Hakukonemarkkinointi Suomessa 2007

Perttu Tolvanen

GetItRight* viritteli loka-marraskuussa tutkimuksen Suomen hakukonemarkkinoinnin tilasta. Tällöin kyseisestä tutkimusta uutisoi ainakin Digitoday ja Kauppalehti. Nyt tutkimuksesta saatiin vielä luettavaksi loppuraportti. Tehtyyn kyselyyn vastasi 167 henkilöä. Heistä 57 % työskenteli yli sadan ja 43 % alle sadan hengen organisaatioissa. Tutkimuksessa havaittiin mm. että noin puolet haastatelluista yrityksistä (48 %) hyödynsi hakusanamainontaa ja noin 35 % hakukoneoptimointia. Samaan aikaan kuitenkin 36 % ei hyödyntänyt minkäänlaista hakumarkkinointia. Ainakin näiden tulosten perusteella voi todeta hakumarkkinoinnin kasvaneen viimeisen parin vuoden aikana varsin merkittävään asemaan.

Hurjia prosentteja tosin varmaan kaunistelee se, että kohteena olivat suuret yritykset ja alle 20 hengen firmoja ei otannassa juurikaan ollut. Jos pienemmän sarjan firmat olisivat olleet mukana, niin prosentit olisivat ehkä toisenlaisia. Moni pieni firma toki hyödyntää hakukonemarkkinointia aktiivisesti, mutta ainakin yleensä pk-sektori tahtoo tulla internet-jutuissa vähän jälkijunassa.

Sinänsä mielenkiintoista oli myös, että vaikka kyseessä olivat suuret yritykset niin hakukonemarkkinointia tehtiin pitkälti omin voimin. Oman toimen ohella tekeminen varmaan vaikutti myös tutkimustulokseen että vain 73 % hakukonemarkkinoijista tarkkaili aktiivisesti oman sivustonsa vierailijoiden määrää. Olisiko isoilla toimijoilla liian paljon rahaa ja aikaa vai eikö ymmärrys vain riitä? Ainakin tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että hakukonemarkkinointi on Suomessa vielä neuvolaiässä.

Nyt julkaistun loppuraportin (ladattavissa pdf-muodossa GetItRightin sivuilta*) muita havaintoja oli esimerkiksi se, että vastaajista 90 % arvioi hakukonemarkkinoinnin roolin kasvavan vuonna 2008. Verkkosivujen roolista kysyttäessä oli myös mielenkiintoista, että sähköinen esite on vielä edelleen hallitseva tehtävä yritysten verkkopalveluilla (77 % vastaajista). Verkkopalvelun roolia myyntikanavana korosti vain 32 % vastaajista. Verkkopalvelu oli yhteydenottokanava 42 % mielestä ja tiedotuskanava kuului tärkeimpiin tehtäviin 49 %:lla. Tähän ainakin toivoisi muutosta 2008 vuoden aikana. Esitteestä ja tiedotuskanavasta olisi monien firmojen kohdalla siirryttävä vahvasti myyntikanavan puolelle jos haluaa pysyä mukana kehityksessä.

GetItRightille täytyy antaa pisteitä vielä siitä, että tutkimustuloksista julkaistiin loppuraportti ja se laitettiin ladattavaksi verkkosivuille. Näinhän sen pitää mennä jos verkkoa aikoo markkinoinnissaan hyödyntää. Toisenlaisena esimerkkinä toimii nimittäin vaikkapa Enderon* ja Divian* organisoima tutkimus verkkoviestinnän tilasta jonka kohdalla Enderoa itseään ei ole tämä verkkoviestintä sitten kiinnostanut kolmen kappaleen tulosraportointia enempää*. Verkkoviestinnän tilasta kertovaa raporttia ei siis ole verkkoon viitsitty laittaa. Tutkimuksesta voi erikseen pyytää viiden (5) sivun näytteen lähetettäväksi itselleen (ilmeisesti sähköpostitse). Tästä voidaan sitten varmaan päätellä jotain verkkoviestintään erikoistuneiden firmojen oman verkkoviestinnän tilasta…

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)
  1. Fast & Loud says:

    Get It Rightin kyselyyn vastanneena pitää vielä nostaa esille, että kyselyyn osallistumisesta oli konkreettista hyötyä. Useimmissa sähköpostikyselyissä on korkeintaan jokin arvonta, johon voi halutessaan osallistua. Tähän kyselyyn vastanneet saivat ilmaiseksi pienen analyysin oman yrityksen verkkosivujen löydettävyydestä tärkeillä avainsanoilla.

    Eli “uuden talouden” ehdoilla mennään siinäkin mielessä; toisaalta sähköpostikyselyjä ja -mainoksia tulee viikossa aika paljon, jolloin vastaajaa on pakko motivoida jollain pienellä kilkkeellä.

    Sitten vielä pieni loppukaneetti: moniko vastaajista tiesi mitä ovat hakusanamarkkinointi, hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi?

    Firman nettisivut on myös saatettu optimoida tuotantovaiheessa, ilman että markkinointipäättäjä on siitä erikseen tietoinen. Tai vastaus on tyyliä “ei meillä ole hakusanamarkkinointia, mutta me ostetaan kyllä klikkimainoksia Googlesta”.