Educo

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Educo on johtamisen osaaja, kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii Suomessa maailman johtavan johtamisen osaajan The Ken Blanchard Companies® maapartnerina.

Olemme työskennelleet yhdessä Educon kanssa parantaaksemme yrityksen tunnettuutta, brändimielikuvaa, digitaalista presenssiä ja hakukonenäkyvyyttä. Yhteistyötämme on nyt takana puoli vuotta ja mainonnan tuomat edut ovat jo havaittavissa sekä liikenteessä että orgaanisessa näkyvyydessä.

Brändi-ilmeen uudistus

Aloitimme yhteistyön Educon kanssa kesällä 2022. Yhteistyö alkoi brändi-ilmeen päivityksellä, joka sisälsi logo-uudistuksen, uuden kuvamaailman ja mainonnan materiaalien suunnittelun. Ilmeeltään vanhentunut logo päivitettiin pelkistettyyn ja moderniin versioon, josta poimittiin pyöreä e-kirjain itsenäiseksi logomerkiksi. Educon missio saada aikaan muutosta peilautuu uuteen kuvamaailmaan liikkeenä: motion blur -efektiä on hyödynnetty kuvien henkilöissä.

Viime vuosien muutokset Educon palvelukonseptiin, tuoteportfolioon ja sitä myöten asiakaskuntaan ovat tuoneet tilanteen, jossa digitaalisten kanavien monipuolinen hyödyntäminen markkinoinnissa nähdään aivan uudessa valossa. Vanha brändimme oli suunniteltu enemmän fyysiseen ympäristöön; aikaan, jolloin digitaalisuus ei ollut vielä niin suuri osa arkeamme, kertoo Educo Valmennustalon myynti- ja markkinointijohtaja Samuli Rönkkönen.

Yhtenäinen visuaalinen ilme

Mainonnan materiaalien suunnittelussa lähdettiin liikkeelle olemassa olevan verkkosivuston elementeistä. Educon aikaisempi kumppani oli onnistuneesti valikoinut Educon verkkosivuille tyylikkään fontin, puhtaan värimaailman ja abstraktit kuvitukset, jotka poimimme osaksi mainonnan materiaaleja. Educolaiset törmäsivät kuitenkin jatkuvasti arjessaan haasteisiin mainonnan materiaalien tuottamisen suhteen, sillä kokonaisvaltaista brändi-ilmettä ei ollut ja verkkosivuston ilme oli ristiriidassa silloisten digimainnonnan materiaalien kanssa.

Suunnittelimme mainontaa varten tyylikkään, omintakeisen ilmeen ja tuotimme digiaineistoille pohjat yleisimpiä digimainoskokoja varten. Kokosimme päivitetyn ilmeen brandbookiksi, josta löytyy ohjeistukset logon, typografian, kuvitusten ja värimaailman käyttöön. Ohjeisto sisältää myös kuvamaailman linjaukset sekä ohjeet ja esimerkit brändi-ilmeen jalkauttamiseksi digimainonnan materiaaleihin.

Lähtiessämme uudistamaan Educon ilmettä oli päällimmäisenä mielessämme kysymys siitä, mitä tunteita haluamme asiakkaissamme herättää. Uusi tasapainoinen ja minimalistinen logo, realistinen liikettä kuvastava kuvamateriaali ja selkeät tunnuselementit kertovat ammattimaisuudesta ja luotettavuudesta. Juuri siitä, mitä Educo nykypäivänä on, Samuli Rönkkönen kertoo.

Ilmeen päivityksen ohella tehtiin sivuston auditointi, jossa tutkittiin sivuston teknistä toteutusta ja hakukoneoptimoinnin tilaa. Auditoinnin jälkeen Educon sivusto siirrettiin ylläpitoomme ja sivustolle tehtiin muutamia tärkeäitä teknisiä korjauksia. Sen jälkeen seurasi sivuston analytiikan mittauksen siirtäminen Google Analyticsin uuteen versioon GA4:ään, jonka ohella asetimme sivustolle relevantit mittarit ja konversiot tukemaan datavetoista jatkokehitystä ja Educon liiketoiminnallisia tavoitteita.

Nykytilanteen kartoitus loi pohjan hakukonemarkkinoinnin yhteistyölle

Yhteistyömme keskiössä on hakukonemarkkinointi, joka aloitettiin tekemällä Educolle hakutermikartoitus, sisältöaudit sekä kilpailija-analyysi. Hakutermikartoituksessa otetaan selvää, millä hakutermeillä kohderyhmät hakevat tietoa verkosta ja millainen sisältö vastaa haun tarkoitukseen. Sisältöauditissa käymme läpi sivuston nykyisiä sisältöjä ja kiinnitämme huomiota mm. duplikaattisisältöön, liian vähäiseen sisältöön, avainsanojen käyttöön sekä hakutermikartoituksen löydösten hyödyntämiseen nykyisessä sisällössä. Kilpailija-analyysissä puolestaan tutkitaan kilpailijoiden näkyvyyttä, sisältöjä ja linkkiprofiilia hakukoneissa.

Hakukonemainonta tehostaa myös orgaanista näkyvyyttä

Lähdimme toteuttaamaan Educolle kampanjasuunnitelmaa Google Adsiin hakutermikartoituksen pohjalta. Muutokset saivat aikaan nopeaa kasvua liikenteessä ja hakusanojen laatupisteissä. Mainonta on nyt ollut päällä puolisen vuotta, ja olemme päässeet myös nauttimaan sen tuomista tuloksista.

Google-mainontaa tehtiin Educolle pienellä budjetilla jo ennen yhteistyötämme, mutta selkeä suunnitelma puuttui. Tämän huomasi esimerkiksi hakusanojen laatupisteissä ja konversioiden vähäisessä määrässä. Uuden rakenteen ja strategian myötä Googlen cpc-liikenne on kasvanut 586 %. Kokonaisuudessaan sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet 165 % ja vierailut 124 %. Lisäksi konversiot ovat kasvaneet huikeat 166 %.

Mainonta on ollut tärkeässä roolissa myös orgaanisen näkyvyyden kasvattamisessa. Mainonnan vaikutus orgaaniseen liikenteeseen on näkynyt sekä uusien hakusanojen, että huomattavasti parempien Google-sijoitusten muodossa. Educolle tärkeät hakusanat ovat nousseet monen hakusivun takaa ensimmäiselle sivulle, impressiot ovat kasvaneet 42,3 % ja klikit 35 %.  Orgaaninen liikenne kokonaisuudessaan on kasvanut 63 % yhteistyömme aikana.

Monikanavaista markkinointia

Google Adsin lisäksi olemme toteuttaneet Educolle LinkedIn-mainontaa sekä natiivimainontaa advertoriaalien muodossa. LinkedIn on kasvattanut brändin tunnettuutta ja liikenne Educon sivustolle onkin kasvanut Linkedinin kautta 186 %. Linkedin on myös vahvistanut Educon asiantuntijuutta kohderyhmien keskuudessa. Tällä hetkellä painopisteenä yhteistyössämme on sivuston sisällön kehittäminen sekä konversio-optimointi.

Tekemämme työ Educolle on loistava esimerkki siitä, kuinka viimeistelty brändi-ilme, hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta tukevat toisiaan. Yhdistämällä optimointi ja mainonta saadaan luotua tehokas ja yhtenäinen strategia, jossa mainonta tukee orgaanista näkyvyyttä ja orgaaninen näkyvyys puolestaan mainontaa. Yhteistyössä on myös korostunut tekemisen ketteryys silloin, kun verkkosivuston ja digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueet ja niihin liittyvät palvelut löytyvät saman katon alta eikä riippuvuutta kolmansista osapuolista ole.

[Toim. huom. Educon verkkopalvelu ei ole alunperin Evermaden toteuttama, mutta on nykyisin Evermaden ylläpidossa ja jatkokehityksessä.]


Sinua voisi kiinnostaa myös

Ellun Kanat

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Ellun Kanat on strateginen viestintätoimisto, joka on kivunnut nopeasti Suomen merkittävimpien muutosviestinnän tekijöiden joukkoon. Ellunkanat.fi on yritykselle merkittävä media-alusta, joka kokoaa yhteen palvelutarjonnan ja uutiset, asiantuntijoiden artikkelit sekä henkilökuvaukset. Kumppanuutemme Kanojen kanssa on tarkoittanut luovaa ideointia, proaktiivista sparraamista ja liiketoiminnan kasvattamista digitaalisella otteella. Ellun Kanat havahtui tarpeeseen tuntea yleisönsä syvemmin ja kehittää sivustoaan vastaamaan paremmin […] Lue lisää

Finlandia Group

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Finlandia Group on täyden palvelun finanssikonserni, joka auttaa yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä ihmisiä saavuttamaan heidän taloudelliset tavoitteensa. Yritys tarjoaa kaikki säästämisen ja sijoittamisen palvelut saman katon alta. Uudistimme Finlandia Groupin sivuston, joka toimii tärkeänä markkinointiviestinnän kanavana ja tukee kasvokkain tehtävää myyntiä. Verkkosivuston konseptin ytimessä oli asiantuntijasisällöt ja Finlandia Groupin palvelutarjoaman tuominen selkeämmin sivustolla vierailevan tutkittavaksi. Finlandia […] Lue lisää

A-Katsastus

Tekijä: Hion

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

A-Katsastus on Suomen johtava yksityinen ajoneuvokatsastusten, rekisteröintien ja kuljettajantutkintojen tarjoaja. Lähdimme uudistamaan A-Katsastuksen verkkopalvelukokonaisuutta tilanteessa, jossa konsernilla oli neljä erillistä sivustokokonaisuutta. Tämä näkyi hajanaisena asiakaskokemuksena. Myös silloinen sisällönhallintajärjestelmä koettiin kankeaksi käyttää. Asiakkaamme tavoitteena olikin yhtenäistää kävijän asiakaskokemusta, ja luoda kokonaisuus, joka palvelee loppuasiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Projekti alkoi syväluotaavalla konseptointityöllä mm. kohderyhmäkartoituksen myötä, jonka pohjalta […] Lue lisää

Tulevaisuuskoulu -oppimateriaalisivusto

Tekijä: Alfons Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Seikkailu Tulevaisuusvirastossa on yläkouluikäisille nuorille suunnattu oppimateriaali, jonka avulla nuoret tutustuvat tulevaisuusajattelun perusteisiin ja kehittävät tulevaisuustaitoja. Tehtävänämme oli suunnitella Tulevaisuuskoululle kokemuksellinen käyttöliittymä ja toteuttaa se teknisesti kohderyhmää houkuttelevaksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi. WordPress Gutenberg sisällönhallinnasta teimme moneen käyttötarkoitukseen mukautuvan, joka mahdollistaa kokemuksellisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisen myös tulevaisuudessa. Teoria- ja videosisältöjen lisäksi materiaali sisältää tehtäviä, joita nuoret voivat toteuttaa […] Lue lisää

Qt.io

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Qt tarjoaa avointa lähdekoodia käyttäviä, monialustaisia sovelluskehitystyökaluja käyttöliittymien rakentamiseen. Suunnittelu- ja kehitystyökaluja voidaan käyttää useilla toimialoilla, esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa ja teollisuusautomaatiossa. Yhden kooditietokannan avulla suunnittelijat ja kehittäjät voivat luoda mitä tahansa säiliöalusten kojelaudoista mobiilisovelluksiin. Siirsimme ensin Qt.io-verkkosivuston WordPressistä HubSpotiin. Qt on hyötynyt merkittävästi markkinoinnin automaatiosta, ja suunnittelu- sekä kehitystyön myötä sivusto on parantunut huimasti. Modernista ulkoasusta […] Lue lisää

Wattinen.fi-verkkosivusto

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

DNA:n tytäryhtiö Wattinen on kerrostalokotien älykäs lämmityksensäätäjä. Wattinen pyrkii mullistamaan markkinoita IoT-ratkaisullaan lämmityksenhallinnan parantamiseksi: se vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä ja parantaa samalla asumismukavuutta. Kustannustehokas ratkaisu hyödyttää sekä rakennusten omistajia, että asukkaita. Meidän tehtävämme oli perustella liiketoiminnan kannattavuus osakkeenomistajille automaatiotyökaluilla, kirkastaa yrityksen myynnin ja markkinoinnin seuraavia vaiheita ja löytää sopivat tuotemarkkinat uudelle innovaatiolle. Tavoitteenamme oli […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun