Altiagroup.com

Tekijä: Wunder
Tärkein teknologia: Drupal
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Altia on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva alkoholijuomatalo, joka valmistaa, maahantuo ja vie laadukkaita viinejä ja väkeviä alkoholijuomia. Altian liiketoimintaa ohjaa vastuullisuus: Altia haluaa edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. Altian toiminnasta keskeistä ovat vahvat omat brändit sekä laaja valikoima kansainvälisiä päämiestuotteita.

Toteutimme Altialle yrityksen pääsivuston Drupal 8:lla. Sivusto julkaistiin syyskuussa 2016.

Nopeaa ja tehokasta yritysviestintää brändin vahvistamisessa

Altia halusi vahvistaa yrityksen brändiä ja ilmentää sivuillaan asemaansa johtavana alkoholijuomatalona Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sivustouudistuksella brändi, yritysmielikuva ja tarina nostettiin keskeiseen asemaan ja Altialle toteutettiin visuaalisesti miellyttävä, helppokäyttöinen ja nopea verkkosivusto.

Altian liiketoimintaa ja viestintää vahvistavan modernin verkkopalvelun alustaksi valittiin Drupal 8 sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisuuden vuoksi. Sivuston haluttiin keskittyvän liiketoiminnallisesti keskeisiin toimintoihin ja palveluihin ja sen tuli ilmentää yrityksen strategiaa ja arvoja.

Asiakas halusi uudella sivustolla varmistaa keskeisten sidosryhmien ajantasaisen tiedonsaannin ja tarjota oleellista tietoa nykyisille ja potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Altian työnantajakuvan kirkastaminen sekä toiminnan ja vastuullisuuden monipuolinen esittely olivat yhtälailla keskeisiä tavoitteita.

Sisältöjen ja niiden esitystapojen oli palveltava entistä paremmin käyttäjiä ja itse sivuston tuli olla saavutettava kaikissa käyttötilanteissa. Sisällönhallintajärjestelmän tuli olla helposti omaksuttava ja näin tukea laadukasta ja ajantasaista sisällöntuotantoa.

Altian strategian mukaisesti myös projekti ilmensi uutta, ketterää ajattelua: datalähtöistä päätöksentekoa hyödyntäen luotiin asiakaslähtöinen, skaalautuva verkkopalvelu muuttuvaan toimintaympäristöön. Yrityksen onnistunut verkkoläsnäolo kasvattaa Altian tunnettuutta ja ilmentää yhtiön johtavaa markkina-asemaa.

Drupal 8 parhaat ominaisuudet yhteistyössä

Uudistuksessa keskityttiin erityisesti toiminnallisuuksien ja käytettävyyden parantamiseen ja visuaalisen brändi-ilmeen kokonaisvaltaiseen päivitykseen. Visuaalinen ilme päivitettiin vastaamaan Altian uutta imagoa ja brändiin keskittyvää strategiaa.

Yhteistyössä korostui osallistuva suunnittelu parhaimmillaan. Jokainen projektitiimin jäsen tiesi tarkalleen projektin tavoitteet ja teki yhdessä työtä saavuttaakseen nämä. Tehokas projektinjohto, sitoutunut tuoteomistaja ja ohjausryhmä sekä osaava tiimi pääsivät yhdessä kokemaan, mitä Drupal 8 voi parhaimmillaan tarjota analytiikkaan, suunnitteluun ja varsinaiseen kehitystyöhön.

Kokonaisvaltainen visuaalinen ilme

Altia luotti meihin ja yhteistyö sujui kivuttomasti. Projektissa onnistuttiin priorisoinnissa erityisen hyvin. Keskityimme keskeisimpiin toiminnallisuuksiin ja ominaisuuksiin ja lopputuloksena Altia sai liiketoiminnallisia lähtökohtiaan palvelevan, visuaalisesti miellyttävän ja nopean verkkopalvelun.

Projekti toteutettiin sovitussa ajassa ja budjetissa alkuperäisessä laajuudessa. Altia oli tyytyväinen lopputulokseen ja jatkamme yhteistyötä myös muiden asiakkaan sivustojen parissa.

Avainsanat: drupal8, Search API, Paragraphs, migration, Image bank, integration, Digtator Newsdesk, service integration, MyNewsDesk, Content tagging, infogr.am

Jätä kommentti