Aktiiviset ja kokeneet WordPress-digitoimistot Suomessa 2019

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 5 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 23 osaavaa ja aktiivista kotimaista digitoimistoa. Viime vuoden katsauksessa toimistoja oli listoilla 16 kappaletta, joten kasvua on jonkin verran.

Toimistovalikoiman laajuus on jo melkoinen, osa on erittäin teknisesti painottuneita, osa selvästi enemmän markkinointipainottuneita. Suurin osa toimii Helsingissä, mutta useampia toimistoja löytyy muun muassa Jyväskylästä, Tampereelta ja Turusta.

Hakemiston alkuperäisen idean hengessä tänä vuonna otettiin käyttöön uudet tähtiluokitukset, jotka keskittyvät verkkokauppakokemuksen ja integraatio-osaamisen arviointiin, koska näillä alueilla riskit huonon toimistovalinnan kohdalla ovat huomattavat.

Hakemistoon pääsevät vain kokeneet toimistot

Peruskriteerit hakemistoon pääsemiseksi ovat pysyneet samana. Edelleen vaaditaan vähintään 100 000 euron liikevaihtoa WordPress-projekteista ja viittä (5) astetta laajempaa julkista WordPress-referenssiä. Tämä rima on osoittautunut varsin hyväksi, koska yllättävän monelle toimistolle nämä ovat kovia vaatimuksia. WordPress-kentällä on paljon tekijöitä, jotka väittävät olevansa erikoistuneita tekijöitä, mutta eivät lopulta tee kovin kummoista liikevaihtoa, tai joiden referenssit eivät syystä tai toisesta ole julkisia.

Vierityspalkin Toimistot-hakemistosta löytyvien toimistojen kokemukseen ja osaamiseen voi näin luottaa. Jopa pienimmillä hakemiston toimistoilla on kokemusta kymmenistä sivustototeutuksista. Hakemistossa pysyminen myös vaatii vuosittain neljää (4) kunnollisen kokoista WordPress-referenssiä, joten vanhoilla meriiteillä ei hakemistossa pysy. Useampi, etenkin pienempi tekijä, onkin tipahtanut hakemistosta tuon vuosittaisen referenssivaatimuksen seurauksena.

Tosin samalla on todettava, että hakemisto ei enää vuonna 2019 ole pelkästään pieniin toimistoihin keskittynyt listaus. Nykyisin hakemisto sisältää myös todella kattavan otannan tämän maan isoimmista ja kokeneimmista WordPress-toimistoista. Yli miljoonan euron WordPress-liikevaihtoa tekeviä toimistoja on hakemistossa jo neljä (4) kappaletta. Yli puolen miljoonan euron liikevaihtoa WordPress-asiakkuuksilla pyörittäviä toimistoja on hakemistossa viisi (5) kappaletta. Nämä yhdeksän toimistoa muodostavat WordPress-kentän “raskaan sarjan”. Monet näistä toimistoista tekevät WordPressillä jo säännöllisesti yli 50 000 euron projekteja, jopa yli 100 000 euron hankkeita.

Asiakkailta saatu palaute viittaakin siihen, että nykyisin hakemistoa käytetään yhtä lailla isompien tekijöiden arviointiin ja “shorttilistaamiseen” kuin uusien ja nälkäisten haastajien löytämiseen.

Uudet tähtiluokitukset keskittyvät verkkokauppakokemukseen ja integraatio-osaamiseen

WordPress-projektien kokoluokan kasvu ja etenkin WooCommercen käytön kasvu verkkokauppa-alustana ovat uusien tähtiluokituksien taustalla. Uusien tähtiluokitusten tavoitteena on entisestään helpottaa asiakkaita tunnistamaan itselleen sopivimmat toimistot. Tähtiluokitukset myös täydentävät toisiaan, koska usein verkkokauppaprojekteihin liittyy tarve vaativille integraatioille, joten vaativa ostaja tarkastelee kumpaakin tähtiluokitusta sopivaa toimistoa etsiessään.

Nyt blogista löytyy myös kattava kuvaus hakemiston kaikista kriteereistä ja tähtiluokituksista, joten jos yksityiskohdat näistä rankingeista kiinnostavat, niin kannattaa lukea kyseinen sivu. Tärkein tieto ostajille lienee se, että tähtiluokitukset perustuvat pelkästään julkisiin referensseihin, joten kalajutuilla ei näitä tähtiä ole voinut ansaita. Alallahan on varsin tyypillistä, että tarjouksissa viitataan “kymmeniin referenssitoteutuksiin”, mutta jos näistä meriiteistä kyselee tarkemmin, niin huomattavan iso osa on jo täysin antiikkisia toteutuksia, monet jo täysin kuopattuja palveluita, ja monen referenssin todellisuus on paljon suppeampi kuin myyntipalaverissa mainostettu laajuus.

Vierityspalkin tähtiluokitukset huomioivat myös vain viimeisen kolmen (3) vuoden aikana julkaistut referenssit, joten vanhoilla sankaritarinoillakaan ei tähtiluokituksia ole voinut hankkia.

Kriteerit ovat myös kohtuullisen tiukat useamman tähden ansaintaan. Esimerkiksi tätä katsausta kirjoitettaessa vain yksi toimisto on yltänyt uudessa tähtiluokituksessa kolmen tähden tasoon.

Integraatiokokemuksessa kolmen tähden tason on saavuttanut Valu Digital. Kahden tähden riman ovat integraatio-osaamisessa ylittäneet Geniem ja Creuna Finland.

Verkkokauppakokemuksessa moni toimisto on yhden tähden tasossa, mutta vain yksi on yltänyt kahteen tähteen. Kahden tähden tason on saavuttanut Contrast.

Uudet tähtiluokitukset tulivat kuitenkin vasta elokuussa, joten moni toimisto vielä työstää referenssivalikoimaansa. Epäilemättä parannuksia monen toimiston tähtiluokituksiin tulee talven aikana.

Vuoden 2019 tilanne Suomen WordPress-markkinassa

Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 23 kokenutta digitoimistoa. Toimistot jakautuvat neljään kategoriaan WordPress-projekteilla ja -jatkokehityksellä tehtävän liikevaihdon mukaan.

1) Isot, yli miljoonan euron liikevaihtoa tekevät toimistot

WordPress-kentän raskaimpaan sarjaan kuuluvat monella paikkakunnalla toimiva mainostoimistokonserni Avidly, tamperelainen Geniem, jyväskyläläinen Valu Digital sekä helsinkiläinen Evermade.

Pörssilistattu mainostoimistokonserni Avidly on joukon selkeästi suurin yritys. Geniem ja Valu ovat vajaan kolmen miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä toimistoja. Evermade ei ole kovin kaukana Geniemistä ja Valusta hieman alle kahden miljoonan euron liikevaihdolla.

Kaikki raskaan sarjan toimistot panostavat WordPressiin aktiivisesti. Avidly, Geniem ja Valu ovat kaikki kolmen WordPress-intohimotähden toimistoja. Evermade ei ole tässäkään kaukana kahdella tähdellään.

Raskaan sarjan toimistot ovat kaikki teknisesti erittäin osaavia ja kokeneita toimistoja, joilta onnistuu varmasti vaativatkin hankkeet. Avidly on joukossa eniten markkinointiin ja sisältöihin painottunut toimisto, mutta Avidlyltäkin löytyy referenssejä laajoista ja teknisesti vaativista toteutuksista. Valu Digital erottuu joukossa aktiivisella tuotteistusinnollaan, joka on suuntautunut muun muassa kuntasivustoihin ja headless-toteutuksiin. Geniem ja Evermade ovat profiililtaan aavistuksen tyypillisempiä digitoimistoja, joiden referenssikirjo on kuitenkin varsin laaja ja joukossa myös isompia kokonaisuuksia.

Kaikilta tämän sarjan toimistoilta löytyy myös verkkokauppakokemusta ja integraatio-osaamista. Integraatio-osaamisessa eniten referenssikokemusta on onnistunut kasaamaan Valu Digital, mutta Geniem on tiukasti Valun kannoilla kisaamassa isoimman ja teknisesti kokeneimman WordPress-toimiston tittelistä.

2) Keskiraskas sarja, yli puolen miljoonan euron liikevaihtoa tekevät toimistot

Keskiraskaaseen sarjaan kuuluvat Redland Helsingistä, Creuna Finland Helsingistä, MEOM Jyväskylästä, Web-veistämö Helsingistä ja Aucor Turusta.

Selkeästi suurin toimisto tässä sarjassa on lähes kolmen miljoonan euron liikevaihtoa tekevä mainostoimisto Redland. Kaikki muut toimistot sijoittuvat yhden miljoonan ja kahden miljoonan liikevaihdon väliin. Aucor on juuri päässyt yli miljoonasta, Creuna Finland on hyvin lähellä kahden miljoonan euron rajapyykkiä.

Aucor erottuu tässä joukossa eniten WordPressiin erikoistuneena tahona. Aucorilla on ollut kolme tähteä WordPress-intohimoluokituksessa jo pitkään, ja monella tapaa toimisto on näyttänyt esimerkkiä siinä miten omaa osaamista ja tekemistä jaetaan muulle yhteisölle. Saa nähdä muuttuuko tämä uuden omistajan myötä, kun Markkinointiakatemia MAK Oy osti Aucorin elokuussa.

Redland, Creuna Finland ja MEOM ovat kaikki melko visuaalisesti painottuneita digitoimistoja, joista etenkin Creunalta ja Redlandilta löytyy myös vahvaa teknistä kokemusta isojenkin kokonaisuuksien rakentamisesta. Web-veistämö on taas esimerkki teknisesti painottuneemmasta toimistosta, jolta löytyy myös osaamista muista järjestelmistä kuin WordPressistä. Myös Creuna on toimisto, jolle WordPress ei ole ainut teknologia, Creuna tekee myös Episerverillä verkkopalveluita.

Tämän sarjan toimistoilla on kaikilla jo todella huomattava määrä WordPress-toteutuksia, ja osaamista löytyy myös laajemmista ja vaativammista kokonaisuuksista. Nämä toimistot eivät myöskään tyypillisesti tee enää aivan pieniä projekteja, vaan keskittyvät hieman laajempiin ja vaativampiin toteutuksiin, joissa yleensä puhutaan 20 000 – 60 000 euron kokoluokasta. Myös referenssien monipuolisuudessa tämän sarjan toimistot ovat vahvoilla, monilla on esimerkiksi integraatioiden saralla hyvin monipuolista kokemusta.

3) Kokeneet WordPress-tekijät, joilla yli 300 000 euroa vuosittaista liikevaihtoa

Yli 300 000 euron liikevaihtoa WordPress-projekteilla tekevät toimistot ovat vahvasti keskittyneet Helsinkiin. Helsingissä pääosin toimivia toimistoja ovat tässä sarjassa Buena Creative, Into-Digital, redandblue, Contrast ja G-Works. Helsinki-rintamaa rikkovat vain Trimedia Jyväskylästä ja monella paikkakunnalla toimiva Vincit.

Ylivoimaisesti suurin yritys tässä joukossa on laaja-alainen IT-talo Vincit, joka osti itsensä taannoin WordPress-markkinaan Solid Anglen avulla. Yli miljoonan euron liikevaihtoon yltävät Buena Creative ja Into-Digital. Trimedia ja redanblue eivät ole kovin kaukana miljoonan euron rajapyykistä. Contrast ja G-Works sitävastoin ovat selkeästi pienempiä toimistoja, jääden alle puolen miljoonan euron liikevaihtoihin.

Redandblue on tässä sarjassa yksi kokeneimmista ja tuotteliaimmista toimistoista, jonka tuottamat verkkopalvelut ovat tyypillisesti visuaalisesti varsin näyttäviä ja viimeisteltyjä. Budjettiluokaltaan redandbluen projektit ovat lähes poikkeuksetta 10 000 euron ja 30 000 euron välillä. Tämä onkin hyvin kuvaavaa, koska tässä sarjassa vain muutamalla toimistolla on kokemusta 50 000 euron projekteista tai tätä isommista hankkeista. Ja toisinpäin, tämän kategorian toimistoilta ei todennäköisesti saa alle 10 000 euron tarjouksia edes pienille sivustoille.

Trimedia on toinen pitkän linjan WordPress-tekijä, jolla on vajaan 30 000 euron projektien lisäksi myös hieman kokemusta astetta isommista urakoista. Trimedian lisäksi Vincitillä on tässä sarjassa myös kokemusta isommista urakoista, esimerkiksi Tekniikanmaailma.fi:n uudistus on Vincitin käsialaa.

Varsin laaja valikoima referenssejä löytyy myös Into-Digitalilta, G-Worksilta ja Contrastilta. Tämän kategorian toimistoista Contrast on toistaiseksi ainoa kahden tähden verkkokauppatoimisto, joka on varsin hyvä suoritus etenkin suhteutettuna toimiston pieneen kokoon.

Suurin osa tämän kategorian toimistoista on kohtuullisen kokeneita WordPress-tekijöitä, mutta aika harvaa voi silti pitää kovin erikoistuneena toimistona. Yhteisöosallistumista mittaavia tähtiä ei ole tässä sarjassa kenelläkään yhtä tähteä enempää. WordPress on monelle tämän kategorian firmalle vain yksi työkalu muiden joukossa, ja toimiston painopiste voi olla myös muualla kuin toteutuksissa. Esimerkiksi Buena Creative edustaa design- ja markkinointipainottunutta toimistoa, jolla WordPress-referenssejä on vielä toistaiseksi aika maltillinen määrä.

Asiakkaiden kannattaakin olla kohtuullisen tarkkana tämän kategorian toimistojen kanssa, koska vaikka monella on runsaasti kokemusta WordPressillä tehdyistä sivustoprojekteista, niin etenkin teknisen osaamisen taso voi vaihdella tässä sarjassa vielä kohtuullisen paljon.

Tämän sarjan toimistot ovat tyypillisesti erittäin osaavia ja kokeneita isojenkin sivustoprojektien tekijöitä, mutta jos hankkeeseen liittyy muitakin osa-alueita, niin toimistojen referenssihistoriaa kannattaa tutkia tarkkaan ennen tapaamiskutsun lähettämistä.

4) Haastajasarja, 100 000 euron minimirajan ylittäneet toimistot

Hakemiston alin kategoria koostuu pääosin toimistoista, jotka eivät ole WordPressillä tehneet vielä kovin pitkään tai jotka ovat selkeästi pienempien projektien tekijöitä.

Haastajista selkeästi isoimmat toimistot ovat turkulainen Poutapilvi ja helsinkiläinen Paper Planes. Poutapilven liikevaihto on noin 1,5 miljoonaa euroa. Paper Planes on hieman yli miljoonan euron sarjassa. Nämä kummatkin edustavat toimistoja, jotka eivät ole vielä kovin pitkään olleet WordPress-tekijöitä, eikä referenssilista ole siksi kovin iso vielä. Poutapilvi on toki pitkän linjan webbitoimisto, mutta on vasta hiljattain ottanut WordPress-tekemisen oman julkaisujärjestelmätuotteensa rinnalle. Paper Planes edustaa taas sisältöihin painottunutta digitoimistoa, jolla on kohtuullinen tekninen osaaminen sivustojen toteutukseen, mutta ei vielä kovin laajaa referenssivalikoimaa.

Pääosin pienempiä projekteja tekeviä toimistoja edustavat helsinkiläiset Mediapool Finland, Pixels ja Sininen Härkä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivia pienempien projektien tekijöitä ovat tamperelainen Wysiwyg ja jyväskyläläinen Digitoimisto Dude. Näiden haastajatoimistojen liikevaihdot ovat alle 400 000 euron, mutta kuitenkin yli hakemiston 200 000 euron minimirajan.

Käytännössä useimmat näistäkin toimistoista ovat matkalla kohti yli 10 000 euron projekteja, ja monien referenssivalikoima koostuu jo pääosin 10 000 – 30 000 euron projekteista.

Vain Wysiwygin referenssit koostuvat pääosin alle 10 000 euron projekteista. Wysiwyg tekee tosin paljon toteutustyötä alihankintana mainostoimistoille, joka selittänee monien referenssien pientä kokoluokkaa.

Tässä kategoriassa Digitoimisto Dude erottuu edukseen vahvalla erikoistumisella WordPressiin. Kolme tähteä WordPress-intohimosta on huikea saavutus pienelle toimistolle, ja kertoo vahvasta panostuksesta toimiston osaamisen kehittämiseen.

Pidemmällä aikajaksolla toimistoja tarkasteltaessa nousee Duden rinnalle myös Pixels, jonka referenssivirta on ollut laadukasta ja tasaista jo pidempään. Myös Pixels on nykyisin aktiivinen yhteisöosallistuja, joka on tuottanut toimistolle kahden tähden luokituksen.

Haastajasarjan toimistojen tavoitetasosta huolimatta on todettava, että useimmilla tämän alimman sarjan toimistoilla kokemus hieman astetta isommista projekteista on vielä varsin ohutta. Harvalla toimistolla on yksittäisiä projekteja laajempaa kokemusta teknisesti vaativammista hankkeista. Tämän sarjan toimistot ovat selkeimmin kotonaan 10 000 ja 20 000 euron väliin jäävissä sivustoprojekteissa.

Joskus nälkä on kuitenkin kokemusta tärkeämpää, ja etenkin hyvin kustannustietoisten asiakkaiden kannattaa toki tutustua avoimin mielin myös tämän sarjan toimistojen referensseihin ja osaamiseen.

Yhteenveto: 9 raskaamman sarjan kandidaattia + 14 nälkäistä haastajaa

Hieman mutkia oikoen voinee tämän hetken tilanteen tiivistää jakamalla hakemiston 23 toimistoa karkeasti kahteen kategoriaan.

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat yhdeksän (9) isointa ja kokeneinta toimistoa, joiden referenssit ja kokemuksen laajuus ovat selkeästi keskiarvon yläpuolella. Nämä toimistot ovat: Avidly, Geniem, Valu Digital, Evermade, Redland, Creuna Finland, MEOM, Web-veistämö ja Aucor.

Toiseen kategoriaan kuuluvat loput 14 toimistoa, joiden joukossa on huomattavasti enemmän vaihtelua toimistojen kokemuksessa ja erikoistumisessa. Nämä toimistot ovat: Buena Creative, Into-Digital, redandblue, Contrast, G-Works, Trimedia, Vincit, Poutapilvi, Paper Planes, Mediapool Finland, Pixels, Sininen Härkä, Wysiwyg ja Digitoimisto Dude.

Asiakkaiden kannalta markkinan tilanne ei toki ole näin yksinkertainen, koska oman projektin näkökulmasta mikä tahansa toimisto voi olla se paras kandidaatti. Kaikki Vierityspalkin toimistot ovat joka tapauksessa hyvin kokeneita ja selviävät monenlaisista haasteista. Enemmän on kysymys siitä, että minkälaisen toimiston kanssa haluaa yhteistyötä tehdä, ja millaisia haasteita omassa projektissa on edessä.

Vierityspalkin Toimistot-hakemiston tehtävä on auttaa itselle parhaiten sopivien toimistojen tunnistamisessa ja arvioinnissa.

>> Kaikki digitoimistot Toimistot-hakemistossa

Lue lisää aiheesta:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun