Alma Talent

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Kun oikeaa tietoa hyödynnetään oikeaan aikaan, mahdollisuudet menestyä ovat rajattomat, päätöksenteko helpottuu ja prosessit suoraviivaistuvat. Alma Talent jalostaa tiedosta merkityksellisiä oivalluksia, jotka auttavat vauhdittamaan kasvua ja noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita. Hyödyntämällä datapohjaisia ratkaisuja niin myynti- kuin strategiatyössä sekä laadukkaita sisältöpalveluita ja koulutuksia, on yrityksen kasvun vauhdittaminen vaivatonta, oli kyse sitten liiketoiminnan kasvattamisesta tai osaamisen kehittämisestä.

Tavoitteena oli luoda verkkopalvelu, joka kommunikoi Alma Talentin kokonaistarjoaman mahdollisimman selkeästi ja rakentaa Alma Talentin brändiä arvolupauksen mukaisesti tarjoamalla oikeaa tietoa oikeaan aikaan.

Verkkosivustosta haluttiin paikka, johon asiakkaita voidaan ohjata ja josta asiakas löytää helposti mitä etsii. Tärkeä tavoite uudelle sivustolle oli liidien tuottaminen myynnille.

Ulkoasultaan sivustosta haluttiin moderni ja sisällöltään rikas. Päivittyvä sisältö haluttiin nostaa nykyistä paremmin esiin ja eri sisältöjen haluttiin palvelevan asiakkaita selkeämmin ostopolun eri vaiheissa.

Sivusto suunniteltiin suurimmaksi osaksi kolmessa viikon mittaisessa design-sprintissä, jonka aikana järjestettiin kolme yhteistä työapajaa asiakkaan työryhmän kanssa.

Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin määrittelemään sivuston roolia, toivottua digitaalista käyttäjäkokemusta, käytiin läpi nykyisen sivuston ongelmakohtia sekä toivottuja uusia ominaisuuksia ja parannuskohteita. Ensimmäisessä työpajassa myöskin benchmarkattiin viisitoista palvelua, jonka kautta saatiin yhteinen näkemys siitä, minkälaista verkkopalvelua lähdetään tavoittelemaan.

Toisessa työpajassa pureuduimme nykyisen sivuston tilanteeseen sivuston analytiikasta nousseiden huomioiden kautta. Samoin työpajassa käytiin läpi yksityiskohtaisemmin nykyisen sivuston eri moduulien toimivuutta.

Toisessa työpajassa määriteltiin lisäksi käyttäjäpolkuja. Käyttäjäpolkujen määrittelyä helpottivat ostajapersoonat, jotka Alma Talentilta löytyi jo valmiina. Käyttäjäpolut määriteltiin erikseen tärkeimmille kohderyhmille.

Sivuston konversiopisteitä määriteltiin tarkkaan, jotta sivuston kautta saadaan mahdollisimman paljon liidejä myynnille sekä myös suoraa myyntiä.

Kolmannessa työpajassa keskityttiin hahmottelemaan rautalankamalleja ja navigaatiota.

Työpajojen tulosten pohjalta saatiin hyvät lähtökohdat tarkempaan UX- ja UI-suunnitteluun sekä teknisen arkkitehtuurin määrittelylle.

Palvelun tekniseltä ratkaisulta toivottiin muun muassa vahvaa tietoturvaa, toimintavarmuutta, sisällönhallinnan sujuvuutta, hyvin mobiilikäytössä toimivaa ja SEO-näkökulmasta helposti optimoitavaa.

Sivusto päädyttiin ehdotuksestamme toteuttamaan Jamstack-arkkitehtuuria hyödyntäen. Sisällönhallintajärjestelmänä taustalla toimii WordPress.

Jamstack-arkkitehtuuri valikoitui toteutustavaksi, koska Jamstackin avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi sivuston nopeuden, tietoturvan ja skaalautuvuuden suhteen. Kirsikkana kakun päällä Jamstack-arkkitehtuuria käyttävät sivustot ovat ekologisempi ratkaisu kuin perinteisempi monoliittisen järjestelmän päälle rakennetut sivustot, mikä on hyvin linjassa Alma Median vastuullisuustavoitteiden kanssa.

Olimme Jamstack-arkkitehtuuria käyttäneet menestyksekkäästi jo aiemmin, joten tiesimme, että arkkitehtuuri olisi hyvä valinta myös Alma Talentin tapauksessa.

Sivuston nopeuden parantuminen heijastuu positiivisesti myöskin hakukonenäkyvyyteen. Googlen yhtenä kriteerinä on sivustojen mobiiliystävällisyys. Mitä nopeampi ja sitä kautta mobiiliystävällisempi sivusto on, sitä helpommin sivusto nousee korkeammalle hakutuloksissa. Jamstack mahdollistaa huomattavasti nopeammat latausajat, koska sivustosta muodostetaan Gatsbyn avulla käytännössä staattinen ja näin ollen sivulatausten yhteydessä ei tehdä tietokantakyselyitä, jotka hidastavat sivun latautumista.

Jamstackin mahdollistama nopeus vaikuttaa positiivisesti myös käyttäjäkokemukseen – ero normaalin sivuston ja Jamstack-sivuston käyttönopeudessa on huima varsinkin ensimmäisen sivulatauksen jälkeen, mikä heijastuu muun muassa positiivisesti konversioprosentteihin.

Sivuston tekninen toteutus vietiin läpi kolmessa kuukauden mittaisessa sprintissä. Asiakkaan koulutus sisällönsyöttöön järjestettiin kuukausi ennen sivuston suunniteltua julkaisua.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Senaatti

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Senaatti luo asiakkaidensa kanssa toimivia työympäristöjä ja vastaa niiden ylläpidosta, sekä kehittää valtion kiinteistövarallisuutta ja pitää huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Puolustuskiinteistöt liittyi osaksi Senaattia 2021 ja samalla brändi-ilme uudistettiin. Tehtävämme oli uudistaa senaatti.fi uuden brändi-ilmeen mukaiseksi ja tuoda Puolustuskiinteistöt osaksi konsernisivustoa. Samoin Senaatin Asema-alueet Oy:n sivusto haluttiin muokata uuden brändi-ilmeen […] Lue lisää

Liikkuvat-ohjelmien sivustot

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia arjessa. Multisite toteutuksena rakennetut sivustot tarjoavat varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle ideoita, tietoa ja tukea liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Ohjelmissa on mukana suurin osa Suomen peruskouluista sekä yli puolet kaikista Suomen varhaiskasvatusyksiköistä ja oppilaitoksista. Uudistuksessa huomioitiin erityisesti eri kohderyhmät, […] Lue lisää

Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita. Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli […] Lue lisää

WWF Suomi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

WWF Suomella on jo pitkään panostettu laadukkaaseen tekemiseen digitaalisissa kanavissa, mutta 2018 huomattiin että oman verkkosivuston taustajärjestelmä ei tarjonnut enää tarpeeksi monipuolisia ominaisuuksia tehokkaaseen verkkotekemiseen. – Sivuston uudistaminen päätettiin tehdä alun perin juuri teknisten syiden takia, kertoo WWF Suomen digitaalisen viestinnän kehityspäällikkö Justus Hyvärinen. WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa […] Lue lisää

Eläkeläisten yhdistys-sivustot

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Lähtökohdat Valtakunnallisen Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistykset olivat tuoneet toimintaansa nettiin ja luoneet monenkirjavia sivustoja omatoimisesti. Toisaalta kaikilla pienemmillä yhdistyksillä ei ollut vielä sivustoa ollenkaan. Näistä lähtökohdista Eläkeläiset ry halusi ryhtyä tarjoamaan paikallistoimijoille yhtenäistä ja helppokäyttöistä sivustopalvelua. 200+ paikallisyhdistystä 180+ sivustoa Tavoitteet Äärimmäisen helppo sisältöjen hallinta Selkeät ja saavutettavat sivustot Yhteisen tapahtumakalenterin jouheva toiminta Yhteyshenkilöiden päivittämisen suoraviivaisuus […] Lue lisää

Porvoon kaupunki

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Porvoon kaupunki on reilun 50 000 ihmisen kotipaikka. Rakensimme Porvoolle sen kaikkia toimintoja palvelevan sivustokokonaisuuden, josta on moneksi. Kaiken kaikkiaan Porvoon kaupungille toteutettiin yhdeksän sivustoa. Sivustouudistuksen isoja teemoja olivat keskitetty sisällönhallinta sekä erillissivustojen luominen kaupungin eri liikelaitoksille ja toimijoille. Aiemmin käytössä oli vain yksi pääsivusto, ja sen uudistamisen lisäksi ympärille lähdettiin nyt luomaan omia erillissivustoja. […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun