STEK ja Sähkölä verkkosivustot

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

STEK.fi, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskuksen STEK ry:n verkkopalvelu, on suunnattu energiamurroksesta kiinnostuneille, median edustajille, STEK:n jäsenorganisaatioiden henkilöille sekä hankkeille ja projekteille rahoitusta hakeville. Sivusto toimii alustana hanke- ja projektirahoituksen hakemiseen ja myöntämiseen, hankkeisiin tutustumiseen sekä hankeuutisten ja materiaalien jakamiseen.

STEK:n ylläpitää myös Sähkölä.fi-sivustoa, joka on opettajille suunnattu opetusmateriaaleja tarjoava palvelu, jonka tavoitteena auttaa innostamaan oppilaita luonnontieteisiin, erityisesti sähköön ja energiaan ilmiöinä.

Lähtökohdat

Ennen uudistusta STEK.fi-sivusto käsitti pääasiassa kuluttajille suunnattua tietoa sähköstä ja sähköturvallisuudesta. Uudistuksen taustalla oli tarve uudistaa hankerahoituksen hakuprosessi ja kohdentaa sisältöä tarkemmin rahoituksen hakijoille, hanketoimijoille ja jäsenjärjestöille. Edellisen WordPress-sivuston vanhentunut tekniikka ja ulkoasu kaipasivat uudistusta. Uusittujen verkkosivujen myötä STEK keskittyy yhä enemmän ydintehtäväänsä, alaa kehittävän rahoituksen mahdollistamiseen ja hankkeissa syntyneen tiedon jakamiseen. Kuluttajille suunnatun tiedon ylläpidosta on luovuttu.

Sähkölän verkkosivulla oli jo selkeä kohderyhmä ja tarkoitus, joten uudistuksella tavoiteltiin tekniikan ja ulkoasun päivittämistä tähän päivään. Oppimateriaalien tuominen enemmän esiin ja ylläpitämisen helpottaminen olivat myös lähtökohtina uudistukselle.

Tavoitteet

Uudistuksen päätavoitteena oli kertoa kattavasti STEKin toiminnasta ja sen painopisteistä sekä löytää ja esitellä mielenkiintoisia hankkeita ja niihin liittyviä materiaaleja. Sähkölän osalta tavoiteena oli tehdä kohderyhmälleen houkutteleva verkkosivu, jonka käyttökokemus kannustaa oppimismateriaalien käyttöön. Stek.fi:ssä julkaistun uuden aineistopankin saama suosio osoittaa uudistuksen luoneen sisältöä, joka on kiinnostavaa. Sivu on ollut julkaisun jälkeen heti etusivun jälkeen toiseksi vierailluin sivu.

”WWW-sivujen uudistusprosessi on aina työläs rupeama. Redandbluen kanssa syntyi nopeasti yhteisymmärrys ja luottamus siitä, että työ on hyvissä käsissä.

Prosessi oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Redandblue osasi hyvin tulkita tarpeitamme ja tarjosi tuoretta näkemystä niin teknisen kuin visuaalisen toteutuksenkin osalta.

Kommunikaatio asiakkaan suuntaan oli selkeää eikä sitä tulkitsemaan tarvittu ohjelmointiosaamista. Olemme hyvin tyytyväisiä uudistusprojektin kulkuun ja lopputulokseen.”

Kirsi Gimishanov, viestinnän asiantuntija, STEK ry

Ratkaisu

Uudistetussa STEK.fi:ssä rahoituksen hakuprosessi, hakemusten käsittely ja rahoitettujen hankkeiden seuranta on päivitetty tähän päivään ja siirretty WordPress-ympäristöön. Verkkopalvelussa projekteille ja hankkeille on omat sivunsa, joihin yhteyshenkilöt pystyvät itse päivittämään uusimmat materiaalit ja uutiset. Uudistus parantaa käyttäjäkokemusta ja toiminnan läpinäkyvyyttä, mahdollistaa paremman tiedon jakamisen ja kertoo laajemmin STEK:in toiminnasta.

Sähkölän verkkosivujen ilmeestä suunniteltiin yhtenäinen STEK:n ilmeen kanssa, mutta silti tunnistettava sekä selkeästi kohderyhmälleen suunnattu. Oppimateriaalien arkisto helpottaa löydettävyyttä ja parantaa yksittäisten oppimateriaalien hakukonenäkyvyyttä. Suodattimet helpottavat yksittäisen oppimateriaalin löytämistä ja parantavat käyttökokemusta.

Tekniset yksityiskohdat

Verkkopalvelut on toteutettu WordPress Multisite -alustalle hyödyntäen Vue.js-teknologiaa. Erityisenä teknisenä yksityiskohtana STEK.fi:ssä oli koko hakemusprosessin elinkaaren ja raportoinnin mahdollistaminen käyttäjäroolien ja -oikeuksien hallinnoinnin kautta. Lisäksi verkkopalveluun luotiin omat extranetit eri käyttäjärooleille ja -oikeuksille, mikä mahdollistaa monipuolisen aineiston hallinnan ja jakamisen eri sidosryhmille. Aineistopankin filtteröintimahdollisuus ja projektirahoituksen automaattinen luominen helpottavat sisällön ylläpitoa ja parantavat käytettävyyttä.

”WWW-sivujen uudistusprosessi on aina työläs rupeama. Redandbluen kanssa syntyi nopeasti yhteisymmärrys ja luottamus siitä, että työ on hyvissä käsissä. Prosessi oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu."

Kirsi Gimishanov, viestinnän asiantuntija, STEK ry

Erinomainen projektinhallinta, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen


Sinua voisi kiinnostaa myös

KTL ry – verkkosivuston uudistus

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry KTL ry on liitto, joka edustaa erityisesti teknillisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneita asiantuntijoita, jotka toimivat vastuullisissa tehtävissä. Se on KTK:n suurin jäsenjärjestö, ja sillä on noin 1800 jäsentä paikallisten jäsenyhdistysten kautta. Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia palveluita, kuten työttömyysturvaa, luottamusmiesapua ja lakipalveluita. Lähtötilanne ja tavoitteet Usean kuukauden kestäneen verkkosivustotoimittajan kilpailutuksen […] Lue lisää

Ilmastoinfo

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

HSY:n Ilmastoinfo tarjoaa asiantuntevaa ja puolueetonta neuvontaa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Lähtökohdat ja tavoitteet HSY:llä oli aikaisemmin kaksi erillistä verkkopalvelua, joissa toisessa oli kirjautumisen takana tehtäviä verkkokursseja, ja toisessa tekstimuotoista energiatehokkuuteen liittyvää sisältöä sekä ladattavia materiaaleja. Uuden Ilmastoinfo-sivuston tarkoituksena on koota näiden kahden sivuston sisällöt yhdeksi yhdenmukaiseksi tietopaketiksi, josta eri kohderyhmät kuten asukkaat, isännöitsijät, pientaloasujat […] Lue lisää

Journalistiliiton verkkosivustouudistus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Journalistiliitto on jäsentensä perustama ja johtama, vahva ja itsenäinen ammattiliitto. Journalistiliiton verkkosivusto oli vanhentunut ja haasteita oltiin huomattu sekä sisältöjen hallinnassa että löydettävyydessä. Verkkosivuston uudistuksen tavoitteena oli vastata saavutettavuusvaatimuksiin, jäsenten toiveisiin ja palvelemiseen sekä saada sivustolle nykyaikainen brändin mukainen visuaalisuus sekä toimivat kieliversiot. Materiaaleille, etenkin työehtosopimuksille, toivottiin helposti selailtavaa arkistoa. Sivustouudistuksen suunnitteluvaihe Journalistiliitto ja redandblue […] Lue lisää

Suomen World Vision

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu, Verkkokauppa

Erityistä: Käytettävyystestaus oikeilla loppukäyttäjillä

World Visionin verkkopalvelu kertoo vaikuttavasti järjestön toiminnasta ja kasvattaa kummien ja lahjoitusten määrää. Uuteen verkkopalveluun kuuluu myös aineettomien lahjojen verkkokauppa. Tärkeimmiksi kohderyhmiksi määriteltiin uudet sekä nykyiset lahjoittajat (yksityiset ja yritykset). Palvelumuotoilussa huomioitiin kohderyhminä myös mediat, sidosryhmät ja kumppanit. Erilaisia sisältöjen esitystapoja on runsaasti. Niitä käyttämällä verkkopalveluun voidaan ketterästi toteuttaa sisältökokonaisuuksia eri tarkoituksiin. World Visionin uudessa […] Lue lisää

BCI-verkkosivuston uudistus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Rakensimme BCI:lle verkkopalvelun, jossa yhdistyy yrityksen asiantuntijuuden ja palveluiden selkeä esilletuominen sekä raikas uusi ilme. BCI on Suomen suurin coaching-kouluttaja ja aktiivinen alan kehittämisyhteisö. BCI:n koulutusten lähtöajatuksena on se, että toisen kohtaamisen kautta keskustelusta lähtee avautumaan jotain uutta. Coaching-osaamisella on yhä tärkeämpi merkitys muuttuvassa työelämässä. Business coaching on ympäri maailmaa muodostunut suosituksi ihmisten ja organisaatioiden […] Lue lisää

Koneen Säätiön verkkopalvelu

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle. Koneen Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. Selkeä ja saavutettava Koneen Säätiön […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun