Drupal-toimistot Suomessa 2015

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 9 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Tämä on katsaus Suomen Drupal-firmoihin, jotka suunnittelevat ja toteuttavat Drupalin avulla verkkosivustoja. Selvitys Drupal-toimistoista tehtiin viime vuoden lopulla, ja nyt vihdoin tulokset ovat esittelyssä. Lopputulos ei ole tilastollinen analyysi, mutta silti perusteellinen katsaus markkinaan – tai ainakin ison markkinan yhteen osa-alueeseen.

Softakokki-Drupal

Ensinnäkin, Drupalia tekeviä firmoja on todella monenlaisia. On Motörheadia kuuntelevien koodareiden firmoja, on hienosti sisustettuja mainostoimistoja, on jättimäisiä IT-elefantteja. On täysin mahdotonta sanoa, että tyypillinen Drupal-firma olisi jotenkin tietynlainen. Esimerkiksi viime vuonna tehtyyn WordPress-katsaukseen verrattuna Drupal-kenttä muodostuu paljon heterogeenisemmista toimijoista.

Tyypillisesti Drupalista myös todella ollaan innostuneita. Poikkeuksellisen monella Drupal-ohjelmistosuunnittelijalla on profiili Drupal-yhteisössä, ja yhteisön toimintaan on yleensä myös jotenkin koodaamalla osallistuttu. Yhteisö on näin hyvin todellinen asia, ja jopa varsin aktiivinen Microsoft-maailma voisi olla kateellinen. WordPress-firmoihinkin verrattuna Drupal-yhteisön yritykset ovat merkittävästi aktiivisempia ja innostuneempia käyttämästään järjestelmästä.

Yleistäen voi sanoa, että Drupalilla tehdään selkeitä ja nättejä verkkosivustoja, ja myös melko paljon verkkokauppoja. Näiden lisäksi Drupalilla tehdään aivan kaikenlaista, web-sovelluksista kirjautumisen takana oleviin asiointipalveluihin ja yhteisöihin. Mitä enemmän toimistojen referenssejä kahlaakin läpi, niin sitä enemmän tuntuu vain menevän päästään sekaisin. Erilaisten palveluiden kirjo on todella laaja.

Katsaukseen hyväksyttyjen toimistojen kokemuspohja oli myös varsin vahva. Puolet toimistoista oli tehnyt yli 30 verkkopalvelua Drupalilla. Vain kaksi toimistoa oli tehnyt alle 10 projektia.

Drupal_kuinka_monen_sivuston

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voi pitää Drupal-toimistojen maantieteellistä keskittymistä erittäin vahvasti Helsinkiin ja Turkuun.

Drupal_map01

Esimerkiksi WordPress-markkinassa osaajia ja toimistoja on tasaisemmin muissakin kaupungeissa, esimerkiksi Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Jostain syystä Drupal-yhteisö tuntuu keskittyneen Helsinkiin ja Turkuun.

Katsaukseen haki mukaan yhteensä 23 toimistoa, joista 21 täytti peruskriteerit. Katsauksen pääasiallinen tarkoitus oli kuitenkin listata Drupal-toimistoja, jotka ovat isompia kuin yhden miehen/naisen harjoitukset. Täten pienimmät (3 kpl) jätettiin tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Eri kategorioihin sijoitettiin näin lopulta 18 toimistoa, joiden katsottiin olevan asemansa vakiinnuttaneita palveluliiketoimintaa asiakkailleen tekeviä yrityksiä. Epäilemättä yhden hengen soolo-organisaatiotkin voivat olla hyviä kumppaneita, mutta nämä eivät vain olleet tämän katsauksen päähuomion kohteena.

Arvioinnissa käytettiin kriteereinä varsin paljon aktiivisuutta yhteisössä ja todistettavia, omia Drupal-referenssejä. Kokeneimpien ja turvallisten toimijoiden osalta tämä malli tuntui toimivan, mutta epäilemättä moni pienempi taho ja alihankintaa paljon tekevä taho saattoi tästä mallista hieman kärsiä. Täten jos ostajana hakee vain yksittäistä Drupal-osaajaa, niin tämän katsauksen Haastajat-kategoria kannattaa tutkia tarkkaan. Kärkipaikat ovat valloittaneet tässä katsauksessa toimijat, jotka ovat pääosin isojen, kokonaisprojektien tekijöitä.

Selkeästi suurin osa (72 %) toimistoista oli “täyden palvelun” toimistoja, jotka yhtälailla suunnittelevat ja toteuttavat verkkopalveluita. Vain tekniseen toteutukseen erikoistuneita toimistoja oli katsauksessa ainoastaan 5 kpl (28 %).

Drupal-tekniset-toteuttajat

Katsaukseen otettujen yritysten (18 kpl) yhteenlaskettu Drupaliin liittyviä liikevaihto heidän omien ilmoitustensa mukaan asettuu arviolta 12 miljoonan ja 15 miljoonan euron välille. Täten voidaan puhua varsin merkittävän kokoisesta markkinasta, joka työllistää useita kymmeniä erikoisosaajia ja välillisesti jopa satoja henkilöitä. Tästä kokonaisuudesta haukkaavat tosin markkinan kaksi suurinta toimistoa yhteenlaskettuna jopa puolet (Exove ja Wunderkraut Finland). Pienemmät toimistot myös tekevät alihankintaa isommilleen, joten kokonaisluvussa on varmasti kahteen kertaan laskettua liikevaihtoa jonkin verran.

Huomattavaa oli myös, että Drupal-tekemisen kehitykseen tulevaisuudessa suhtauduttiin poikkeuksetta hyvin positiivisesti.

Drupal_text01

Puhtaasti Drupal-projekteihin osallistuvien asiantuntijoiden määriä (ks. graafi alla) vertaillessa joukosta erottuu omaan sarjaansa Exove ja Wunderkraut Finland. Keskisarjan muodostavat Activeark JWT (nykyisin Mirum), Druid, Verkkojulkaisut, KWD Digital ja Codemate.

drupal-asiantuntijoita

Todistettavasti yhteisöön osallistuneita kehittäjiä (ks. graafi alla) kysyttäessä kärkikastin muodostavat myös Exove ja Wunderkraut Finland. Keskisarjaan tässä vertailussa liittyy mukaan myös Siili Solutions.

drupal-kehittajia

Liikevaihtoja, asiantuntijoita ja referenssejä yhdessä tarkastellessa erottuu joukosta kuusi selkeästi isointa liiketoimintaa Drupalilla tekevää toimistoa. Nämä ovat Exove, Wunderkraut Finland, Activeark JWT (nykyisin Mirum), KWD Digital, Druid ja Verkkojulkaisut. Erot eivät ole valtavia seuraaviin verrattuna, mutta näkyviä. Nämä kuusi markkinan “isoa kissaa” ovat myös varsin aktiivisia Drupal-yhteisön toimijoita, ainoana poikkeuksena Verkkojulkaisut.

Ylipäätään osallistuminen Drupal-yhteisön toimintaan oli varsin aktiivista, ja moni alan toimija on osallistunut todella aktiivisesti lisäosien sekä Drupalin coren kehitykseen.

Toki markkinassa on myös toimijoita, jotka selkeästi vain käyttävät Drupalia, eikä kyse ole mitenkään intohimovalinnasta. Esimerkiksi Jabadabaduu, Leimahdus ja Zeeland* kuuluvat tällaisiin yhteisön näkökulmasta passiivisiin hyödyntäjiin.

Kenties kiinnostavin katsauksen osa-alue muodostui projektien hintaluokista (ks. graafi alla), koska katsauksen toimistot jakautuvat hintaluokkien osalta niin selkeästi eri lokeroihin. Drupal-markkinassa on selkeästi hieman eri toimistot isoille projekteille ja pienille projekteille.

Isojen, yli 80 000 euron, projektien perässä ovat erityisesti Wunderkraut Finland, Exove, Activeark JWT, Druid, KWD Digital, Genero, Siili ja Affecto.

drupal-erikoistuminen-projektiluokka-2015

Keskisarjaan, 25 000 ja 80 000 euron projekteihin, haluavat keskittyä taas mm. Verkkojulkaisut, Citat*, Zeeland ja Codemate.

Ensisijaisesti alle 25 000 euron Drupal-projekteista taas ovat kiinnostuneet mm. Jabadabaduu, Leimahdus, Vaiste, Drupaletti, KMG Turku, Konsepto.

Käytännössä toki useimmat isommistakin toimistoista haluavat ja pystyvät tekemään myös pienempiä projekteja.

Ainoastaan Wunderkraut Finland valitsi olevansa parhaiten soveltuva yli 200 000 euron projekteihin. Yksikään isompi toimija ei myöskään valinnut parhaiten soveltuvaksi projektiluokaksi alle 25 000 euron luokkaa. Näin ainakin isompien toimistojen näkökulmasta heille selkeästi kiinnostavin Drupal-projektien luokka on 80 000 ja 200 000 euron välissä.

Seuraavassa listassa ovat kaikki katsaukseen päässeet toimistot ryhmiteltynä 1) erikoistuneisiin, 2) kokeneisiin ja turvallisiin sekä 3) haastajiin. Fyysisistä sijainneista on mainittu vain firmojen merkittävät toimistosijainnit Suomessa. Tiedot on kerätty pääosin loppuvuodesta 2014. Suurimmalta osalta toimistoista on tarkennuksia kyselty myös tammi-helmikuussa 2015. Silti alkuperäisestä selvityksestä on tätä kirjoitettaessa kulunut jo puoli vuotta, joten kannattaa tarkistaa toimistojen tiedot ennen lopullisen suosikkilistan laadintaa.

Kategoria 1: Erikoistuneet toimistot

Erikoistuneet ovat tässä katsauksessa toimistoja, joille Drupal-projektit ovat merkittävää liiketoimintaa. Lisäksi erikoistuneet-kategorian toimistot ovat osoittaneet erikoistumisensa esimerkiksi aktiivisella osallistumisella Drupal-yhteisön toimintaan. Erikoistuneiden puoleen kannattaa kääntyä etenkin niiden asiakkaiden, jotka ovat tekemässä Drupalilla merkittävän kokoisia verkkopalveluprojekteja ja haluavat tiimiinsä ehdottoman osaavaa ja kokenutta väkeä. Myös jotkut tuoreemmat Drupalin osa-alueet, kuten Drupal Commerce, ovat erikoistuneilla toimistoilla selkeästi paremmin hallussa kuin muiden kategorioiden tekijöillä keskimäärin.

Wunderkraut Finland (Helsinki, Turku)

Wunderkraut on merkittävä Drupal-osaajien keskittymä myös Euroopan tasolla, koska Wunderkraut Finland on vain yksi osa konsernia, joskin hyvin itsenäisesti toimiva osa. Kilpailee usein Exovea vastaan isoissa projekteissa. Wunderkraut panostaa vahvasti ketterien menetelmien käyttöön projekteissaan. On tehnyt myös Drupal Commerce -projekteja. Erityisesti isojen projektien ja asiakkuuksien talo. (drupal.org-profiili)

Exove (Helsinki, Oulu, Tampere)

Toinen todella merkittävä Drupal-keskittymä Suomessa. Exovelle Drupal on ollut tärkein teknologia jo hyvin pitkään, mutta Exove käyttää myös muita julkaisujärjestelmiä (esim. WordPress). Viime aikoina perustanut toimistoja myös Helsingin ulkopuolelle ja kasvattanut design-osaamistaan. Referenssien monipuolisuuden ja Drupal-yhteisön koordinoinnin perusteella aktiivisin ja kokenein Drupal-talo Suomessa. (drupal.org-profiili)

Activeark JWT (nykyisin Mirum) (Helsinki)

Isoimpia digitoimistoja Suomessa, mutta myös iso mainostoimisto nykyisin. Drupal-tekeminen vain osa kokonaisuutta, mutta ei kovin kaukana Exoven ja Wunderkrautin luokasta, koska erittäin isoja, yksittäisiä asiakkuuksia. (drupal.org-profiili Activeark JWT & drupal.org-profiili Mirum)

KWD Digital (Helsinki)

Keskikokoinen digitoimisto, joka keskittynyt täysin Drupaliin. Kasvattanut projektikokojaan tasaisesti, mutta verrattuna edellisiin KWD Digital on selkeästi pienempien projektien tekijä. Keskittynyt kuitenkin vahvasti Drupaliin ja laajojen verkkopalveluiden toteutuksiin. (drupal.org-profiili)

Druid (Helsinki)

Druid on nopeasti isoksi kasvanut Drupal-osaajien keskittymä, joka on tehnyt isojakin projekteja, mutta pääosin toisten toimistojen alihankkijana. Drupal-osaamista löytyy kuitenkin runsaasti, ja intohimoinen suhde sekä Drupaliin että ketteriin menetelmiin erottelee monesta muusta puhtaasta teknologiatalosta. Verrattuna muihin erikoistuneisiin taloihin Druid on lähes täysin toteutustalo, ilman merkittävää design-osaamista. (drupal.org-profiili)

Kategoria 2: Kokeneet ja turvalliset

Kokeneille ja turvallisille toimistoille Drupal-projektit ovat kohtuullisen, jopa erittäin, merkittävä osa liiketoimintaa, mutta nämä toimijat eivät ole esimerkiksi Drupal-yhteisössä aktiivisia toimijoita. Moni tämän kategorian toimija on osaava Drupal-toimisto, mutta hyödyntää Drupalia varsin pragmaattisesti yhtenä työkaluna muiden joukossa. Tähän listaan kannattaa tutustua niiden ostajien, jotka ovat hakemassa kumppania ensisijaisesti melko perinteiseen verkkosivustoprojektiin tai jopa laajempaan markkinointiviestinnälliseen uudistumiseen.

Verkkojulkaisut (Helsinki)

Pitkän linjan webbitalo, joka ei koskaan ole pitänyt itsestään suurta ääntä. Tehnyt Drupalia kaikessa rauhassa jo vuosien ajan. Referenssejä isoistakin verkkopalvelutoteutuksista ja pitkistä asiakkuuksista. Drupal-liikevaihtoa jo yli miljoona euroa vuodessa, joten voisi olla tekemisen laajuuden puolesta erikoistunutkin toimija. Ei kuitenkaan mainittavaa osallistumista yhteisön toimintaan. (drupal.org-profiili)

Genero (Helsinki, Pietarsaari)

Hyvä esimerkki modernista mainostoimistosta, jolle digitaalinen toteutuskyky on osa tekemisen ydintä. Tehnyt isojakin Drupal-verkkopalveluita, ja panostaa myös aktiivisesti Drupal-osaamiseensa. (drupal.org-profiili)

Zeeland* (Helsinki)

Iso markkinointiviestintäjättiläinen, jolla myös vahvaa verkkopalveluiden toteutusosaamista. Drupalilla tehnyt varsin pitkään jo projekteja, mutta tekee paljon myös WordPressillä. (drupal.org-profiili)

Kategoria 3: Haastajat

Haastajat ovat Drupalia aktiivisesti hyödyntäviä toimistoja, jotka ovat tehneet lukuisia Drupal-projekteja, mutta ovat joko yrityksinä melko pieniä tai pääasiallinen toimiala on selkeästi jotain muuta (esim. mainostoimistotyötä). Yksi erityinen alakategoria haastajissa ovat myös isot IT-talot, jotka ovat lähteneet kasvattamaan Drupal-osaamistaan. Haastajien listaan kannattaa tutustua tarkkaan etenkin niiden asiakkaiden, jotka hakevat äärimmäistä kustannustehokkuutta, ovat tekemässä pieniä projekteja tai hakevat vain yksittäistä vahvistusta omaan Drupal-tiimiinsä. Useimmista haastajat-kategoriankin toimistoista löytyy erittäin kokeneita Drupal-kehittäjiä, mutta monessa tapauksessa kyse on vain 1-2 osaajasta, joten ainakaan kiireellisiin projekteihin tällaisia tahoja on vaikea suositella.

Siili (Helsinki)

Siili kuuluu jo nykyisin kotimaisen IT-alan jättiläisiin yli 30 miljoonan euron liikevaihdollaan. Drupal-liiketoiminnan käynnistäminen on melko viimeaikainen liike heille. Toistaiseksi Siili kuuluu vielä haastajakategoriaan, vaikka ovat onnistuneet rekrytoimaan useita kehittäjiä ja hankkimaan isoja asiakkuuksia. (drupal.org-profiili)

Vaiste Productions (Turku, Helsinki)

Vaiste kuuluu Drupal-kentän pieniin ja erikoistuneisiin toimistoihin, joka on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mutta ei vielä haasta vakiintuneempia pelureita. Kokeneita Drupal-osaajia etsivien asiakkaiden kannattaa kuitenkin ehdottomasti tutustua myös Vaisteeseen. (drupal.org-profiili)

Konsepto (Helsinki)

Konsepto on Vaisteen ohella markkinan pieniä ja erikoistuneita toimijoita, joille myös pienemmät Drupal-projektit kelpaavat mieluusti. Konsepto erottuukin kentällä nimenomaan pienten verkkopalveluprojektien tekijänä. Vallitsevan näkemyksen vastaisesti Konsepto uskoo Drupaliin vahvasti myös erittäin kustannustehokkaana julkaisualustana, ja kieltämättä Konsepton omat kokemukset alle 25 000 euron projekteista todistavatkin näkemyksen puolesta. (drupal.org-profiili)

Codemate (Oulu, Helsinki).

Hieman erilaisempi Drupal-keskittymä löytyy pääosin Oulusta, jossa Drupalilla on tehty erityisesti räätälöityjä web-sovelluksia. Julkiset Drupal-referenssit eivät ole kovin erikoisia, koska kuulemma suurin osa referensseistä on salaisia. Drupalia osaavia kehittäjiä talosta kuitenkin löytyy, mutta mitenkään Drupaliin erikoistunut tämä räätälöityjen verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten tekijä ei ole.

Jabadabaduu (Pori, Rauma, Helsinki, Turku)

Monella paikkakunnalla vaikuttava mainostoimisto, joka toteuttaa Drupalilla verkkosivustoja. Ei ole osallistunut yhteisön toimintaan, mutta tehnyt paljon vakuuttavia Drupal-verkkopalvelutoteutuksia.

Citat* (Helsinki)

Monien yritysjärjestelyiden jälkeen muodostunut digitaalisen suunnittelu- ja toteutusosaamisen keskittymä, jossa myös pieni Drupal-tiimi. Erityisesti design-osaamiseltaan vahva talo, mutta tehnyt myös Drupal-toteutuksia.

Leimahdus (Turku)

Leimahdus kuuluu Drupalia hyödyntäviin mainostoimistoihin, joille Drupal on ensisijainen työkalu pieniinkin verkkosivustoprojekteihin.

Affecto (Tampere, Turku)

Affecto on toinen IT-jättiläinen, joka on lähtenyt rakentamaan Drupal-tiimiään. Vielä ei Affectollakaan ole merkittäviä referenssejä, mutta projekteja on työn alla useita.

Drupaletti (Turku)

Turun Drupal-keskittymässä Drupaletti edustaa etenkin Drupal Commerceen erikoistunutta tahoa. Myös Drupaletin asiakaskunnassa on pääosin pieniä asiakkuuksia. (drupal.org-profiili)

KMG Turku (Turku)

KMG Turku edustaa myös mainostoimistoa, joka on valinnut Drupalin työkalukseen, mutta ilman sen suurempia intohimoja esimerkiksi Drupal-yhteisöä kohtaan.

Loppukommentit:

On syytä toistaa, että Drupalia käytetään tässä maassa hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Vahvimmillaan (ja ilman täysin suoria kilpailijoita) se tuntuu olevan laajoissa sisältöpalveluissa, joiden konseptit ovat monitahoisia – eli käytännössä palvelut voivat sisältää kirjautumismahdollisuuksia, erilaisia hakusovelluksia ja vaikkapa kevyttä verkkokauppaa.

Yllättävän moni esimerkiksi keskisuuren pk-yrityksen verkkosivustohan on lopulta tällainen “sekatavarakauppakonsepti”, jossa on vähän kaikkea ja vielä hieman lisää. Tällaisiin Betonilaatta.fi-tyyppisiin saitteihin Drupal sopii hyvin. Ei Drupalin käyttäminen näissä ole toki mitenkään itsestäänselvää, ja esimerkiksi WordPress ottaa tällä hetkellä isoa osuutta tästä markkinasta Suomessa. Mutta etenkin selkeästi isommissa sivustoissa, kuten Novitaknits.com, Drupalin laaja tarjonta ja räätälöitävyys nousevat kiistattomaan arvoonsa.

Drupalin kohdalla tällainen erikoistuminen monitahoisuuteen on kaikessa kummallisuudessaan ymmärrettävää. Drupal on ytimeltään enemmän projekti kuin järjestelmä. Lisäksi Drupal-projektin ympärillä oleva yhteisö on monin tavoin ainutlaatuinen. Avoimuus ja aktiivisuus tulee jatkossakin viemään Drupalia moniin suuntiin. Täten se todennäköisesti jatkaa porskuttamista myös pk-yrityksien saittialustana, ja kilpaillen näin WordPressin kanssa myös alle 25 000 euron projektiluokassa. Hyvä näin. Kyllä kilpailua tarvitaan, ja toimistoja tähän maahan mahtuu.

Laadukkaita verkkosivustoprojekteja Drupalilla tekeviä toimistoja katsauksessa olikin paljon. Muutamia erityisen selkeitä tämän alueen toimijoita ovat mm. Verkkojulkaisut, KWD Digital ja Genero. Myös monet isot digi- ja mainostoimistot ovat referenssien perusteella ensisijaisesti näitä verkkosivustoprojektien tekijöitä, esimerkiksi Activeark JWT (nykyisin Mirum) ja Zeeland. Tosin Activeark JWT (nykyisin Mirum) on selkeästi astetta isompien verkkosivustoprojektien tekijä.

Drupalin isommat käyttötapaukset ovatkin sitten hieman erilaisessa maailmassa. Moni iso konserni keskittää kaikkea verkkopalvelutekemistään Drupalille, ja käyttää alustaa niin verkkojulkaisussa, verkkokaupassa kuin extraneteissä. Tämän tekee järkeväksi etenkin Drupalin alustamaisuus, eli muokattavuus ja integraatiomahdollisuudet. Näissä selvästi isommissa, yleensä satojen tuhansien eurojen projekteissa, Drupal kilpailee Suomessa mm. EPiServerin ja Liferayn kanssa.

Katsauksesta ei noussut mitään selkeätä Drupalille leimallista asiaa näissä isoissa projekteissa. Joskin konseptillisesti on varsin tyypillistä, että Drupal-palveluissa on jonkinlainen mahdollisuus kirjautua palveluun. Joskus kirjautumisen takana on erillinen extranet-puoli, joskus kirjautuminen avaa julkisella sivustolla enemmän sisältöjä, joskus on kyse taas yhteisösivustosta tai verkkokaupasta. Tästä voinee päätellä ainakin sen, että Drupal taipuu tällaisiin konsepteihin hyvin monissa käsissä.

Alan toimistoista isoimmat, Exove, Wunderkraut Finland ja Activeark JWT (nykyisin Mirum) ovat selkeästi eniten näiden isojen asiakkuuksien ja verkkopalvelukokonaisuuksien perässä. Myös Druid voitaneen tähän sarjaan laskea, vaikka he ovatkin ensisijaisesti muita firmoja alihankkijana palveleva taho.

Oma lukunsa ovat myös isojen IT-talojen Drupal-tiimit, joilla tuntuu olevan kovia kasvuhaluja. Näitä tässä katsauksessa edustivat etenkin Siili ja Affecto. Näiden talojen kohteena tuntuu ensisijaisesti olevan isot asiakkaat, jotka ostavat Drupal-tekemistä enemmän resurssipohjaisesti kuin projekteina. Tosin tämä sama ilmiö taitaa hieman liittyä kaikkiin isompiin Drupal-taloihin. Drupal sopii räätälöityihin palveluihin, ja näitä räätälöityjä palveluita usein tehdään ketterillä menetelmillä jopa täydellisesti asiakkaan johdossa.

Asiakkaiden näkökulmasta Drupal-kenttä onkin hyvin monipuolinen, jopa liiankin kanssa. Ostajana kannattaa kysyä tarkkaan millaisiin projekteihin eri toimistot ovat tottuneet ja minkälaisia monitoimittajakuvioita referenssien takaa löytyy. Drupal varmasti taipuu moneen, mutta Drupal-toimistojen osaamis- ja kokemuspohja vaihtelee paljon. Tästä huolimatta melkoinen karkkikauppa on Drupal-markkina ostajan näkökulmasta.

PS. Tilaa Vierityspalkin kuukausikirje sähköpostiisi.

PSS. Infografiikat ja kuvitukset: kuvittaja Pirita Tolvanen

[*Toim. huom. Linkki poistettu toimimattomana.]

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

6 kommenttia on “Drupal-toimistot Suomessa 2015”

 1. Joonas Kiminki

  Moi Perttu,

  Kiitos hyvästä ja kattavasta katsauksesta! Aineiston keruun ja julkaisun välillä pääsi vierähtämään puolisen vuotta aikaa, mutta näemmä kannatti odottaa. Tässä katsauksessa on varmasti jokaiselle uutta ja arvokasta tietoa, oli Drupalin kanssa tekemisissä sitten toimittajana, käyttäjänä tai ostajana.

  Vähän jäin miettimään, miksi me valittiin tuo “sopii parhaiten yli 200 000 euron projekteihin”. Mutta – tottahan se on, että merkittävimmät onnistumisemme on tehty sellaisten asiakkuuksien kanssa, jossa vuosibudjetti liikkuu tuossa haarukassa. Yksittäiset projektit harvoin ovat tuota kahta satkua, mutta projekteja saatetaan tehdä viisi vuodessa ja silloin Drupalin ja ketterän lähestymistavan eduista pääsee kunnolla nauttimaan.

  Kiitellen,
  Joonas / Wunderkraut

 2. Mikko Paltamaa

  Kiitos paljon mielenkiintoisesta ja kattavasta katsauksesta, Perttu! Tällaista on kaivattukin.

  Ja kiitos myös Konsepton huomioimisesta pienempänä haastajana.

 3. Vaikka Drupal soveltuu hyvin yksinkertaisiin www sivustoihin, olen nähnyt miten sitä käytetään väärin (esim applikaatioiden rakentamiseen), toiseksi Drupal koodi on erittäin vanhanaikaista, eikä opeta käyttäjää juuri lainakaan. Itse olemme siiryneet pois Drupalista muihin parempiin tekniikoihin, tuloksen olemme myös huomanneet kehityksen nopeudessa sekä työntekijöiden ammattitaidon nosteessa.

  Seuraan edelleen Drupalin kehitystä mutta koska se on PHP:lle rakennettu ei moni nykyajan projekti siihen sovellu.

  95% Drupal projekteista jota olen joutunut vuosin mittaan korjaamaan, on ollut todella alaarvoista, testejä ei juurikaan kirjoiteta, ja kaikki configuraatio pidetään tietokannassa (Drupalin yksi suurimmista heikkoukista) sekä frontend koodi on yleensä jQuery spagettia josta ei kukaan ota selvää.

  Suurin ongelma on kuitenkin mielestäni ns. “vendor lockin” eli jos käytät Drupalia joudut tekemään kaikki sen mukaan. Parempi vaihoehto on käyttää kirjastoja jotka tekevät yhden asian hyvin.

 4. Kiitos kommentista Tomi. Mielenkiintoinen tulkinta tuosta tuosta vendor lockista. Koodarin vendor lock on siis se kun ei pääse itse päättämään kaikkia työkaluja (?). Ei kovin yleinen tulkinta aiheesta.

  Kommentistasihan puuttuu kokonaan asiakkaan näkökulma aiheeseen, mikä minusta on juuri se syy siihen miksi Drupal yleistyy myös eksoottisemmissa tehtävissä. Asiakkaan kannalta se, että kaikki tehdään täysin räätälinä on juuri yksi vendor lockin muoto, verrattuna siihen että käytetään jotain yleisempiä työkaluja/softia, joita muutkin tahot osaavat.

  Myönnettäköön, että pahempiakin muotoja löytyy, mutta mielestäni yleisesti käytössä oleva avoimen lähdekoodin “softapaketti” (tai miksi nyt halutaan Drupalia kutsuakaan) on yksi vähiten vendor lockkia aiheuttavista asioista tässä maailmassa.

 5. Hei Perttu ja kiitos vastauksesta.

  Ilmaisulla “vendor lockin” (vendor -eli esim. joku kolmannen tahon framework, cms tai kirjasto) tarkoitin enemmän niitä rajoituksia mitä Drupal laittaa devaajalle, eli käytännössä tämä tarkoittaa että mitään Drupalin ulkopuolella olevaa koodia ei voi käyttää, ellei halua oppia koko Drupal API:a ja rakentaa moduulia tarvittavan componentin ympärille, Drupal ei myöskään käytä minkäänlaisia standardeja (PSR) joka helpttaisi asiaa.

  Asiakkaan näkökulma on toki tärkeä, mutta rehellisesti sanottuna Drupalin perus backend ei ole helpommasta päästä, ja mikäli asiakkaalla ei ole ATK taustaa vaatii tämä turhaa opettelua, esim harjoittelua jonne pitää lähettää joku fyysisesti näyttämään miten homma pelittää. Tässä mielestäni wordpress vetää pidemmän korren. Omasta mielestäni kuitenkin paras ratkaisu on räätälöity backend asiakkaan tarpeita varten.

  Itse näen että tulevaisuus on jo täällä, ja se ei ole monoliittinen iso ja hidas CMS (esim Drupal, WP ja Joomla jne) vaan komponettitason palasia jota yhdistelemällä saa rakennettua huomattavasti nopeampia ja helpommin testattuja ratkaisuja. Tulevaisuus on asynkroniset ja reaali ajassa toimivat ratkaisut.

  Tässä muutama esimerkki kieli/kirjasto/ym jota kannattaa seurata (ja toki myös opetella)

  – Clojure/ClojureScript (uusi LISP joka pyörii JVM:än päällä)
  – Nodejs (Jo kaikille tuttu async servipuolen javascript platta)
  – Elixir/Phoenix (Ruby -mainen kieli, joka perustuu Erlangiin)
  – Reactjs / Om (Facebookin rakentama VDOM ratkaisu)
  – Rust (Uusi kieli, joka haastaa C/C++:an, lupaa ns. memory safety:n)

 6. Hinta ei kerro ratkaisun hyödyistä asiakkaalle, vaan siitä miten hyvän hinnan myyjä saa asiakkaalta napattua. Yhteisöihin kuuluminen ei kerro kuinka hyviä ohjelmoijia toteuttajayrityksessä on. Näiden jaarittelujen sijaan, kiinnostaisi enemmän tietää projektien vaikuttavuudesta asiakkaiden liiketoimintaan.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun