Kokeneimmat ja luotettavimmat kotimaiset digitoimistot vuonna 2024

Kotimaisesta digitoimistokentästä on tullut WordPressin hallitsema viime vuosina. Vierityspalkin Toimistot-hakemisto laittaa kokeneimmat ja osaavimmat alan toimistot järjestykseen. Uudistunut hakemisto huomioi nykyisin myös osaamisen muilla teknologioilla. Lisäksi tähtiluokituksiin on tullut uusina näkökulmina asiakastyytyväisyyden taso ja räätälöityjen web-sovellusten toteutuskokemus.

Artikkeli

WordPressistä on tullut eräänlainen de facto -julkaisu- ja verkkokauppajärjestelmä alalle, Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tässä tapauksessa de facto ei kuitenkaan tarkoita Adobe Photoshopin kaltaista markkinaa täysin hallitsevaa teknologiaa, vaan enemmänkin jonkun Linuxin kaltaista perusteknologiaa. Erittäin suurelle osalle maailman verkkosivustoista ja verkkokaupoista riittää WordPress, ja WordPress toimii myös hyvin monenlaisten räätälöityjen ratkaisujen taustateknologiana. Vertaus Linuxiin tai Androidiin ei ole aivan täydellinen, mutta WordPressin käytössä ja markkinaosuudessa on jotain hyvin samankaltaista.

Asiakkaat suosivat WordPressiä

Tämän ovat huomanneet myös kotimaiset digitoimistot, joiden keskuudessa WordPress on noussut ylivoimaiseksi kärkiteknologiaksi. Yhä useammin kyse on kuitenkin markkinan paineesta, ei välttämättä täysin puhtaasta lukkarin rakkaudesta. Moni ohjelmistokehittäjä haluaisi mieluummin tehdä sovelluksia esimerkiksi Javascript-ohjelmistokehyksillä, ja toteuttaa sivustot headless-tyyppisesti. Toimistojen johtoporraskin saattaa kannustaa tähän, koska räätälitekeminen on yleensä paljon rahakkaampaa tekemistä kuin hyvin kilpailtu WordPress-tekeminen. Asiakkaiden markkinointitiimeillä on kuitenkin usein aiempaa kokemusta jo WordPressistä ja yleensä hyvän työkalun käyttöä halutaan jatkaa. Hyvin tehty WordPress-sivusto kun on nimenomaan asiakkaiden sisällöntuottajien ja markkinointi-ihmisten mieleen, vaikka ohjelmistokehittäjille tekeminen ei aina kovin suuria haasteita tarjoaisikaan.

Saas-työkalut ovat tulleet WordPressin rinnalle

Yhä useammin asiakkailla on nykyisin mielipiteitä siitä, millä tuotteella asioita halutaan tehdä. Moni hyödyntää esimerkiksi HubSpottia markkinoinnissaan, ja tällöin HubSpot saatetaan nähdä luontevimpana alustana myös verkkosivustolle. Samoin Shopify on monen asiakkaan valinta ensimmäiseksi verkkokauppakokeiluksi, ja kun kokeilusta siirrytään vakavampaan tekemiseen, halutaan edelleen jatkaa hyväksi havaitulla alustalla. Tämän kehityksen seurauksena myös moni WordPress-digitoimisto on kartuttanut kokemusta HubSpot CMS:stä ja Shopify-verkkokauppojen tekemisestä. Yleensähän tällaiset laadukkaat saas-työkalut myös tarjoavat asiakkaille erinomaiset käyttöliittymät ja mahdollisuudet omatoimiseen työskentelyyn.

Tämäkin kehitys huomioidaan nykyisin Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa. Toimistot voivat kerryttää kokemustaan myös muilla teknologioilla kuin WordPressillä. Esimerkiksi MEOM ja Evermade ovat jo saavuttanut ansiomerkin HubSpot CMS -osaamisessa referensseillään.

Räätälöidyt sovellukset ovat tyypillinen tarve osana kokonaisuutta

Samalla räätälöityjen osioiden ja sovellusten tekeminen osaksi verkkosivustoja ja verkkokauppoja on kasvanut tasaisesti. Yhä useammin tarvitaan jokin vertailusovellus, tarjouspyyntökone tai jokin konfiguraattori osaksi sivustoa. Joskus tarvitaan jopa kokonainen kirjautumisen takana oleva jäsenpalvelu tai extranet, joskus voi olla kyse esimerkiksi kirjautumista vaativasta B2B-verkkokaupasta. Tällöin tarvitaan osaamista tehdä kyseinen sovellus esimerkiksi jonkun Javascript-sovelluskehyksen avulla, ja lisäksi yleensä tarvitaan myös taustalle jokin sovellus käsittelemään ja siirtämään tietoa. Tällöin puhutaan esimerkiksi Reactista, Vuesta tai Angularista käyttäjille näkyvän kerroksen toteutuksessa. Taustalla pyörivä sovellus taas saatetaan toteuttaa myös Javascript-vetoisesti, esim. Nodella, tai PHP-pohjaisesti, esimerkiksi Laravel-ohjelmistokehyksellä.

Tästä kehityksestä johtuen myös Vierityspalkin Toimistot-hakemiston ranking sisältää nyt uutena kategoriana räätälöityjen web-sovellusten tähtiluokituksen. Tällä tavalla asiakkaat pystyvät paremmin tunnistamaan, mitkä toimistot omaavat eniten kokemusta vaativien räätälöityjen, hyvin asiakaskohtaisten ratkaisujen toteutuksesta. Osa toimistoista on jo hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja julkaissut referenssejään räätälöityjen web-sovellusten toteutuksista. Erittäin kokeneiksi, kahden tähden toimistoiksi ovat itsensä jo nostaneet Trimedia ja Valve. Kohtuullisen kokeneiksi toimistoiksi ovat itsensä tällä alueella nostaneet myös esimerkiksi Knowit Experience, redandblue, Into-Digital, G-Works, Agenda Digital ja Evermade

Ansiomerkkejä räätälöintiin liittyvistä teknologioista ovat myös keränneet jo monet. Vahvaa React-kokemusta löytyy jo neljältä toimistolta (Agenda Digital, G-Works, Valve, Evermade). Reactin ohella suosittu sovelluskehys on myös Laravel, josta esimerkiksi Trimedia on jo saanut kokemusmerkinnän.

Integraatio-osaaminen on kehittynyt monilla toimistoilla

Aiemminhan hakemisto on jo ryhtynyt arvioimaan esimerkiksi integraatio-osaamista. Tällä saralla moni toimisto onkin jo kerännyt varsin paljon meriittejä. Integraatiot ovatkin hyvä esimerkki alueesta, jota ei yleensä kannata jättää jonkun mainostoimiston kesäkoodarin hoidettavaksi, tai myöhemmin tästä valinnasta voi tulla huomattavia ongelmia. Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa olevista toimistoista suurin osa onkin jo kerryttänyt kokemusta integraatioissa, ja nämä toimistot ovat varmasti kohtuullisen turvallisia valintoja myös vaativia integraatioita sisältäviin hankkeisiin.

Integraatio-osaamisessa on muutama toimisto jopa yltänyt korkeimpaan kolmeen tähteen. Näitä integraatio-spesialisteja ovat tällä hetkellä Knowit Experience, Poutapilvi, redandblue, Into-Digital, Valve ja Valu Digital.

Teknisen osaamisen korostaminen onkin johtanut jo siihen, että hakemistosta on poistunut viime vuosina muutama selvästi mainostoimisto-profiililla operoinut toimisto. Voineekin sanoa, että jäljellä on enää sellaisia markkinointitoimistoja, joilla on myös todellista teknistä osaamista.

Moni mainostoimisto kun väittää kyllä omilla sivuillaan osaavansa tehdä kaikenlaisia verkkopalveluita ja sovelluksia, mutta jos tätä osaamista hieman tutkii tarkemmin, ei väitteen todisteeksi oikein löydykään kuin ehkä se yksi referenssi muutaman vuoden takaa. Täten ainakin tällä hetkellä Toimistot-hakemisto toimii juuri kuten sen pitääkin, eli erottelee jyviä akanoista markkinassa, joka on hyvin kirjava.

Muillakin alustoilla tehdään edelleen, etenkin isoja verkkopalveluita

Kokonaan ei markkina tietysti ole WordPressin ja saas-työkalujen hallinnassa, vaikka esimerkiksi Vierityspalkin Julkaisut-palstaa seuratessa näin voisikin päätellä. Esimerkiksi Drupalilla ja Optimizelyllä tehdään edelleen monia todella isoja sivustokokonaisuuksia, etenkin kansainvälisiä ja monikielisiä kokonaisuuksia. Samoin Magento pyörittää edelleen merkittävää osaa tämän maan isoista verkkokaupoista. Onpa Suomessa isoja kokonaisuuksia myös Salesforcen, SAP:in, Sitecoren ja Adobe Experience Managerin päällä. Nämä ovat yleensä kuitenkin miljoonaluokan projekteja ja palveluita, joilla on usein omat syynsä alustavalintoihin, ja näin tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin.

Suomen erityispiirteenä on myös edelleen räätälitekemisen varsin merkittävä asema. Etenkin inhouse-tyyppisesti palveluita kehittävät isot organisaatiot käyttävät räätälinä tehtyjen palveluiden tukena erilaisia rajapintalähtöisiä sisällönhallintaratkaisuja, joista Suomessa merkittävin on Contentful. Tarkemmin kokonaismarkkinasta voi lukea esimerkiksi North Patrolin viimeisimmästä aihetta käsitelleestä datakatsauksesta.

Aika usein nämä eksoottisemmat teknologiavalinnat yhdistyvät myös isoihin ohjelmistointegraattoreihin, eli tekijöinä on tämän maan isoimmat ohjelmistoalan sekatavarakaupat. Tämä markkina ei ole juurikaan muuttunut 2000-luvulla, Suomessa on aina tehty jonkin verran projekteja myös isoilla ja järeillä alustoilla ja räätälinä.

WordPress-digitoimistojen kokoluokka on kasvanut tasaisesti

Aiemmin tässä maassa selvästi isoimmat digitoimistot edustivat yleensä jotain muuta teknologiaa kuin WordPressiä. Useamman miljoonan liikevaihtoa ovat perinteisesti tehneet lähinnä Drupal-toimistot ja Optimizely-kumppanit ja ajoittain myös Magento-integraattorit. Tämä tilanne on kuitenkin muuttunut viime vuosina, kun yhä useampi WordPressillä tekevä digitoimisto on saavuttanut miljoonaluokan. Markkinan isoin kissa, Evermade, ylitti jopa neljän (4) miljoonan euron rajapyykin viime vuonna. Hion on kolmen miljoonan euron luokassa, ja kahden miljoonan euron rajapyykin ovat ohittaneet Valu Digital ja Into-Digital. Näistä etenkin Into-Digitalin kasvu on ollut tasaista viime vuosina ja toimisto on noussut yli kahden miljoonan euron luokkaan varsin nopeasti.

Isoin muutos on kuitenkin tapahtunut näiden isojen kissojen takana. Yli miljoonan euron liikevaihtoa WordPressillä tekee peräti kahdeksan (8) digitoimistoa. Tässä miljoona euroa ylittäneiden sarjassa on redandblue, Fonecta (entinen Eeco), MEOM, Knowit Experience, Valve, Poutapilvi, Avidly ja Generaxion.

Täten voi sanoa, että kohtuullisen isoja WordPress-digitoimistoja on tässä maassa jo pitkälti toistakymmentä. Näistä suurin osa pystyy myös melko isojenkin urakoiden läpivientiin, vaikka vaihtelua onkin paljon. Osa toimistoista tekee selvästi pienempiä urakoita, mutta määrällisesti paljon. Toiset taas ovat enemmänkin hovitoimittajia muutamille isoille asiakkaille, eivätkä samalla tavalla ole projektitekijöitä. Yli miljoonan euron vuosittaiseen tekemiseen mahtuu kuitenkin paljon kaikenlaista, joten tästä voi myös olettaa toimistojen olevan teknisesti varsin osaavia WordPress-tekijöitä.

Hakemistossa 28 erittäin kokenutta digitoimistoa

Yhteensä toimistoja on hakemistossa tällä hetkellä 28 kappaletta, ja kun kaikkien tulee toimittaa varsin merkittävä määrä referenssejä vuosittain pysyäkseen hakemistossa mukana, voi kaikkia hakemiston toimistoja pitää varsin kokeneina ja osaavina WordPress-tekijöinä. Julkaisut-palsta ei myöskään huomioi kuin yli 10 000 euron budjetilla tehdyt projektit, joten kaikki hakemiston toimistot ovat toimistoja, jotka tekevät pääosin aika räätälöityjä sivustoja ja verkkokauppoja. Pakettiratkaisuja tai joitain teemapakettisivustoja ei tarjoa ensisijaisesti käytännössä yksikään hakemistossa oleva toimisto. Täten asiakkaiden näkökulmasta kaikki hakemiston toimistot ovat potentiaalisia toimittajia hyvin asiakaskohtaisille ja uniikeille sivustoille.

Mitä isommasta urakasta ja mitä moninaisemmista toiminnallisuuksista (verkkokauppa, räätälöidyt sovellukset, jne.) on kyse, sitä enemmän kannattaa kiinnittää huomiota toimistojen tähtiluokituksiin ja referensseihin.

Urakoiden kokoluokka onkin noussut aika tasaisesti Julkaisut-palstalla. Nykyisin jo aika merkittävä osa projekteista on yli 30 000 euron budjetilla tehtyjä, ja onpa palstalla varsin paljon myös yli 60 000 euron ja yli 100 000 euron hankkeita. Tämä on tietysti linjassa sen kanssa, että verkkokaupoista ja verkkopalveluista on tullut koko ajan monella alueella yhä tärkeämpiä liiketoimintakanavia, joten asiakkaiden panostukset ovat kasvaneet.

Tämän vuoden aikana Toimistot-hakemistoon tulee myös uutena asiakastyytyväisyyden tähtiluokitus, joka perustuu referensseissä nimettyjen asiakashenkilöiden antamaan arvosanaan. Näin hakemisto saa myös asiakaspuolen arvion toimiston yhteistyöosaamisesta yhdeksi näkökulmaksi.

Kokeneimmat WordPress-digitoimistot Suomessa 2024

Seuraavassa on listattu toimistot kerättyjen tähtien mukaan. Yhteenlaskettu tähtien määrä ei toki suoraan kerro, missä toimisto on erityisen vahva, mutta se kertoo monipuolisuudesta ja todistetusta osaamisesta. Asiakkaana kannattaa toki tutustua profiileihin tarkemmin, huomioiden eri toimistojen osaamisen painottumisen eri osa-alueille ja erilaisiin projektikokoluokkiin.

Joskus parinkin tähden toimisto voi olla hyvä ratkaisu, jos toimiston referenssit ja osaaminen vastaa kysyntää. Mitä enemmän toimistolla on tähtiä, sitä kokeneempi toimisto on kyseessä, ja sitä todennäköisemmin toimiston projektit ovat myös astetta isompia kokoluokaltaan. Toki joukossa on poikkeuksiakin, esimerkiksi Digitoimisto Dude ja Trimedia ovat alle miljoonan euron luokassa, ja tekevät aika pieniäkin projekteja, mutta ovat myös erittäin kokeneita tekijöitä.

Ehkä kiinnostavinta on se, että tämäkin listaus on muuttunut parissa vuodessa melko paljon. WordPress-toimistojen kentällä tapahtuu koko ajan, ja myös toimistojen väliset voimasuhteet vaihtelevat, kun välillä porukkaa siirtyy aika vauhdikkaastikin toimistosta toiseen. Jos vertailu kiinnostaa, voi tutustua esimerkiksi kaksi vuotta sitten julkaistuun edelliseen markkinakatsaus-artikkeliin.

Seuraava top-13 ranking listaa kaikki toimistot, joilla on vähintään neljä tähteä. Tätä listaa voisi kutsua vaikka aktiivisimpien ja kokeneimpien toimistojen listaukseksi.

Top-13 tähtien mukaan:

 1. Valve ★★★★★★★★★★ / 1-2 miljoonaa euroa
 2. redandblue ★★★★★★★★★ / 1-2 miljoonaa euroa
 3. Into-Digital ★★★★★★★★ / yli 2 miljoonaa euroa
 4. Trimedia ★★★★★★★ / 500 000 – 1 miljoona euroa
 5. Evermade ★★★★★★ / yli 4 miljoonaa euroa
 6. Fonecta ★★★★★★ / 1-2 miljoonaa euroa
 7. Valu Digital ★★★★★ / yli 2 miljoonaa euroa
 8. Knowit Experience ★★★★★ / 1-2 miljoonaa euroa
 9. Poutapilvi ★★★★★ / 1-2 miljoonaa euroa
 10. Agenda Digital ★★★★★ / 500 000 – 1 miljoona euroa
 11. Hion ★★★★ / yli 3 miljoonaa euroa
 12. Digitoimisto Dude ★★★★ / 500 000 – 1 miljoona euroa
 13. G-Works ★★★★ / 300 000 – 500 000 euroa

Täpärästi tämän listan ulkopuolelle jäivät mm. Avidly, Generaxion, Virnex, J&Co Digital, Karhu Helsinki, Genero, Avoin.Systems, MEOM, Alfons Digital, Paper Planes, Verkkoasema, Aava & Bang, Barabra, Iasy ja Mediasignal.

Digitaaliseen markkinointiin painottuneet toimistot eivät ainakaan tällä hetkellä pärjää tähtisysteemissä yhtä hyvin kuin ohjelmistokehityspainotteisemmat kilpailijansa. Täten etenkin jos kumppanilta odottaa markkinointiosaamista, kannattaa katsoa myös niitä toimistoja, jotka eivät ole tähtikertymissä kärjessä. Suunnitelmissa on tuoda mukaan tähtisysteemiin myös digitaalisen markkinoinnin ja sisältöosaamisen arviointia, mutta vielä tällaisia ei ole käytössä.

Tähtiluokitus myös suosii luonnollisesti astetta isompia ja monipuolisempia toimistoja. Esimerkiksi Valve, redandblue ja Into-Digital ovat toimistoja, joilla on referenssejä monelta eri alueelta ja sitä kautta tähtikertymät ovat hieman isompia kuin johonkin tiettyyn aiheeseen erikoistuneilla toimistoilla. Esimerkiksi Fonecta on kolmen tähden WooCommerce-toimisto, mutta johtuen tästä kapeasta erikoistumisesta, jäävät kärkisijat melko kauas tällaisessa listauksessa. Tämäkin puoltaa sitä, että kannattaa tutustua pintaa syvemmälle listan toimistoihin ennenkuin lukitsee oman suosikkilistansa.

Nykyisin toimistoja voi myös hakemistossa järjestää useilla eri tavoilla, joten asiakkaiden on helpompaa löytää juuri itselleen sopivimmat kumppanit tarjouspyyntöjen kohteiksi.

Kannattaa tutustua uudistuneeseen Toimistot-hakemistoon!

>> Kaikki toimistot Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

3 kommenttia on “Kokeneimmat ja luotettavimmat kotimaiset digitoimistot vuonna 2024”

 1. Jään innolla odottamaan digitaalisen markkinoinnin ja sisältöosaamisen arviointia!

 2. Miikka Mäkelä

  Useimmasta ei mitään tietoa tai ikinä kuullutkaan. Mukava tietää että Suomessa on osaamista ja varaa valita.

 3. Perttu Tolvanen

  Sitä digimarkkinointikokemuksen tähtiluokitusta on mietitty moneen kertaan, mutta sen mittaaminen tasapuolisesti eri toimistojen referensseihin perustuen on osoittautunut varsin hankalaksi.

  Uskon, että se silti tulee, on se sen verran tärkeä kulma, varmaankin jonkinlaisena lisäkenttänä referensseihin, eli voi erikseen kertoa mitä digimarkkinointitoimenpiteitä on projektiin liittynyt. Tähdet sit perustuisivat siihen montako digimarkkinointia sisältävää refeä on saanut.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun