikoiman laajentumisen myötä hyvin toiminut sivusto ei […] Lue lisää

Unihome

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Toteutimme asiakkaallemme Unihomelle todellisen avaimet-käteen toimituksen. Unihome tarjoaa majoitus- ja asumispalvelua sekä Entry-asumista helposti ja vaivattomasti Helsingissä ja Espoossa. Yritys on yliopistojen omistama, ja se on alunperin perustettu palvelemaan vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisten opettajien majoitustarpeita. Nykyään Unihome palvelee myös muita väliaikaista asumista tarvitsevia. Unihomen kodeissa on mahdollisuus törmätä kiinnostaviin ihmisiin, ja siellä on solmittu elinikäisiä ystävyyssuhteita […] Lue lisää

Industryhack

Tekijät: redandblue, Sivututka Oy

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Industryhack on yhteiskehittämisen menetelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka auttaa löytämään oikeat kumppanit ja varmistaa sujuvan yhteistyön kehitysprojekteissa. Redandblue suunnitteli Industryhackille uuden brändi-ilmeen ja verkkosivut. Brändityön lähtökohtana oli saada mielikuva yrityksestä vastaamaan enemmän asiantuntijayritystä kuin hackatron-tyyppistä tapahtumaa, johon heidät yrityksen nimen puolesta usein sekoitetaan. Tiimityö, yhteiskehittäminen ja Industryhackin asiantuntijat olivat toivotun uuden brändin ytimessä. Uuden logon muodossa […] Lue lisää

Betolar

Tekijä: MEOM

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Vuonna 2016 perustettu Betolar on suomalainen materiaaliteknologian yritys, jonka menetelmällä voidaan muuttaa teolliset jäte- ja sivuvirrat vähähiilisiksi rakennusmateriaaleiksi. Betolar halusi siirtää koko asiakashankinnan HubSpotin päälle. Vastasimme tähän yhteistarjouksella digimarkkinointitoimisto Hopkinsin kanssa. Hopkinsin vastuulla olivat CRM, markkinoinnin automaatio sekä SEO, kun taas me MEOMilla huolehdimme verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta. Tärkeää uuden asiakashankinnan kokonaisuuden rakentamisessa oli toimistojen […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun