Educo

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Educo on johtamisen osaaja, kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii Suomessa maailman johtavan johtamisen osaajan The Ken Blanchard Companies® maapartnerina.

Olemme työskennelleet yhdessä Educon kanssa parantaaksemme yrityksen tunnettuutta, brändimielikuvaa, digitaalista presenssiä ja hakukonenäkyvyyttä. Yhteistyötämme on nyt takana puoli vuotta ja mainonnan tuomat edut ovat jo havaittavissa sekä liikenteessä että orgaanisessa näkyvyydessä.

Brändi-ilmeen uudistus

Aloitimme yhteistyön Educon kanssa kesällä 2022. Yhteistyö alkoi brändi-ilmeen päivityksellä, joka sisälsi logo-uudistuksen, uuden kuvamaailman ja mainonnan materiaalien suunnittelun. Ilmeeltään vanhentunut logo päivitettiin pelkistettyyn ja moderniin versioon, josta poimittiin pyöreä e-kirjain itsenäiseksi logomerkiksi. Educon missio saada aikaan muutosta peilautuu uuteen kuvamaailmaan liikkeenä: motion blur -efektiä on hyödynnetty kuvien henkilöissä.

Viime vuosien muutokset Educon palvelukonseptiin, tuoteportfolioon ja sitä myöten asiakaskuntaan ovat tuoneet tilanteen, jossa digitaalisten kanavien monipuolinen hyödyntäminen markkinoinnissa nähdään aivan uudessa valossa. Vanha brändimme oli suunniteltu enemmän fyysiseen ympäristöön; aikaan, jolloin digitaalisuus ei ollut vielä niin suuri osa arkeamme, kertoo Educo Valmennustalon myynti- ja markkinointijohtaja Samuli Rönkkönen.

Yhtenäinen visuaalinen ilme

Mainonnan materiaalien suunnittelussa lähdettiin liikkeelle olemassa olevan verkkosivuston elementeistä. Educon aikaisempi kumppani oli onnistuneesti valikoinut Educon verkkosivuille tyylikkään fontin, puhtaan värimaailman ja abstraktit kuvitukset, jotka poimimme osaksi mainonnan materiaaleja. Educolaiset törmäsivät kuitenkin jatkuvasti arjessaan haasteisiin mainonnan materiaalien tuottamisen suhteen, sillä kokonaisvaltaista brändi-ilmettä ei ollut ja verkkosivuston ilme oli ristiriidassa silloisten digimainnonnan materiaalien kanssa.

Suunnittelimme mainontaa varten tyylikkään, omintakeisen ilmeen ja tuotimme digiaineistoille pohjat yleisimpiä digimainoskokoja varten. Kokosimme päivitetyn ilmeen brandbookiksi, josta löytyy ohjeistukset logon, typografian, kuvitusten ja värimaailman käyttöön. Ohjeisto sisältää myös kuvamaailman linjaukset sekä ohjeet ja esimerkit brändi-ilmeen jalkauttamiseksi digimainonnan materiaaleihin.

Lähtiessämme uudistamaan Educon ilmettä oli päällimmäisenä mielessämme kysymys siitä, mitä tunteita haluamme asiakkaissamme herättää. Uusi tasapainoinen ja minimalistinen logo, realistinen liikettä kuvastava kuvamateriaali ja selkeät tunnuselementit kertovat ammattimaisuudesta ja luotettavuudesta. Juuri siitä, mitä Educo nykypäivänä on, Samuli Rönkkönen kertoo.

Ilmeen päivityksen ohella tehtiin sivuston auditointi, jossa tutkittiin sivuston teknistä toteutusta ja hakukoneoptimoinnin tilaa. Auditoinnin jälkeen Educon sivusto siirrettiin ylläpitoomme ja sivustolle tehtiin muutamia tärkeäitä teknisiä korjauksia. Sen jälkeen seurasi sivuston analytiikan mittauksen siirtäminen Google Analyticsin uuteen versioon GA4:ään, jonka ohella asetimme sivustolle relevantit mittarit ja konversiot tukemaan datavetoista jatkokehitystä ja Educon liiketoiminnallisia tavoitteita.

Nykytilanteen kartoitus loi pohjan hakukonemarkkinoinnin yhteistyölle

Yhteistyömme keskiössä on hakukonemarkkinointi, joka aloitettiin tekemällä Educolle hakutermikartoitus, sisältöaudit sekä kilpailija-analyysi. Hakutermikartoituksessa otetaan selvää, millä hakutermeillä kohderyhmät hakevat tietoa verkosta ja millainen sisältö vastaa haun tarkoitukseen. Sisältöauditissa käymme läpi sivuston nykyisiä sisältöjä ja kiinnitämme huomiota mm. duplikaattisisältöön, liian vähäiseen sisältöön, avainsanojen käyttöön sekä hakutermikartoituksen löydösten hyödyntämiseen nykyisessä sisällössä. Kilpailija-analyysissä puolestaan tutkitaan kilpailijoiden näkyvyyttä, sisältöjä ja linkkiprofiilia hakukoneissa.

Hakukonemainonta tehostaa myös orgaanista näkyvyyttä

Lähdimme toteuttaamaan Educolle kampanjasuunnitelmaa Google Adsiin hakutermikartoituksen pohjalta. Muutokset saivat aikaan nopeaa kasvua liikenteessä ja hakusanojen laatupisteissä. Mainonta on nyt ollut päällä puolisen vuotta, ja olemme päässeet myös nauttimaan sen tuomista tuloksista.

Google-mainontaa tehtiin Educolle pienellä budjetilla jo ennen yhteistyötämme, mutta selkeä suunnitelma puuttui. Tämän huomasi esimerkiksi hakusanojen laatupisteissä ja konversioiden vähäisessä määrässä. Uuden rakenteen ja strategian myötä Googlen cpc-liikenne on kasvanut 586 %. Kokonaisuudessaan sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet 165 % ja vierailut 124 %. Lisäksi konversiot ovat kasvaneet huikeat 166 %.

Mainonta on ollut tärkeässä roolissa myös orgaanisen näkyvyyden kasvattamisessa. Mainonnan vaikutus orgaaniseen liikenteeseen on näkynyt sekä uusien hakusanojen, että huomattavasti parempien Google-sijoitusten muodossa. Educolle tärkeät hakusanat ovat nousseet monen hakusivun takaa ensimmäiselle sivulle, impressiot ovat kasvaneet 42,3 % ja klikit 35 %.  Orgaaninen liikenne kokonaisuudessaan on kasvanut 63 % yhteistyömme aikana.

Monikanavaista markkinointia

Google Adsin lisäksi olemme toteuttaneet Educolle LinkedIn-mainontaa sekä natiivimainontaa advertoriaalien muodossa. LinkedIn on kasvattanut brändin tunnettuutta ja liikenne Educon sivustolle onkin kasvanut Linkedinin kautta 186 %. Linkedin on myös vahvistanut Educon asiantuntijuutta kohderyhmien keskuudessa. Tällä hetkellä painopisteenä yhteistyössämme on sivuston sisällön kehittäminen sekä konversio-optimointi.

Tekemämme työ Educolle on loistava esimerkki siitä, kuinka viimeistelty brändi-ilme, hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta tukevat toisiaan. Yhdistämällä optimointi ja mainonta saadaan luotua tehokas ja yhtenäinen strategia, jossa mainonta tukee orgaanista näkyvyyttä ja orgaaninen näkyvyys puolestaan mainontaa. Yhteistyössä on myös korostunut tekemisen ketteryys silloin, kun verkkosivuston ja digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueet ja niihin liittyvät palvelut löytyvät saman katon alta eikä riippuvuutta kolmansista osapuolista ole.

[Toim. huom. Educon verkkopalvelu ei ole alunperin Evermaden toteuttama, mutta on nykyisin Evermaden ylläpidossa ja jatkokehityksessä.]


Sinua voisi kiinnostaa myös

Gofore

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Gofofe on eettisen digimaailman asiantuntija joka auttaa rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Lähdimme toteuttamaan uutta sivustoa johon kohdistui lukuisia erilaisia toiveita. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä julkaisun jälkeenkin, Gofofen luottaessa Duden ylläpitopalveluun. Lähtökohdat Sivusto oli jäänyt ajasta jälkeen eikä täyttänyt liiketoiminnallisia tarpeita, hallittavuus oli hankalaa ja ulkoasukin oli päässyt hieman kulahtamaan. Sivustouudistus käynnistettiin Goforella sisäisen markkinoinitiimin voimin, joka […] Lue lisää

Elinkeinoelämän keskusliitto

Tekijät: Evermade, Miltton Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Elinkeinoelämän keskusliitto on Suomen elinkeinoelämän ääni. Se tuo esiin ja kiteyttää suomalaisen yritysmaailman näkemykset, tukien maan uudistumista ja kasvua. Ek.fi-sivusto kokoaa yhteen liiton linjaukset, strategian ja viestit. Aiempi Ek.fi oli monelta osin vanhanaikainen ja kankea. Sivuston sisältöä ei ollut selkeästi jäsennelty, tärkeimmät viestit hukkuivat muuhun sisältöön ja sisältöjen esitystavat olivat vanhanaikaisia. Sisällön suuri määrä aiheutti […] Lue lisää

Finlandia Group

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Finlandia Group on täyden palvelun finanssikonserni, joka auttaa yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä ihmisiä saavuttamaan heidän taloudelliset tavoitteensa. Yritys tarjoaa kaikki säästämisen ja sijoittamisen palvelut saman katon alta. Uudistimme Finlandia Groupin sivuston, joka toimii tärkeänä markkinointiviestinnän kanavana ja tukee kasvokkain tehtävää myyntiä. Verkkosivuston konseptin ytimessä oli asiantuntijasisällöt ja Finlandia Groupin palvelutarjoaman tuominen selkeämmin sivustolla vierailevan tutkittavaksi. Finlandia […] Lue lisää

Wise Professionals

Tekijä: Genero Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Neljä verkkosivustoa, kolme kohderyhmää, 3520 post-it-lappua ja yksi tyytyväinen asiakas Kuinka rakennetaan verkkosivustot useista yrityksistä koostuvalle yritykselle? Tekemällä kompromisseja? Ei todellakaan, vaan saamalla jokainen brändi kukkimaan saman kukoistavan sateenvarjon alla. Miksi me rakastamme tätä asiakasta Tiesimme, että Wise Professionals haastaa rekrytointialan käytäntöjä testaamalla uusia tapoja luoda ja toimittaa palveluita. Meillä oli yhteistyömme alusta alkaen kädet […] Lue lisää

Granlund

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Granlund monialainen kiinteistöjen asiantuntijakonserni, jonka juuret ovat vahvasti LVI-suunnittelussa. Sen sivusto Granlund.fi oli uudistuksen edessä, sillä se ei palvellut yrityksen potentiaalisia asiakkaita tai markkinointia optimaalisesti. Sivusto oli modernin oloinen, mutta ongelmakohtia oli useita: tekninen ratkaisu kaipasi päivitystä ja sivuston sisältörakenne sekä käyttäjäpolut tuli uudistaa kohderyhmälähtöisiksi. Sivusto oli uudistuksen tarpeessa myös visuaalisesti, ja Granlund halusi saada […] Lue lisää

Suomen elokuvasäätiö

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Aiempi Ses.fi-sivusto ei vastannut modernin verkkosivun edellytyksiä käyttökokemukseltaan eikä visuaaliselta ilmeeltään. Sivujen latausajat olivat pitkiä ja informaatiota oli vaikea löytää. Sivuston rakenne oli monimutkainen ja sen päivittäminen sekä tiedon selkeä esittäminen oli vaivalloista. Vastasimme uuden verkkopalvelun konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja julkaisusta. Uudistusprojektin tavoitteena oli selkeä, ammattimainen ja helppokäyttöinen sivusto. Halusimme kaiken […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun