LashLovers

Tekijä: Sofokus Oy
Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus
Palvelun tyyppi: Verkkokauppa

LashLovers Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen ripsienpidennystuotteiden alkuperäisvalmistuttaja ja alan kouluttaja. Laatu, turvallisuus ja jatkuva kehittäminen ovat yrityksen toiminnan ydin. Tämä kauneudenhoitoalan ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja tuotteita maahantuova yritys tekee aktiivista yhteistyötä ja tuotekehitystä alan tarvikevalmistajien kanssa. LashLoversilla uskotaan vahvasti avoimuuteen sekä yhdessä oppimiseen ja yritys onkin kouluttanut Suomessa alalle jo yli 500 ripsienpidennysammattilaista.

Tavoitteet

Verkkokauppa on LashLovers Oy:n toiminnan kulmakivi. Sen on oltava toimiva ja helppokäyttöinen, koska nykyään käytännössä kaikki asiakastilaukset tehdään, käsitellään ja toimitetaan verkkokaupan kautta. LashLoversin tavoitteena oli kehittää nopea verkkokauppa, jonka avulla asiakkaita pystytään palvelemaan entistä paremmin. Vanha verkkokauppa oli tulossa tiensä päähän ja uuden kaupan myötä haluttiin huomioida myös mobiililaitteita yhä enenevissä määrin käyttävät asiakkaat sekä kansinvälisen kasvun mahdollisuus. Yrityksessä oli samaan aikaan käynnissä yleisilmeen modernisointi, jonka myötä myös verkkokaupan visuaalisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Ratkaisut

Uusi LashLovers-verkkokauppa rakennettiin paljon erilaisia moderneja verkkokauppatoiminnallisuuksia mahdollistavalle Magento -alustalle. Näin ollen verkkokauppaan saatiin muun muassa toiveiden mukainen palkitsemisjärjestelmä. Sen myötä asiakkaat saavat kaikista ostoksistaan pisteitä, joita he voivat käyttää palkintotuotteiden lunastamiseen. Tämän lisäksi uusilla verkkosivuilla on muun muassa koulutuskalenteri, josta asiakkaat näkevät kätevästi tulevat LashLovers®-ripsienpidennyskoulutukset paikkakunnittain sekä helppokäyttöinen ammattilaislistaus, josta kuluttajat löytävät näppärästi oman paikkakuntansa LashLovers®-ripsimmattilaisten yhteystiedot.

Jätä kommentti