Markkinoinnin automaation järjestelmät Suomessa

North Patrolin viimeisin datakatsaus pureutuu digitaalisen markkinoinnin työkaluihin Suomessa. Moni näistä suosituista työkaluista on markkinoinnin automaation työkaluja. Tässä artikkelissa tiivistetään datakatsauksen tuloksia ja täydennetään tietoja datan ulkopuolelta. Suosituimpia työkaluja Suomessa ovat muun muassa Hubspot, Salesforce (Pardot), Marketo, Oraclen Eloqua, ActiveCampaign, Microsoft Customer Insights ja Klaviyo.

Artikkeli

Markkinoinnin automaation järjestelmät ovat yhä tärkeämpi osa toimivaa digitaalista markkinointia. Lähes kaikilla yrityksillä, jotka suhtautuvat vakavasti digitaaliseen markkinointiin, on jonkinlainen sähköpostimarkkinoinnin tai markkinoinnin automaation työkalu. Rakkaalla lapsella on myös monta nimeä, jotkut kutsuvat työkalujaan uutiskirjetyökaluiksi, toiset sähköpostimarkkinoinnin järjestelmiksi, kolmannet puhuvat jostain ihan muusta. Käsitteellinen sekamelska on sikäli ymmärrettävä, että monesti tuotteet ovat osa isompia järjestelmäkokonaisuuksia, joihin voi hyvin kuulua vaikkapa CRM-järjestelmää, analytiikkaa, chat-ratkaisuja tai personoinnin työkaluja.

Useinhan markkinoinnin automaatio tarvitsee tuekseen muita järjestelmiä, jotka hallinnoivat kontaktitietoja tai keräävät tietoja asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustolla. Joskus taas markkinoinnin automaation järjestelmä voi toimia varsin itsenäisesti, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten käytössä.

Markkinoinnin automaatiolla voidaan terminä viitata hyvinkin monenlaisiin asioihin, mutta tässä katsauksessa markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarkoittavat ensisijaisesti sähköpostimarkkinoinnin ja kohdennetun asiakasviestinnän järjestelmiä. Järjestelmien ytimessä on tyypillisesti jonkinlainen asiakasrekisteri, jossa kontakteja voidaan merkitä erilaisiin ryhmiin ja segmentteihin. Näille ryhmille voidaan sitten kohdentaa viestejä tai ennakkoon suunniteltuja viestiketjuja. Osa näistä viestiketjuista voi perustua asiakkaan klikkauksiin tai muuhun käytökseen, joten ketjut voivat olla erilaisia, riippuen asiakkaan toiminnasta. Yleensä automaatiolla siis viitataan juurikin näihin useamman uutiskirjeen tai muun viestin ketjuihin, jotka alkavat esimerkiksi onnistuneesta ostoksesta verkkokaupassa tai osallistumisesta webinaariin.

Täten on varsin ymmärrettävää, että moni aiemmin uutiskirjetyökaluna tunnettu järjestelmä on nykyisin markkinoinnin automaation järjestelmä, koska useimmiten kyse on juuri sähköpostin lähettämisestä, joskin astetta fiksummin ja usein pienemmissä ryhmissä kuin aiemmin. Massapostituksen sijasta usein markkinoinnin automaatiossa pyritäänkin vähintään rakentamaan kontakteista erilaisia segmenttejä ja lähettämään näille kontakteille ainakin jossain määrin erilaista viestintää, riippuen valituista segmenteistä. Isoimmat erot eri järjestelmien välille syntyvät tyypillisesti niiden integroitavuudesta muihin järjestelmiin, kuukausittaisista kustannuksista sekä järjestelmien kyvystä automatisoida ja rakentaa viestejä hyvinkin modulaarisesti ja sääntöperusteisesti.

Periaatteessa moni järjestelmä mahdollistaa hyvinkin hienovaraisen kohdentamisen ja erilaisten viestien koostamisen riippuen vastaanottajien ryhmä- ja segmenttitiedoista, mutta käytännössä moni asiakas käyttää näitä järjestelmiä ehkä lähinnä astetta fiksumpina uutiskirjetyökaluina. Tämä on myös hyvin ymmärrettävää, koska mitä enemmän ryhdytään kohdentamaan ja rakentamaan pitkiä ketjuja, sitä enemmän tarvitaan fiksua sisällöntuotantoa ja kykyä myös ylläpitää näiden viestien sisältöjä.

Ehkä tästä syystä työkalujen markkina on myös hieman jakaantunut. Osa työkaluista on selvästi enemmän keskittynyt verkkokauppojen markkinoinnin toteutukseen, kun taas toiset ovat enemmän asiakassuhteen vahvistamiseen suunniteltuja ratkaisuja. Tämä jälkimmäinen osasto on usein virittynyt enemmän liidien keräämiseen, liidien pisteyttämiseen ja osa tarjoaa myös yhteistoimintaa myynnin tukijärjestelmien kanssa. Verkkokauppojen kanssa tiiviiseen yhteistoimintaan luodut ratkaisut taas sisältävät yleensä hyvät integraatiot suosittuihin verkkokauppa-alustoihin ja moni tarjoaa myös välineitä nopeiden kampanjoiden toteutukseen.

>> Lue koko katsaus: Digitaalisen markkinoinnin järjestelmät Suomessa (North Patrol)

Katsauksessa suosituimmaksi markkinoinnin automaation järjestelmäksi tunnistettiin Hubspot, joka on etenkin B2B-yritysten paljon käyttämä työkalu, ja jota myös esimerkiksi WordPressiin usein yhdistetään, kun rakennetaan liidejä tavoittelevia sivustoja. Muita katsauksessa käsiteltyjä markkinoinnin automaatioon liittyviä työkaluja ovat muun muassa Microsoft Customer Insights, Adoben Marketo, Salesforcen järjestelmät, Custobar, Klaviyo, ActiveCampaign, Leadfeeder, Mailerlite.

Hubspot on ollut vahvassa myötätuulessa Suomessa viime vuosina

Hubspotista ehkä pahin huuma on jo takana, kun yhä useampi tuntuu myös miettivän muita vaihtoehtoja. Tämä ei tosin kerro niinkään Hubspotin toiminnallisesta heikkoudesta, vaan lähinnä lisenssimallista, joka perustuu asiakaskontakteihin. Vähänkin isommilla yrityksillä voi asiakasrekisteri olla kymmeniä tuhansia kontakteja, ja Hubspotin kanssa saatetaan joutua ottamaan markkinoinnin kohteeksi vain osa näistä, koska muuten lisenssikulu nousisi suhteettomasti. Tämä rajoittaa myös joskus asiakkaiden markkinointioperaatioiden kasvua, kun järjestelmä pakottaa miettimään kontaktien määriä.

Suomessa Hubspot on silti aika lailla omassa asemassaan, koska siihen erikoistuneita toimistoja on kymmenittäin. Vierityspalkinkin Toimistot-hakemistossa on useampia toimistoja, joilla on vahvaa kokemusta Hubspot-sivustojen rakentamisesta. Tämä suosio johtunee ensisijaisesti siitä, että Suomessa on varsin paljon B2B-yrityksiä, jotka ovat juurikin pieniä tai keskisuuria kokoluokaltaan, ja tälle ryhmälle Hubspot voi tarjota helpon kokonaispaketin ja kohtuullisella hinnalla.

Isot yritykset käyttävät Salesforcen, Microsoftin ja Adoben järjestelmiä

Isompien yritysten kohdalla Hubspot ei ole ollenkaan samalla tavalla yleinen. Suomessakin käytetään paljon myös raskaamman sarjan alustoja, joiden hinnat eivät samalla tavalla kasva radikaalisti kontaktimäärien kasvaessa. Usein raskaamman sarjan alustat myös integroituvat paremmin erilaisten CRM-järjestelmien kanssa.

North Patrolin katsauksessa pärjäsivät etenkin Adoben Marketo ja Salesforcen järjestelmät (Pardot-tuote käytännössä). Myös Microsoftin Dynamics -kokonaisuuteen kuuluva Customer Insights pärjäsi hyvin. On varsin helppo myös ennustaa, että tämä Microsoftin Customer Insights -tuote tulee yleistymään, koska isoja Microsoft-asiakkaita on Suomessa paljon. Customer Insights on tosin varsin arvokas tuote kuukausikustannuksiltaan, usein puhutaan useammasta tuhannesta eurosta kuukaudessa, joten pk-yritysten käyttöön Customer Insights ei todennäköisesti kovin laajalti leviä. Hinnoittelumalli kuitenkin sopii monille isoille yrityksille, koska se ei ota kantaa kontaktien määrään.

Muita Suomessa vastaan tulevia raskaamman sarjan ratkaisuja ovat muun muassa Oraclen Eloqua ja SAP:n Emarsys.

Maailmalla yleisiä uutiskirjetyökaluja käytetään Suomessakin paljon

Myös moni uutiskirjejärjestelmänä tunnettu työkalu pärjäsi hyvin North Patrolin katsauksessa. Esimerkiksi ActiveCampaign on pitkän linjan haastaja, jota usein verrataan myös Hubspottiin, koska kummassakin on esimerkiksi CRM-ratkaisu yhtenä osana ja täten työkalu pystyy toimimaan varsin itsenäisesti. ActiveCampaignille on saatavilla myös kohtuullisesti tukea kotimaisesta digitoimistokentästä, ja sen käyttöliittymän saa myös suomeksi. ActiveCampaignia käyttävät myös jonkin verran verkkokaupat, koska se integroituu hyvin suosituimpien alustojen kanssa.

Toinen katsauksessa hyvin pärjännyt työkalu on Mailerlite, joka sisältää myös kohtuulliset markkinoinnin automaation ominaisuudet, mutta työkalu on kuitenkin keskittynyt pelkästään sähköpostien lähettämiseen. Hinnoittelultaan se kuuluu tässä artikkelissa mainittujen tuotteiden edullisimpaan päähän. Mailerlite ei ole myöskään erikoistunut verkkokauppoihin, joten se on ehkä suorin Mailchimpin vaihtoehtoratkaisu tällä hetkellä.

Suomen yleisimmän uutiskirjetyökalun asemasta todennäköisesti taistelevat edelleen amerikkalainen Mailchimp ja kotimainen LianaMailer (aiemmin Postiviidakko). Näistä kumpikaan ei ole mainittuna North Patrolin katsauksessa, koska kumpikaan ei ole kunnostautunut markkinoinnin automaation ominaisuuksissa tai yhteistoiminnassa verkkosivustojen kanssa.

Tästä huolimatta, Mailchimp on maailman yleisin edullinen uutiskirjetyökalu, ja näin sitä käytetään Suomessakin hyvin laajasti erilaisten uutiskirjeiden lähettämiseen, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten parissa. Tuote on kuitenkin toiminnallisesti jäänyt jälkeen monista muista tuotteista, eikä muutama vuosi sitten tehty yrityskauppa lupaa hyvää tuotteen kehitykselle.

Kuvaavaa on, että monien Mailchimpin haastajien ominaisuuspaletista löytyy valmiit integraatiotyökalut kontaktien siirtoon Mailchimpistä, ja nämä voivat mahdollistaa kontaktilistojen siirron nappia painamalla työkalusta toiseen vain muutamassa minuutissa.

Lianan LianaMailer on taas aina ollut tunnettu hyvästä asiakaspalvelusta ja nimenomaan kotimarkkinoille rakennetusta tuotteesta, jonka asiakaspalvelu tarvittaessa suunnittelee ja tuottaa myös uutiskirjeitä asiakkaan tilauksesta. Täten LianaMaileria on käytössä laajalti niin julkishallinnossa kuin yrityspuolella, koska työkalu on ollut helppo ostaa ja ottaa käyttöön. Mailchimppiin verrattuna LianaMailer on toki arvokas työkalu, joka maksaa tyypillisesti ainakin useamman sata euroa kuukaudessa.

Nykyisin Lianan palettiin kuuluu myös monenlaisia markkinoinnin automaation työkaluja, joilla LianaMailerin lähettämiä sähköpostiviestejä voidaan automatisoida ja rakentaa dynaamisemmin. Nykyisin Lianankin hinnat ovat avoimesti esillä verkossa, joten tuotteen hinnoittelua voi verrata helpommin kansainvälisiin kilpailijoihin. Lianankin hinnoittelu alkaa noin sadan euron kuukausitasosta, mutta nousee nopeasti useampiin satasiin, etenkin kun vastaanottajien määrät kasvavat. Monista saas-tuotteista poikkeavasti, Lianalla on myös aina aloitusmaksu, joka sisältää onboardingin työkalun käyttöön ja yleensä myös asiakaskohtaisen uutiskirjeteeman rakentamisen.

Kolmas pitkän linjan työkalu Suomessa on ruotsalainen Apsis, jota on myös monilla yrityksillä käytössä. Apsis on myös ollut suosittu sen avaimet käteen -tyyppisen palvelun johdosta. Voisikin sanoa, että Lianan ja Apsiksen suosio perustuu hyvin pitkälti siihen, että kummatkin ovat tehneet tuotteiden käyttöönoton helpoksi ja auttaneet asiakkaita kädestä pitäen hyvännäköisten uutiskirjeiden ja ensimmäisten automaatioiden toteutuksessa. Apsiksen markkina-asema ei todennäköisesti ole Suomessa kovin iso enää nykyisin, mutta sillä on kuitenkin uskollisia asiakkaita edelleen myös Suomessa.

Avoimen lähdekoodin tarjontaa tällä alueella on varsin vähän. Ehkä tunnetuin on Drupal-yhteisöön usein liitetty Mautic, joka tarjoaa paljon ominaisuuksia ja integroituu esimerkiksi Drupalin kanssa hyvin. Usein viestien lähettämiseen kuitenkin käytetään kaupallisia palveluita, joten täysin itsenäisesti toimivana ratkaisuna Mauticciakaan ei usein käytetä.

Avoimen koodin ratkaisut eivät markkinoinnin automaation saralla ole yleisesti ottaen kovin suosittuja, ja tähän on ihan hyviä syitä. Esimerkiksi sähköpostien lähettäminen ja niiden saaminen läpi ihmisten sähköpostilaatikoihin on edelleen melko erikoistunut alue, jota yleensä ei kannata lähteä itse ratkaisemaan.

Esimerkiksi WordPressiinkin löytyy erilaisia laajennuksia, joilla voidaan kasata uutiskirjeitä WordPressin sisällöistä ja automatisoida niiden koostamista ja lähettämistä (kuten Newsletter Glue jota tämäkin blogi käyttää uudistuneen uutiskirjeen koostamiseen, mutta Mailerlite toimii lähettäjänä). Nämäkin tosin yleensä nojaavat lähettämisessä joihinkin muihin palveluihin, koska erikoistuneet saas-palvelut todennäköisesti hoitavat sähköpostien läpimenon merkittävästi paremmin.

Myös verkkokauppaan on omia markkinoinnin automaation ratkaisuja ja osa tämänkin katsauksen työkaluista on selvästi keskittynyt juuri verkkokauppojen tarpeisiin. Erityisesti suomalainen Custobar ja kansainvälinen Klaviyo ovat järjestelmiä, joita voisi kutsua vaikka verkkokaupankäyntiin erikoistuneiksi markkinoinnin automaation työkaluiksi. Custobar on näistä enemmän kampanjavetoinen, ja tarjoaa työkaluja hyvinkin nopeaan kampanjointiin. Klaviyo taas kuuluu alan isoihin jättiläisiin, jonka työkalu toimii monenlaisissa tilanteissa, mutta joka on rakentanut integraatioita ja toimintoja erityisesti verkkokauppojen tarpeisiin.

Markkinoinnin automaation järjestelmää harvoin valitaan laboratoriossa

Markkinoinnin automaation työkalut ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden pitää integroitua muihin järjestelmiin, jotta niistä saadaan hyötyjä irti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työkaluja arvioitaessa on aina pystyttävä myös arvioimaan tuotteen yhteistoimintaa muiden työkalujen kanssa ja integraatioiden laatua. Täten ei ole mikään ihme, että moni Microsoftin CRM-työkalua käyttävä asiakas päätyy usein valitsemaan myös Microsoftin ratkaisun markkinoinnin automaatioon. Sama pätee Salesforce-asiakkaisiin, Oraclen CRM-ratkaisujen asiakkaisiin ja SAPin tuotteita laajasti käyttäviin yrityksiin.

Valittavan tuotteen merkillä ja mallilla on kuitenkin tällä alueella hyvin vähän merkitystä asiakkaan kokemaan laatuun ja lopputulokseen. Halvat ja kalliit työkalut lähettävät lopulta ihan samanlaisia sähköposteja ja muita viestejä asiakkaille. Siksi ei ehkä ole myöskään odotettavissa, että tämä markkina yksinkertaistuisi kovin nopeasti. Viestejä vastaanottavien kannalta työkalujen merkillä ei ole mitään väliä, ja viestejä lähettävien yritysten tarpeet ovat myös hyvin monenlaisia, joten erilaisia työkaluja tarvitaan.

Eri järjestelmien väliset integraatiot ovat myös kehittyneet viime vuosina merkittävästi. Usein järjestelmät jo tukevat omilla laajennuksillaan yleisimpiä integraatioita, ja lisäksi moni tukee integraatiovälityspalveluita (kuten Zapieria), joiden avulla voidaan hoitaa ainakin yksinkertaisia integraatioita eri järjestelmien välillä. Tämä kehitys on edistänyt sitä, että yhä useammin esimerkiksi verkkokaupan ympärillä on useita erilaisia saas-työkaluja, joilla hoidetaan asiakasviestintää, automatisoituja viestejä, kampanjoita ja säännöllisiä uutiskirjeitä.

Tästä kehityksestä myös isojen teknologiafirmojen omat alustat ovat hyviä esimerkkejä. SAP, Salesforce, Adobe, Oracle ja monet muut ovat ostaneet tiensä sisään markkinaan, mutta jättäneet ostetut tuotteet varsin itsenäisiksi. Joskus logoja on vaihdettu yläreunasta ja tuotteelle on keksitty joku uusi nimi, mutta usein asiakkaiden näkökulmasta tuotteet jatkavat varsin itsenäisinä tuotteina.

Usein parhaat syyt ostaa useampi palikka samalta jättiläiseltä, liittyykin lisensseihin, ei välttämättä siihen, että työkalut toimisivat yhteen merkittävästi paremmin.

Joskus markkinoinnin automaatiojärjestelmällä halutaan hoitaa kaikki asiakasviestintä

Viestien lähettäminen asiakkaille on monelle yritykselle varsin kriittinen toiminto, ja joskus niitä viestejä voi olla lähettämässä useampikin järjestelmä. Ja mitä enemmän niitä järjestelmiä on, sitä nopeammin yleensä syntyy se ajatus, että eikö tätä viestitulvaa kannattaisi koordinoida jotenkin?

Yksi ratkaisu tähän ovat juuri markkinoinnin automaatiojärjestelmät, jotka voivat integraatioiden kautta ottaa vastaan monenlaisia sanomia, notifikaatioita ja viestejä, ja sitten muotoilla, täydentää ja lähettää ne viestit eteenpäin. Tällä tavalla isot brändit esimerkiksi pystyvät hallitsemaan asiakkaille lähtevien viestien ulkoasua ja esimerkiksi sisällyttämään automaattisiin raporttiviesteihin tai logistiikan tilannepäivityksiin myös kohdennettuja markkinoinnin sisältöjä.

Tämä on myös yksi asia joka erottelee joitakin järjestelmiä toisista. Osa on hyvin erikoistunut juurikin markkinoinnin käyttötapauksiin, jolloin esimerkiksi jonkun ERP-järjestelmän notifikaatioiden välittäminen asiakkaille voi vaatia melkoista luovuutta. Monelle etenkin B2B-markkinointiin keskittyneelle tuotteelle tällainen skenaario on kuitenkin aika tavallinen, koska nämä tuotteet on alunperinkin luotu pitkien asiakassuhteiden hallintaan ja säännölliseen viestintään, ei niinkään kampanjoinnin moottoreiksi.

Järjestelmien hinnoittelu on viidakko

Yksi keskeinen erotteleva tekijä eri järjestelmien välillä on myös hinta. Hinnoittelumalleja on hyvin monenlaisia, ja joskus hintaan vaikuttaa kvartaalin lähestyminen, kuun asento tai asiakkaan y-tunnusten määrä. Saas-palveluiden yleistyminenhän ei ole olennaisesti yksinkertaistanut digitaalisten markkinoinnin palveluiden hinnoittelua, lähinnä ongelmat ovat muuttuneet hieman toisenlaisiksi.

Esimerkiksi kotimaisen Lianan, ja monien muidenkin työkalujen kohdalla, kannattaa hintavertailu tehdä tarkasti, koska esimerkiksi kaikki automaatioiden rakentaminen kuuluu Lianalla erillisen markkinoinnin automaation työkalun puolelle, jonka hinnat tulevat uutiskirjeratkaisun päälle. Näitä hintoja ei siis näe, jos tarkastelee pelkästään LianaMailerin hinnoittelua.

Tosin monien kilpailijoiden hinnoittelu on vielä sekavampaa, ja usein erilaiset tilaustasot on myös rakennettu niin, että matalimmilla tasoilla ei käytännössä pysty tekemään järkeviä automaatioita. Saas-työkaluissa onkin paljon käytössä huumeiden myynnistä tutut temput, eli usein halvempiin tasoihin sisältyy kyllä hienostuneempiakin ominaisuuksia, mutta näitä on jotenkin rajoitettu siten, että laajempi käyttö edellyttää isomman lisenssitason.

Joskus nämä lisenssitasoihin liittyvät rajoitteet ovat myös todella outoja. Esimerkiksi varsin monet työkalut rajoittavat rajapintojensa käyttöä halvemmilla tasoilla, joten integraatioiden rakentaminen voi olla vaikeampaa, tai jopa mahdotonta, ellei käytä kalliimpia tasoja.

Älä koskaan kuvittele pärjääväsi halvimmilla hintatasoilla

Osittain tästä hinnoittelumallien viidakosta johtuen, asiakkaiden kannattaisi aina pyrkiä valitsemaan sellainen työkalu, jonka asiakaskunta on samantyyppinen kuin mitkä ovat omat tarpeet työkalua kohtaan. Katumusharjoituksia voi joutua harrastamaan etenkin, jos valitsee jonkun raskaamman sarjan työkalun ajatellen, että pärjää sen halvimmilla tasoilla. Näin ei useinkaan ole käytännössä. Useimpien järjestelmien halvimmat kuukausihinnat on tarkoitettu lähinnä testikäyttöön tai hyvin rajattuun ja pienimuotoiseen toimintaan.

Eri järjestelmien lisenssimallit ovat myös viritetty hyvin eri tavoin. Käytännössä aina kannattaisi pyrkiä ymmärtämään, mikä on suosituin lisenssitaso milläkin järjestelmällä. Yleensä se suosituin taso on joku keskihintainen tai keskihinnan yläpuolella oleva taso.

Isoille yrityksille ja isoille kontaktimäärille voivat jotkut näennäisen edulliset työkalut myös tulla yllättävän kalliiksi, kun saas-hinnaston käyrä nouseekin nopeasti kontaktimäärien kasvaessa. Joskus voi siis olla järkevämpää valita hieman perinteisemmän hinnoittelumallin ratkaisu, vaikka se edellyttäisi raskaamman pystytysprojektin, koska tällöin voi saada enemmän vapautta siihen, onko niitä kontakteja 10 000 vai 200 000.

Hyvä markkinoinnin automaation järjestelmä ei välttämättä ole se monipuolisin

Moni iso yritys ostaa yleensä markkinoiden monimutkaisimman ja raskaimman alustan, ja sitten ihmettelee, miten nämä kaikki CDP:t, CDC:t, DXP:t, CEM:t, CRM:t yms kirjainyhdistelmät saadaan toimimaan yhdessä järkevästi. Joskus työ toki kannattaa, etenkin jos niitä kontakteja on oikeasti paljon ja viestejäkin on lähetettävänä runsaasti.

Useimmiten kannattaisi kuitenkin vain valita joku työkalu, jolla pääsee alkuun. Markkinoinnin automaation järjestelmät eivät ole niitä kaikkein vaikeimpia vaihdettavia, koska yleensä kontakti- ja ryhmätiedot kyllä siirtyvät järjestelmästä toiseen. Joskus jopa vain nappia painamalla. Täten sitoutumista yksittäiseen työkaluun ei kannata pelätä liikaa, kunhan se työkalu osaa tehdä ne asiat, jotka siltä vaaditaan ja viestit tavoittavat vastaanottajat.

Yleensä se vaikea alue on miettiä ne markkinointiviestien konseptit, tuottaa sisällöt, määrittää ryhmät, valita järkevät segmentit, suunnitella suhde CRM:aan (ja sen ryhmiin) sekä suunnitella miten automatisoidut viestiketjut toimivat yhteistyössä oman verkkosivuston tai verkkokaupan kanssa. Ja mitä nopeammin tähän työhön pääsee käsiksi, sitä nopeammin alkavat parhaat automaatioiden käyttötapaukset yleensä avautumaan.

Lisää analyysiä markkinoinnin automaation työkaluista löytyy North Patrolin datakatsauksen raportista.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun