Apotti

Tekijä: Barabra
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Oy Apotti Ab syntyi vuonna 2015 kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012.

Yhteistyömme on jatkunut hankevaiheesta tähän päivään ja nyt tehty verkkopalvelu on kolmas kokonaisvaltainen uudistus. Verkkosivuston suunnittelussa on keskitytty hankkeen sisällön selkeään esittelyyn sekä mahdollistettu sivuston nopea ja helppokäyttöinen päivitysmahdollisuus. Sivusto on toteutettu WordPress-julkaisujärjestelmällä.

Projektissa sivuston ulkoasua haluttiin päivittää merkittävästi. Ulkoasu tehtiin eläväksi hallitulla animoinnilla ja sivuston laatikkomaisuutta pehmennettiin tarkalla värien sekä logon käytöllä. Lisäksi suunnittelimme sivustolle yksittäisiä grafiikoita ja mukautetulla kursorilla tuotiin mukaan kevyttä leikkisyyttä.

Projektin ohessa toteutimme sivustolle kuvaussuunnittelun ja kuvaukset. Kuvausten avulla saatiin mm. henkilöstöä ja työympäristöä toivotulla tavalla esiin.

Tässäkin toteutuksessamme sivuston sisällönhallinta on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman helpoksi loppukäyttäjälle. Sivuston toteutus on modulaarinen, jolloin saman tyyppisiä sisältöelementtejä voidaan hyödyntää vaivattomasti verkkopalvelun eri sivuilla. Sivusto on suunniteltu palvelemaan keskeisiä kohderyhmiä.

Apotti-hankkeen edetessä sivustolle on tullut uusia toiminnallisuusvaatimuksia. Nykyiselle sivustolle on tehty dynaamisesti toimiva Ura Apotissa -sivu, johon haetaan työpaikkailmoitukset Reachmee-rajapinnasta.

Jätä kommentti