NikEdu

Tekijä: Trimedia Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Nykyisessä valeuutisten maailmassa paikkaansa pitävä tieto nikotiinituotteista ja niiden vaikutuksista on tärkeä resurssi kodeissa, oppilaitoksissa ja nuoristyössä. Syöpäjärjestöjen NikEdu-verkkopalvelu on luotu vastaamaan juuri tähän tarpeeseen.

Haaste
Tehtävänä oli luoda uudenlainen tapa tarjota tukea ja viestiä verkossa nikotiinituotteista ja niiden vaikutuksissa lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille. Erityishaasteen tarjosi se, että kohderyhmien tarpeet vaihtelevat sitä mukaan, missä kontekstissa aikuinen toimii lapsen tai nuoren kanssa (esimerkiksi vain oppilaitosten kohdalla: alakoulu, yläkoulu, lukio, ammattikoulu). Näin yhteensovitettavia palasia oli melkoisesti. Niinpä Syöpäjärjestöjen vuodesta 2003 ylläpitämä Työkalupakki-verkkopalvelu haluttiin uudistaa niin perustuksiin asti, että nimenkin piti muuttua.

Ratkaisu
Projekti aloitettiin tarvekartoituksella, jossa Trimedia yhdessä asiakkaan kanssa haastatteli kymmeniä eri kohderyhmien edustajia luodakseen ajankohtaisen ja konkreettisen käsityksen verkkopalvelun tarpeista. Tarvekartoituksen pohjalta rakennettiin verkkopalvelun konsepti workshop-työskentelyä hyödyntäen.

Erityishuomiota kiinnitettiin kohderyhmälähtöisyyteen, joka näkyy verkkopalvelussa niin etenemisreittien rakenteena kuin sisällöllisenä personointina. Visuaalisesti verkkopalvelusta luotiin helposti lähestyttävä, mutta asiantuntijatietoa tukeva. Teknisesti sivuston ylläpitämistä helpottavat materiaalipankki, jonka avulla verkkopalvelun sisältömatriisin elementit on voidaan hallita yksinkertaisella tavalla yhdestä paikasta. Myös modulaarisiksi luodut sivupohjat mahdollistavat nopeat muutokset ja verkkopalvelun helpon laajentamisen tai muokkaamisen jatkossa.

Tulokset
NikEdu-verkkopalvelu palvelee tarjoaa lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille luotettavan ja helppokäyttöisen tietolähteen nikotiinituotteista ja niiden vaikutuksista. Verkkopalvelun ajankohtaiset tekniset ratkaisut mahdollistavat sen, että oikea tieto on nyt saatavilla oikeassa muodossa. Verkkopalvelu ei vain tyydy tarjoamaan yleisiä neuvoja ja ohjeita, vaan sen tarjoamat työkalut ja viestintätyyli on räätälöity kuhunkin kontekstiin sopivaksi.

Jätä kommentti