Technopolis -sivustouudistus

Tekijä: Creuna Finland
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Technopolis kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen verkkopalvelukokonaisuus sisältää suomen- ja englanninkielisen pääsivuston lisäksi Venäjän, Norjan, Viron, Ruotsin ja Liettuan sivustot.

Uudistuksen tavoite on palvella eri asiakasryhmiä entistä paremmin ja tavoitteellisemmin sekä esittää Technopolis alansa edelläkävijänä: modernina palveluntarjoajana, eikä vain toimitilatalona. Avainasioiksi määritettiin käyttäjäystävällisyys, löydettävyys, palvelukokonaisuuksien hahmottaminen sekä selkeä ja käyttäjäystävällinen palvelun hallinnointi.

Sivusto-kokonaisuuden alustaksi valittiin WordPress multisite-asennuksena, mikä mahdollisti nopean ja kustannustehokkaan kehitystyön sekä tarjosi ylläpitäjien näkökulmasta helppokäyttöiset työkalut.

Sivusto integroitiin Technopoliksen muihin tietojärjestelmiin; tiedot avoimista toimitiloista haetaan Tiloja.fi / Goland Group:n toimitilajärjestelmästä, kokoustilatiedot puolestaan REST-rajapinnan avulla Technopoliksen sisäisistä järjestelmistä ja tapahtumat Lyyti-järjestelmästä. Lomakkeet ja muut markkinoinin automaatioon liittyvät sisällöt on puolestaan integroitu Click Dimensions -järjestelmään.

Sivuston suunnitteluvaiheessa määriteltiin aluksi tärkeimmät käyttäjäprofiilit ja -polut sekä konversiopisteet. Parasta mahdollista käyttöliittymämallia lähdettiin hakemaan projektissa jo varsin aikaisessa vaiheessa kattavan prototyyppauksen kautta. Prototyyppivaiheessa muovautunut käyttöliittymä testattiin ulkopuolisen tahon toimesta palvelun kohderyhmiin kuuluvilla käyttäjillä ja saatujen tulosten perustella käyttöliittymää hienosäädettiin vielä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Sivuston julkaisun jälkeen sen kehittäminen on jatkunut saavutettujen tulosten pohjalta tehtävällä sivuston jatkuvalla optimoinnilla niin sisältöjä, rakennetta kuin teknisiä yksityiskohtiakin päivittämällä.

[Toim. huom.: Referenssi on julkaistu alunperin Byroon nimissä. Creuna osti Byroon keväällä 2016.]

Kommentit

Jätä kommentti