Viiden sivuston uudistus Jyväskylän ammattikorkeakoululle

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Redandblue suunnitteli ja toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkopalveluita laajassa useamman sivuston uudistusprojektissa.

Projektin yhteydessä uudistettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Avoimet oppimateriaalit -sivusto ja Helpdesk-sivusto. Lisäksi projektissa luotiin kokonaan uusi, verkkolehden kaltainen Arena-sivusto. Projektin aikana toteutettiin myös redandbluen käyttöpalveluun siirtyneille olemassa oleville Blogit- ja Verkkolehdet -sivustoille uusi teema, jossa hyödynnettiin Help-projektissa syntynyttä teemaa. Kaikista sivustoista tehtiin AA-tason saavutettavat. Saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota myös hallintapuolella. Kaikki muut paitsi Help-palvelu jäivät redandbluen ylläpitoon projektien päätyttyä.

Tavoitteet

Tavoitteena oli uudistaa tai luoda uudet konseptit sekä luoda Jamkin brändin mukaiset, keskenään linjassa olevat, yhtenäiset, saavutettavat, mobiililaitteilla toimivat, tietoturvalliset ja käyttäjäystävälliset ulkoasut, käyttöliittymät ja tarvittavat teemat sekä sivupohjat projektissa mukana oleville sivustoille. Toimitus sisälsi käyttöliittymien ja visuaalisuuden suunnittelun, ratkaisujen teknisen toteutuksen ja testauksen, tarvittavat määrittelyt, dokumentaation ja projektinhallinnan.

Projekteille linjattiin vaatimusmäärittelyssä iso määrä yhteisiä toiminnallisuuksia kuten kielivalinnat, teemojen lohkoeditori, kuvat ja kuvagalleriat, mediatiedostot, haitarit, video- ja podcast-upotukset, iframe- ja javascript-upotukset, RSS-syötteet, somejakopainikkeet, RSS-syötteet sekä avainsanat ja kategoriat.

Konseptointi

Projekti alkoi kaikkien projektien yhteisellä konseptointipalaverilla, jossa käytiin läpi vaatimusmäärittelyä ja projektien yhteisiä kohderyhmiä, tavoitteita, toiminnallisuuksia ja reunaehtoja.

Jokaisesta sivustosta käytiin myös tarkemmat konseptointityöpajat, joissa tarkennettiin vaatimusmäärittelyä ja tehtiin karkean tason konseptit yksittäisten sivujen käyttöliittymistä sekä käytiin läpi Jamkin brändiohjetta ja visuaalisia benchmarkeja.

Sivustoilla hyödynnettiin jonkin verran yhteistä design-systeemiä UI-elementtien, navigaation ja footerin osalta, jolloin projektin työvaiheisiin saatiin synenergiaa ja lopullisille sivustoille yhtenäistä ilmettä.

Avoimet oppimateriaalit

Henkilökunnalle on tarjottu Jamkissa WordPress-alustaa avoimien oppimateriaalien julkaisuun yli 10 vuoden ajan osoitteessa https://oppimateriaalit.jamk.fi/. Jamkin avointen oppimateriaalien alustalla julkaistavat materiaalit ovat julkisia ja ne on julkaistu CC-lisenssillä. Aineistoja hyödynnetään vapaasti opetuksessa ja ohjauksessa. Sivuston pääkohderyhmiä ovat korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat.

Uudella avoimet oppimateriaalit sivustolla on erilaisia avoimia oppimateriaaleja. Aikaisemmin sivustolla olleet ohjemateriaalit siirrettiin uudistettuun Help-palveluun. Sivustolla on sisältöä suomeksi, englanniksi ruotsiksi, farsiksi ja/tai arabiaksi.

Avoimet oppimateriaalit oli aikaisemmin toteutettu multisite-ratkaisuna, johon kuului noin sata sivustoa. Uudistusprojektissa sivusto muutettiin single-site ratkaisuksi, jossa nykyisin sisältöjen hallintaa rajataan rooleilla erillisten omien sivustojen sijaan. Sisällöt on kategorisoitu teemojen mukaan.

Käyttäjät voivat palvelussa suorittaa oppimateriaaleja vapaasti. Yksittäinen sivu näyttää oppimateriaalin rakenteen ja etenemispalkin sen mukaan miten paljon materiaalia on käynyt läpi. Yksittäinen oppimateriaali käyttää WordPressin artikkelisivupohjaa, ja siinä voi olla tekstin lisäksi linkkejä, taulukoita, kuvia, upotettuja videoita sekä linkitettyjä mediatiedostoja.

Blogit ja verkkolehdet

Jamk on tarjonnut vuodesta 2009 opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön blogialustan, jolla on julkaistu erillisissä blogeissa esimerkiksi eri aihealueiden asiantuntija-artikkeleita, TKI-hankkeiden projektikuulumisia, vaihto-opiskelijoiden kokemuksia maailmalta tai opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja pääasiassa suomeksi ja englanniksi. Verkkolehtipalvelussa on julkaistu julkisia verkkolehtiä, jotka ovat luettavissa maksuttomasti. Blogeilla ja verkkolehdillä on laaja kohderyhmien kirjo.

Jamk oli linjannut, että uusia blogeja ja verkkolehtiä ei enää perusteta vuoden 2023 alusta lukien. Projektissa sekä verkkolehdille että blogeille vaihdettiin Help-projektissa syntynyt teema, jolloin sivustoista saatiin saavutettavat ja ilmeestä nykyaikainen. Projektissa säilytettiin verkkolehtien artikkelien yksilöllinen URN-osoite ennallaan. Verkkolehdet ja blogit siirtyivät redandbluen ylläpitoon.

Help-sivusto

Help-sivusto palvelee Jamkin opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoamalla verkkopalvelussa erilaisia ohjeita. Ohjeet näytetään pääsääntöisesti kaikille, mutta osa ohjeista näytetään vain kirjautuneille käyttäjille. Lisäksi sivuston kautta on mahdollista tehdä palvelupyyntö Helpdeskiin.

Aikaisempi Helpdesk-sivusto oli toteutettu single site -ratkaisuna, mutta uudistusprojektin yhteydessä se muutettiin WordPressin multisiteksi, jossa eri ohjekokonaisuudet ovat omia sivustojaan, joilla on omat navigaatiot.

Kirjautumisen takana olevat sisällöt näytetään käyttäjille, jotka kirjautuvat Jamkin Azure AD -tunnuksilla.

Arena-julkaisuportaali

Jamkin tavoitteena oli parantaa korkeakoulun julkaisutoiminnan vaikuttavuutta, laatua ja määrää. Keskeisenä osana tavoitteiden saavuttamisessa on keskittää jatkossa Jamkin omalla alustalla julkaistavat asiantuntija-artikkelit yhdeksi laajaksi verkkolehdeksi. Tahtotilana oli, että substanssitason sisällöstä kiinnostunut voisi helposti hakeutua muiden saman aihepiirin artikkeleiden pariin esimerkiksi kategorioiden ja avainsanojen avulla.

Projektissa luotiin kokonaan uusi sivusto arena.jamk.fi. Uuteen palveluun luotiin kolme päätason kategoriaa eri julkaisuluokille ja lisäksi kokoelmasivut eri aihekategorioiden sivustoille. Yksittäisillä artikkelisivuilla on oma väri- ja kuvioteema julkaisuluokan mukaan. Ammatillisilla ja vertaisarvioiduilla sivuilla on oma yksilöity URN-osoite.

Sivustolle rakennettiin kattava hakutoiminto, jolla artikkeleita voi suodattaa useilla erilaisilla kriteereillä. Myös kirjoittajille luotiin omat kokoomasivut, joista näkee kirjoittajan esittelyn ja hänen tuottamansa artikkelit.

Tutustu verkkopalveluihin:

Olen tyytyväinen yhteistyöhön. Yhteydenottoihin reagoitiin nopeasti ja keskusteluilmapiiri oli avoin. Toiveet toteutettiin niiltä osin, mihin WordPress taipuu. Sain kuvan, että projektitiimi ottaa työnsä tosissaan ja haluaa projektin maaliin mahdollisimman laadukkaasti.

– Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Avoimet oppimateriaalit

Erittäin hyvä suoritus projektinhallinnassa ja asiakaspalveluasenteessa


Sinua voisi kiinnostaa myös

Centria-ammattikorkeakoulun verkkokauppa

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu, Verkkokauppa

Centria ammattikorkeakoulu on noin 4400 opiskelijan ja 340 työntekijän ammattikorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa osaamista suurella sydämellä. Toteutimme aikaisemmin Centrian verkkopalvelun, jota nyt laajennettiin uudella verkkokaupalla. Woocommerce-verkkokaupasta voi valita verkkokoulutuksia, ilmoittautua täydennyskoulutuksiin sekä tilata eri alojen asiantuntijoita selvityskäynneille. Myytäviä koulutuksia ovat esimerkiksi Excel perusteet, Tiedon visualisointi Power BI-työkalulla, O365 verkkotyövälineenä, WordPress ja aloittavan esihenkilön tietopaketti […] Lue lisää

Hollolan kunnan verkkosivusto

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Erityistä: Testatusti saavutettava verkkopalvelu

Hollolan kunta on Päijät-Hämeessä sijaitseva, n. 23 000 asukkaan kunta. Hollolan kunnan brändi oli uudistettu muutama vuosi aiemmin, ja nyt oli aika tuoda brändi esiin entistä paremmin uuden verkkopalvelun (www.hollola.fi) myötä. Hollolan kunnan aiemmassa, sekä tekniikaltaan että sisällöiltään paikalleen jämähtäneessä verkkopalvelussa kokonaisuus oli hajanainen ja vaikeasti hahmotettava. Uuden verkkopalvelun lähtökohtana olikin käyttäjälähtöisyys ja selkeys. Uudistuksessa […] Lue lisää

BCI-verkkosivuston uudistus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Rakensimme BCI:lle verkkopalvelun, jossa yhdistyy yrityksen asiantuntijuuden ja palveluiden selkeä esilletuominen sekä raikas uusi ilme. BCI on Suomen suurin coaching-kouluttaja ja aktiivinen alan kehittämisyhteisö. BCI:n koulutusten lähtöajatuksena on se, että toisen kohtaamisen kautta keskustelusta lähtee avautumaan jotain uutta. Coaching-osaamisella on yhä tärkeämpi merkitys muuttuvassa työelämässä. Business coaching on ympäri maailmaa muodostunut suosituksi ihmisten ja organisaatioiden […] Lue lisää

Design Forum

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Design Forum Finlandia ylläpitää Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry, joka on perustettu vuonna 1875. Yhdistyksen jäseninä on muotoilualaa lähellä olevia yrityksiä ja organisaatioita. Design Forum Finlandin verkkopalvelu-uudistus aloitettiin konseptointityöpajoilla. Konseptoinnissa esiin nousi erityisesti jäsenten palveleminen sekä sivuston hierarkian uudistus. Myös ulkoasullisesti haluttiin luoda uutta – edellisen, pääasiassa mustaa ja valkoista hyödyntävän sivuston sijaan […] Lue lisää

RVS Technology®

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa, Yrityksen sivusto kuluttajille

RVS Technology® uusi sivusto tarjoaa entistä paremman käyttäjäkokemuksen sekä toimivan WooCommerce verkkokaupparatkaisun. RVS on suomalainen yritys, joka tarjoaa kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja ajoneuvojen ja mekanismien suorituskyvyn ja energiankulutuksen optimointiin. Heidän innovatiiviset tuotteensa ovat tehokas tapa vähentää päästöjä sekä lisätä tehoa, vääntöä ja käyttöikää. Keraamiseen käsittelyyn perustuvat helppokäyttöiset tuotteet ovat vakuuttaneet asiakkaat ympäri maailmaa. Uudistusprojekti toteutettiin […] Lue lisää

Ilmastoinfo

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

HSY:n Ilmastoinfo tarjoaa asiantuntevaa ja puolueetonta neuvontaa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Lähtökohdat ja tavoitteet HSY:llä oli aikaisemmin kaksi erillistä verkkopalvelua, joissa toisessa oli kirjautumisen takana tehtäviä verkkokursseja, ja toisessa tekstimuotoista energiatehokkuuteen liittyvää sisältöä sekä ladattavia materiaaleja. Uuden Ilmastoinfo-sivuston tarkoituksena on koota näiden kahden sivuston sisällöt yhdeksi yhdenmukaiseksi tietopaketiksi, josta eri kohderyhmät kuten asukkaat, isännöitsijät, pientaloasujat […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun