Web-kehityksen suomalaiset raportit ja lähteet vuonna 2009

Perttu Tolvanen

Vierityspalkin raportit ja lähteet -sivu on nyt julkaistu. Sivu koostaa laajasti digimedia-alan suomeksi julkaistua kirjallisuutta ja tutkimusraportteja. Englanninkielisiä poikkeuksiakin listalla on, mutta tällöin joko tekijät ovat olleet suomalaisia tai tutkimuksen kohteena on esimerkiksi suomalainen organisaatio. Listalle sopivista julkaisuista voi vinkata osoitteeseen: toimitus-lista ät vierityspalkki piste fi.

Tässä artikkelissa julkaistaan listan versio 1.0. Täydennyksiä ja korjauksia otetaan ilolla vastaan niin kommenteissa kuin sähköpostitse toimituksen listalle. Tarkoitus on pitää lista ajantasaisena ja tärkeänä lähteenä tukemassa suomalaisten web-kehittäjien ja digimedia-ammattilaisten työtä.

2009 julkaistut kirjat ja raportit

2008 julkaistut kirjat ja raportit

“Tutkimuksessa saatiin selville, ettei sanomalehtien verkkoliiketoiminnan aloittamiseen välttämättä liittynyt kovinkaan syvällistä pohdintaa verkon tarjoamista liiketoiminnallisista mahdollisuuksista, vaan usein kyseessä oli paniikkireaktio, jonka avulla pyrittiin vastaamaan uhkaan, jonka alalle tulleet uudet kilpailijat – esimerkiksi Internet-palvelun tarjoajat – sanomalehdille niiden mielestä muodostivat. Vasta viime vuosina lehdet ovat alkaneet syvällisemmin pohtia esimerkiksi verkkopalveluidensa ansaintalogiikoita. Strategialtaan niitä voidaan kuitenkin edelleen pitää seurailijoina, jotka toimivat uudessa ympäristössä vasta edelläkävijöiden jälkeen. Tällaiseen ajatteluun liittyy riski jumittumisesta ikuisen seurailijan rooliin.”

“Väitöskirja on ainutlaatuinen kuvaus verkkomedian pioneerina kulkeneen Iltalehti Onlinen käytön kehityksestä sen ensimmäisinä vuosina 1995-2001. Vastaavia lokiaineistoja ei ole saatavilla yhdenkään toisen suomalaisen verkkomedian käytöstä sen alkuvaiheissa. Yleisemmällä tasolla kirja on analyysi siitä, miten verkkomedian tai minkä tahansa uuden mediamuodon käyttöä voidaan lähestyä silloin, kun ilmiö on vielä outo ja tuntematon.”

2007 julkaistut kirjat ja raportit

“1990-luvun alussa syntyneiden uusmediayritysten historia on ristiriitainen ja jännitteinen. Yritysten oletettiin 1990-luvulla ennakoivan uudenlaista työnteon ja organisoinnin tapaa, jota ne monelta osin ovat olleetkin. Toisaalta uuden tuotantotavan lähihistoria ja analyysi tuotannon haasteista on ollut vielä monelta osin kirjoittamatta. Tutkimukseni antina on uusmediatuotantoon liittyvien myyttien ja kliseiden purkaminen tarjoamalla analyyttinen kuva erään yrityksen monipolvisesta kehityskulusta.”

“Web-sisällönhallinnan merkitys on kasvanut viime vuosina, mutta organisaatioiden web-sisällönhallintaan käyttämiä toimintamalleja ja tietojärjestelmiä ei ole tutkittu kovin paljon. Web-sisällönhallinnalle tunnusomaisia piirteitä ovat pienet sisältöyksiköt, älykkäät sivupohjat, metatietojen hallinnan korostunut rooli, sisältöjen personointi vastaanottajien mukaan sekä sisältöjen, rakenteiden ja ulkoasun erottaminen toisistaan. Laajamittainen web-sisällönhallintajärjestelmä on tarpeellinen organisaatiolle kun hallittavaa sisältöä on paljon, sisältö muuttuu usein ja sisällöntuottajia on lukuisia. “

“Verkkojulkaisujen kehitysvaiheita hahmottui kaikkiaan seitsemän. Nollavaiheessa aikakauslehdellä ei ole verkkojulkaisua lainkaan. Alkuvaiheessa verkkojulkaisulla elementtejä on vain muutama, yleisimmin palautteen antamisen mahdollisuus ja muuhun tarjontaan lukeutuvat elementit. Asiakaspalveluvaiheessa suosituimpia olivat lukijan asiointia helpottavat elementit, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen. Kokeiluvaiheessa verkkojulkaisuihin on yleisimpien elementtien lisäksi otettu varovasti mukaan myös horisontaaliviestintää ilmentäviä elementtejä. Tämä vaihe osoittautui yleisimmäksi verkkojulkaisujen kehitysvaiheeksi. Edistysvaiheessa verkkojulkaisut käyttävät tottuneemmin elementtejä hyväkseen kuin edellisessä vaiheessa. Muun tarjonnan vaiheessa oleva verkkojulkaisu sisältää lähes kaikki elementit ja paljon muuhun tarjontaan kuuluvia elementtejä. Korkean kehityksen vaiheeseen ei sijoittunut aineistoon kuuluvia verkkojulkaisuja lainkaan, mutta mahdollinen kehitys tähän vaiheeseen otettiin huomioon.”

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että olemassa olevilla sosiaalisilla verkostoilla on suuri merkitys IRC-gallerian jäsenenä olemisessa. IRC-gallerian voidaan tulkita olevan keino ylläpitää sekä paikallisia että hajaantuneita sosiaalisia verkostoja yhteiskunnassa, jossa ryhmäidentiteetit eivät ole itsestään selviä. IRC-galleriassa voidaan tutustua uusiin ihmisiin, mutta omilla kiinnostuksenkohteilla on tässä suurin merkitys, eikä mahdollisuudella toimia anonyymisti, kuten aiemmat tutkimukset puolestaan esittivät. Erilaisia vuorovaikutusrituaaleja toteutetaan olemassa olevien sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseksi. IRC-galleriaa ei täten tulisi nähdä vain itsensä esilletuomisen näyttämönä, vaan myös sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen välineenä.

2006 julkaistut kirjat ja raportit

2005 ja vanhempaa tuotantoa

Hyviä julkaisulistoja muualla:

Aiheet: Tutkimukset

Perttu Tolvanen

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja omistaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan digitaalisia palveluita, valitsemaan sopivimmat teknologiat, kilpailuttamaan osaavimmat kumppanit ja varmistamaan budjetin ennustettavuuden. Ota yhteyttä Perttuun!
 1. Seppo R. says:

  Hyvä listaus, oikein erinomainen. Iso kiitos Pertulle!

  Mitens on, laitetaanko myös digimedian kaupallinen markkinatutkimuspuoli näkyviin? TNS Gallup on julkaissut vuonna 2008 mm. seuraavat suomalaista verkkomediaa käsittelevät tutkimukset:

  Online Trends 2008
  Online Shopping 2008
  Online Travel 2008
  Real Estate Online 2008
  Videosisällöt mediassa
  Hakukonemainonta Suomessa

  Vuonna 2009 on jo ilmestynyt:
  Online Trends 2009
  Online Shopping 2009

  ja ennen kesää tulevat vielä:
  Nuorten Mediakäyttö
  Online Advertising

 2. PerttuT says:

  Kiitos täydennyksestä Seppo. Tein sivun loppuun oman listan kaupallisista raporttien tarjoajista. Toistaiseksi sinne pääsi vain TNS Gallup ja MarketVisio, mutta eiköhän niitä muitakin löydetä.

  https://vierityspalkki.fi/raportit-ja-lahteet/

  Suoria linkkejä ei noihin teidän raportteihin viitsi tehdä, koska ne ovat kaikki ostamisen takana (myönnettäköön että listalla olevat kirjatkin ovat, mutta vetoan vähän eri hintaan).

  Tuo video tuosta teidän nettivideot 2008 julkistustilaisuudesta on kyllä ihan hieno:
  http://www.goodmood.fi/TNS/

  Erityisesti pisti silmään tuo Goodmoodin hieno flash-player jossa nuo slaidit ja video ovat vaihdettavissa tyylikkäästi isosta ruudusta pieneen ruutuun.