Granlund

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Granlund monialainen kiinteistöjen asiantuntijakonserni, jonka juuret ovat vahvasti LVI-suunnittelussa. Sen sivusto Granlund.fi oli uudistuksen edessä, sillä se ei palvellut yrityksen potentiaalisia asiakkaita tai markkinointia optimaalisesti. Sivusto oli modernin oloinen, mutta ongelmakohtia oli useita: tekninen ratkaisu kaipasi päivitystä ja sivuston sisältörakenne sekä käyttäjäpolut tuli uudistaa kohderyhmälähtöisiksi. Sivusto oli uudistuksen tarpeessa myös visuaalisesti, ja Granlund halusi saada brändistään enemmän irti.

Ryhdyimme Granlundin kokonaisvaltaiseksi digimarkkinoinnin kumppaniksi ja loimme kestävän, globaalin palvelun, jonka on tarkoitus vastata organisaation muuttuviin tarpeisiin nyt ja vuosien päästä.

Lähtökohdat

Granlundin aiempi sivusto toteutettiin vuonna 2018, ja samalla tehtiin suuri brändiuudistus. Sivuston rakenne oli staattinen ja muutoksia oli vaikea toteuttaa. Rakenne ei ollut tarpeeksi joustava ja asiakaspolkujen optimointi oli vaikeaa.

Uuden sivuston tavoitteena oli tukea strategisesti tärkeitä teemoja, jotka vahvistaisivat Granlundin asiantuntijuutta ja edelläkävijyyttä. Sivuston tarkoitus oli tukea liidien hankintaa ja myyntiä ja tehdä Granlundin palveluiden esittelemisestä helpompaa. Granlundin päätavoitteena olikin luoda hallittu kokonaisuus, jossa sisällöntuotanto olisi vaivatonta.

Granlund halusi parantaa markkinointiymmärrystä ensin sisäisesti, jotta kaikki ymmärtäisivät, kuinka markkinoinnilla voidaan rakentaa ja tukea liiketoimintaa. Granlund oli tehnyt sisältömarkkinointia jo aiemmin, mutta sivuston tekniset ratkaisut eivät tehneet sitä helpoksi. Granlundilla olikin tarve työkaluille, joiden kanssa olisi helppo toimia ja toteuttaa sisältöstrategiaa jatkossa.

Konsepti

Yhteistyömme alun tavoitteena oli, että Granlundin tiimi saisi ilmaistua toiveensa, tavoitteensa ja tarpeensa sivustouudistukseen liittyen ja me saisimme kattavan ymmärryksen Granlund.fi-sivustouudistuksen visiosta. Sivuston ongelmakohdiksi tunnistettiin erityisesti ylläpidon haasteellisuus, ulkoasun poikkeaminen muista sivustoista  ja sisältömarkkinointi.

Sukelsimme sivustolla kerättyyn dataan saadaksemme kattavan ymmärryksen kokonaistilanteesta: miten sivusto on aiemmin toiminut, mikä on suosituinta sisältöä ja ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet? Halusimme ymmärtää tarkasti tulevan sivuston liiketoiminnalliset ja strategiset tavoitteet sekä eri käyttäjäryhmien toiveet ja tarpeet. Kävimme yhdessä Granlundin tiimin kanssa läpi sivuston käyttäjäryhmät ja arvioimme niitä suhteessa sivuston liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Suunnittelimme verkkosivuston käyttäjäpolut ja sisältörakenteen perustuen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Interaktiivisella prototyypillä päästiin testaamaan, miltä sivusto näyttää ja tuntuu  jo ennen teknisen toteutuksen alkamista.

Suunnittelimme verkkosivuille modernin, responsiivisen ja käyttäjäryhmää palvelevan ulkoasun olemassa olevaa brändi-ilmettä hyödyntäen.

Tekninen toteutus

Toteutimme sivuston WordPressillä, joka tarjoaa hyvät työkalut sisällönhallintaan. Ylläpitonäkymät ja -työkalut ovat WordPressissä yksinkertaiset ja intuitiiviset käyttää.

Sivusto on toteutettu WordPressin Gutenberg-blokkijärjestelmällä. Modulaaristen blokkien avulla sivuston rakenteen hallinta onnistuu helposti ilman koodaustaitoja ja uusien sivujen luonti on helppoa.

Suunnittelijamme, analyytikkomme ja kehittäjämme tekivät tiivistä yhteistyötä kehitysvaiheessa varmistaakseen parhaan lopputuloksen. Koulutimme Granlundin tiimin myös syöttämään ja hallitsemaan sivuston sisältöä itsenäisesti. Sisällöt syötettin aluksi testausympäristöön, jotta sivustoa voitaisiin iteroida ennen julkaisua.

Data markkinoinnin työkaluna

Usein dataa vain seurataan, mutta meidän tahtomme oli muuntaa data hyödylliseksi markkinoinnin työkaluksi. Halusimme siirtyä analytiikan seurannasta sivuston aktiiviseen optimointiin dataan pohjautuen. Granlund.fi seurasi jo aiemmin joitakin käyttäjän liikkeitä ja toimintoja, mutta tapahtumien ja konversioiden mittaaminen jäi kuitenkin siihen: datan keräämiseen. Halusimme tarjota kerätystä datasta mahdollisimman hyödyllisen ja toimintaan johtavan työkalun digimarkkinoinnin kehittämiseen.

Hakukoneoptimointi sivustouudistuksen keskiössä

Ennen sisällöntuotantoa varmistimme sisältöteemojen mukaiset käyttäjien käyttämät hakusanat, jotta taataan hyvät lähtökohdat hakukonenäkyvyydelle. Hakusanatutkimuksen keskiössä olivat avainpersoonat ja Granlundin tarjoamat palvelut ja ratkaisut. Halusimme varmistaa paremman näkyvyyden eri sisältöteemoille ja varmistaa, että sisältöä niihin alueisiin, missä ei aiemmin ollut näkyvyyttä. Tämä nostaa Granlundin tunnettuutta ja saa sen pysymään käyttäjän mielessä, kun ostoprosessia viedään pidemmälle.

Hakusanakartoitus pohjautui sisältötyössä käytyihin keskusteluihin kohderyhmistä sekä sivustouudistusta varten työstetyistä sisältöteemoista. Analyysissä huomioitiin hakusanojen lisäksi niiden taustalla oleva tarve, eli se, millaisia sisältöjä tai asioita etsitään eri tyylisillä hakusanoilla. Hakusanoilla keskityttiin pääosin brändäämättömiin avainsanoihin eli uusasiakashankintaan. Hakusanakartoituksen pohjalta suosittelimme Granlundille sisältöteemoittain avainsanoja, joilla on potentiaalista nousta hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle ja joiden ympärille tulisi tuottaa uusia sisältöjä sekä optimoida nykyistä sisältöä.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Mipro.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka vuodesta 1980 lähtien on ollut mukana kehittämässä turvallisempaa ja toimivampaa raideliikennettä, vesi- ja energiahuoltoa sekä teollisuutta. Uudistimme Mipron verkkosivut WordPressillä. Verkkosivuilla esitellään Mipron tarjoamia erilaisia palveluja ja referenssejä, kerrotaan alaan ja yritykseen liittyvistä uutisista ja ilmiöistä. Lisäksi sivustoa käytetään työntekijöiden rekrytointiin. Sivusto oli aiemmin tehty toisella […] Lue lisää

Deko.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Dekomarkkinointi on tarjonnut tuotteiden esillepanoratkaisuja jo yli 30 vuotta. Uudistimme Dekon verkkokaupan WordPress-pohjaiseksi verkkopalveluksi. Verkkokauppa oli aiemmin toiminut toisella teknologia- ja alustapohjalla, mutta vertailun ratkaisuksi valikoitui WordPress, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin ”avaimet käteen” -periaatteella. Verkkokauppa toteutettiin WordPressin WooCommerce-lisäosan avulla. Erilaisia tuotteita – mainos-, myymälä- ja toimistotarvikkeita – on noin tuhat. Projekti alkoi yhteisellä kick off […] Lue lisää

Suomen elokuvasäätiö

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Aiempi Ses.fi-sivusto ei vastannut modernin verkkosivun edellytyksiä käyttökokemukseltaan eikä visuaaliselta ilmeeltään. Sivujen latausajat olivat pitkiä ja informaatiota oli vaikea löytää. Sivuston rakenne oli monimutkainen ja sen päivittäminen sekä tiedon selkeä esittäminen oli vaivalloista. Vastasimme uuden verkkopalvelun konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja julkaisusta. Uudistusprojektin tavoitteena oli selkeä, ammattimainen ja helppokäyttöinen sivusto. Halusimme kaiken […] Lue lisää

Tykkimäki

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Tykkimäki on Suomen kolmanneksi suurin huvipuisto, joka on perustettu vuonna 1986 Lasten Päivän Säätiön toimesta. Kouvolassa sijaitseva Tykkimäki koostuu huvipuiston lisäksi aktiviteettipuisto Actionparkista ja vesipuisto Aquaparkista. Tykkimäen verkkosivusto on huvipuiston tärkein informaatio- ja myyntikanava. Aiemmalla, usealle eri alustalle hajautetulla sivustolla oli runsaasti haasteita sekä käyttäjän, että ylläpidon näkökulmasta. Uudistimme Tykkimäen sivuston ja verkkokaupan yhdeksi palveluksi, […] Lue lisää

Drum

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Loimme Drumille modernin ja raikkaan sivuston, joka tuo esiin viestintätoimiston asiantuntijuutta ja houkuttelee lukijoita uppoutumaan mielenkiintoisiin sisältöihin. Aiemmalla drum.fi-sivustolla ei ollut selkeää punaista lankaa. Sivusto ei vastannut Drumin brändiä eikä kannustanut lukijoita kuluttamaan sisältöjä tarpeeksi hyvin. Sivuston ilme oli vanhentunut, se oli rakenteeltaan sekava ja lisäksi sen ylläpito oli turhan työlästä.  Drumin toiveena olikin moderni, […] Lue lisää

Educo

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Educo on johtamisen osaaja, kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii Suomessa maailman johtavan johtamisen osaajan The Ken Blanchard Companies® maapartnerina. Olemme työskennelleet yhdessä Educon kanssa parantaaksemme yrityksen tunnettuutta, brändimielikuvaa, digitaalista presenssiä ja hakukonenäkyvyyttä. Yhteistyötämme on nyt takana puoli vuotta ja mainonnan tuomat edut ovat jo havaittavissa sekä liikenteessä että orgaanisessa näkyvyydessä. Brändi-ilmeen uudistus Aloitimme yhteistyön Educon kanssa kesällä […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun