Keravan Energia

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Keravan Energian aiempi verkkopalvelu rajoitti liikaa brändin digitaalista markkinointia. Sivustouudistuksessa Keravanenergia.fi ja Sipoonenergia.fi sivustot yhdistettiin samalle alustalle, ja markkinoinnille toteutettiin paremmat työkalut sivustojen omatoimiseen päivittämiseen.

Vastasimme uuden Keravanenergia.fi-sivuston konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja käyttöönotosta. Uusi sivusto julkaistiin tammikuussa 2021.

Yksi sivusto, jonka omistajuus on markkinoinnin käsissä

Keravan Energian verkkopalvelu on yrityksen tärkein sähkösopimusten myyntikanava, mutta vanhalta verkkosivustolta puuttuivat työkalut sivuston optimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Enimmäkseen samaa sisältöä sisältävät Keravanenergia.fi ja Sipoonenergia.fi sivustot olivat jakautuneet eri alustoille ja sisältöä tuli päivittää moneen paikkaan. Sivustot oli myös toteutettu kankeiden sivupohjien päälle, mikä rajoitti markkinoinnin mahdollisuuksia sivuston optimoinnissa.

Ratkaisumme tarjosi Keravan Energian markkinoinnille ketterät työkalut muokata kaikkea sisältöä itse. Keravan Energian markkinointi voi nyt luoda uusia sivuja ja kampanjoita helposti sekä optimoida nykyisten sivujen konversioita. Ratkaisu toteutettiin responsiivisesti WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä omaa Everblox-työkaluamme hyödyntäen. Uusi sivusto mahdollistaa sivuston aika- ja kustannustehokkaan, omatoimisen päivittämisen.

Data ja tavoitteet päätöksenteon pohjana

Suunnittelutyö edellytti ymmärrystä sivuston toiminnasta, käyttäjäryhmistä ja tavoitteista. Sivuston kävijäseuranta tuki ja ohjasi toimenpiteitä sekä kehitystä alusta alkaen. Suunnittelutyön alkaessa otimme huomioon, kuinka sivusto on aiemmin toiminut ja olivatko sille asetetut tavoitteet toteutuneet. Kävimme läpi sivuston kävijämäärät, liikenteenlähteet, suosituimmat sivut sekä muut sen toiminnasta kertovat mittarit, jotta saisimme kattavan näkemyksen kokonaistilanteesta ja kehitystä vaativista alueista. Keskustelut Keravan Energian markkinointitiimin kanssa auttoivat ymmärtämään sivuston tavoitteita ja sitä, mihin käyttäjiä haluttiin sivustolla ohjaavan.

Yhdessä asetetut tavoitteet antoivat pohjan käyttäjäpolkujen suunnittelulle. Esimerkiksi sähkösopimuksen tekeminen on yksi sivuston tärkeimmistä konversioista, joten käyttäjien on pystyttävä navigoimaan oikealle sivulle helposti ja solmimaan sähkösopimus vaivattomasti. Navigaatiorakenne suunniteltiin tukemaan eri käyttäjäryhmien asiointia sivustolla. ”Kotiin” ja ”Yrityksille” -jako navigaatiossa suunniteltiin helpottamaan sisältöjen kohdentamista oikeille käyttäjäryhmille.

Brändin mukainen ulkoasu

Keravan Energian markkinointitiimi koki vanhan sivuston turhan insinöörimäiseksi ja persoonattomaksi, joten visuaalisen ilmeen suunnittelu oli luonteva osaksi projektia. Suunnittelutyön alussa halusimme kuulla, millaista mielikuvaa Keravan Energia halusi välittää itsestään. Lämminhenkisyys, paikallisuus, maanläheisyys ja osaaminen nousivat keskusteluissa vahvasti esille. Vaikka sivuston ulkoasun suunnittelussa hyödynnettiinkin Keravan Energian graafista ohjeistoa, saimme kuitenkin melko vapaat kädet visuaalisen ilmeen muokkaamiseen. Halusimme, että visuaalisesta ilmeestä välittyy Keravan Energian tiimin esiin nostamat adjektiivit. Suunnittelimme myös brändin mukaisen ikonikirjaston tuomaan sivustolle leikkisyyttä.

Tekninen toteutus

Yksi sivustouudistuksen tavoitteista oli ylläpidon helppous. Sivuston toteutukseen valikoitui WordPress CMS, joka on paitsi helppokäyttöinen, tarjoaa myös hyvät työkalut digitaaliseen markkinointiin. WordPressin ylläpitotyökalut ovat yksinkertaiset ja intuitiiviset käyttää ja avoimeen lähdekoodiin pohjautuva järjestelmä on helposti jatkokehitettävä. Lisäksi kolmansien osapuolien lisäosien integroiminen WordPressiin on mahdollista REST-rajapinnan avulla. Modulaarinen ratkaisumme helpottaa sisällöntuottajien työtä ja tarjoaa Keravan Energialle monipuolisen työkalupakin, jonka avulla ylläpitäjät voivat luoda uutta sekä muokata olemassaolevaa sisältöä.

Sivusto suunniteltiin ja toteutettiin vastaamaan teknisesti WCAG 2.1 AA-saavutettavuustasoa. Saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota jo suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi kontrastien ja fonttikokojen osalta. Saavutettavuuden arvioinnissa käytimme WebAIM:in suosituslistoja sekä omaa saavutettavuuden tarkistuslistaamme. Panostamalla saavutettavuuteen, täytettiin paitsi lakisääteinen saavutettavuuskriteeri, tavoitetaan kaikki kohderyhmät paremmin, voidaan parantaa konversioita sekä nostaa sijoitusta myös Googlen hakutuloksissa.

Vanhalla sivustolla Keravan Energian asiakaslehti oli irrallinen kokonaisuus, ja uudella sivustolla se haluttiin integroida paremmin osaksi sivustoa. Päivittyvä, aina ajankohtainen sisältö tukee sivuston hakukonenäkyvyyttä. Nostamalla ajankohtaisia sisältöjä eri puolella sivustoa saadaan käyttäjiä ohjattua artikkeleiden pariin paremmin.

Sivustolle toteutettiin React-teknologialla dynaaminen kaukolämpölaskuri, jonka taustalla on kaukolämpöhinnasto. Käyttäjän syöttämien arvojen mukaan laskelmat vaihtuvat dynaamisesti ilman turhia viiveitä.


Sinua voisi kiinnostaa myös

YTK

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

YTK Työttömyyskassa on Suomen suurin, kaikille avoin työttömyyskassa, jonka jäsenenä on lähes joka 4. palkansaaja. Kassan jäsenet voivat liittyä YTK Työelämä -yhdistykseen. Kassa antaa jäsenilleen turvaa työelämän haastavissa tilanteissa ja yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Uudistuksen lähtökohdat YTK Työttömyyskassa ja YTK Työelämä etsivät yhteistyökumppania kehittämään verkkopalveluitaan, jotta ne vastaisivat paremmin muuttuneita tarpeita. Aiempi […] Lue lisää

Centria-ammattikorkeakoulun verkkokauppa

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu, Verkkokauppa

Centria ammattikorkeakoulu on noin 4400 opiskelijan ja 340 työntekijän ammattikorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa osaamista suurella sydämellä. Toteutimme aikaisemmin Centrian verkkopalvelun, jota nyt laajennettiin uudella verkkokaupalla. Woocommerce-verkkokaupasta voi valita verkkokoulutuksia, ilmoittautua täydennyskoulutuksiin sekä tilata eri alojen asiantuntijoita selvityskäynneille. Myytäviä koulutuksia ovat esimerkiksi Excel perusteet, Tiedon visualisointi Power BI-työkalulla, O365 verkkotyövälineenä, WordPress ja aloittavan esihenkilön tietopaketti […] Lue lisää

HappyOrNot

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Kansainvälisesti toimiva HappyOrNot tarjoaa yrityksille ratkaisuja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja ymmärtämiseen. Palvelu mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä neljällä hymiöllä muutamassa sekunnissa. Kahdeksan miljoonan liikevaihtoa tuottavan HappyOrNotin ratkaisut toimivat useilla eri toimialoilla aina päivittäistavarakaupoista ravintoloihin ja lentokenttiin. Aloitimme yhteistyön HappyOrNotin kanssa maaliskuussa 2021 ja yrityksen uusi verkkosivu julkaistiin elokuussa. HappyorNotin vanha verkkosivusto oli toteutettu vuonna 2015 eikä yrityksellä ollut […] Lue lisää

Educo

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Educo on johtamisen osaaja, kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii Suomessa maailman johtavan johtamisen osaajan The Ken Blanchard Companies® maapartnerina. Olemme työskennelleet yhdessä Educon kanssa parantaaksemme yrityksen tunnettuutta, brändimielikuvaa, digitaalista presenssiä ja hakukonenäkyvyyttä. Yhteistyötämme on nyt takana puoli vuotta ja mainonnan tuomat edut ovat jo havaittavissa sekä liikenteessä että orgaanisessa näkyvyydessä. Brändi-ilmeen uudistus Aloitimme yhteistyön Educon kanssa kesällä […] Lue lisää

RVS Technology®

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa, Yrityksen sivusto kuluttajille

RVS Technology® uusi sivusto tarjoaa entistä paremman käyttäjäkokemuksen sekä toimivan WooCommerce verkkokaupparatkaisun. RVS on suomalainen yritys, joka tarjoaa kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja ajoneuvojen ja mekanismien suorituskyvyn ja energiankulutuksen optimointiin. Heidän innovatiiviset tuotteensa ovat tehokas tapa vähentää päästöjä sekä lisätä tehoa, vääntöä ja käyttöikää. Keraamiseen käsittelyyn perustuvat helppokäyttöiset tuotteet ovat vakuuttaneet asiakkaat ympäri maailmaa. Uudistusprojekti toteutettiin […] Lue lisää

Wattinen.fi-verkkosivusto

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

DNA:n tytäryhtiö Wattinen on kerrostalokotien älykäs lämmityksensäätäjä. Wattinen pyrkii mullistamaan markkinoita IoT-ratkaisullaan lämmityksenhallinnan parantamiseksi: se vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä ja parantaa samalla asumismukavuutta. Kustannustehokas ratkaisu hyödyttää sekä rakennusten omistajia, että asukkaita. Meidän tehtävämme oli perustella liiketoiminnan kannattavuus osakkeenomistajille automaatiotyökaluilla, kirkastaa yrityksen myynnin ja markkinoinnin seuraavia vaiheita ja löytää sopivat tuotemarkkinat uudelle innovaatiolle. Tavoitteenamme oli […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun