Boutique-digitoimisto Helsingistä: Iasy

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Moni pieni ja keskisuurikin WordPress-digitoimisto pyörii pääasiassa melko juniori-tasoisella työvoimalla. Toimistoissa kyllä on kokeneita tekijöitä, mutta heidän aikansa menee usein juniorien ohjaamiseen. Suoraan asiakastyöhön ei kokeneimmilla usein ole aikaa.

Moni asiakas kuitenkin kaipaa suoraa yhteyttä kokeneisiin tekijöihin. Siksi onkin ehkä yllättävää, että Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa ei ole kovin montaa pientä ja vain kokeneisiin tekijöihin panostavaa toimistoa. Uusin Toimistot-hakemiston tulokas Iasy erottuukin näin joukosta. Iasy muodostuu kolmesta kokeneesta tekijästä, jotka yhdessä tekevät yli 200 000 euron vuosittaista liikevaihtoa. Toimisto ei ole mikään liukuhihnakone, vaan tekee kohtuullisen kokoisia projekteja designista tekniseen toteutukseen ja suoraan asiakkaiden kanssa kommunikoiden.

Asiakkaiden kannalta tällaiset toimistot eivät ole yleensä pienestä koostaan huolimatta niitä kaikkein halvimpia, mutta monella muulla alueella suora kommunikointi ja kokeneet tekijät voivat olla erittäin vahva yhdistelmä. Usein etenkin pidempään alalla olleet asiakkaat arvostavat tällaisia toimistoja, joissa pääsee helpommin keskustelemaan suoraan tekijöiden kanssa.

Kaikenlaiseen tekemiseen pienet boutique-toimistot eivät tietysti sovi, ja esimerkiksi tiukkojen aikataulujen projektit eivät yleensä pienille toimistoille ole kovin sopivia. Asiakkaana kannattaakin olla valmis tinkimään esimerkiksi aikataulusta, jos haluaa pienen, mutta kokeneen toimiston tekijäksi.

Myös ylläpidon ja jatkokehityksen suhteen voivat pienet toimistot olla joskus haastavia, koska pieni toimisto on helposti tukossa jo parista projektista, joten vanhojen asiakkaiden toiveet ja murheet voivat jäädä toissijaisiksi. Tämä ilmiö tosin tuntuu välillä vaivaavan isojakin toimistoja alalla.

Iasyn referensseissä on sekä pienempiä että isompia projekteja, mutta parhaimmillaan Iasy lienee jossain 10 000 – 20 000 euron projekteissa. Tällaisessa kokoluokassa myös ylläpito- ja jatkokehitysvaihe todennäköisesti sujuu vaikka toimisto olisikin kiireinen uusien projektien kanssa.

Iasya voi pitää melko turvallisena valintana myös vähän tuota mainittua kokoluokkaa isompiin projekteihin. Erityisen vahvaa tulosta toimisto ei tosin ole viime vuosina tehnyt, mutta kymmenen vuoden toimintahistoria ja tasainen referenssivirta ovat vakuuttavia todisteita kestävästä toimintatavasta.

WordPress-markkinan laajuus ja teknisten toteutusten kohtuullinen samankaltaisuus toimivat myös asiakkaan etuna sikäli, että jos palveluntaso ei riitäkään enää, voi oman sivuston siirrättää uuteen ympäristöön ja luovuttaa uuden toimiston hoiviin. Riskit pienen toimiston valinnassa ovatkin tällaisessa markkinassa varsin pienet, jos projektissa ei ole vaativia integraatioita tai täysin räätälityönä tehtäviä sovelluksia.

Iasylla on jonkin verran kokemusta myös vaativista integraatioista ja täysin räätälöidyistä sovelluksista, mutta käytännössä pienen toimiston erikoistuminen on enemmän laadukkaassa kokonaispalvelussa ja digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltaisessa osaamisessa. Tällaisen pienen toimiston teknisen osaamisen syvyys ja leveys on väistämättä rajallista, ja sidokset yksittäisiin tekijöihin ovat vahvat. Asiakkaana tämä kannattaa tiedostaa. Verkkokaupoista ei Iasylla ole mainittavaa kokemusta.

Iasy sijoittuu Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa haastaja-sarjaan (100 000 – 300 000 euroa WordPress-liikevaihto), jossa on aika monenlaisia WordPress-toimistoja tällä hetkellä. Osa on painottuneita vahvasti digitaaliseen markkinointiin, kuten Sininen Härkä. Toiset taas ovat enemmän sisältöpainottuneita toimistoja, kuten Paper Planes ja Mediapool Finland.

Iasy tuo Vierityspalkin Toimistot-hakemiston pienten toimistojen joukkoon varsin uniikin lisänsä, koska moni aiemmin boutique-toimistoksi luokiteltu toimisto on viime vuosina kasvanut jo selkeästi isommaksi toimijaksi. Nykyisin lähimpänä Iasyn tyyliä lienevät esimerkiksi Digitoimisto Dude Jyväskylästä, Contrast Helsingistä ja Mediapool Finland Helsingistä.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Iasyn Jukka Kuisma:

Kysymys: Mistä ja miksi iasy on saanut alkunsa ja miten määrittelette itsenne nykyisin?

Jukka Kuisma: Perustimme Iasyn vuonna 2010. Ajatus omasta yrityksestä syntyi, kun olimme toisen perustajan Hannu Lemettisen kanssa olleet muutaman vuoden mainosalalla ja koimme, että siirtyminen digitaaliseen maailmaan tapahtui tuskaisen hitaasti. Ajattelimme, että omassa yrityksessä voisimme keskittyä ainoastaan digitaaliseen tekemiseen saman kompetenssin ja ajatusmaailman omaavien ihmisten kanssa.

Tänään Iasy on vakaavarainen pieni senioritasoisten tekijöiden digitoimisto. Tavoitteena on kasvaa hieman, jotta olemme uskottava kumppani myös suuremmille yrityksille ja projekteille. Haluamme kuitenkin, että tekijämme ovat pääosin pitkän kokemuksen omaavia ja että voimme työskennellä monipuolisesti eri osa-alueilla. Verkkosivustotehdasta meistä ei koskaan tule.

Kysymys: Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Jukka Kuisma: Vahvuutemme digitoimistona on pieni koko, jossa on laaja-alainen osaaminen. Pystymme ottaman haltuun asiakkaamme koko digitaalisen markkinoinnin aina sen suunnittelusta verkkosivustojen teknisiin integraatioihin. Asiakkaamme kommunikoivat suoraan tekijöiden kanssa ja asiantuntijuus on heti saatavilla.

WordPress-tekijänä vahvuutemme on yli kymmenen vuoden kokemus sen parissa toimimisesta.

Tyypillisesti kilpailemme muiden pienen- keskisuuren kokoluokan digi- ja mainostoimistojen kanssa. Vierityspalkin listalta kilpailijoitamme voisivat olla esim. Contrast, G-Works, Redland, Into-Digital.

Kysymys: Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Jukka Kuisma: Yhteistyömme uusien asiakkaiden kanssa voi alkaa hyvinkin pienestä päivän – kahden työstä. Kyse voi esimerkiksi olla sivuston teknisen ylläpidon haltuunotosta tai SEO-auditoinnista. Toisinaan yhteistyömme voi käynnistyä suoraan sivuston uusimisella. Silloin on yleensä kyse pienemmän kokoluokan projekteista ≈ 10 000 €.

Parhaimmillaan olemme projekteissa, joiden kokoluokka on 20 000 – 30 000 €. Tästä budjetista on noin puolet suunnittelutyöhön ja toinen puolisko tekniseen toteutukseen.

Kysymys: Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

Jukka Kuisma: WordPress on meillä mukana lähes jokaisessa sivustoprojektissa. Olemme tehneet linjauksen, että keskitämme sivustojen tekemisen WordPressille. Muutaman sivuston teimme aikoinaan Drupalilla, mutta hyvin pian totesimme, että näin pienenä tekijänä emme voi uskottavasti panostaa kahteen alustaan. Yleensäkin meitä harkitaan kumppaniksi sen kokoluokan / vaatimustason projekteissa, joissa WordPress on luonnollinen valinta. Myös asiakkaan suunnalta tulee nykyään usein toiveita WordPressin käytöstä.

Emme me kuitenkaan vanno WordPressin nimeen ikuisesti. Tiedostamme sen, että kehitys kehittyy ja ala muuttuu jatkuvasti. Jos tänään tehdään sivustoja WordPressillä, niin jo parin vuoden päästä tilanne voi olla toinen. Sen vuoksi seuraamme aktiivisesti mitä ympärillä tapahtuu. Ainakaan tällä hetkellä emme ole meidän liiketoimintaamme sopivampaa julkaisualustaa löytäneet.

Kysymys: Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Jukka Kuisma: Hyvin vähän olemme osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan. Käytännössä se on ollut osallistumista joihinkin yhteisön tapahtumiin ja keskusteluihin. Emme myöskään ole julkaisseet omia lisäosia tai teemoja.

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Jukka Kuisma: Meillä työskentelee tällä hetkellä kolme (3) ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä.

Kysymys: Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Jukka Kuisma: Toimistomme tekijöiltä löytyy opintoja viestinnästä sekä tietojenkäsittelystä. Teknistä osaamista ylläpidetään seuraamalla alan foorumeita. Vaihdamme myös kokemuksiamme ja käytänteitä muutamien saman alan toimijoiden kanssa.

Kysymys: Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Jukka Kuisma: Olemme tehneet joitakin räätälöityjä web-sovelluksia. Viimeaikaisista mainittakoon Vue.js:n avulla toteutetut Colliers toimitilat, jossa on rakennettu integraatio Salesforceen toimitilojen hakua ja esittämistä varten sekä Atoy Autohuolto, jossa huollon ajanvarauslomake on integroituna taustajärjestelmiin.

Kysymys: Kuinka tekniseksi kuvailisit toimistonne kokemusta? Esim. oletteko toteuttaneet vaativia integraatioita tai räätälöityjä web-sovelluksia VAI oletteko enemmän sisältö/markkinointi-painottunut toimisto?

Jukka Kuisma: Olemme jotakin tuolta väliltä. Meiltä löytyy syvää teknistä osaamista ja olemme toteuttaneet useita integraatioita eri järjestelmiin. Toisaalta meiltä löytyy myös vahvaa viestinnällistä ja konseptuaalista osaamista digitaalisen markkinoinnin kehittämisen ja hallinnointiin. Ehkä sanoisin kuitenkin, että olemme enemmän digitaaliseen markkinointiin painottunut toimisto. Sivustot ja sovellukset ovat vain sivutuotteena, kun tavoittelemme asiakkaidemme kaupallista menestystä.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Jukka Kuisma: Sivustojen kehittämiseen pyrimme aina luomaan Staging-ympäristön, jonne myös asiakkaalla on pääsy jo varhaisessa vaiheessa. Pienemmissä ja yksinkertaisemmissa projekteissa kehitämme sivustoja omassa kehitysympäristössämme, josta julkaisemme tuotantoon. Versionhallinnassa meillä on GIT käytössä. Projektien sisäisessä viestinnässä olemme käyttäneet pääosin Slackia. Viestinnässä asiakkaan suuntaan on yleisimmin käytössä Slack, Teams ja toisinaan Basecamp.

Pieni kehittäjäjoukkomme työskentelee mielellään toimistolta käsin, joten olemme varsin hyvin perillä projektin etenemisestä ja siitä mitä osa-aluetta kukin on työstämässä.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Jukka Kuisma: Tarjoamme kaikille asiakkaillemme sivustojen teknistä ylläpitoa ja palvelinratkaisua. Käytämme pääosin linux-pohjaisia virtuaalipalvelimia ja ne on yleensä hankittu Hetznerilta.

Meiltä saa myös jatkuvan kehittämisen palveluita, joissa on useimmiten kyse digitaalisen markkinoinnin tuottamisesta, sivustojen analysoinnista, konversio-optimoinnista ja muista pienkehitystöistä kuukausipohjaisella hinnoittelulla.

Palvelin-, ylläpito- ja valvontaratkaisujemme kuukausihinnat vaihtelevat viidestä kymmenestä eurosta useisiin satoihin euroihin palvelutasosta ja vasteajoista riippuen.

Kysymys: Oletteko tehneet verkkokauppoja asiakkaillenne?

Jukka Kuisma: Viimeisen parin vuoden aikana olemme pääosin tehneet kauppojen kehitystyötä alihankkijan roolissa muutamien eri alustojen parissa. Projektit on tehty yhteistyössä muiden yritysten kanssa ja olemme työstäneet yksittäisiä toiminnollisuuksia ja osa-alueita. Kauppojen kokonaisuudistuksia tai toimituksia ei meidän referensseistämme viimeisen parin vuoden ajalta löydy.

Kysymys: Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Jukka Kuisma: Koen, että me tarjoamme pääosin digitaalisen markkinoinnin palvelua. Asiakkaat lähestyvät meitä, koska heillä on sivusto tai palvelu, josta pitäisi saada enemmän tehoja irti joko viestinnällisesti, toiminnallisesti tai kaupallisesti.

Sivustojen konseptointivaiheessa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, kuinka sivusto tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Käytännössä se ilmenee hakusana-, ja kilpailija-analyysien suorittamisella sekä huolellisella käyttäjäpolkujen suunnittelulla ja sisältöjen auditoinnilla. Tämän jälkeen sivustolle suunnitellaan käyttöliittymä ja ulkoasu, joka johdattelee käyttäjät haluttuun toimintaan.

Tämän lisäksi teemme hakukone- ja konversio-optimointia sekä hakusanamainontaa jatkuvana palveluna.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Jukka Kuisma: Viimeaikaisistamme projekteista mainittakoon Colliers Toimitilat, jossa rakensimme integraation WordPressin ja Salesforcen välille toimitilojen tuomiseksi sivustolle. Kotikadun sivuston rakensimme jo jonkin aikaa sitten, mutta sivustoa on säännöllisesti jatkokehitetty kasvavan yrityksen tarpeisiin mukautuen. Atoy Autohuollon sivuston ajanvarausta ja integraatiota taustajärjestelmiin olemme kehittäneet aktiivisesti sivuston julkaisun jälkeen.

Kysymys: Tätä julkaistaessa koronakriisi on Suomessa uudestaan kiihtymisvaiheessa. Millaisia vaikutuksia kriisillä on tähän mennessä ollut teidän toimintaan ja asiakkuuksiin?

Jukka Kuisma: Sikäli olemme onnekkaassa asemassa, että meillä ei juurikaan ole asiakkaita pahiten koronan kurittamilta aloilta. Kun kriisi puhkesi keväällä, jatkui meillä hommat jonkin aikaa normaalisti. Ensimmäiset vaikutukset alkoivat näkyä siinä, että kehityshankkeet hidastuivat sekä muutamat tarjousvaiheessa olevat projektit kariutuivat juuri kesän kynnyksellä.

Syksyllä lomien jälkeen pystyi huomaamaan toimeksiantojen määrän konkreettisen putoamisen. Hiljaista aikaa ei kuitenkaan kestänyt kuukautta pidempään ja loppusyksyä kohden on tahti vaan kiihtynyt.

Ehkä kesälomien jälkeen Suomessa oltiin jonkinlaisessa pysähtyneessä tilassa, mutta sitten tajuttiin, että korona ei ole menossa minnekään. Sen jälkeen laitettiin projektit rullaamaan normaaliin tapaan.

>> Iasy Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 27 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun