Futures Platform

Tekijä: Sangre Oy
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Futures Platform™ on verkkopohjainen trendikartta, joka auttaa organisaatioita muodostamaan kokonaiskuvan omasta tulevaisuudestaan ja tekemään muuttuvassa maailmassa perusteltuja strategisia valintoja.

Tulevaisuuden muutoksiin liittyvää asiantuntemusta tarjoavan asiakkaamme ideaan perustuen rakensimme heille tulevaisuuden ennakointia helpottavan työkalun. Se sai innostuneen vastaanoton käyttäjiltä, ja tuotteen ympärille syntyi uusi yhtiö, Futures Platform Oy, jonka puitteissa tulevaisuusasiantuntijatiimi nyt kehittää työkalua jatkuvasti eteenpäin yhteistyössä Sangren kanssa.

Työkalu sisältää ennakoinnin ammattilaisten tuottamia artikkeleita ja videoita trendeistä ja muutosilmiöistä. Käyttäjät voivat lisätä mukaan omia havaintojaan, arvioida yhdessä muutosten vaikutusta omaan toimintakenttäänsä sekä suunnitella toimenpiteitä joilla tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Futures Platformin™ avulla organisaatiot pysyvät jatkuvasti kartalla itselleen tärkeistä tulevaisuuden teemoista.

Sangrella projektiin on sisältynyt ratkaisun graafinen suunnittelu, UX- ja UI-suunnittelu, Front End- ja Back End-toteutus sekä palvelun jatkuva kehitys ja ylläpito. Projekti on toteutettu Drupal-ratkaisuna.

Projekti on ollut jatkuvaa, asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa työkalut ja toiminnallisuudet ovat tulleet aina tarpeisiin kehittäen ja vaiheittain. Ratkaisut ovat löytyneet yhdessä iteroimalla, etsimällä ja kartoittamalla tarpeita. Työkalun kehitys jatkuu ketterästi palautetta seuraamalla. Ratkaisu on vakuuttanut myös sijoittajat: elokuuhun 2016 mennessä Futures Platform™ -start-up keräsi 550 000 euroa kasvuun ja kansainvälistymiseen ja etsii nyt kansainvälisiä suuryrityksiä asiakkaikseen.

Jätä kommentti