Granlund

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Granlund monialainen kiinteistöjen asiantuntijakonserni, jonka juuret ovat vahvasti LVI-suunnittelussa. Sen sivusto Granlund.fi oli uudistuksen edessä, sillä se ei palvellut yrityksen potentiaalisia asiakkaita tai markkinointia optimaalisesti. Sivusto oli modernin oloinen, mutta ongelmakohtia oli useita: tekninen ratkaisu kaipasi päivitystä ja sivuston sisältörakenne sekä käyttäjäpolut tuli uudistaa kohderyhmälähtöisiksi. Sivusto oli uudistuksen tarpeessa myös visuaalisesti, ja Granlund halusi saada brändistään enemmän irti.

Ryhdyimme Granlundin kokonaisvaltaiseksi digimarkkinoinnin kumppaniksi ja loimme kestävän, globaalin palvelun, jonka on tarkoitus vastata organisaation muuttuviin tarpeisiin nyt ja vuosien päästä.

Lähtökohdat

Granlundin aiempi sivusto toteutettiin vuonna 2018, ja samalla tehtiin suuri brändiuudistus. Sivuston rakenne oli staattinen ja muutoksia oli vaikea toteuttaa. Rakenne ei ollut tarpeeksi joustava ja asiakaspolkujen optimointi oli vaikeaa.

Uuden sivuston tavoitteena oli tukea strategisesti tärkeitä teemoja, jotka vahvistaisivat Granlundin asiantuntijuutta ja edelläkävijyyttä. Sivuston tarkoitus oli tukea liidien hankintaa ja myyntiä ja tehdä Granlundin palveluiden esittelemisestä helpompaa. Granlundin päätavoitteena olikin luoda hallittu kokonaisuus, jossa sisällöntuotanto olisi vaivatonta.

Granlund halusi parantaa markkinointiymmärrystä ensin sisäisesti, jotta kaikki ymmärtäisivät, kuinka markkinoinnilla voidaan rakentaa ja tukea liiketoimintaa. Granlund oli tehnyt sisältömarkkinointia jo aiemmin, mutta sivuston tekniset ratkaisut eivät tehneet sitä helpoksi. Granlundilla olikin tarve työkaluille, joiden kanssa olisi helppo toimia ja toteuttaa sisältöstrategiaa jatkossa.

Konsepti

Yhteistyömme alun tavoitteena oli, että Granlundin tiimi saisi ilmaistua toiveensa, tavoitteensa ja tarpeensa sivustouudistukseen liittyen ja me saisimme kattavan ymmärryksen Granlund.fi-sivustouudistuksen visiosta. Sivuston ongelmakohdiksi tunnistettiin erityisesti ylläpidon haasteellisuus, ulkoasun poikkeaminen muista sivustoista  ja sisältömarkkinointi.

Sukelsimme sivustolla kerättyyn dataan saadaksemme kattavan ymmärryksen kokonaistilanteesta: miten sivusto on aiemmin toiminut, mikä on suosituinta sisältöä ja ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet? Halusimme ymmärtää tarkasti tulevan sivuston liiketoiminnalliset ja strategiset tavoitteet sekä eri käyttäjäryhmien toiveet ja tarpeet. Kävimme yhdessä Granlundin tiimin kanssa läpi sivuston käyttäjäryhmät ja arvioimme niitä suhteessa sivuston liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Suunnittelimme verkkosivuston käyttäjäpolut ja sisältörakenteen perustuen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Interaktiivisella prototyypillä päästiin testaamaan, miltä sivusto näyttää ja tuntuu  jo ennen teknisen toteutuksen alkamista.

Suunnittelimme verkkosivuille modernin, responsiivisen ja käyttäjäryhmää palvelevan ulkoasun olemassa olevaa brändi-ilmettä hyödyntäen.

Tekninen toteutus

Toteutimme sivuston WordPressillä, joka tarjoaa hyvät työkalut sisällönhallintaan. Ylläpitonäkymät ja -työkalut ovat WordPressissä yksinkertaiset ja intuitiiviset käyttää.

Sivusto on toteutettu WordPressin Gutenberg-blokkijärjestelmällä. Modulaaristen blokkien avulla sivuston rakenteen hallinta onnistuu helposti ilman koodaustaitoja ja uusien sivujen luonti on helppoa.

Suunnittelijamme, analyytikkomme ja kehittäjämme tekivät tiivistä yhteistyötä kehitysvaiheessa varmistaakseen parhaan lopputuloksen. Koulutimme Granlundin tiimin myös syöttämään ja hallitsemaan sivuston sisältöä itsenäisesti. Sisällöt syötettin aluksi testausympäristöön, jotta sivustoa voitaisiin iteroida ennen julkaisua.

Data markkinoinnin työkaluna

Usein dataa vain seurataan, mutta meidän tahtomme oli muuntaa data hyödylliseksi markkinoinnin työkaluksi. Halusimme siirtyä analytiikan seurannasta sivuston aktiiviseen optimointiin dataan pohjautuen. Granlund.fi seurasi jo aiemmin joitakin käyttäjän liikkeitä ja toimintoja, mutta tapahtumien ja konversioiden mittaaminen jäi kuitenkin siihen: datan keräämiseen. Halusimme tarjota kerätystä datasta mahdollisimman hyödyllisen ja toimintaan johtavan työkalun digimarkkinoinnin kehittämiseen.

Hakukoneoptimointi sivustouudistuksen keskiössä

Ennen sisällöntuotantoa varmistimme sisältöteemojen mukaiset käyttäjien käyttämät hakusanat, jotta taataan hyvät lähtökohdat hakukonenäkyvyydelle. Hakusanatutkimuksen keskiössä olivat avainpersoonat ja Granlundin tarjoamat palvelut ja ratkaisut. Halusimme varmistaa paremman näkyvyyden eri sisältöteemoille ja varmistaa, että sisältöä niihin alueisiin, missä ei aiemmin ollut näkyvyyttä. Tämä nostaa Granlundin tunnettuutta ja saa sen pysymään käyttäjän mielessä, kun ostoprosessia viedään pidemmälle.

Hakusanakartoitus pohjautui sisältötyössä käytyihin keskusteluihin kohderyhmistä sekä sivustouudistusta varten työstetyistä sisältöteemoista. Analyysissä huomioitiin hakusanojen lisäksi niiden taustalla oleva tarve, eli se, millaisia sisältöjä tai asioita etsitään eri tyylisillä hakusanoilla. Hakusanoilla keskityttiin pääosin brändäämättömiin avainsanoihin eli uusasiakashankintaan. Hakusanakartoituksen pohjalta suosittelimme Granlundille sisältöteemoittain avainsanoja, joilla on potentiaalista nousta hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle ja joiden ympärille tulisi tuottaa uusia sisältöjä sekä optimoida nykyistä sisältöä.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Smartly

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Smartly.io on some-mainonnan suunnannäyttäjä, joka työskentelee jo yli 600 brändin kanssa eri toimialoilta. Smartly kehittää ohjelmistoja some-mainonnan automatisointiin ja luo näin yrityksille mahdollisuuden toteuttaa some-mainontaa entistä helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. Smartly tekee ohjelmistoratkaisuillaan sosiaalisen median mainonnasta näppärää ja tehokasta. Yrityksen oma haaste on kuitenkin ollut heidän oma verkkosivunsa, joka oli suuren tietomäärän vuoksi sekava ja […] Lue lisää

Tykkimäki

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Tykkimäki on Suomen kolmanneksi suurin huvipuisto, joka on perustettu vuonna 1986 Lasten Päivän Säätiön toimesta. Kouvolassa sijaitseva Tykkimäki koostuu huvipuiston lisäksi aktiviteettipuisto Actionparkista ja vesipuisto Aquaparkista. Tykkimäen verkkosivusto on huvipuiston tärkein informaatio- ja myyntikanava. Aiemmalla, usealle eri alustalle hajautetulla sivustolla oli runsaasti haasteita sekä käyttäjän, että ylläpidon näkökulmasta. Uudistimme Tykkimäen sivuston ja verkkokaupan yhdeksi palveluksi, […] Lue lisää

Turvaopas.fi

Tekijä: Virnex

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Palvelu taloyhtiöiden turvallisuuden parantamiseen Turvaopas.fi on innovatiivinen verkkopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti taloyhtiöiden turvallisuuden parantamiseen. Vilkas muuttoliike ja uudet trendit, kuten Airbnb, on tullut jäädäkseen samalla kun vuokra-asumisen suosio kasvaa. Taloyhtiölle tämä tuo haasteita myös turvallisuuden näkökulmasta. Turvaopas tarjoaa ajantasaisen tiedon kaikille taloyhtiön asukkaille sekä heidän vieraille taloyhtiön turvaohjeista, sekä asukkaan omista velvollisuuksista. Palvelu tarjoaa […] Lue lisää

Wattinen.fi-verkkosivusto

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

DNA:n tytäryhtiö Wattinen on kerrostalokotien älykäs lämmityksensäätäjä. Wattinen pyrkii mullistamaan markkinoita IoT-ratkaisullaan lämmityksenhallinnan parantamiseksi: se vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä ja parantaa samalla asumismukavuutta. Kustannustehokas ratkaisu hyödyttää sekä rakennusten omistajia, että asukkaita. Meidän tehtävämme oli perustella liiketoiminnan kannattavuus osakkeenomistajille automaatiotyökaluilla, kirkastaa yrityksen myynnin ja markkinoinnin seuraavia vaiheita ja löytää sopivat tuotemarkkinat uudelle innovaatiolle. Tavoitteenamme oli […] Lue lisää

John Nurmisen Säätiö

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

John Nurmisen Säätiö perustettiin takaamaan merellisen kulttuuriperinnön säilyminen. Säätiö on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka työskentelee meriluonnon suojelemiseksi, Itämeren tilan parantamiseksi ja merikulttuurin vaalimiseksi. Lähtökohdat ja tavoitteet John Nurmisen Säätiö etsi kumppania uudistamaan verkkopalveluaan yhtenäisemmäksi, käyttökokemukseltaan jouhevammaksi ja hakukonenäkyvyydeltään paremmaksi. Projektissa lähdettiin tekemään kokonaisuudistusta, jossa sekä verkkopalvelun ilme, rakenne että tekninen ratkaisu päivitettiin. Verkkosivuston ilme modernisoitiin […] Lue lisää

FC Inter Turku – verkkosivustokokonaisuuden uudistus

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Lähtötilanne ja tavoitteet projektille FC Inter, yksi Veikkausliigan perinteikkäimmistä ja menestyneimmistä seuroista, pyysi G-Worksilta apua verkkosivustonsa uudistamiseksi. Heidän tavoitteensa oli päivittää sivusto, joka ei enää vastannut seuran tarpeita eikä strategiaa. Sivuston kehittämiskohteina olivat visuaalisuus, teknologia sekä sisältörakenne ja sisällön esitystapa. Pelistrategia suunnittelutyön pohjaksi Projektin alkaessa oli ensisijaisen tärkeää luoda tarkka pelistrategia. Workshopissa G-Works ja FC […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun