Raportit ja lähteet

Vierityspalkin raportit ja lähteet -sivu listaa digimedia-alan suomeksi julkaistua kirjallisuutta ja tutkimusraportteja. Englanninkielisiä poikkeuksiakin listalla on, mutta tällöin joko tekijät ovat olleet suomalaisia tai tutkimuksen kohteena on esimerkiksi suomalainen organisaatio.

Listaa ei päivitetä enää.

Listaa päivitetty viimeksi 12.12.2012.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina vuonna 2022 kesällä. Ja huom. Uusimpia tutkimuksia käsittelevät artikkelit löytyvät nykyisin Tutkimukset-kategorian sivulta parhaiten.)

2012 julkaistut kirjat ja raportit

2011 julkaistut kirjat ja raportit

2010 julkaistut kirjat ja raportit

2009 julkaistut kirjat ja raportit

2008 julkaistut kirjat ja raportit

 • Väitöskirja: Verkkomedian käyttö ja tutkiminen : Iltalehti Online 1995-2001 (Heinonen 2008)*
 • Väitöskirja: Avoin lisensointi auttaa Web 2.0 Internet-palveluita ja tukee yhteisöllistä sisällöntuotantoa (Herkko Hietanen 2008)*
 • Väitöskirja: Knowledge sharing in virtual communities (Kosonen, Miia 2008)*
 • Raportti: Internet ja vuorovaikutuksen uudet muodot (toim. Riitta Nieminen-Sundell 2008, huom. pdf-tiedosto)*
 • Raportti: Social media – Introduction to the tools and processes of the participatory economy – Katri Lietsala ja Esa Sirkkunen (englanninkielinen, kokonaan verkosta ladattavissa pdf-muodossa*)
 • Raportti: Born internationals: Market expansion and business operation mode strategies in the digital media field – Pelkonen & Gabrielsson (2008)*
 • Pro Gradu: Käyttäjäkeskeinen moninäkymähaku semanttisessa portaalissa (Suominen Osma, 2008), pdf-tiedosto
 • Pro gradu: Yritysblogi organisaation ulkoisessa viestinnässä – Jenni Lintula (2008)
 • Pro Gradu: Pankkien verkkopalveluiden käytettävyys – Tapaustutkimuksena Osuuspankki, S-Pankki ja Sampo Pankki (Wanne 2008)*
 • Pro Gradu: “Vuoden kohtauspaikka: Facebook”. Uuden ilmiön metaforat sanomalehdissä (Nupponen 2008)*
 • Pro Gradu: Verkkohuutokaupat: Hinnanmuodostus Huuto.net -verkkohuutokaupassa (Laitinen 2008)*
 • Pro Gradu: Viraalimarkkinointi verkkoyhteisöissä – Informaatioteknologian tiedekunnan yhteisökampanja Irc-galleriassa (Lahdensuo 2008)
 • Pro Gradu: Digitaalisten teosten maailmanlaajuinen rekisteröinti ja käyttömaksujen kerääminen internetissä (Wickholm 2008)*
 • Pro Gradu: Exploring virtual worlds: Key success factors in virtual world marketing (Henttonen Tuomas 2008, pdf-dokumentti)*
 • Pro Gradu: Internetin keskusteluryhmien käyttö ja merkitys harrastuksiin liittyvässä tiedonhankinnassa (Rissanen Mira 2008)*
 • Pro Gradu: Web 2.0 -verkkosovellusten piirteet ja Ajax niiden toteutuksessa (Mäki Samuli 2008)*
 • Pro Gradu: MySpace ja Facebook yhteisöllisyyden rakenteistajana (Piritta Pyykkönen 2008, pdf-tiedosto)*
 • Diplomityö: Human behavior on the Internet (Kalwar Santosh 2008)*
 • Pro Gradu: Business models enhancing the diffusion of mobile Internet in emerging markets (Hanninen, Katri 2008)*
 • Pro Gradu: Innovatiivisen virtuaaliyhteisön edellytykset (Lassila, Kari 2008)*
 • Diplomityö: Social Networking on Mobile Environment on top of PeerHood (Karki, Bishal Raj 2008)*
 • Pro gradu: ”Mun pyssyllä ei osu lumisateessa maalitauluun, onks muilla samanlaisia kokemuksia?” – Luottamuksen synty ja merkitys digitaalisten yhteisöjen keskusteluissa (Mikkonen, Katariina 2008)*
 • Pro gradu: Web site globalization and localization – A multinational company in an attempt to access the global eMarketplace (Frisk, Maikki 2008)*
 • Pro gradu: Sosiaalinen navigointi tiedonhakijan tukena (Lindfors, Ilona 2008)*
 • Pro gradu: Rajoitettu riemu: Interaktiivisuus Helsingin Sanomien verkkoreportaaseissa 1998–2007 (Raivio, Jarmo 2008)*
 • Pro gradu: Internetin mahdollistamat hyödyt kiinteistönvälityksessä (Korpilauri, Laura 2008)*
 • Diplomityö: Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä (Runonen, Mikael 2008, pdf-tiedosto)

2007 julkaistut kirjat ja raportit

 • Kirja: Viesti verkossa, digitaalisen viestinnän käsikirja – Pohjanoksa-Kuokkanen-Raaska (2007)*
 • Kirja: Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2.0 – Salmenkivi-Nyman (2007)*
 • Kirja: Google, kuinka varmistat verkkonäkyvyytesi – Davis (2007)*
 • Väitöskirja: Kaveriporukasta liiketoiminnaksi : Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä (Koistinen 2007)*
 • Lisensiaatintyö: “Virtuaalivirasto on avattu”. Verkkosivusto www.tampere.fi kunnan viestinnän välineenä vuosina 1994-2003 (Kuusisto Päivi 2007)*
 • Lisensiaatintyö: Viihdettä verkosta – case-tutkimus palomiesten ja kurssisihteerien Internetin viihdepalvelujen käytöstä (Haasio, Ari 2007)*
 • Raportti: Web 2.0 – johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin (pdf-muodossa).* Hintikka, K.A. (2007). Helsinki: Tieke 28.
 • Raportti: Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja. Kangas, P., Toivonen, S. & Bäck, A. (toim.) (2007). Espoo: VTT tiedotteita 2369.
 • Raportti: Sosiaalisen median mahdollisuudet kodin, koulun ja kunnan viestinnässä – Blogipäivyri-tutkimushankkeen loppuraportti, Tampereen yliopisto, Tiina Rättilä (2007), raportti ladattavissa pdf-muodossa*
 • Pro Gradu: Aikakauslehtien verkkojulkaisujen kehitysvaiheet. Tarkastelussa yleisaikakaus- ja erikoislehtien verkkojulkaisut. (Saara Pohjoismäki 2007)*
 • Pro Gradu: Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria (Vilma Lehtinen 2007)*
 • Pro Gradu: Asiallisesti Poliisikoulusta – Poliisikoulun www-sivujen arviointi (Mäkinen Auvo, 2007, pdf-tiedosto)*
 • Pro Gradu: Tietosuoja portaaleissa : Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja toimeksiantajan vastuu (Salminen 2007)*
 • Pro Gradu: The Effects of Web 2.0 on Interaction Design in a Web Design Company : case study: Satama Interactive (Kuikkaniemi Kalle 2007)*
 • Pro Gradu: Internetin keskustelupalstat, informaali oppiminen ja vertaistuki (Mikkola Anu 2008)
 • Diplomityö: Mobile music marketing: willingness towards mobile music recommendations and viral marketing (Peni, Henriikka 2007)*
 • Pro gradu: Tiedon epätasapainon vähenemisen vaikutukset kuluttajan ostopäätökseen – Tarkastelussa internet-välitteinen informaatio ja opiskelijoiden ostokäyttäytyminen (Leivo, Laura 2007)*
 • Pro gradu: Dinosauruksia uuden median kintereillä. Blogit suomalaisten sanomalehtien lähteinä Kaakkois-Aasian tsunamiuutisoinnissa (Itkonen, Mervi 2007)*
 • Informaatiosuunnittelun prosessin, menetelmien ja artefaktien uudistus asiakaslähtöisesti Please User Experience Design Oy:ssä (Salminen, Liisa 2007, pdf-tiedosto)*
 • Kandidaatintutkielma: Yritysblogit: Mitä ne ovat ja kuinka ne toimivat? (Janne Jämsén 2007, pdf-tiedosto)*

2006 julkaistut kirjat ja raportit

 • Kirja: Digitaalinen markkinointi – Merisavo-Raulas-Vesanen-Virtanen (2006)*
 • Kirja: Verkkoviestintäkirja – Aula-Matikainen-Vili (2006)*
 • Kirja: Tutkielmamatka verkkoviestintään – Aula-Matikainen-Vili (2006)*
 • Kirja: 101 kysymystä ja vastausta Google-markkinoinnista – Poutiainen (2006)*
 • Kirja: Älä pakota minua ajattelemaan – Krug (2006)*
 • Väitöskirja: Design Probes (Mattelmäki, 2006)
 • Pro gradu: Suomalaisten weblogien verkosto keskustelevana julkisuutena (Jere Majava, 2006)*
 • Diplomityö: Saavutettavuus mukautuvan verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa (Kaikuvuo Ilkka, 2006), pdf-dokumentti*
 • Pro gradu: Hyvä markkinointitapa lapsille ja nuorille suunnatun online-yhteisön markkinoinnissa. Case: Habbo Hotel (Siljamäki, Heli 2006)*
 • Pro gradu: Verkkosivut Keski-Suomen liiton sidosryhmäviestinnässä (Koivikko, Elisa; Willman, Nina 2006)
 • Diplomityö: Hakukoneoptimointi internetmarkkinoinnin tukena (Paananen Juha 2006)*
 • Pro gradu: Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa (Riikonen, Johanna 2006)*

2005 ja vanhempaa tuotantoa

 • Väitöskirja: Privacy Management Of E-Health. Content Analysis of 39 U.S. Health Providers’ Privacy Policies (Järvinen 2005)*
 • Väitöskirja: Studying user strategies and characteristics for developing web search interfaces (Aula, Anne 2005)*
 • Opinnäyte: Käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu arjen verkkosovelluksissa (Romppanen Päivi, 2005), Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorio, pdf-tiedosto*
 • Opinnäyte: Konseptisuunnittelu, mitä se on? Digitaalisen viestinnän suunnittelijan näkökulma – Jonna Iljin (2005), pdf-tiedosto*
 • Pro gradu: Internetin rooli kansanedustajan ja kansalaisen välisessä vuorovaikutuksessa (Jakovuori Pekka 2005)*
 • Pro gradu: Verkkopalvelun sisällönanalyysi : case: Valio ja Arla Foods (Parkkila, Paula 2005)
 • Pro gradu: Old media in new media: Comparing the front pages of three British and three Finnish print and online newspapers (Kinnunen, Terhi 2005)*
 • Diplomityö: Web Presence Building and Performance Measuring in Business-to-Business Markets (Timonen, Kirsi 2005)*
 • Pro gradu: Uusi media – uudenlainen yleisö? Lukijoiden mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen suomalaisten sanomalehtien verkkolehdissä (Kivessilta, Jenni 2005)*
 • Diplomityö: Verkkosivustojen esteettömyyden asiantuntija-arviointi (Turkki Laura 2005, pdf-tiedosto)*
 • Pro gradu: Esteettömyysohjeistot verkkosivustojen toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta (Helin Leena 2005, pdf-tiedosto)*
 • Diplomityö: Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä (Kuusela Marjo 2004, pdf-tiedosto)
 • Väitöskirja: Verkosta vai ei: Internetistä tuotetietoa hakevien kuluttajien ostokanavan valintaan vaikuttavat tekijät. (Järveläinen Jonna 2004)*
 • Pro gradu: Helsingin Sanomien Verkkoliitteen ja kantalehden suhde. Toimittajien näkemyksiä ja kokemuksia. – Jenni Rinkinen (2004)
 • Pro gradu: Toimittajien näkemyksiä verkkojournalismin uskottavuudesta (Vänttinen, Vesa 2004)*
 • Diplomityö: Mobile terminal adaptation in portal for better usability (Jansson, Teppo 2004)*
 • Diplomityö: Sisällönhallintajärjestelmän käyttö verkkopalvelun pohjana, case: Plone-sisällönhallintajärjestelmän rakenne, toiminta ja räätälöinti (Savolainen Petri 2004)*
 • Diplomityö: eLiiketoiminta-verkoston tiedonhallintajärjestelmän määrittely (Lempinen Kimmo 2004)*
 • Tutkimusraportti: Digimedia 2003 – Nykytila ja kavunäkymiä | Tommi Pelkonen 2003, pdf-tiedosto*
 • Väitöskirja: Mobile Communications within the European Union: The Role of Location in the Evolution and Forecasting of the Diffusion Process (Frank, Lauri 2003)*
 • Pro gradu: Rekrytointipalvelut yritysten verkkosivustoilla – Minna Neittaanmäki (2003)
 • Pro gradu: Mansetorin kaupunginosat verkossa ­ Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä (Kaivonen, Virpi 2003)*
 • Pro gradu: Hei, me faniudutaan. Internetin televisiofanit digiajan osallistuvan mediakulttuurin tiennäyttäjinä (Laukkanen Tero 2003)*
 • Diplomityö: Virtuaaliset yhteisöt ja areenat: virtuaaliyhteisön kehittämisprosessi. Case: Vaikuttamo (Kosonen, Miia Maaria 2003)*
 • Kirja: Verkkokirjoittajan käsikirja – Anja Alasilta (2002)*
 • Pro gradu: Verkko ja vaikuttaminen. Netin käytön tunnustelua Koskenniskan sillan tapauksessa. (Bamberg, Jaakko 2002)*
 • Diplomityö: Www-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille (Mantere, Jussi 2002, pdf-tiedosto)*
 • Pro gradu: Consumer resistance to mobile commerce services (Tiainen, Miia 2001)*
 • Pro gradu: Virtuaaliyhteisön yhteisökulttuuri : tapaustutkimus Verkkoklinikan vauvanodotus- ja vauvanhoitokeskustelupalstoista (Vähäkuopus, Eila 2001)
 • Diplomityö: Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso (Turtiainen Jukka Tapio 2001)*
 • Diplomityö: Sähköisen liiketoiminnan vaikutukset suurten energiayhtiöiden myyntitoimintaan (Kuusista, Noora Johanna 2001)*

Hyviä julkaisulistoja muualla:

 • Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion julkaisulista*
 • Tampereen teknillisen yliopiston Hypermedialaboratorion julkaisulista*
 • VTT:n julkaisut aiheesta sosiaalinen media*
 • Käytettävyys-aiheisia opinnäytetöitä (TKK pääosin)*
 • Suomalaisia käytettävyys-aiheisia väitöskirjoja (SIGCHI Finlandin lista)*

Kaupallisia tutkimustahoja ja heidän ostettavia raporttejaan:

 • TNS Gallup julkaisee vuosittain useita digitaalista mediaa käsitteleviä tutkimuksia*, mm. Nettivideotutkimus*, Online Trends*, Hakukonetutkimus*. Tutkimusraportit ovat maksullisia. Hintoja voi tiedustella TNS Gallupilta.
 • MarketVisio julkaisee IT-alaa käsitteleviä tutkimusraporttejaan* ja monet näistä liittyvät myös digitaalisen median tietojärjestelmiin. Esimerkiksi dokumenttien ja sisällön hallintaohjelmistojen hyödyntäminen 2009* (raportin listahinta reilut 3000 euroa).

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun