Helsingin Seudun Kauppakamari

Tekijä: Vincit
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Helsingin seudun kauppakamarin verkkoilmettä uudistettiin usealla sivustolla. Vincit toteutti helsinki.chamber.fi sivuston ja kauppakamarinkoulutus.fi sivuston uudella yhtenäisellä ilmeellä. Sivustojen uudistuksessa haluttiin nostaa esille tarpeet ja kokonaisuus asiakkaan silmin, samalla raikastaen sivuston ilmettä.

Verkkomedia Kauppakamarilehti.fi sivusto siirrettiin KauppakamariNYT-nimen alle, joka sijaitsee nyt helsinki.chamber.fi-sivustolla, näin myös artikkelit ja julkaisut löytyvät nyt samalta sivustolta.

Sivustot haluttiin yhtenäistää myös hallinnan puolesta ja näin päädyttiin sivustot päädyttiin rakentamaan WordPress networkiin ja käyttämään samaa modulaarista pohjateemaa.

Teeman modulaarisuudessa käytettiin vahvasti hyödyksi WordPressin uutta Gutenberg-editoria ja siihen tehtyjä räätälöityjä lohkoja. Yhteensä räätälöityjä lohkoja tehtiin yli kaksikymmentä. Osa on hyvin yksinkertaisia visiaalisia elementtejä, mutta muutamaan on tehty myös integraatioita mm. Magentoon ja muihin ulkopuolisiin REST-rajapintoihin. Näillä integraatioilla tuodaan sivustolle mm. Helsingin seudun kauppakamarin koulutuksia, tapahtumia, jäsenyrityksiä ja tiedotteita.

Jätä kommentti