Valu Digital liittyi kahden miljoonan kerhoon

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 3 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Isoimmat WordPress-digitoimistot alkavat jo tehdä vakuuttavia liikevaihtoja WordPress-projekteillaan. Evermade ylitti kesällä ensimmäisenä toimistona kahden miljoonan euron liikevaihtorajan. Nyt Valu Digital liittyi joukkoon.

Kuvaavaa on, että Evermade ja Valu ovat kumpikin myöhäisherännäisiä WordPress-buumiin, mutta kun ovat vaihdoksensa tehneet, on jälki ollut vakuuttavaa. Etenkin Valu Digital on pitkän linjan toimisto, jolle on kertynyt asiakkuuksia jo 90-luvulta asti. WordPress-markkinaan siirryttyään on Valu noussut monella mittarilla markkinan johtavaksi toimistoksi.

Valun profiili on toki varsin tekninen, kuten esimerkiksi kolmen tähden integraatiokokemuksesta voi päätellä. Vaativista integraatioista löytyy Valulta referenssejä kymmenittäin ja joukossa on hyvin laajoja toteutuksia.

Verkkokauppoja Valu ei ole tehnyt viimeisen parin vuoden aikana. Kari Turunen perustelee tätä haastattelussa pääasiassa sen alueen kovalla kilpailulla. Valun asiakkuudet ovatkin enemmän julkisissa organisaatioissa, kaupungeissa ja järjestöissä. Valu onkin aktiivinen osallistuja julkisiin kilpailutuksiin, kun asiakkaat hakevat WordPress-toimistoa verkkopalveluidensa toteutukseen.

Profiili on selvästi markkinan isoimmissa projekteissa. Referensseissä suurin osa projekteista on 30 000 – 60 000 euron projekteja ja lähes vastaava määrä on myös yli 60 000 euron hankkeita. Alle 30 000 euron töitä on vain muutama viime vuosien referensseissä.

Esimerkkiä Valu näyttää myös teknisen osaamisensa avoimuudessa. Valun GitHub-tililtä voi seurata aktiivisuutta eri projektien kehityksessä. Esimerkiksi Kuntasivusto-tuotteen demosivuston koodi löytyy GitHubista. Pohjaa ei ole tosin päivitetty sen julkaisun jälkeen, mutta jo pohjan julkaisu aikanaan on esimerkillinen suoritus avoimemmasta tekemisen mallista.

Taloudellisesta näkökulmasta katsoen Valu on myös varsin turvallinen kumppanivalinta. Yli kahden miljoonan euron kokonaisliikevaihtoa on tehty jo monta vuotta tasaisen kannattavasti.

Valun tekemisestä onkin vaikea löytää heikkouksia, jos verkkokauppaprojektien puutetta ei halua sellaiseksi laskea. Suunnittelupuolella tai digimainonnan konsultoinnissa Valu ei ole toki profiloitunut, joten sitä kuuluisaa ”täyden palvelun digitoimistoa” etsivien asiakkaiden kannattaa tämä huomioida. Teknispainotteisena digitoimistona Valu edustaa kuitenkin kiistatta markkinan eliittiä.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Valun toimitusjohtaja Kari Turunen.

Kysymys: Olette pitkän linjan julkaisujärjestelmätaloja tässä maassa, mutta nykyisin oma tuote on jäänyt taakse ja teette vain WordPressillä sivustoja. Miten siirtymä on sujunut?

Kari Turunen: WordPress oli ensimmäistä kertaa strategisissa pohdinnoissamme vuonna 2011. Omalla tuotteellamme oli kuitenkin silloin vielä vilkasta kysyntää, joten varsinainen WordPress-pohjaisen liiketoiminnan käynnistäminen tapahtui vasta vuonna 2014, kun perustimme WordPress-teknologialle oman tytäryhtiön ja palkkasimme Ari-Pekka Koposen uutta liiketoimintaa vetämään. Tuolloin siirtyminen avoimeen lähdekoodiin oli markkinoilla jo hyvin selkeästi nähtävissä.

Ratkaisevassa roolissa uuteen teknologiaan siirtymisessä oli Adian Oy:n ostaminen osaksi yritystämme vuonna 2015, jolloin saimme WordPressin parissa jo pitkään toimineen Mikko Vireniuksen uuden strategiamme avainhenkilöksi. Samalla sulautimme jo aloitetun WordPress-liiketoiminnan tytäryhtiöstämme emoyhtiöön. Lisäksi rekrytoimme uusia osaajia ja käynnistimme Valu Akatemia -toiminnan. Akatemian kautta olemme työllistäneet monet nykyisistä WordPress-kehittäjistämme.

Saimme WordPressille nopeasti uusia asiakkaita, mutta samalla pystyimme siirtämään myös vanhoja asiakkuuksiamme omasta Base-järjestelmästämme WordPressin päälle. Jälkikäteen katsottuna siirtyminen WordPressiin tapahtui yllättävän kivuttomasti, mutta muutokseen lähtiessä hanke tuntui lähinnä isolta vuorelta, sillä samaan aikaan meillä oli varsin massiivinen Showell-tuotekehityshanke ja bisneksen ylösajo juuri alkanut.

Kysymys: Teillä on ollut monenlaisia tuotteistuksia myös WordPressin alueella. Mitä tuotteita kehitätte tällä hetkellä aktiivisimmin ja mitkä ovat olleet kaupallisesti menestyneimpiä ratkaisujanne?

Kari Turunen: Kaupallisesti menestynein tuotteistuksemme on ollut Kuntasivusto.fi -konsepti, jonka avulla saimme nopeasti jalansijaa kuntien verkkopalveluiden toteuttajana. Myös Mago-verkkolehdellämme on ollut kohtalaisesti kysyntää, mutta selkeästi hillitymmin.

Tällä hetkellä suuntaamme tuotekehityksessämme isoimpia panoksia Valu Search -sivustohaun jatkokehittämiseen sekä Headup-teknologiaan, jolla olemme toteuttaneet ja toteuttamassa useita projekteja. Lisäksi käytämme runsaasti aikaa myös WordPress -tuotekehitykseen.

Kysymys: Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä? Minkätyyppisiin projekteihin olette soveltuvin? Keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Kari Turunen: Vahvuutemme on laaja tekninen osaaminen ja monipuolisuus. Vaikka olemme erikoistuneet WordPressiin, emme ole millään tavoin rajoittuneet siihen liittyviin teknologioihin, mistä on apua erityisesti integraatioiden toteuttamisessa ja tuotekehityksessä.

Tarjoamme myös varsin kattavat suunnittelupalvelut ja palvelinylläpidon yhdeltä luukulta, mikä selkeyttää vastuita ja mahdollistaa saumattoman sekä ennakoitavan palvelun.

Vahvuuksistamme asiakas saa parhaan hyödyn suurehkoissa verkkopalvelutoteutuksissa, jotka sisältävät integraatioita, vaativia toiminnallisuuksia, aktiivista jatkokehitystä ja nopeaa asiakastukea.

Merkittävimpinä kilpailijoinamme pidämme Geniemiä ja Evermadea.

Kysymys: Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Kari Turunen: Tyypillisin projektin kokoluokka meillä sijoittuu välille 50 000 – 120 000 euroa. Suurimmat projektimme yltävät noin 200 000 euroon.

Kysymys: Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

Kari Turunen: WordPress on mukana lähes kaikissa projekteissamme vähintään taustajärjestelmänä. Frontend-puolella React on tullut vahvasti mukaan työkalupakkiin.

Päivittäin käytössä oleva teknologiapalettimme on todella laaja: PHP, WordPress, JavaScript, React, TypeScript, Next.js, GraphQL, JSON, Ubuntu, Nginx, MariaDB, SASS, Webpack, Gulp, Babel, Ansible, Python, Github Actions, npm, Redis, Vagrant, Docker, Node.js, AWS, Serverless Framework, Heroku, Netlify, Elasticsearch, Git, Composer jne…

Kysymys: Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Kari Turunen: Olemme julkaisseet useita lisäosia ja kehitystyökaluja avoimena lähdekoodina Valun Github-tilillä. Näistä suosituin on WPGraphQL-rajapinnan Polylang-kieliversiointilisäosa, joka on saavuttanut melko lyhyessä ajassa 60 tähteä. Lisäksi sponsoroimme WPGraphQL-lisäosan kehitystä ja olemme osallistuneet myös sen kehittämiseen. Kehittäjämme Sauli Rajala on myös käynyt puhumassa mm. Seinäjoen ja Jyväskylän WP-tapaamisissa.

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Kari Turunen: Kuusitoista.

Kysymys: Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Kari Turunen: Yli 90%:lla kehittäjistä on tietotekniikan tai tietojärjestelmätieteiden opintoja tai tutkinto AMK:sta tai yliopistosta. Tietoa jaetaan viikottain kehittäjien päiväkahveilla, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja ratkotaan ongelmia yhdessä. Viikottaisten kahvihetkien lisäksi järjestämme tiettyyn teemaan liittyviä Devaamo-workshoppeja kehittäjille, jossa tietyn aiheen erityisosaajat käyvät aihetta läpi koko kehittäjätiimille.

Kysymys: Olette integraatiokokemuksessa melko selkeä ykkönen Vierityspalkin toimistoista, ja olette korkeimmassa kolmen tähden luokassa. Onko teillä syntynyt integrointien tekemiseen jotain vakiintuneita menetelmiä tai teille leimallisia tapoja toimia?

Kari Turunen: Tärkein oppi erilaisista integraatioista on ollut, että niiden vaatima työmäärä lähes poikkeuksetta aliarvioidaan. Mitä tulee käytänteisiin, suosimme integraatioiden toteuttamista aina palvelintason tausta-ajona, jolloin niistä on mahdollisimman vähän haittaa sivuston loppukäyttäjille. WordPressin omaan ajastussysteemiin (WP Cron) pohjautuvat integraatiot ovat epävakaampia ja niiden jatkuva seuranta on vaikeampaa.

Lisäksi pyrimme aina olemaan mallintamatta taustajärjestelmän tietorakenteita suoraan WordPressiin, jotta taustajärjestelmän vaihto olisi tarvittaessa mahdollista.

Toisaalta olemme huomanneet, että aina ei kannata mennä raskaimman vaihtoehdon mukaan. Joskus tehokkainta on siirtää järjestelmien välillä vain otsikko ja yksilöllinen tunniste ja hakea itse data dynaamisesti lähdejärjestelmästä. Tällöin sisältöön voidaan viitata julkaisujärjestelmän työkaluilla ja kohdentaa sisällön päivitykset, mutta kaikelle datalle ei tarvita omaa sisältökenttää WordPressiin.

Kysymys: Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Kari Turunen: Aiemmin olemme tehneet paljonkin räätälöityjä web-sovelluksia (lähinnä ei-julkisia): Ajonhallintajärjestelmän liikennöintiyhtiölle, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, koulutusten suunnittelujärjestelmän, rekrytointipalvelun, sosiaalisen intranetin, varastonhallintajärjestelmän, radio-ohjelmien hallintajärjestelmän ja muita pienempiä toteutuksia. WordPressiin siirryttyämme näiden rooli on bisneksessämme kutistunut varsin vähäiseksi.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Kari Turunen: Kehitysmallimme on hyvin samantyyppinen kaikissa projekteissa ja pyrimme tarjoamaan tasokasta palvelua kaikille asiakkaille koosta riippumatta. Kaikki kehitys tapahtuu paikallisesti tuotantoympäristöä vastaavassa ympäristössä, joka perustetaan konfiguraationhallinnan avulla samaan tapaan kuin tuotantoympäristö. Kaikki koodimuutokset tehdään versionhallinnan kautta, jolloin muutokset ovat seurattavissa ja palautettavissa aikaisempaan tilaan.

Tyypillisesti käytössä on staging-ympäristö ja tuotantoympäristö. Eri ympäristöjen käytön tavoitteena on, että tuotantoon menisi mahdollisimman valmista koodia, joka ei sisällä bugeja.

Projektipäällikkö ja senior-kehittäjä purkavat projektin tehtäviin Kanban-boardille ja jakavat tehtävät kehittäjien kesken. Jokainen tehtävä kulkee läpi Definition-Doing Now-Staging-Testing-Done -ketjun.

Päivittäinen kehittäjien välinen keskustelu tapahtuu projektin Slack-kanavalla, jonka lisäksi pidetään projektikohtainen viikkopalaveri.

Projektin aikana kehittäjät testaavat oman työnsä ja projektipäällikkö tarkistaa tehdyn työn ennen kuin se merkitään valmiiksi. Lisäksi projektin loppuvaiheessa sivustolle tehdään erillinen selaintestaus ja saavutettavuustestaus.

Mikäli projektissa on mukana junior-kehittäjiä, kokeneempi kehittäjä tekee tarvittaessa vertaisarvioinnin koodille laadun ja tietoturvan näkökulmasta Githubissa.

Yksi merkittävä etu asiakkaan kannalta on Ansible-konfiguraatiohallinnan käyttö palvelinylläpidossa. Kun palvelinten perustaminen ja ylläpito perustuu 100% automaatioon, kaikki palvelimet on varmasti konfiguroitu samalla tavalla ja ohjelmistot sekä niiden asetukset on dokumentoitu. Automaatio vähentää käyttäjävirheitä ja mahdollistaa sen, että esimerkiksi yhdelle asiakkaalle tehty tietoturvakehitys siirretään kaikkien asiakkaiden käyttöön. Eri projekteista saatu tieto kumuloituu siis kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne? Minkälaisia kuukausikustannuksia teidän asiakkaat tyypillisesti maksavat palveluistaan teille? Mikä on tarjoamanne hosting-ratkaisu WordPress-palveluille?

Kari Turunen: Tarjoamme palvelinylläpidon, sovellusylläpidon, asiakastuen sekä suunnittelu- ja kehityspalvelut saumattomasti yhdeltä luukulta. Hoidamme lisäosien auditoinnin, kehittäjälisenssien hankinnan sekä huolehdimme kaikista lisäosista koko sivuston elinkaaren ajan Upcloudin infraan rakennetussa WP-optimoidussa palvelinympäristössämme. Teemme normaalit ominaisuuspäivitykset kuukausittain ja tietoturvapäivitykset välittömästi niiden julkaisun jälkeen.

Seuraamme myös jatkuvasti mahdollisia tietoturva-aukkoja haavoittuvuustietokannan avulla. Pääkäyttäjille tarjoamme myös rajattoman tuen – yhden puhelinsoiton tai sähköpostin takaa saa avun kaikkiin palvelimeen, sovellukseen tai käyttötukeen liittyviin asioihin. Olemme kokemuksen kautta huomanneet, että yksi yhteyspiste, selkeät vastuut ja ennakoitava budjetti ovat asioita, joita asiakkaat erityisesti arvostavat.

SaaS-palvelumme hinnat lähtevät tyypillisesti noin 300 eurosta ylöspäin per kuukausi.

Kysymys: Oletteko tehneet verkkokauppoja asiakkaillenne?

Kari Turunen: Olemme tehneet useitakin verkkokauppoja, mutta parin viime vuoden aikana emme. Verkkokauppatoteutuksissa hintakilpailu on kovaa ja vastassa on muiden WP-talojen lisäksi valmiit verkkokaupparatkaisut ja -tuotteet.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Kari Turunen: Viimeisimmistä projekteista Järvenpään verkkosivuston uudistus oli meille erityisen mielekäs projekti. Siinä roolimme oli tekninen toteutus ja jatkon osalta ylläpito ja kehitys. Järvenpää halusi kaupunkisivustonsa headlessinä ja meillä oli siihen tarjota tuotekehityksemme uunituore ratkaisu, jolla pystyimme täyttämään asiakkaan toiveet nopeudesta, huippuluokan tietoturvallisuudesta ja kuormituksen kestosta. Toteutus sisälsi muitakin meille mieluisia elementtejä, kuten integraatioita ja erillissivustoja sekä näiltä kaikilta sivustoilta hakutuloksia koostavan hakuratkaisumme. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja olemme ylpeitä Suomen ensimmäisestä Headup-kaupunkisivustosta.

Kysymys: Tätä julkaistaessa on koronakriisin toinen vaihe Suomessa käynnissä. Onko kriisi vaikuttanut teidän toimintaan tai asiakkuuksiin keväällä tai syksyllä?

Kari Turunen: Kartoitimme keväällä potentiaalisia uhkia, sekä sisäisiä että ulkoisia. Otimme nopeasti tiukahkot koronarajoitukset käyttöön omassa toiminnassamme ja ohjasimme työntekijämme pääosin etätyöskentelyyn. Monille koronan aikainen etätyöskentely on merkinnyt parempaa työrauhaa ja osa taas kaipaa kovasti jo toimistolla työskentelyn sosiaalista ulottuvuutta.

Koronan vuoksi meiltä lykkääntyi keväällä yksi isompi projekti, mutta muita vaikutuksia emme lopulta huomanneet ja nyt syksyllä on näyttänyt siltä, että asiakkaiden aktiivisuus on lisääntynyt entisestään, koska digitaaliset asiointikanavat ja -palvelut ovat tässä ajassa nyt ensiarvoisen tärkeässä roolissa.

Asiakastapaamiset olemme koronan aikaan pitäneet poikkeuksetta etäyhteydellä.

>> Valu Digital Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on tällä hetkellä 28 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun