Tuntihintojen keskiarvoja WordPress-, Drupal- ja Episerver-projekteissa

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 5 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Helsingin kaupunki kokeilee kuinka hyvä ohjelmistofirma se on - ja lopputulos on kamalaa katsottavaa.

Edellisen kerran tuntihintoja ihmeteltiin tässä blogissa, kun Aalto-yliopisto kilpailutti suunnittelu- ja toteutusosaamista laajaan Drupal-hankkeeseensa. Noita hintoja pidettiin silloin selkeästi markkinan yläreunan hintoina. Nyt tarjolla on reilusti laajemman otoksen vertailupintaa, kun North Patrol avaa datakatsauksessaan noin 100 arvioidun tarjouksen keskiarvohintoja blogissaan.

>> Paljonko isot verkkopalveluprojektit maksavat? (North Patrol, 6.3.2019)

Kovin suuri ei ole North Patrolinkaan tekemä otanta, jos ajatellaan IT-alaa laajemmin, mutta web-alan kannalta se on varsin laaja katsaus, koska kohdistuu pääosin vain kolmeen kotimaisella web-alalla paljon käytettyyn teknologiaan. Kaikki kilpailutukset ovat ajoittuneet vuosille 2017 tai 2018, joten kyse on myös kohtuullisen tuoreista tiedoista. Otannassa ei ole mukana verkkokauppoja tai laajoja räätälöityjä toteutuksia, joissa nämä alustat olisivat käytössä. Kyse on näiden kolmen alustan tekijöiden välisten tuntihintojen vertailusta kohtuullisen samankaltaisissa projekteissa.

[Huomio sidoksista: Tämän jutun kirjoittaja on toinen North Patrolin perustajista ja työskentelee yrityksessä konsulttina.]

Projektien skaala välillä 20 000 euroa ja 500 000 euroa

Otannan kapeudesta huolimatta tarjouksien skaala on välillä 20 000 euroa ja 500 000 euroa, mutta tämä tuskin yllättää ketään alalla pidempään ollutta. Webbiprojektien hintalapuissa voi edelleen olla valtavia eroja, ja suurimmat erot syntyvät työmääristä, jotka taas liittyvät projektien laajuuteen ja haasteellisuuteen. Isoja vaihteluita voi kuitenkin olla myös kilpailutusten sisällä, kuten analyysi osoittaa.

Työmääräarvioiden vaihteluväliin vaikuttaa myös käytettävä teknologia. Drupal-tarjouksien hinnoissa on huomattavasti leveämpi hajonta, kuin esimerkiksi WordPress-tarjouksien hinnoissa. Tähän toki vaikuttaa varmasti projektien tyyli, ja kuinka selkeänä asiakkaan tavoitteet ovat kilpailutusvaiheessa, mutta ainakin tässä analyysissä ero on kohtuullisen selkeä. Episerver asettuu tässä Drupalin ja WordPressin välimaastoon.

“… keskimäärin edullisimmat tarjoukset verkkopalveluprojekteista annettiin WordPressillä toteutettavista projekteista. Keskiarvoinen hintahaarukka asettui 42 448–101 603 euron välille; Episerverillä toteutettavista projekteista 85 542–198 779 euron välille ja Drupal-projektien 120 351–283 503 euron välille.”

Data tukee tässä varsin vahvasti sitä havaintoa, että Drupal on siirtynyt selkeästi raskaampaan sarjaan alustana, eikä enää kilpaile WordPressin kanssa niin suoraan kuin aiemmin.

Ehkä hieman yllättävää on, että työmääriä katsottaessa näyttäytyy kaupallinen Episerver-alusta jonkin verran Drupalia ketterämpänä pystytettävänä.

Tuntihinnat välillä 75 euroa ja 114 euroa

Tuntihintojen osalta vaihtelu ei ole otannan sisällä aivan yhtä suurta kuin työmääräarvioissa, mutta kyllä tuntihinnoissakin on yllättävän paljon eroja eri toimistojen välillä – ja jopa saman toimiston tarjouksissa eri asiakkaille. Mitenkään vakiintuneeksi ei alan hintatasoa siis voi väittää, päinvastoin.

“WordPress-projektien keskimääräiset tuntihinnat asettuivat 75 ja 112 euron välille, Episerver-projekteissa 90 ja 110 euron ja Drupalissa 86 ja 114 euron välille.”

Keskimääräiset tuntihinnat eivät eroa eri järjestelmien välillä kovin dramaattisesti. Käytännössä paljon suurempaa on vaihtelu yksittäisten toimistojen tuntihintojen välillä. Yksittäisiä tarjouksia katsottaessa otannassa on mukana myös hieman yli 120 euron keskiarvohinnoilla kisaavia toimistoja. Tämän lisäksi yksittäisillä tehtävillä tai rooleilla on toki voinut olla suurempia tuntihintoja.

Suurin osa otannassa olevista työtehtävistä ja rooleista on erilaisia ohjelmistokehityksen rooleja. Suurin osa työmääristä koostuu ohjelmistokehityksestä, testauksesta, projektinhallinnasta ja esimerkiksi ns. front-end kehitystyöstä. Tämän lisäksi monissa otannan projekteissa on huomattava määrä käyttöliittymäsuunnittelutyötä, visuaalista suunnittelua ja suunnitelmien tarkennukseen liittyvää määrittely- ja palvelumuotoilutyötä.

North Patrolin kilpailutuksia ei voi sanoa kovin hintavetoisiksi, kuten artikkelissa todetaankin. Varsin harvoin halvin tarjoaja on voittanut kilpailutuksen tässä katsauksessa, joten toimittajilla ei ole ollut pakottavaa tarvetta pyrkiä hinnoittelemaan itseään mahdollisimman matalalle. Tässä katsauksessa olevissa kilpailutuksissa hinnan painoarvo on vaihdellut 30 ja 40 prosentin välillä. Täten tässä esitellyt keskiarvohinnat eivät edustane markkinan pohjaa, vaan enemmänkin kokeneiden osaajien kilpailutettua hintatasoa.

Vaihtelut alan sisällä todella suuria

Ehkä silmiinpistävintä tässäkin katsauksessa on se kuinka suuria alan sisäiset vaihtelut ovat. Vaikka otanta on hyvin kapea ja erikoistunut, niin työmääräarvioiden ja tuntihintojen vaihteluväli on huomattavan suurta.

Tuntihintojen suureen vaihteluväliin lienee paljon erilaisia syitä. Isoin vaihtelun syy lienee yksinkertaisesti toimistojen erilainen sisäinen kustannusrakenne ja sen mahdollistama erilainen hintakilpailukyky. Toinen merkittävä syy on tarjottavien tiimien kokemus. Kokeneen tiimin tuntihintoja moni toimisto pitää syystäkin korkeammalla kuin junioreiden.

Työmääräarvioiden suuri vaihteluväli selittyy yleensä toimistojen tarjoamien tiimien hyvin erilaisilla kokemustaustoilla. Tyypillisesti kokeneimmat ja erikoistuneimmat tiimit arvioivat projektien työmääriä varsin samansuuruisiksi. Isoimmat heilahtelut (suuntaan jos toiseen) tulevat yleensä tiimeiltä, joiden kokemus kohteena olevasta palvelusta tai käytettävistä teknologioista ei ole kovin vahvaa. Tämä heilahtelu voi ajoittain olla huomattavaa myös samojen toimistojen kohdalla, koska tunnetuillakin toimistoilla saattavat tekijätiimit vaihdella merkittävästi.

Asiakkaiden kannalta onkin helppo todeta, että kilpailuttamisella on merkitystä. Kilpailutus tuo esiin eroja toimistojen välillä, ja paljastaa nopeasti sen kuka tarjoaa kokenutta tiimiä, kuka laumaa junioreita. Hinnan painoarvo kannattaa pitää maltillisena, mutta kuitenkin riittävänä, jotta ei päädy maksamaan listahintoja.

>> Paljonko isot verkkopalveluprojektit maksavat? (North Patrol, 6.3.2019)

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 700 tilaajaa).

Aiemmin hintatasoista kirjoitettua:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun