Toimistot-hakemiston toimintaperiaatteet

Toimistot-hakemisto listaa WordPress-toimistoja, jotka ovat kokeneita tekijöitä ja taloudellisesti turvallisia kumppaneita asiakkaille. Hakemistoon pääsy ja siellä pysyminen edellyttää useiden kriteerien täyttymistä.

Lisäksi hakemistossa on useita tähtiluokituksia, jotka kertovat toimistojen kokemuksen painotuksista. Tähtiluokituksien tavoite on helpottaa asiakkaita tunnistamaan itselleen sopivimmat toimistot.

Toimistot eivät itse pysty muokkaamaan mitään Toimistot-hakemiston tietoja. Kaikki tiedot ja tähtiluokitukset menevät ylläpidon kautta, joka vastaa tähtiluokituksien arvioinnista ja tietojen tarkistuksista.

[Ylläpito = Perttu Tolvanen, perttu(at)perttutolvanen.com, 050-3685199)

Tällä sivulla kerrotaan toimistohakemiston keskeiset kriteerit ja pelisäännöt sekä annetaan esimerkkejä tähtiluokitusten arviointikriteereistä.

Hakemistoon pääsy

Toimisto voi päästä hakemistoon, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • vähintään kaksi (2) vuotta toimintahistoriaa
  • avoimet taloustiedot (nähtävillä julkisesti esim. Asiakastiedon rekistereistä)
  • vähintään 200 000 euron vuosiliikevaihto
  • vakaa talous, voitollinen (katsottaessa kahta viimeistä tilikautta)
  • viisi (5) merkittävän kokoista referenssiprojektia julkaistuna Vierityspalkin Julkaisut-palstalle vuoden sisällä
  • WordPress-asiakkuuksista syntyvä liikevaihto vähintään 100 000 euroa /vuosi (tämä pitää myös todistaa luottamuksellisella yhteenvedolla asiakkuuksista, tarkemmat ohjeet saa hakemuksen lähettämisen jälkeen)
  • hakemiston pääsymaksu on suoritettu (maksu perustuu WordPress-liikevaihtoon, alin kategoria 500e/24kk, ylin kategoria 2300 euroa/24kk, kaikki kategoriat ja hinnat löytyvät hakemuslomakkeelta)

>> Hakemuslomake

Hakemistossa pysyminen

Toimiston listaus pysyy voimassa, kun seuraavat ehdot täyttyvät vuosittain:

  • vuosittain neljä (4) merkittävän kokoista WordPress-referenssiprojektia Julkaisut-palstalla, jossa toimisto on ollut suunnittelu- ja toteutusroolissa
  • vakaa talous, yleisperiaatteena toimiston tulisi olla voitollinen kun kolme viimeistä tilikautta yhdistetään (jos tämä ei toteudu, niin harkintaperusteisesti voidaan listaus silti pitää voimassa, jos yrityksen omavaraisuus on tappiollisista vuosista huolimatta hyvällä tasolla)

Tähtiluokitus: WordPress-kokemus

WordPress-kokemuksen tähtiluokitus perustuu toimistojen julkaisemiin referensseihin Julkaisut-palstalla. Mitä enemmän tähtiä, sitä enemmän projekteja ja kokemusta toimistolta löytyy erilaisista WordPress-toteutuksista. Ylin, kolmen tähden luokitus edellyttää referenssien lisäksi kooditasoista ansioitumista WordPress-yhteisön toiminnassa, joko omien lisäosien tai mallipohjien muodossa tai osallistumalla erittäin aktiivisesti joidenkin laajasti käytössä olevien lisäosien kehitykseen.

★ Kokenut WordPress-digitoimisto

Yksi tähti edellyttää vähintään neljää (4) WordPress-referenssiä vuodessa. Näiden referenssien tulee olla monipuolisia ja kohtuullisen laajoja projekteja, joissa toimisto on toiminut suunnittelu- ja toteutusvastuussa.

Yhden tähden toimistolta voi odottaa hyvää WordPress-osaamista ja kohtuullista kokemusta erilaisista verkkopalveluhankkeista.

★★ Erittäin kokenut WordPress-digitoimisto

Kahden tähden taso edellyttää vähintään kuutta (6) merkittävän kokoista WordPress-referenssiä vuosittain. Näistä referensseistä vähintään kahden tulee olla budjetiltaan yli 30 000 euron projekteja, ja alle 10 000 euron budjetilla tehtyjä töitä ei huomioida lainkaan.

Lisäksi nämä kriteerit tulee täyttyä viimeisen kahden vuoden ajalta (eli käytännössä 12 kpl yli 10k euron casea viimeisen 24kk aikana, joista 4 kpl yli 30k euron caseja).

Kahden tähden tasolla olevat toimistot ovat erittäin aktiivisia projektitoimittajia, joiden projekteissa on myös mukana runsaasti astetta isompia hankkeita. Tällä tasolla toimistolta voi odottaa jo astetta parempaa projektinhallintakykyä ja kokemusta teknisesti vaativammista projekteista.

★★★ Erittäin kokenut ja aktiivisesti WordPress-osaamiseen panostava digitoimisto

Kolmen tähden taso edellyttää kahden tähden tasoista referenssimäärää ja lisäksi aktiivista kooditasoista osallistumista WordPress-yhteisön toimintaan. Yhteisön toimintaan tulee olla osallistunut erityisesti omaa koodia jakamalla, suosittuja lisäosia kehittämällä, WordPressin kehitykseen aktiivisesti kontribuoimalla, omien kehityskäytänteiden avoimella julkaisemisella tai muulla erityisesti teknisen toteutuksen laatuun liittyvällä julkaisutoiminnalla.

Kolmen tähden toimistoilta voi odottaa monipuolisen kokemuksen lisäksi myös syvää kokemusta WordPressistä ja WordPressin ekosysteemistä. Aktiivinen kooditasoinen osallistuminen järjestelmän ja/tai sen lisäosien kehitykseen on yleensä vahva todiste toimiston teknisestä osaamisesta ja intohimosta teknistä laatua kohtaan.

WordPress-kokemukseen liittyvät tähdet tarkastetaan vähintään kerran vuodessa (vuodenvaihteessa) toimistoilta.

Muut tähtiluokitukset tarkistetaan aina uusien referenssien julkaisun yhteydessä. joten ne ovat aina ajantasalla.

Tähtiluokitus: Verkkokauppakokemus

Verkkokauppakokemus-tähtiluokitus perustuu viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistuihin referensseihin. Mitä enemmän tähtiä, sitä enemmän kyseisellä toimistolla on kokemusta erilaisten verkkokauppojen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tähtiluokitus perustuu kokemuspisteisiin joita lasketaan korkeintaan kolme vuotta vanhoista referensseistä, joissa on toteutettu WooCommerce-pohjainen verkkokauppa, jossa on useita eri maksu- ja toimitustapoja sekä kohtuullisen kokoinen tuotekatalogi (vähintään useita kymmeniä tuotteita). Kokemuspisteitä voi lisäksi saada räätälöidyistä verkkokaupoista (esim. tilauskanavat) ja muilla verkkokauppajärjestelmillä tehdyistä toteutuksista, mutta nämä kokemuspisteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Hyvin yksinkertaisista verkkokaupoista (kuten vaikkapa yhden tuotteen lahjoituskaupat) voi kertyä osittaisia kokemuspisteitä.

Yhden tähden toimistoilla on kokemusta muutamista verkkokauppaprojekteista, joten osaamista löytyy, mutta se osaaminen ei ole vielä kovin laajaa tai monipuolista. Yksi tähti edellyttää 2-4 verkkokauppareferenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta. WooCommerce-kokemusta tulee olla vähintään kahdesta projektista.

Kaksi tähteä kuvastaa tasoa, jossa verkkokauppakokemus on monipuolista, sitä on runsaasti (4-7 referenssiä viimeiseltä kolmelta vuodelta), ja moni kauppa on myös integroitu taustajärjestelmiin. Kahden tähden toimistojen voi odottaa jo selviävän mainiosti vähän vaativammastakin verkkokauppauudistuksesta.

Kolmen tähden tason saavuttaminen edellyttää että kokemushistoria on laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan huomattava (vähintään 7-9 referenssiä viimeiseltä kolmelta vuodelta), sekä sisältää runsaasti vaativia integraatioita erilaisiin taustajärjestelmiin. Kolmen tähden toimiston tulee myös tarjota teknistä toteutusta laajempaa palvelutarjontaa verkkokauppojen kehittämiseksi, ja pystyä todistamaan näiden palveluiden hyötyjä (esim. analytiikka, digimarkkinointi, konversio-optimointi, jne.).

Tähtiluokitus: Integraatiokokemus

Integraatiokokemus-tähtiluokitus perustuu viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistuihin referensseihin. Mitä enemmän tähtiä, sitä enemmän kyseisellä toimistolla on kokemusta erilaisten vaativien integraatioiden toteutuksesta osana erilaisten digitaalisten palvelukanavien rakentamista. Vaativiksi integraatioiksi luokitellaan kaksisuuntaiset integraatiot sekä isojen tietomäärien jatkuva hakeminen / synkronointi. Hyvin tavallisia ja yksinkertaisia integraatioita, esim. lomakkeen tietojen lähettäminen CRM-järjestelmään tai markkinointiautomaatiotyökaluun, ei tässä pisteytyksessä huomioida.

Kokemuspisteet lasketaan korkeintaan kolme vuotta vanhoista referensseistä, joissa on toteutettu joko
a) kaksisuuntainen integraatio, joka on keskeinen osa palvelun toimivuutta (esim. verkkokaupan integraatiot varasto- yms ERP-tyyppisiin taustajärjestelmiin)
b) yksisuuntainen integraatio hyvin laajaan ja/tai monimuotoiseen tieto/datasettiin (esim. laajan tuotekatalogin hakeminen erillisjärjestelmästä ja jatkuva synkronointi)
c) jokin muu vaativa integraatiototeutus joka on keskeinen osa toteutetun palvelun toimintalogiikkaa.

Yhdestä referenssistä voi saada vain yhden kokemuspisteen vaikka siinä olisi toteutettu useita kriteerit täyttäviä integraatioita. Poikkeuksellisen laajoissa kokonaisuuksissa voi olla mahdollista saada kaksi kokemuspistettä samasta asiakkuudesta.

Kokemuspisteet arvioidaan pääosin referenssikuvauksien perusteella, joten vaikka palvelussa olisi vaativa integraatio, mutta sitä ei ole kuvattu referenssissä mitenkään, ei tästä voi saada kokemuspisteitä. Sähköpostitse toimitetut, tarkentavat kuvaukset referensseistä huomioidaan, mutta tällöinkin pitää ko. integraatio olla jollain tapaa mainittuna referenssikuvauksessa.

Integraatioiden tulee olla toteutettu aidosti järjestelmien väliseksi tiedonsiirroksi, joten esimerkiksi iframe-tyyppiset upotukset yms -toteutukset eivät kelpaa.

Integraatiokokemuksen tähtiä voi kartuttaa myös referensseillä, joissa WordPress ei ole mukana, mutta kolmen tähden tasoa ei voi saavuttaa ilman myös vaativia WordPress-integraatioreferenssejä.

Yksi tähti edellyttää useampaa referenssiä, jossa on toteutettu kohtuullisen vaativa integraatio. Riippuen integraatioiden vaativuudesta ja laajuudesta ja keskeisyydestä palvelulle, yhden tähden tason saavuttaa 2-4:llä vaativan integraation sisältävällä referenssillä. Yhden tähden toimistoilta voi odottaa kohtuullista osaamista integraatioiden toteutuksessa. Tyypillisesti yhden tähden toimistojen kokemus painottuu yksisuuntaisten integraatioiden toteutukseen.

Kahden tähden tason saavuttaa, jos referenssivalikoima on kohtuullisen laaja ja monipuolinen (vähintään 5-6 vaativan integraation sisältävää referenssiä viimeisen kolmen vuoden ajalta). Kahden tähden tasolla kiinnitetään huomiota etenkin monipuolisuuteen, joten joukossa on oltava erilaisia toteutuksia kaksisuuntaisista integraatioista jonkinlaisten rajapintaratkaisujen rakentamiseen. Kahden tähden toimiston voi odottaa osaavan toteuttaa vaativia, kaksisuuntaisia integraatioita, ja myös eksoottisempiin järjestelmiin.

Kolmen tähden tason saavuttaminen edellyttää että kokemushistoria on laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan huomattava (referenssejä 10+ kolmen vuoden ajalta). Kolmen tähden toimistolla tulee olla kokemusta hyvin erilaisista integraatioista ja rajapintaratkaisuista sekä tilanteista joissa integraatioon tai rajapintaan kohdistuu huomattavia suorituskykyvaatimuksia. Kolmen tähden toimistolta voi odottaa laadukkaita ja luotettavia integraatiosuorituksia myös tilanteissa, joissa integraation toimivuuteen kohdistuu esimerkiksi kovia suorituskykyvaatimuksia.

Tulossa (arviolta vuoden 2021 aikana)

Tähtiluokitus: Kokemus räätälöityjen web-sovellusten toteutuksesta

Lisätietoa voi kysyä suoraan Pertulta (perttu(at)perttutolvanen.com).

Toimistot-hakemistoa käsitteleviä artikkeleita:

Hakemiston toimistoihin tehtyjä vuosittaisia katsauksia:

Comments are closed.