Dearlucy.co

Tekijä: Mirum Agency
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Haaste

Dear Lucy on pilvipalvelu joka kokoaa liiketoiminnan tärkeät mittarit yhteen paikkaan, näyttäviksi dashboardeiksi ja täten mahdollistaa suorituksen reaaliaikaisen seurannan, paremman päätöksenteon ja nopeamman reagoinnin johtoryhmille, tiimeille, sijoittajille ja koko organisaatiolle. Dear Lucy on startup, jonka tuotekehitys ja ensimmäiset asiakastoimitukset on tehty, ja nyt ollaan siinä vaiheessa että aletaan aktiivisesti myymään tuotetta.

Projektin tarkoituksena oli uudistaa Dear Lucyn verkkosivut, jotta ne palvelisivat kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla ja generoisivat uusia liidejä. Tavoitteena oli rakentaa kevyt sivusto sellaisen sisällönhallintajärjestelmän päälle, joka mahdollistaa sivuston päivittämisen asiakkaan toimesta. Asiakkaan toiveena oli viestiä Dear Lucyn brändiä tehokkaammin ja sitä varten tehtiin myös brändifilmi, joka tuotiin pyörimään dearlucy.co etusivulle. Suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttivat myös Dear Lucyn yhteistyökumppanuudet.

Mirumin roolina oli suunnitella verkkosivuston tyyli sekä visuaalisesti että käyttökokemukseltaan, sekä toteuttaa se teknisesti. Lisäksi Mirum vastasi brändifilmin sekä kahden muun tuotevideon suunnittelusta yhdessä asiakkaan kanssa sekä niiden toteutuksesta. Projektissa oli erityisesti otettava huomioon se, että asiakas toimii business intelligence kentällä, joten uskottavuus ja erottautuminen kilpailijoista positiivisesti olivat avainsanoja.

Ratkaisu

Projektin alussa järjestettiin asiakkaan ja tiimin kesken yhteinen workshop, jossa määriteltiin projektin tavoitteet sekä käytiin läpi tarkemmin verkkosivujen rakennetta, sisältötyyppejä ja toteutustapaa. Jotta projekti pystyttiin toteuttamaan kustannustehokkaasti päätettiin valita valmis responsiivinen WordPress teema, joka oli visuaalisesti ja teknisesti räätälöitävissä toiveiden mukaisesti. Verkkosivujen visuaalista suunnittelua ohjasi tavoite tehdä rohkeaa, vahvaa ja valtavirrasta poikkeavaa tyyliä. Brändifilmin haluttiin olevan vahvasti visuaalinen fiilisklippi ja siinä päädyttiin käyttämään valmiita kuvapankkiklippejä sen sijaan että oltaisiin järjestetty erikseen kuvauksia.

Tulokset

Tulokset ovat olleet hyviä. Asiakas on ollut erityisen tyytyväinen verkkosivuston ja videoiden erottuvaan ilmeeseen, uudenlaisiin ideoihin visualisoinneissa ja rakentavaan otteeseen tiimityössä.

Jätä kommentti