Kansallinen Neurokeskus

Tekijä: Avidly
Tärkein teknologia: WordPress
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa tutkimuskentän pirstaleisuus. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on hyödynnettävä keskitetysti ja tehokkaasti.

Neurokeskuksen perustamisen tavoitteena oli vauhdittaa neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä edesauttaa uusia aivoterveyteen liittyviä kasvuyrityksiä. Pyrkimyksenä oli kehittää terveysalan ekosysteemiä, tarjota kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö alan kasvuyrityksille sekä lisätä vientiä, työpaikkoja ja Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta investointien kohdemaana.

Neurocenter Finland kaipasi tukea kansainvälisen brändin synnyttämiseen ja kaupallistamiseen, viestinnän ja markkinoinnin prosesseihin sekä brändin johtamiseen ja hallintaan.

Avidly loi Neurokeskukselle brändimääritykset, visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin sekä keskeisten kohtaamispisteiden rakenteen. Prosessi oli laajemmin kohderyhmiä, mm. tutkijoita, tutkijaryhmiä ja lääkeyhtiöitä osallistava. Valtion työryhmä ja hankkeesta vetovastuussa oleva Itä-Suomen yliopisto toimivat ohjausryhmänä.

Uusi toiminta ja brändi yhdistää Suomen neurotieteiden osaamisen. Keskeisenä kontaktipisteenä toimii WordPressin päälle rakennettu neurocenterfinland.fi-sivusto, joka kokoaa kattavia ja ajantasaisia tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista. Sivuston ensimmäinen vaihe on julkaistu 1/2019.

Jätä kommentti