ÄLY – Digitaalinen Oppimisympäristö

Tekijä: Mediapool Finland
Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut vuodesta 1948 lähtien materiaaleja opiskelijoiden avuksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. Äidinkielen sähköinen ylioppilaskoe järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Uudenlaiset ylioppilaskirjoitukset ovat haaste sekä opiskelijoille että opettajille. Tarvittiin uusi sähköinen opetusväline, joka kykenee simuloimaan ylioppilaskirjoitusten koetilannetta. Tähän tarpeeseen luotiin Äly.

Aloitimme projektin tekemällä käyttäjähaastatteluita niin opettajien kuin opiskelijoiden keskuudessa. Keräsimme yhteen palautteet ja toiveet alustan toiminnallisuuksista, joiden pohjalta lähdimme suunnittelemaan ohjelmiston arkkitehtuuria kuin myös käyttöliittymää.

Puolen vuoden tiiviin perussuunnitteluvaiheen jälkeen ryhdyimme luomaan palvelun visuaalista yleisilmetta sekä käyttöliittymää. Samanaikaisesti aloitimme ohjelmiston coren teknisen toteutuksen sisältösuunnitelman pohjalta. Etenimme soveltuvien osavaiheiden kautta ohjelmiston testiversion julkaisuun ja sisällönlataukseen.

Sisältöjen valmistuttua ohjelmistoa testattiin tilaajan, opettajien sekä opiskelijaryhmän keskuudessa. Löydetyt virheet ratkaistiin käyttöönoton yhteydessä viivytyksettä ja ohjelmisto avattiin käyttöön tammikuussa 2018. Ohjelmisto sai suuren suosion niin opettajien kuin opiskelijoiden keskuudessa ja mahdollisti perinteiselle kustantajalle uudenlaisen digitaalisen ajan liiketoiminnan.

Perussuunnittelun pohjalta päädyimme rakentamaan ohjelmiston suositun Laravel-frameworkin päälle. Laravelin avulla Älyn kaltaisen laajan ja monipuolisen ohjelmiston kehittäminen oli nopeaa ja tehokasta. Normaalien template-tiedostojen lisäksi frontend-puolella on käytössä Vue-javascript-kirjaston avulla tehtyjä älykkäitä komponentteja esim. tehtävien luomiseen. Palvelua tehdessä haluttiin varautua erittäin korkeaan toimintavarmuuteen ja isoihin käyttäjäpiikkeihin esim. koeviikkojen aikaan, joten palvelu pystytettiin hajautetun ja skaalautuvan palvelinympäristön päälle. Älystä on saatu erittäin varmatoiminen alusta isojenkin opiskelijamäärien yhtäaikaiseen käyttöön.

Älyyn integroidut maksujärjestelmät mahdollistavat palvelun käyttölisenssin hankkimisen joko suoraan palvelun sisällä tai kunta- tai koulukohtaisina ostoina.

Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Lisätietoa Älystä löydät projektin esittelysivulta.

Jätä kommentti