Toimistot-hakemiston toimintaperiaatteet

Toimistot-hakemisto listaa WordPress-toimistoja, jotka ovat kokeneita tekijöitä ja taloudellisesti turvallisia kumppaneita asiakkaille. Hakemistoon pääsy ja siellä pysyminen edellyttää useiden kriteerien täyttymistä. Lisäksi hakemistossa on useita tähtiluokituksia, jotka kertovat toimistojen kokemuksen painotuksista. Tähtiluokituksien tavoite on helpottaa asiakkaita tunnistamaan itselleen sopivimmat toimistot.

// Huom. Vierityspalkki on uudistunut 25.1.2023. Tähtiluokitussysteemi on uudistunut samalla. Tälle sivulle on päivitetty uuden tähtiluokitussysteemin toiminta.

Toimistot eivät itse pysty muokkaamaan mitään Toimistot-hakemiston tietoja. Kaikki tiedot ja tähtiluokitukset menevät ylläpidon kautta, joka vastaa tähtiluokituksien arvioinnista ja tietojen tarkistuksista.

[Ylläpito = Perttu Tolvanen, perttu(at)perttutolvanen.com, 050-3685199)

Tällä sivulla kerrotaan toimistohakemiston keskeiset kriteerit ja pelisäännöt sekä annetaan esimerkkejä tähtiluokitusten arviointikriteereistä.

Hakemistoon pääsy

Toimisto voi päästä hakemistoon, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • vähintään kaksi (2) vuotta toimintahistoriaa
 • avoimet taloustiedot (nähtävillä julkisesti esim. Asiakastiedon rekistereistä)
 • vähintään 200 000 euron vuosiliikevaihto
 • vakaa talous, voitollinen (katsottaessa kahta viimeistä tilikautta)
 • viisi (5) merkittävän kokoista referenssiprojektia julkaistuna Vierityspalkin Julkaisut-palstalle vuoden sisällä
 • WordPress-asiakkuuksista syntyvä liikevaihto vähintään 100 000 euroa /vuosi (tämä pitää myös todistaa luottamuksellisella yhteenvedolla asiakkuuksista, tarkemmat ohjeet saa hakemuksen lähettämisen jälkeen)
 • hakemiston pääsymaksu on suoritettu (maksu perustuu WordPress-liikevaihtoon, alin kategoria 500e/24kk, kaikki kategoriat ja hinnat löytyvät hakemuslomakkeelta)

>> Hakemuslomake

Hakemistossa pysyminen

Toimiston listaus pysyy voimassa, kun seuraavat ehdot täyttyvät vuosittain:

 • vuosittain neljä (4) merkittävän kokoista WordPress-referenssiprojektia Julkaisut-palstalla, jossa toimisto on ollut suunnittelu- ja toteutusroolissa
 • vakaa talous, yleisperiaatteena toimiston tulisi olla voitollinen kun kolme viimeistä tilikautta yhdistetään (jos tämä ei toteudu, niin harkintaperusteisesti voidaan listaus silti pitää voimassa, jos yrityksen omavaraisuus on tappiollisista vuosista huolimatta hyvällä tasolla)

Tähtiluokitukset ovat aina ajantasalla, koska ne tarkistetaan aina uusien referenssien julkaisun yhteydessä.

Tähtiluokitus: WordPress-kokemus

WordPress-kokemuksen tähtiluokitus perustuu toimistojen julkaisemiin referensseihin Julkaisut-palstalla. Mitä enemmän tähtiä, sitä enemmän projekteja ja kokemusta toimistolta löytyy erilaisista WordPress-toteutuksista. Ylin, kolmen tähden luokitus edellyttää referenssien lisäksi kooditasoista ansioitumista WordPress-yhteisön toiminnassa, joko omien lisäosien tai mallipohjien muodossa tai osallistumalla erittäin aktiivisesti joidenkin laajasti käytössä olevien lisäosien kehitykseen.

★ Kokenut WordPress-digitoimisto

Yksi tähti edellyttää vähintään neljää (4) WordPress-referenssiä vuodessa. Näiden referenssien tulee olla monipuolisia ja kohtuullisen laajoja projekteja, joissa toimisto on toiminut suunnittelu- ja toteutusvastuussa. Budjettiluokka näille referensseille pitää olla vähintään 10 000 – 30 000 euroa.

Yhden tähden toimistolta voi odottaa hyvää WordPress-osaamista ja kohtuullista kokemusta erilaisista verkkopalveluhankkeista.

★★ Erittäin kokenut WordPress-digitoimisto

Kahden tähden taso edellyttää vähintään 12 kappaletta merkittävän kokoista WordPress-referenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kaikkien referenssien tulee olla yli 30 000 euron projekteja.

Kahden tähden tasolla olevat toimistot ovat erittäin aktiivisia projektitoimittajia, joiden projekteissa on myös mukana runsaasti astetta isompia hankkeita. Tällä tasolla toimistolta voi odottaa jo astetta parempaa projektinhallintakykyä ja kokemusta teknisesti vaativammista projekteista.

★★★ Erittäin kokenut ja isoja urakoita tehnyt WordPress-digitoimisto

Kolmen tähden taso edellyttää vähintään 18 kappaletta merkittävän kokoista WordPress-referenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kaikkien referenssien tulee olla yli 30 000 euron projekteja.

Kolmen tähden toimistoilta voi odottaa monipuolisen kokemuksen lisäksi myös syvää kokemusta WordPressistä ja WordPressin ekosysteemistä. Kolmen tähden toimistoilta voi jo odottaa myös kooditasoista osallistumista yhteisön toimintaan.

Tähtiluokitus: WooCommerce-kokemus

WooCommerce-tähtiluokitus perustuu viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistuihin referensseihin. Mitä enemmän tähtiä, sitä enemmän kyseisellä toimistolla on kokemusta erilaisten verkkokauppojen suunnittelusta ja toteutuksesta WooCommerce-alustalla.

Tähtiluokitus perustuu kokemuspisteisiin, joita lasketaan korkeintaan kolme vuotta vanhoista referensseistä, joissa on toteutettu WooCommerce-pohjainen verkkokauppa, jossa on useita eri maksu- ja toimitustapoja sekä kohtuullisen kokoinen tuotekatalogi (vähintään useita kymmeniä tuotteita).

★ Muutamia WooCommerce-verkkokauppatoteutuksia

Yhden tähden toimistoilla on kokemusta muutamista verkkokauppaprojekteista, joten osaamista löytyy, mutta se osaaminen ei ole vielä kovin laajaa tai monipuolista. Yksi tähti edellyttää kolmea (3) WooCommerce-referenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta.

★★ Kokenut WooCommerce-verkkokauppojen tekijä

Kaksi tähteä kuvastaa tasoa, jossa verkkokauppakokemus on monipuolista, sitä on runsaasti (6 referenssiä viimeiseltä kolmelta vuodelta), ja moni kauppa on myös integroitu taustajärjestelmiin. Kahden tähden toimistojen voi odottaa jo selviävän mainiosti vähän vaativammastakin verkkokauppauudistuksesta.

★★ Erittäin kokenut WooCommerce-verkkokauppojen tekijä

Kolmen tähden tason saavuttaminen edellyttää että kokemushistoria on laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan huomattava (vähintään 9 referenssiä viimeiseltä kolmelta vuodelta), sekä sisältää runsaasti vaativia integraatioita erilaisiin taustajärjestelmiin.

Tähtiluokitus: Integraatiokokemus

Integraatiokokemus-tähtiluokitus perustuu viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistuihin referensseihin. Mitä enemmän tähtiä, sitä enemmän kyseisellä toimistolla on kokemusta erilaisten vaativien integraatioiden toteutuksesta osana erilaisten digitaalisten palvelukanavien rakentamista. Vaativiksi integraatioiksi luokitellaan kaksisuuntaiset integraatiot sekä isojen tietomäärien jatkuva hakeminen / synkronointi. Hyvin tavallisia ja yksinkertaisia integraatioita, esim. lomakkeen tietojen lähettäminen CRM-järjestelmään tai markkinointiautomaatiotyökaluun, ei tässä pisteytyksessä huomioida.

Kokemuspisteet lasketaan korkeintaan kolme vuotta vanhoista referensseistä, joissa on toteutettu joko
a) kaksisuuntainen integraatio, joka on keskeinen osa palvelun toimivuutta (esim. verkkokaupan integraatiot varasto- yms ERP-tyyppisiin taustajärjestelmiin)
b) yksisuuntainen integraatio hyvin laajaan ja/tai monimuotoiseen tieto/datasettiin (esim. laajan tuotekatalogin hakeminen erillisjärjestelmästä ja jatkuva synkronointi)
c) jokin muu vaativa integraatiototeutus joka on keskeinen osa toteutetun palvelun toimintalogiikkaa.

Yhdestä referenssistä voi saada vain yhden kokemuspisteen vaikka siinä olisi toteutettu useita kriteerit täyttäviä integraatioita.

Kokemuspisteet arvioidaan referenssikuvauksien perusteella, joten vaikka palvelussa olisi vaativa integraatio, mutta sitä ei ole kuvattu referenssissä mitenkään, ei tästä voi saada kokemuspisteitä. Sähköpostitse toimitetut, tarkentavat kuvaukset referensseistä voivat täydentää tietoja, mutta tällöinkin pitää ko. integraatio olla jollain tapaa mainittuna referenssikuvauksessa.

Integraatioiden tulee olla toteutettu aidosti järjestelmien väliseksi tiedonsiirroksi, joten esimerkiksi iframe-tyyppiset upotukset yms -toteutukset eivät kelpaa.

Integraatiokokemus ei ole sidoksissa WordPress-teknologiaan, vaan integraatiokokemusta voi kartuttaa mihin tahansa teknologiaan pohjautuvilla referensseillä.

★ Kohtuullisesti integraatiokokemusta

Yksi tähti edellyttää useampaa referenssiä, jossa on toteutettu kohtuullisen vaativa integraatio. Yhden tähden tason saavuttaa 3:lla vaativan integraation sisältävällä referenssillä. Yhden tähden toimistoilta voi odottaa kohtuullista osaamista integraatioiden toteutuksessa. Tyypillisesti yhden tähden toimistojen kokemus painottuu yksisuuntaisten integraatioiden toteutukseen.

★★ Kokenut integraatioiden tekijä

Kahden tähden tason saavuttaa, jos referenssivalikoima on kohtuullisen laaja ja monipuolinen (vähintään 6 vaativan integraation sisältävää referenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta).  Kahden tähden toimiston voi odottaa osaavan toteuttaa vaativia, kaksisuuntaisia integraatioita, ja myös eksoottisempiin järjestelmiin.

★★★ Erittäin kokenut integraatioiden tekijä

Kolmen tähden tason saavuttaminen edellyttää että kokemushistoria on laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan huomattava (vaativan integraation sisältäviä referenssejä vähintään 9 kappaletta kolmen vuoden ajalta). Kolmen tähden toimistolta voi odottaa laadukkaita ja luotettavia integraatiosuorituksia myös tilanteissa, joissa integraation toimivuuteen kohdistuu esimerkiksi kovia suorituskykyvaatimuksia.

Tähtiluokitus: Räätälöidyt web-sovellukset

Räätälöityjen web-sovellusten tähtiluokitus perustuu referensseihin, joiden on arvioitu olevan tavallista monimutkaisempia ja merkittävästi räätälikoodia sisältäviä web-sovellustyyppisiä toteutuksia. Tyypillisesti näiden kohdalla puhutaan esimerkiksi Javascript-sovelluskehyksen avulla räätälityönä rakennetuista hyvin sovellusmaisista toteutuksista, joihin käyttäjät kirjautuvat ja joissa he suorittavat erilaisia asiointityyppisiä käyttötapauksia (ajanvaraus, tietojen päivittäminen, vuokrausprosessit, tilausprosessit, jne.). Räätälöity web-sovellus voi myös pohjautua WordPress-alustaan, mutta tällöin alustan päälle on tyypillisesti tehty huomattava määrä räätälöityjä osuuksia. Kaikki Javascript-sovelluskehystä hyödyntävät toteutukset eivät myöskään välttämättä saa tästä alueesta kokemuspisteitä, esimerkiksi jos lopputulos on käytännössä staattinen verkkosivusto – eli sovellusmaisuudessa katsotaan niin käyttäjälle tarjottavaa toiminnallisuutta kuin teknistä toteutusta.

★ Muutamia räätälöityjä web-sovelluksia

Yksi tähti edellyttää useampaa referenssiä, jossa on toteutettu kohtuullisen vaativa räätälöity web-sovellus. Yhden tähden tason saavuttaa 3:lla web-sovelluksen sisältävällä referenssillä. Tyypillisesti yhden tähden toimistojen kokemus painottuu melko yksinkertaisten web-sovellusten toteutukseen.

★★ Kokenut räätälöityjen web-sovellusten tekijä

Kahden tähden tason saavuttaa, jos referenssivalikoima on kohtuullisen laaja ja monipuolinen (vähintään 6 kappaletta räätälöidyn web-sovelluksen sisältävää referenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta).  Kahden tähden toimiston voi odottaa osaavan toteuttaa vaativia, räätälöityjä web-sovelluksia.

★★★ Erittäin kokenut räätälöityjen web-sovellusten tekijä

Kolmen tähden tason saavuttaminen edellyttää että kokemushistoria on laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan huomattava (vaativan web-sovelluksen sisältäviä referenssejä vähintään 9 kappaletta kolmen vuoden ajalta). Kolmen tähden toimistolta voi odottaa monipuolista kokemusta erilaisista räätälöidyistä web-sovelluksista, jotka kykenevät myös palvelemaan suuria käyttäjämääriä.

Lisätietoa voi kysyä suoraan Pertulta (perttu(at)perttutolvanen.com).

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun