Avoin.Systems rakentaa verkkokauppoja ja näiden taustajärjestelmiä

Web-veistämöllä oli aiemmin kaksi erilaista liiketoimintaa, nyt nimenvaihdoksen myötä kaikki tekeminen löytyy yhden nimen alta. Avoin.Systems rakentaa verkkokauppoja Woocommercella ja pystyttää tarvittavat taustajärjestelmät avoimen lähdekoodin Odoolla. Onko tämä yhdistelmä luonteva ja miten Avoin Systems toimii käytännössä?

Artikkeli

Verkkokaupat ovat siitä erikoisia otuksia, että näiden takana on lähes aina aikamoinen kirjo muita järjestelmiä. Moni verkkokauppa tarvitsee varastonhallintaa, asiakkuudenhallintaa, logistiikkaa, tuotetietojen hallintaa ja vaikka mitä. Asiakkaille näkyvä kerros voi tuntua joskus vain jäävuoren huipulta. Tämä asia valitettavasti näkyykin joissain verkkokaupoissa, koska uudistukset ovat monimutkaisia urakoita, pidetään vanhasta palvelusta usein kiinni pidempään kuin olisi järkevää.

Osittain on kyse myös kumppanikentästä. Osaavia ja erikoistuneita kumppaneita ei ole valtavasti tarjolla. Moni asiakas joutuu itse koordinoimaan yhteistyötä eri tahojen välillä, eikä se aina suju kovin hyvin. Esimerkiksi kotimaisessa WooCommerce-kentässä on paljon osaavia digitoimistoja, joista muutama on myös kokenut integraatioiden tekijä, mutta kovin paljon muuta osaamista ei isoltakaan digitoimistolta yleensä löydy. Erikoistuminen on toki asiakkaiden kannalta yleensä hyvä asia, mutta joskus on hyvä, jos saman katon alta löytyy useampaa erilaista osaamista. Aiemmin Web-veistämönä tunnettu Avoin Systems pyrkii nyt tekemään tästä yhdistelmämallista kilpailuedun.

Avoin Systems tekee verkkokauppoja WooCommercella, mutta rakentaa myös toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuuksia nojaten avoimen koodin Odoo-alustaan. Toiminnanohjausjärjestelmien kenttähän on aina ollut hyvin pirstaleinen, isot firmat käyttävät SAP:ia ja muita isoja alustoja, pienet nojaavat yleensä johonkin erikoistuneeseen, usein kotimaiseen toimijaan. Suomessakin on lukuisia melko isoa liiketoimintaa tekeviä toiminnanohjaustaloja, joilla on vuosien varrella rakennettu varsin laajakin oma tuote. Näiden ääripäiden välissä on myös toimijoita, Suomessa erityisesti Microsoft. Microsoftin valikoimasta löytyy useampiakin toiminnanohjausjärjestelmiä ja niihin liittyviä muita tuotteita, ja Suomessa nämä tuotteet ovatkin varsin laajassa käytössä keskikokoisissa firmoissa. Joillain toimialoilla on myös omat toiminnanohjausjärjestelmänsä. Sama ilmiö löytyy hieman erilaisilla painotuksilla ympäri maailmaa.

Ehkä se ainut yhdistävä tekijä erilaisille toiminnanohjausjärjestelmille on se, että ne ovat yleensä melkoisia monitoimikoneita, jotka tekevät useita varsin erilaisia asioita saman järjestelmän sisällä. Odoo on myös tällainen monitoimikone, jossa on moduuleja ties mihin asiaan. Avoimen lähdekoodin ydin on kuitenkin erotteleva tekijä, ja tällä tavalla Odoo on jokseenkin samantyyppinen aluista kuin esimerkiksi WordPress. Myös modulaarisuus ja laajennettavuus yhdistää näitä avoimen koodin projekteja. Kaupallinen toimintamalli on myös jokseenkin samantyyppinen, koska kumpaankin on saatavilla paljon maksullisia lisäosia, vaikka ydin onkin ilmainen. Täten ainakin yhteisön ja järjestelmän luonteen näkökulmasta on ihan luontevaa, että sama firma tekee WordPressillä ja Odoolla.

Odoo on myös kasvanut hyvin viime vuosina, eikä Avoin.Systems ole suinkaan ainut integraattori Odoolle Suomessa. Toiminnanohjauksenkin saralla on käynnissä murros, jossa ainakin osa suljetuista ja paikallisista tuotteista tulee korvatuksi laajemmin käytössä olevilla ja avoimemmilla toiminnanohjausjärjestelmillä. Erityisesti fyysisten tuotteiden kauppaa tekevät tahot tarvitsevat usein jonkinlaisen toiminnanohjausjärjestelmän hallinnoimaan varastotietoja, tuotetietoja, asiakastietoja, rahaliikennettä ja logistiikkaa. Tällä alueella Odoo on nykyisin jo vahva kilpailija niin Microsoftin tuotteille kuin kotimaisille tuotteille.

Avoin.Systemsin liikevaihto on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Nykyisin toimisto vaihtaa hieman yli 2 miljoonaa euroa, sijoittuen näin keskikokoisten digitoimistojen sarjaan. WooCommerceen ja WordPressiin liittyvä tekeminen on yhtiöllä alle miljoonan euron kategoriassa, joten Odoo-liiketoiminta on jonkin verran WooCommercea suurempaa.

Vierityspalkin kokemusta mittaavissa tähtiarvioinneissa Avoin.Systems ei ole tosin vielä kunnostautunut. Monella kilpailijalla on heitä enemmän WooCommerce-referenssejä ja kokemusta vaativista integraatioista. Räätälöidyistä web-sovelluksista ei ole vielä kertynyt referensseihin asti merkittävää kokemusta. Projektien kokoluokat ovat Avoin.Systemsillä myös melko vaihtelevia. Heillä on kohtuullisen paljon aika pieniä ja keskisuuria WordPress-projekteja, ja toistaiseksi vain muutama laajempi verkkokauppatoteutus. Tekemisen painopiste lienee siis ollut Odoo-tekemisessä viime vuosina.

Vierityspalkki kysyi Avoin Systemsiltä, mikä ajoi nimenmuutokseen ja millaisissa tilanteissa he itse näkevät WooCommercen ja Odoon yhdistelmän toimivan erityisen hyvin. Kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Pekka Walkama.

1) Millainen toimisto Avoin Systems on nykyisin? Oletteko enää digitoimisto vai oletteko jotain muuta?

Avoin.Systems on edelleen vahvasti digitoimisto tavalla, joka hyödyttää asiakasta entistä enemmän! Teimme brändiuudistuksen tuodaksemme erp- ja web-tekemistä ja asiantuntijoitamme entistä tiiviimmin yhteen, ja nyt keskitymme yhtenäisen kokonaisuuden kehittämiseen.

Teemme avoimen lähdekoodin verkkopalveluita ja toiminnanohjausta ihmisläheisellä otteella. Meille ensiluokkaiset verkkopalvelut ovat sydämen asia – aivan kuten niihin saumattomasti kytkeytyvät CRM ja myynnin ohjaus, varastonhallinta sekä verkkokauppa, jotka kaikki ilahduttavat käyttökokemuksellaan.

Verkkopalveluissa käytämme alustana WordPressiä ja WooCommercea ja ERP-ratkaisut rakennamme Odoon päälle. Järjestelmien aiheuttamat siilot puramme integroimalla kaikki asiakkaan liiketoimintajärjestelmät yhdeksi toimivaksi systeemiksi. Autamme asiakkaitamme myös löytämään parhaat toimintatavat yrityksen toimintojen tehostamiseen ja parantamaan prosessien kehittämisen kautta asiakas- ja työpäiväkokemustaan.

2) Mitä nimessä oleva ”avoin” tarkoittaa teillä käytännössä?

Ratkaisumme pohjautuvat avoimelle lähdekoodille ja toimintamme sen filosofiaan. Vieritämme avoimen lähdekoodin hyödyt suoraan asiakkaillemme ja kontribuoimme avoimen lähdekoodin yleisten ratkaisujen yhteiskehitykseen. Lisäksi haastamme avoimesti asiakkaidemme näkemykset. Keskenämme olemme avoimia yritystä ja työntekoa koskevista kiperistäkin asioista.

Tuoreimpina konkreettisina esimerkkeinä olemme aloittaneet muutamissa tiimeissä tavoitejohtamismallin (OKR) käyttöönoton, joka auttaa ohjaamaan koko yrityksen energiat ja resurssit yhdessä valittuun suuntaan. Lisäksi uusi toimintaamme ohjaava brändistrategia ja -tutkimus on julkaistu avoimesti kaikille. Ja tottakai käytämme itse toiminnanohjauksessa Odoota, jonka avulla tieto on avoimesti saatavilla kaikille yrityksessä.

3) Miten isossa roolissa WordPress ja WooCommerce on teidän tekemisessä nykyisin? Miten iso osa liikevaihdosta liittyy tähän puoleen?

Koska tavoitteemme on pystyä tarjoamaan asiakkaillemme koko liiketoiminta yhdessä systeemissä, hankkeissa tehdään usein sekä verkkopalveluita että erppiä. Karkeasti voi sanoa, että puolet liikevaihdosta liittyy WordPressiin ja WooCommerceen ja toinen puoli Odooseen.

4) ERP-järjestelmiä ei yleensä pidetä kovin seksikkäänä alueena. Mikä on saanut teidän innostumaan Odoosta? Miksei WooCommerce aina riitä?

Vuonna 2010 yrityksemme aloitti toimintansa nimellä Web-veistämö, ja ensimmäiset vuodet missiomme oli taistella parempien web‑ratkaisujen puolesta. Pelkät verkkopalvelut eivät kuitenkaan ratkaisseet tarpeeksi kokonaisvaltaisesti yritysten kasvun ja kehittymisen haasteita, jotka ulottuivat “konepellin alle”. Meille alkoi kehittyä ajatuksia helppokäyttöisestä PK‑yritysten toiminnanohjausjärjestelmästä, joka yhdistäisi yritysten kaikki bisneskriittiset osat yhteen järjestelmään. Löysimme Odoon, joka vastasi täydellisesti visioomme modulaarisuutensa ja kustannustehokkuutensa ansiosta. Yhdistelmä avointa lähdekoodia ja ilahduttavaa käyttökokemusta vei meidät mennessään ja inspiroi meitä edelleen tänä päivänä.

Erpeillä on kieltämättä huono brändi ja erp-projektiin ryhtymistä vältellään viimeiseen asti. Erpit on kuitenkin rakennettu ratkaisemaan monimutkaisia työnkulkuja ja ne tarjoavat suuria mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Moni yritys hyödyntää erpistä vain minimin eikä näe vaivaa tuottavuuden parantamiseksi tai ilahduttavan asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Erp on kuitenkin olennaisessa osassa työntekijäkokemuksen rakentamisessa, joka vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen.

Jos verkkokauppa puolestaan irrotetaan erilliseksi muista liiketoimintajärjestelmistä eli erpistä, rakennetaan organisaatioon ja tekniseen ympäristöön siiloja, jotka rampauttavat käytännön toimintaa. Esimerkiksi varastonhallinta ja talousfunktiot ovat oleellinen osa verkkokaupan toimintaa ja siten meidän mielestämme on turmiollista jos nämä järjestelmät eivät toimi keskenään tehokkaasti yhteen. Olemme pyrkineet rakentamaan oman osaamisemme ja tarjoomamme niin, että pystymme aidosti ja tehokkaasti integroida asiakkaan koko liiketoiminnan yhteen systeemiin – uskomme vakaasti, että valitsemamme teknologiat tarjoavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen yhdistelmän toimintoja.

5) Mikä on Odoon lisenssimalli, eli millaista avointa lähdekoodia se edustaa? Onko Odoon taustalla kaupallinen toimija, ja onko sille kaupallisia lisäosia? Millainen ekosysteemi on?

Odoo perustuu LGPLv3-lisenssiin, mikä tarkoittaa, että sen lähdekoodi on avointa ja sitä voi muokata ja levittää vapaasti. Odoosta on saatavilla Community- ja Enterprise-versiot, joiden erot on kuvattu täällä. Käytännössä Enterprise-versio on monipuolisemmilla ominaisuuksilla varustettu Community-versio. Soveltuvin ratkaisu kartoitetaan asiakkaan tarpeiden pohjalta ja käyttäjä ei välttämättä näe mitään eroa versioiden välillä.

Odoo S.A. -yhtiö on kaupallinen belgialainen toimija, joka kehittää sekä Community- että Enterprise -ratkaisuja. He tarjoavat myös erilaisia palveluita, kuten teknistä tukea ja lisämoduuleja.

Odoo-ekosysteemi on varsin laaja ja monipuolinen. Se koostuu yhteisöstä, kehittäjistä, kumppaneista ja asiakkaista, jotka osallistuvat aktiivisesti Odoo-alustan kehittämiseen ja käyttöön eri puolilla maailmaa. Odoo App Storen ilmaisten ja kaupallisten lisäosien avulla Odoota on mahdollista laajentaa ja räätälöidä eri liiketoiminta-alueille. Odoo-kehittäjäyhteisöllä eli OCA:lla on tärkeä rooli uusien ominaisuuksien kehittämisessä ja virheiden korjaamisessa, ja App Storesta löytyykin laaja valikoima OCA:n laadukkaita ja vertaisarvioituja moduuleita.

Kaikissa toteutuksissamme hyödynnetään Odoo S.A.:n, Odoon kehittäjäyhteisön sekä meidän omien moduulien yhdistelmää, joista muodostuu käyttäjän näkökulmasta yhtenäinen kokonaisuus eikä näiden osia pysty erottamaan.

6) Millaisilla projekteilla tyypillisesti aloitatte yhteistyön asiakkaan kanssa? Mikä on tyypillinen teidän asiakkaan ongelma?

Aloitamme yhteistyön asiakkaan liiketoimintatavoitteiden ja tarpeiden huolellisella kartoituksella, josta seuraa tyypillisesti määrittely-, konseptointi- ja suunnitteluvaiheet. Tavoitteenamme tässä kohtaa on toteuttaa “MVP” (minimum viable product), eli tarpeeksi suuren ongelman pohjalta toteutettu riittävän hyvä ratkaisu siihen, että liiketoiminnan odotukset täyttyvät.

Yhdellä yrityksellä tarpeena voi olla tehokkuuden lisääminen, jolloin kehitetään prosesseja, toisella taas vahva visio luoda kilpailuetua digitaalisilla ratkaisuilla. Tyypillinen asiakkaamme on jumissa vanhan järjestelmänsä kanssa, tilanteessa jossa joko teknologia on vanhentunut ilman jatkokehittämismahdollisuuksia tai nykyinen kumppani ei pysty vastaamaan asiakkaan kasvun ja kehittymisen tarpeisiin.

Konkreettinen ongelma voi olla esimerkiksi että verkkokauppa-alustan varastonhallinta on toiminnoiltaan liian kevyt, ostoihin ja tilausten käsittelyyn kuluu liikaa aikaa, asiakasviestintä on levällään ihmisten sähköposteissa, erp ja taloushallinto eivät keskustele keskenään, yrityksen toiminnasta ei saada reaaliaikaisia raportteja – tai ylipäätään, että käytössä on useita eri järjestelmiä joiden käyttö aiheuttaa tehottomuutta. WooCommerce-kauppiailla esiintyy toisinaan ongelmia kolmansien osapuolien moduulien toimintojen, tietoturvariskien tai kokonaisuuden hallinnan kanssa. Usein yrityksillä ongelma liittyy kumppaniin, jolla ei ole kykyä tehdä integraatioita tai halukkuutta laajentaa järjestelmän toimintaa toimittajan oman tarjooman ulkopuolelle.

7) Minkäkokoisia ovat teidän WordPress ja WooCommerce-hankkeet?

Tyypillisin WordPress-hanke on kooltaan 10k-30k ja kun mukaan tulee verkkokauppa, kokoluokka on 30-60k. Räätälöityjen kokonaissysteemien (erp ja verkkokauppa tai räätälöity verkkopalvelu) koko kasvaa yli 60k -kokoluokkaan.

8) Minkälaista on teidän osallistuminen avoimen lähdekoodin yhteisöihin? Oletteko jakaneet tai julkaisseet omaa koodia?

Olemme julkaisseet omia Odoo-appeja ja moduuleita, jotka löytyvät Github-tililtämme, ja tehneet mm. migraatioita OCAn eli Odoo-kehittäjäyhteisön moduuleihin. Lisäksi olemme järjestäneet useita tapahtumia, joissa on tehty avoimen lähdekoodin käännöksiä (Odoo-käännösprojektissa päästiin hienoihin tuloksiin FUUG-säätiön tuella; Odoo-käännöstapahtuma 28.3, Helsinki; Odoo käännöksiä rennoissa merkeissä).

WordPressin osalta kehittäjämme ovat mukana suomalaisissa kehittäjäyhteisöissä, kuten WordPress Finland. Lisäksi Wordcamp-tapahtumat ovat tulleet meille tutuksi. Koitetaan jatkossa aktivoitua näissä entisestään!

9) Kuinka monta ohjelmistokehittäjää teillä on? Kuinka moni näistä tekee WordPressin tai WooCommercen kanssa töitä jatkuvasti?

Meillä on noin 20 ohjelmistokehittäjää, ja määrä jakautuu puoliksi Odoon ja WordPressin tai WooCommercen kesken. Lisäksi käytämme lisäresurssina kumppaniverkostomme palveluita. Olemme kasvuhakuisia ja haemme tiimeihimme tälläkin hetkellä uusia ohjelmistokehittäjiä.

10) Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Toteutamme jokaisessa projektissa vaatimusmäärittelyn asiakkaan kanssa, jossa luodaan selkeä yhteisymmärrys mitä järjestelmältä tai verkkopalvelulta vaaditaan. Koodin osalta meillä on tiukat laatuvaatimukset tuottamallemme ja ylläpitämällemme koodille. Noudatamme hyviä koodauskäytäntöjä; ohjelmakoodissa ei ole mitään ylimääräistä, se on loogisesti rakennettu ja se on jatkossa myös ylläpidettävää.

Yksikkötestaus on merkittävä tekijä, jolla varmistamme tuottamamme koodin laadun. Sillä varmistamme, että järjestelmästä ei löydy kriittisiä virheitä. Lisäksi koodi vertaisarvioidaan aina senior-kehittäjän toimesta koodikatselmuksessa. Yleisesti kaikki kehitystyö testataan ylläpitämässämme asiakaskohtaisessa testiympäristössä ennen tuotantoon viemistä. Jokaisessa projektissa suoritetaan laaja testaus sekä meidän että asiakkaan toimesta.

11) Miten huolehditte tietoturvasta asiakkaidenne verkkokaupoissa?

Järjestelmän tietoturvaan vaikuttavat itse järjestelmä sekä sen infrastruktuuri. Infrastruktuurilla tarkoitetaan niitä palveluita ja työkaluja, joiden avulla järjestelmää ajetaan, ohjataan ja pidetään toimintakykyisenä. Infrastruktuurin muodostavat verkkoyhteydet, palvelimet, tietokannat, sovelluspalvelut sisältäen itse järjestelmän sekä muut ohjelmistot (mm. monitorointi- ja varmuuskopiointiohjelmistot). Laadukas infrastruktuuri varmistaa, että järjestelmä toimii nopeasti ja varmasti, sekä vähentää tietoturvariskejä.

Varmistamme asiakkaidemme järjestelmien tietoturvan seuraavilla toimilla:

 • Suoritamme tietoturvapäivitykset kaikkiin ylläpidossamme oleviin järjestelmiin ajallaan.
 • Säilytämme kaiken käsittelemämme tiedon EU:n sisällä. Tuotantopalvelimemme sijaitsevat Suomessa, testipalvelimet EU:ssa.
 • Teemme kaiken työn EU:ssa, eli edes koodia ei siirretä missään vaiheessa EU:n ulkopuolelle.
 • Teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tietoturva-asiat.
 • Asiakkaan halutessa järjestelmään voidaan ottaa käyttöön 2-vaiheinen tunnistautuminen ja VPN.
 • Tietoturvaan liittyvistä riskeistä viestitään välittömästi asiakkaalle.
 • Käytämme kaikissa palveluissamme vahvoja salasanoja.
 • Koodin vertaisarviointi parantaa sen laatua myös tietoturvamielessä.

Avoin lähdekoodi on turvallista, eikä siihen sisälly muita järjestelmiä enemmän riskejä, päinvastoin. Kun lähdekoodi on avointa ja julkisesti nähtävillä, niin virheet huomataan ja korjataan todella nopeasti, ja koko järjestelmä kehittyy jatkuvasti.

12) Mikä on teidän tyypillinen päivähintanne ohjelmistokehitykseen?

Päivähintamme web-kehitykseen on 890€ ja erp-kehitykseen 1140€. Hinnat ilmoitettu alv. 0%.

13) Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Ylläpidon osalta suurimmalla osalla asiakkaistamme on ylläpitopaketti, joka sisältää infrastruktuurin, teknisen ylläpidon sekä suomenkielisen asiakaspalvelun. Hinta riippuu asiakkaan kokonaisuudesta ja pakettien hinnat alkavat noin 400 eurosta kuukaudessa. Tekninen ylläpito kattaa järjestelmän toimintaan liittyvät palvelut, kuten pienet päivitykset, tietoturvasta huolehtimisen, varmuuskopioinnit sekä palvelimien ja sovellusten päivittämisen. Asiakaspalvelun osalta autamme virhetilanteissa sekä mahdollisten ongelmien selvittämisessä sekä annamme tukea ohjelmiston käyttöön.

> Avoin.Systems Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

2 kommenttia on “Avoin.Systems rakentaa verkkokauppoja ja näiden taustajärjestelmiä”

 1. Hannu Makarainen

  Ensteks, kiitos Vierityspalkille/Pekka Walkamalle hyvästä jutusta. Sattuu kaikin puolin omaan kiinnostusalueeseen.

  Toinen kiitos Avoin.systeemin ihmisille jotka osallistuitte noin vuosi sitten Odoon tilaisuuteen Helsingissä (leffateatterin tilat Kluuvikadulla). Silloin käytiin tilaisuuden loppupuolen “social networkingissa” läpi Woo/Odoon teknistä ratkaisua. Vaikka, vaikka Vierityspalkki ei ole erityisemmin deeppi tekkisaitti niin tuosta em intergraatiosta saisi ja voisi joku kirjoitella tännekin.

 2. Johanna Valkonen (Avoin.Systems Oy)

  Kiitos Hannu ideasta ja välitän terveiset meidän tiimille!

  Meidän verkkosivuilta löytyy opas, jossa on kuvattu WooCommerce – Odoo integraation toiminta:

  https://avoin.systems/opas-verkkokauppa-ja-toiminnanohjaus-kasvua-tavoittelevalle-yritykselle/

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun