Ruka.fi

Tekijä: KWD Digital
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tarkoituksena on kehittää Ruka-Kuusamon matkailualuetta, ja yhdistyksen verkkosivut palvelevat tätä tarvetta. Sivusto tarjoaa runsaasti tietoa alueen matkailukohteista, tapahtumista ja palvelutarjonnasta.

Sivuston tekniikka pyörittää useita eri verkkotunnuksia ja kieliversioita saman Drupal-järjestelmän päällä, mikä mahdollistaa yhteiset valikot, helpot ristiinlinkitykset ja automaattiset nostot eri sivustojen, kuten www.ruka.fi ja ski.ruka.fi välillä. Se tarkoittaa myös että eri järjestelmiin ei tarvitse kirjautua erikseen.

Rukan sivustouudistuksen tarkoituksena oli sekä päivittää sivuston ulkoasu uuden ilmeen mukaiseksi että korvata vanha itse tehty sisällönhallintajärjestelmä yhtenäisellä Drupal-alustalla.

Rukan verkkosivu-uudistus tehtiin yhteistyössä asiakkaan kanssa SCRUM-mallia hyödyntäen. KWD Digitalin rooli projektissa oli konsultointi, tarpeiden kartoitus, tekninen suunnittelu ja toteutus. Asiakas toimi Product Ownerin roolissa ja oli vastuussa tarvemäärittelystä. Suunnittelussa käytettiin apuna mainostoimiston graafista ohjeistusta, mutta sivuston ulkoasusuunnittelu tehtiin prototyyppi-periaatteella toimivan mallin kanssa.

Jätä kommentti