Suomen Tulkkauspalvelu – mobiilisovellukset, ERP ja tilausjärjestelmä

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Suomen Tulkkauspalvelu tarjoaa korkealaatuista ja ammattitaitoista käännös- ja tulkkauspalvelua viranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille kaikkialla Suomessa.

Tarve

Tulkkauspalvelut ovat digitalisoitumassa nopeasti. Vastatakseen alalla lisääntyneeseen kilpailuun, Suomen Tulkkauspalvelu päätti aloittaa hankkeen, joka keskittyy tulkeille suunnatun mobiilisovelluksen kehittämiseen. Tämän ohella oli tarpeen uudistaa myös toiminnanohjausjärjestelmä sekä luoda uusi tilausjärjestelmä tulkkien varaamista varten. Luonnollisesti oli myös tärkeää, että kaikki nämä järjestelmät toimivat saumattomasti yhteen.

Yhteistyön aloitus järjestelmän auditoinnilla

G-Worksin ja Suomen Tulkkauspalvelun välinen yhteistyö alkoi vuoden 2023 alussa, kun Suomen Tulkkauspalvelu Oy:ssa toteutettiin yrityskauppoja. G-Works suoritti aikaisemmin kesken jääneelle järjestelmäkokonaisuudelle laajan auditoinnin. Auditoinnissa arvioitiin aiemmin tehtyjä ratkaisuja ja työmäärää, joka oli tarpeen järjestelmän loppuunsaattamiseksi.

Tekninen toteutus

Auditoinnin jälkeen järjestelmän kehittämiseen ryhdyttiin. G-Works teki kesken jääneiden rajapinnan ja mobiilisovelluksien (Android ja iOS) toiminnallisuudet valmiiksi, lisäsi niihin useita uusia toimintoja ja päivitti järjestelmät julkaisukuntoon. Projektin aikana päätettiin, että aiemmin aloitettu toiminnanohjausjärjestelmä rakennettaisiin kokonaan uudelleen ja yhdistettäisiin uuden tilausjärjestelmän kanssa samaksi kokonaisuudeksi.

Tarkempi tekninen kuvaus

Ohjelmistokokonaisuuden kaikkia osioita yhdistää se, että niiden kehittämiseen käytetään TypeScriptiä. TypeScriptiä käytetään sen tarjoaman vahvan tyypityksen ja kehitysaikaisen virheentarkistuksen vuoksi, mikä parantaa koodin luotettavuutta ja helpottaa laajojen järjestelmien hallintaa ja ylläpitoa.

Mobiilisovelluksen kehitykseen on käytetty React Nativea. Vaikka sovelluksella on versiot Androidille ja iOS:lle, on koodikantoja React Nativen ansiosta vain yksi.

Web-käyttöliittymät on rakennettu hyödyntäen Next.js React -ohjelmistokehystä. Käyttöliittymiä on kolme ja ne elävät monorepossa, jotta käyttöliittymien välillä voitaisiin tehokkaasti jakaa koodia. Monorepoa hallinnoidaan Turborepo-työkalulla, joka auttaa hallitsemaan monorepoja tehokkaammin. Työkalu tarjoaa ominaisuuksia, kuten välimuistin ja rinnakkaisen suorituksen, mikä nopeuttaa kehitysprosesseja ja parantaa tuottavuutta.

Järjestelmän eri osa-alueet keskustelevat keskenään kokonaisuuden viimeisen (mutta ei vähäisimmän) osan eli rajapinnan kanssa. Rajapinta on Node Express -rajapinta, joka hyödyntää TypeORM-kirjastoa helpottaakseen tietokannan kanssa työskentelyä.

Tämän lisäksi järjestelmästä lähetetyt viestit on koodattu React Email -kirjastoa hyödyntäen, joka mahdollistaa nopean ja ketterän HTML-pohjaisen sähköpostipohjan kehityksen.

Lopputulos

Suomen Tulkkauspalvelun palvelut kokivat digitaalisen mullistuksen, kun uusi järjestelmäkokonaisuus valmistui. Tulkit voivat nyt käyttää sovellusta videopuhelutulkkaukseen mobiililaitteillaan. Asiakkaat voivat hyödyntää sovelluksen pikatulkkaus-toimintoa, mikä mahdollistaa välittömän yhteydenoton saatavilla olevaan tulkkiin – ikään kuin ‘tulkkausalan Uber’. Lisäksi tulkkausvaraukset voidaan tehdä uudessa tilausjärjestelmässä, josta ne siirtyvät suoraan moderniin toiminnanohjausjärjestelmään.

Kaikki järjestelmän osat – mobiilisovellukset, tilausjärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä – kommunikoivat keskenään saumattomasti rajapinnan kautta.

(Huom. Toimiston omassa refetarinassa on lisää näyttökuvia ja videoita järjestelmän toiminnasta.)

Olen erittäin tyytyväinen G-Worksin työn jälkeen. Lopputulos järjestelmäkokonaisuudessa on sitä, mitä haluttiin niin visuaalisesti kuin tekniseltä puolelta. Erityismainintana G-Worksin nopea reagointiaika läpi projektin – kehittäjään sai pienellä kynnyksellä yhteyden.

Suomen Tulkkauspalvelu Oy

Erinomainen projektinhallinta, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen


Sinua voisi kiinnostaa myös

Teknisen Kaupan Liitto – verkkosivusto

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Teknisen Kaupan liitto valvoo teknisen kaupan etuja ja tuottaa jäsenilleen ennakoivaa tietoa trendeistä, markkinamurroksesta ja lainsäädännöstä. Valikoiduimme pitkän kilpailutusprosessin jälkeen liiton kumppaniksi sivuston uudistukseen ja ylläpitoon. Tekninen.fi-sivuston lisäksi uudistimme liittoon kuuluvan Rengasvalmistajien jaoston verkkosivuston rengasvalmistajat.fi. Liiton vanhan sivuston uudistamistarpeet olivat selkeät: teknologia ja visuaalisuus eivät vastanneet tätä päivää. Lisäksi sivuston rakenne oli sekava eikä se […] Lue lisää

Vapaamuurarit – Järjestöportaali

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Vapaamuurarit – jota tässä projektissa edusti tilaajana Suomen Suurloosi ry – muistuttaa perustarpeiltaan ja -toiminnoiltaan mitä hyvänsä suurta suomalaista yhdistysorganisaatiota. Puheenjohtajilla, piireillä, jäsenyhdistyksillä, pöytäkirjoilla ja monilla yhdistystoiminnan tutuilla termeillä on tosin omat nimityksensä, mutta lopulta toiminnan asettamat tarpeet eivät juurikaan eroa muista vastaavan kokoluokan eli noin 7 400 jäsenen organisaatioista. Vapaamuurareiden verkkopalvelu on jäsenorganisaatioiden ja […] Lue lisää

Kalevalaseura – verkkosivusto

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Kalevalaseura on taiteeseen ja tieteeseen suuntautuva säätiö, jonka historia menee aina vuoteen 1919, jolloin Akseli Gallen-Kallela neljän muun kanssa perusti seuran Suomen kansalliseepoksen ympärille. G-Works sai tehtäväkseen tämän yli satavuotiaan seuran verkkosivuston uudistamisen. Koska seuran toiminnassa on niin vahvasti kyse taiteesta, sai projektissa antaa sivustolle vähän reilumpaa pensseliä ja luottaa vahvaan ja upeaan kuvitukseen, jota […] Lue lisää

Keski-Suomen Ilmastointihuolto

Tekijä: Rajasoft Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Raikas verkkosivusto sisäilmaston edelläkävijälle Ilmanvaihdon erikoisosaaja Keski-Suomen Ilmastointihuolto halusi uudistaa sivustonsa vastaamaan paremmin yrityksen toimintaa ja ilmettä. Rajasoft toteutti raikkaan sivuston, joka tuo yrityksen vahvan osaamisen sen ansaitsemalla tavalla esiin. Lähtötilanne Ennen sivustoprojektia Rajasoft ja Keski-Suomen Ilmastointihuolto olivat tehneet yhteistyötä Google-näkyvyyden hankinnassa. Yhteistyön myötä havaittiin, että yrityksen verkkosivut kaipaisivat kokonaisvaltaista päivitystä. Keski-Suomen Ilmastointihuollon vanha sivusto […] Lue lisää

Suomen World Vision

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu, Verkkokauppa

Erityistä: Käytettävyystestaus oikeilla loppukäyttäjillä

World Visionin verkkopalvelu kertoo vaikuttavasti järjestön toiminnasta ja kasvattaa kummien ja lahjoitusten määrää. Uuteen verkkopalveluun kuuluu myös aineettomien lahjojen verkkokauppa. Tärkeimmiksi kohderyhmiksi määriteltiin uudet sekä nykyiset lahjoittajat (yksityiset ja yritykset). Palvelumuotoilussa huomioitiin kohderyhminä myös mediat, sidosryhmät ja kumppanit. Erilaisia sisältöjen esitystapoja on runsaasti. Niitä käyttämällä verkkopalveluun voidaan ketterästi toteuttaa sisältökokonaisuuksia eri tarkoituksiin. World Visionin uudessa […] Lue lisää

SUORAA – Kiinteistönhallintajärjestelmä

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

SUORAA & Talovisio Suomen Rakennusasiantuntijat, tuttavallisemmin SUORAA, on erikoistunut korjausrakentamisen asiantuntijaksi, joka tarjoaa kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja kuntoarvioita. Olemme tehneet yhteistyötä SUORAA:n kanssa jo vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2022 jatkettiin menestyksekästä yhteistyötämme Talovisio-järjestelmän uudistusprojektin parissa, jonka aikana järjestelmä päivitettiin vastaamaan nykyaikaisia teknologioita ja tämän päivän visuaalisuutta. Talovisio-järjestelmä tarjoaa jokaiselle kiinteistönomistajalle turvallisuuden tunnetta tietopankilla, joka helpottaa kiinteistön […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun