WordPress-digitoimistojen markkina Suomessa 2022

Artikkeli

Vuosittainen kokeneimpien WordPress-toimistojen katsaus kattaa tänä vuonna peräti 30 toimistoa, jotka ovat selvittäneet tiensä Vierityspalkin Toimistot-hakemistoon.

Verkkopalveluiden toteutustavoissa on toki edelleen paljon kirjoa, ja viime vuosina esimerkiksi erilaiset Javascriptiä laajasti hyödyntävät toteutusmallit ovat nostaneet päätään. Myös Drupal ja monet kaupalliset alustat, kuten Optimizely (ex-Episerver) ja Adobe Commerce (ex-Magento), porskuttavat edelleen varsin vahvasti, jopa kasvusuunnassa. WordPressistä on kuitenkin tullut monella tapaa se kukkulan kuningas, joka hallitsee ainakin määrällisesti kotimaista markkinaa.

Kasvua WordPressin markkinaan tuntuu tulevan erityisesti toimistoista, jotka ovat aiemmin toimineet omilla työkaluilla tai joillain harvinaisemmilla julkaisujärjestelmillä. Moni tällainen pieni tai keskikokoinen digitoimisto, usein pääpaikkanaan jokin maakuntakaupunki, on siirtynyt viime vuosina WordPress-toimistoksi.

Suuri määrä kokeneita toimistoja pitää myös huolen siitä, että markkina todennäköisesti pysyy vahvana tulevinakin vuosina. Vahva markkina houkuttelee asiakkaita, ja pakottaa myös toimistot WordPressin suuntaan, kun asiakkaat osaavat jo sitä yhä useammin edellyttää.

Saas-palvelut nostavat päätään WordPressin rinnalla

Kirjoa markkinaan ovat tuoneet myös erilaiset saas-palvelut, kuten Hubspot, Contentful ja Shopify. Näillä kaikilla tekee töitä myös moni tämän hakemiston toimisto, kuten usein luontevaa onkin, koska nämä ovat varsin usein rinnakkaisia työkaluja WordPressille, eivät välttämättä täysin korvaavia ratkaisuja. Yhdelläkään toimistolla ei pääteknologian asema ole kuitenkaan vielä horjumassa, mutta selvästi parina viime vuotena on ollut enemmän liikehdintää sen suuntaan, että joissain erikoisemmissa tilanteissa, saattavat WordPress-toimistotkin suositella jotain toista ratkaisua.

Ehkä tähän erikoisratkaisujen kategoriaan voisi lukea myös aiemmin mainitut Javascript-vetoiset käyttöliittymäkerroksen toteutukset, joissa käytetään esimerkiksi Gatsbya. Näitäkin on tullut jonkin verran perinteisten WordPress-toteutusten rinnalle, ja esimerkiksi Gatsbyn tapauksessa näihinkin usein liittyy saas-palveluita. Toistaiseksi näidenkin kohdalla puhutaan vielä teknologian kokeilemisesta ja sopivien käyttötilanteiden etsimisestä.

Isojen toimistojen välinen kilpailu on kovaa

Oma lukunsa ovat myös toimistojen omat ratkaisut, joita on nähty jo pidempään erityisesti isompien toimistojen palvelutarjonnassa. Tämä trendi kertonee ensisijaisesti kovasta kilpailusta, jossa toimistot etsivät tapoja erottua toisistaan. Asiakkaiden kannalta toimistojen omat hakupalvelut tai tuotteistetut sivupohjaratkaisut eivät välttämättä ole verkkopalveluiden elinkaaren ja jatkokehityksen kannalta aina kovin järkeviä valintoja, koska ne helposti sitovat ratkaisun valittuun toimittajaan hyvinkin tiukasti. Tähän suuntaan moni iso toimisto kuitenkin kulkee, oli se asiakkaiden etujen mukaista tai ei.

Koronakriisi vaikuttaa tuoneen enemmän kasvua kuin kurjuutta

Koronavuosi oli monelle markkinalle vaikea, jopa it-alalla. WordPressiä tekevien toimistojen kohdalla laskusuhdanteesta ei voi kuitenkaan puhua. Toki tässä blogissa moni toimisto on kertonut vaikeasta koronakeväästä, kun kriisi alkoi, mutta useimmilla toimistoilla tilanne parani hyvin nopeasti.

Esimerkiksi kun katsotaan hakemiston 30 toimiston tilinpäätöksiä vuodelta 2020, liikevaihtoaan kasvatti peräti 25 toimistoa. Liikevaihto laski vain viidellä (5) toimistolla verrattuna vuoteen 2019 ja näistä viidestäkin vain yhdellä myös liikevoitto oli tappiolla. Positiivisen liikevoittolukeman vuodelta 2020 kirjasi peräti 28 toimistoa, joten minkäänlaisesta liiketoiminnan lamasta ei ainakaan tämän joukon kohdalla voi puhua. Talouslukujen valossa vuosi ei vaikuta oikeastaan juuri mitenkään poikkeavalta. Keskimääräinen toimistojen liikevoittoprosentti oli 10,5 prosenttia*, joka on varsin tyypillinen alan liikevoittoprosentti, kuten tässäkin blogissa on aiemmin analysoitu.

Lopullinen tuomio tästä asiasta tulee tosin vasta vuoden 2022 loppupuolella, kun viimeisimmätkin tilinpäätökset koronakriisin ajalta valmistuvat. Monen toimiston viimeisin tilinpäätös kun kattaa vielä myös aikaa ennen koronakriisiä.

Yleiskuva keskustelujen perusteella tuntuu olevan se, että korona pakotti monet asiakkaat kehittämään omia verkkopalveluitaan ja verkkokauppojaan aiempaa aktiivisemmin, joten pienkehitys- ja ylläpitoprojekteja puski monelle toimistolle ovista ja ikkunoista – etenkin jos asiakaskunnassa oli paljon tukia saaneita yrityksiä. Suuriin kasvuloikkiin tämä trendi ei vaikuta toimistoja kuitenkaan siivittäneen, mutta ehkä markkina on pärjännyt paremmin kuin moni muu ohjelmistoalan sektori, jolla uusien asiakkuuksien rooli on ollut isompi liiketoiminnalle.

Suomen kokeneimmat WordPressillä tekevät digitoimistot

Seuraavissa listauksissa on toimistojen nimen perään liitetty heidän tähtisaaliinsa hakemiston eri sarjoista. Tässä yhteydessä tähtien määrät lähinnä kertovat toimistojen palvelutarjonnan monipuolisuudesta ja kokemuksen laajuudesta. Tähtiluokituksethan perustuvat pääosin julkisiin referensseihin, joten luokittelu suosii toimistoja, jotka tekevät nimenomaan projektityyppistä liiketoimintaa ja joiden asiakkaat myös mielellään antavat referenssilupia. Tarkemmat yksityiskohdat siitä millä meriiteillä kukin toimisto on tähtensä saanut, kannattaa katsoa kyseisten toimistojen omilta profiilisivuilta.

Markkinan isot kissat

Hakemiston isoimmassa sarjassa, yli kahden (2) miljoonan euron liikevaihtoa WordPress-asiakkuuksilla tekevissä toimistoissa, on tällä hetkellä kolme (3) toimistoa.

Näistä peräti kaksi on maakunnista ponnistavia toimistoja, ja ehkä hieman yllättäin, vain yksi vahvasti helsinkiläinen toimisto.

Valu Digitalin pääpaikka sijaitsee Jyväskylässä, ja Geniemillä taas Tampereella, Evermaden pääpaikka on Helsingissä. Erilaiset sijainnit tuntuvat myös hieman vaikuttavan asiakaslistoihin. Erityisesti Valu Digital ja Geniem tekevät projekteja ympäri Suomen, varsin monenlaisille organisaatioille, ja varsin paljon myös julkishallinnon organisaatioille. Evermaden asiakkuudet painottuvat pääkaupunkiseudulle ja astetta enemmän yksityiselle sektorille. Evermaden referensseissä korostuvat myös verkkokaupat enemmän kuin Valulla ja Geniemillä.

Erityisen kovaa kilpailua tuntuvat käyvän keskenään Valu Digital ja Geniem. Esimerkiksi kuntien verkkosivustojen saralla nämä kumpikin ovat merkittäviä tekijöitä, ja usein vastakkain tarjouskilpailuissa. Kummatkin ovat myös ansioituneet erityisesti teknisesti vaativien projektien saralla ja erityisesti vaativien integraatioiden toteutuksessa.

Kaikki nämä kolme isointa toimistoa alkavat myös olla jo monia muita toimistoja isommassa projektiluokassa. Monien referenssien kokoluokat ovat näillä toimistoilla jo lähellä 100 000 euron sarjaa, tai ainakin selvästi yli 60 000 euron luokan. Tämä kertonee ensisijaisesti siitä, että nämä toimistot ovat tehneet pitkäjänteistä työtä oman osaamisensa kehittämiseksi ja parhaiden osaajien rekrytoimiseksi, joten siksi myös valikoituvat isompiin urakoihin useammin tekijöiksi.

Isojen haastajat, yli miljoonan euron sarja

Toiseksi raskaimmassa sarjassa, 1-2 miljoonan euron liikevaihtoluokassa, on tällä hetkellä seitsemän (7) toimistoa.

Tässä sarjassa on monia toimistoja, jotka ovat määrätietoisesti kasvattaneet omaa WordPress-tekemistään ja siinä myös onnistuneet. Tällaisia ansiokkaasti kokoluokkaansa parin viime vuoden aikana kasvattaneita ovat esimerkiksi Redland, Poutapilvi, Into-Digital ja MEOM. Erityisesti Poutapilven siirtymä oman julkaisujärjestelmän kehittäjästä vahvasti WordPressiin erikoistuneeksi toimistoksi on ollut varsin nopea ja vakuuttava muutos. Myös Redlandin siirtymä mainostoimistosta myös monipuoliseksi tekniseksi toteuttajaksi on ollut päättäväisen työn tulosta. Redland erottuu positiivisesti esimerkiksi vahvalla verkkokauppaosaamisellaan.

Tässä sarjassa budjettiluokka 30 000 – 60 000 euroa lienee se kaikkein tyypillisin, mutta moni listan toimistoista on tehnyt myös joitain tätä luokkaa isompia kokonaisuuksia.

Referensseillä mitatulla aktiivisuudella tässä joukossa erottuvat positiivisesti Into-Digital, Redland ja MEOM.

Markkinan vahva keskiluokka, 500 000 – 1 miljoonan sarja

Markkinan keskikentältä löytyy paljon hyviä toteuttajia (kategoriassa toimistoja 9 kpl), joilla on jo varsin pitkä referenssihistoria takanaan. Esimerkiksi Pixels ja redandblue ovat tehneet tasaista työtä jo useita vuosia ja onnistuneet nostamaan itseään isompaan kokoluokkaan. Uusista tulokkaista voi mainita esimerkiksi Eecon, joka on erikoistunut WooCommerce-verkkokauppoihin ja on parissa vuodessa julkaissut huomattavan määrän verkkokauppareferenssejä. Myös esimerkiksi Trimedia kuuluu pitkän linjan digitoimistoihin, joka on tänäkin vuonna julkaissut aktiivisesti referenssejä.

Budjettiluokat tässä sarjassa vaihtelevat melko paljon, osan tehdessä jo pääosin 30 000 – 60 000 euron projekteja, kun taas toiset tekevät myös paljon alle 30 000 euron projekteja. Tämän sarjan toimijoista löytyy kuitenkin myös isojen urakoiden tekijöitä, joilta saattaa myös yli 60 000 euron projektit onnistua tarvittaessa.

Referensseillä mitatulla aktiivisuudella tässä joukossa erottuvat positiivisesti Pixels, redandblue, Eeco ja Trimedia.

Nälkäiset haastajat, 300 000 – 500 000 euron sarja

Astetta pienempien WordPress-tekijöiden sarjasta löytyy seitsemän (7) toimistoa. Tästä sarjasta löytyy esimerkiksi viime vuonna Grand One -menestystä saavuttanut Miltton Digital, jonka toteuttama Digimuseo pokkasi viime vuonna Grand Onen budjettisarjan pääpalkinnon. Saman kilpailun finaaliin ylsi myös tämän sarjan Paper Planes, myös hyvin ansiokkaalla toteutuksella.

Tähtien määrät ovat tässä sarjassa selkeästi edellisiä sarjoja matalampia, koska moni haastaja on enemmän painottunut esimerkiksi digimarkkinointiin kuin vaativiin teknisiin toteutuksiin. Useimmat sarjan toimijat tekevät myös pääosin aika pieniä verkkosivusto- ja verkkokauppaprojekteja, budjettiluokkien ollessa yleensä 10 000 euron ja 30 000 euron välimaastoissa. Tämä kannattaa huomioida sopivaa kumppania etsiessä.

Referensseillä mitatulla aktiivisuudella tässä joukossa erottuvat positiivisesti Digitoimisto Dude, Agenda Helsinki ja Mediasignal. Näistä erityisesti Digitoimisto Dude on erityismaininnan arvoinen, vaikka toimisto on kasvanut, on referenssivirta pysynyt hyvin aktiivisena.

Pienet, mutta innokkaat – yli 100 000 euron sarja

Alimmassa haastajasarjassa on toimistoja, jotka ovat vielä varsin pieniä kokoluokaltaan ja tekevät myös keskimäärin hieman pienempiä projekteja. Moni näistä on kuitenkin hyvin kokenut toimisto, eikä välttämättä edes haaveile suuruudesta, joten pienempää kumppania etsivien asiakkaiden kannattaa aloittaa etsintä juurikin tästä sarjasta. Minimikriteerinähän on muun muassa 200 000 euron liikevaihto, joten kaikki tämänkin listan toimistot ovat varsin turvallisia kumppanivalintoja asiakkaiden näkökulmasta.

Tästä sarjasta edelliseen, hieman isompaan sarjaan siirtyivät vuoden 2021 aikana Digitoimisto Dude ja Sininen Härkä, joten nämäkin voivat olla potentiaalisia tahoja pientä ja nälkäistä kumppania etsivälle.

Tässä sarjassa myös alle 10 000 euron projektibudjetit voivat olla mahdollisia, mutta tyypillisempiä ovat 10 000 – 25 000 euron budjetit. Lähinnä Wysiwyg on erikoistunut alle 10 000 euron tehokkaisiin toteutusprojekteihin, kun taas muut sarjan toimistot pyrkivät enemmän boutique-henkiseen, hieman monipuolisempaan palvelutarjontaan.

Referensseillä mitatulla aktiivisuudella tässä joukossa erottuu erityisen positiivisesti Sivututka, joka tuli uutena hakemistoon mukaan keväällä, mutta on jo tätä aiemmin julkaissut referenssejään Julkaisut-palstalle.

>> Selaa Toimistot-hakemistoa

Aiempien vuosien katsauksia WordPress-markkinaan:

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun