Loiste.fi

Tekijä: Exove Oy
Tärkein teknologia: Drupal
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Loisteen verkkosivut oli rakennettu Drupal 7 -sisällönhallintajärjestelmän päälle. Loisteella oli tarve kehittää asiakaskokemusta saumattomaksi ja samalla kehittää sivuston ulkoasua. Sivusto palvelee pääosin kolmen yhtiön (Ekosähkö, Loiste Sähkönmyynti sekä Loiste Sähköverkko) sidosryhmiä. Jokaiselle sivustolle oli suunniteltu uusi ilme ja värimaailma. Sivuston uuden ilmeen suunnitteli HiQ ja Exovea pyydettiin mukaan tekemään teknistä kehitystyötä.

Multisite toteutus helpottaa sivustojen ylläpitoa ja jatkokehitystä sillä jokaisella sivulla on sama rakenne jolloin samoja ominaisuuksia voidaan hyödyntää läpi sivustojen. Samaan aikaan voimme pitää käyttäjät sivustokohtaisina. Projektissa uudistimme myös Loisteen sopimuslaskurin, joka yksinkertaisti ja selkeytti uuden sähkösopimuksen tekemistä.

Projektin kohokohdat

Drupal 7 -multisite-toteutus mahdollistaa loppukäyttäjälle saumattoman siirtymisen palvelusta toiseen. Palveluiden rakenne on yhtenäinen, mutta värimaailma ja sisältö muuttuu Loisteen eri yhtiöiden brändivärien sekä kohderyhmien mukaan.

Sivustojen julkaisu onnistui suunnitellusti sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Projektitiimin yhteistyö sujui mainiosti, ja ketterää kehitysprojektia tuettiin ‘on-site’-päivillä, jolloin koko tiimi istui kerran viikossa samassa tilassa. Tämä mahdollisti nopean palautteen ja synkronoidun yhteistyön monitoimittajaympäristössä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset säilyivät kympissä läpi projektin.

Tärkeää projektin onnistumisessa oli Loisteen projektin omistajien aktiivisuus sekä asiantuntijuus. Exoven ja Loisteen yhteisymmärrys projektin tavoitteista ja toimintatavoista mahdollisti ketterän projektin läpiviennin sen suunnitellulla kehyksellä.

Jätä kommentti